Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chování osob vystavených domácímu násilí

Chování osob vystavených domácímu násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Sluková
Šetření:27. 07. 2010 - 29. 07. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):48 / 35.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V tomto výzkumu se snažíme se najít spojitost mezi dosavadními viktimologickými poznatky a poznatky oboru etologie - biologie chování člověka. Následující dotazník je zaměřen na vaše zkušenosti, pozorování a názory získané při setkání s osobami ohroženými domácím násilím. Prosíme o pravdivé zodpovězení dotazů. Zaškrtněte prosím číslo na stupnici, které nejlépe odpovídá vašemu názoru či vaší situaci. Na otázky v dotazníku neexistuje správná nebo špatná, lepší nebo horší odpověď. Vše pravdivé je dobře. Pokud nechcete na některou z otázek odpovědět, raději ji přeskočte, než abyste uvedl/a nepravdivé údaje. Pokud si nejste jist/a, jak na nějakou otázku odpovědět, vyberte prosím odpověď, která se Vám zdá nejvhodnější.

Odpovědi respondentů

1. Osoba ohrožená násilím obvykle při rozhovoru:neskáče do řeči 1 2 3 4 5 přerušuje při řeči (skáče do řeči)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1250 %50 %  
2125 %25 %  
3125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:1.5
Modus:1

Graf

2. nutí mne, abych jí naslouchal/naslouchala 1 2 3 4 5 nenutí mě

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4133,33 %25 %  
5133,33 %25 %  
1133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:4.33
Směrodatná odchylka:2.08
Medián:4
Modus:4

Graf

3. nezačíná hovor 1 2 3 4 5 začíná hovor

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %50 %  
3133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.67
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:1
Modus:1

Graf

4. ukončuje hovor 1 2 3 4 5 neukončuje hovor

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %50 %  
5133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:3

Graf

5. pozorně naslouchá 1 2 3 4 5 nenaslouchá

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4133,33 %25 %  
3133,33 %25 %  
1133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2.33
Směrodatná odchylka:1.53
Medián:3
Modus:4

Graf

6. informacím ode mne nepřikládá důležitost 1 2 3 4 5 přikládá těmto informacím důležitost

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %50 %  
5133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:3

Graf

7. říká to, co si myslí, že chci slyšet 1 2 3 4 5 říká to, co chce říct ona sama

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %50 %  
2133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.33
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:1
Modus:1

Graf

8. nesouhlasí, odporuje 1 2 3 4 5 souhlasí se mnou

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5266,67 %50 %  
4133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.67
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:5
Modus:5

Graf

9. na vyzvání poskytuje ochotně informace 1 2 3 4 5 nechává si informace pro sebe

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %25 %  
5133,33 %25 %  
2133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2.33
Směrodatná odchylka:1.53
Medián:3
Modus:3

Graf

10. při řeči obhajuje své zájmy 1 2 3 4 5 netroufá si své zájmy obhajovat

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53100 %75 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:5
Modus:5

Graf

11. nevyjadřuje negativní názory 1 2 3 4 5 negativní názory vyjadřuje

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %25 %  
1133,33 %25 %  
2133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:3

Graf

12. prosazuje se tlakem 1 2 3 4 5 neprosazuje se tlakem

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5266,67 %50 %  
4133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.67
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:5
Modus:5

Graf

13. ochotně mění názor 1 2 3 4 5 trvá pevně na svých názorech

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1133,33 %25 %  
2133,33 %25 %  
3133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:1

Graf

14. neobává se mluvit 1 2 3 4 5 obává se mluvit

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %25 %  
5133,33 %25 %  
4133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:4
Modus:3

Graf

15. dává zřetelně najevo, že se mi přizpůsobovat nebude 1 2 3 4 5 vyjadřuje ochotu se mi přizpůsobit

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4266,67 %50 %  
3133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:4
Modus:4

Graf

16. Osoba ohrožená násilím:sedí vzpřímeně 1 2 3 4 5 sedí schouleně

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %25 %  
5133,33 %25 %  
4133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:4
Modus:3

Graf

17. při řeči se naklání směrem ke mně 1 2 3 4 5 při řeči se naklání směrem ode mě

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33100 %75 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:3
Modus:3

Graf

18. dívá se na mě zpříma 1 2 3 4 5 klopí oči nebo uhýbá očima do stran a dolů

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4266,67 %50 %  
3133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:4
Modus:4

Graf

19. přikyvuje 1 2 3 4 5 naznačuje hlavou zápor

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %50 %  
1133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:3

Graf

20. tlačí se na mě 1 2 3 4 5 ustupuje přede mnou

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %25 %  
4133,33 %25 %  
5133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:4
Modus:3

Graf

21. čeká na vyzvání (k usednutí, k řeči, k odchodu) 1 2 3 4 5 iniciuje chování (usedá, mluví)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %25 %  
2133,33 %25 %  
1133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:3

Graf

22. Osoba ohrožená násilím: nereaguje na upozornění či změny mého chování 1 2 3 4 5 vnímavě reaguje na to, jak se k ní chovám

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1133,33 %25 %  
4133,33 %25 %  
5133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:4.33
Směrodatná odchylka:2.08
Medián:4
Modus:1

Graf

23. dává najevo, že jí záleží na tom, co si myslím 1 2 3 4 5 můj názor je jí lhostejný

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %50 %  
4133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:3
Modus:3

Graf

24. bližší vztah nenavazuje (chce jen informace) 1 2 3 4 5 snaží se navázat bližší vztah

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %50 %  
1133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:3

Graf

25. aktivně se snaží mít se mnou dobrý vztah 1 2 3 4 5 nesnaží se o vzájemný dobrý vztah

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %50 %  
1133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:3

Graf

26. Myslím, že dobrý vztah mezi mnou a osobou ohroženou násilímje pro ni velmi důležitý 1 2 3 4 5 vůbec pro ní není významný

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33100 %75 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:3
Modus:3

Graf

27. Kromě osoby nebo osob, které osobu ohrožovaly násilím (původců násilí)je týraná osoba v kontaktu s jinými dospělými osobami 1 2 3 4 5 obvykle není s nikým v kontaktu,

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4266,67 %50 %  
5133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.33
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:4
Modus:4

Graf

28. Osoba ohrožená násilím si obvykle přeje najít jinou sociální skupinu 1 2 3 4 5 změnu (zlepšení) vztahů s původcem násilí

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %25 %  
4133,33 %25 %  
5133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:4
Modus:3

Graf

29. Osoba ohrožená násilím o kontakt se známými osobami (svými přáteli, bývalými spolupracovníky apod.) nestojí 1 2 3 4 5 touží po něm

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33100 %75 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:3
Modus:3

Graf

30. Osoba ohrožená násilím o kontakt s neznámými osobami nestojí 1 2 3 4 5 touží po něm

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33100 %75 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:3
Modus:3

Graf

31. O něco někoho požádat je pro osobu ohroženou násilím snadné 1 2 3 4 5 netroufá si o něco žádat

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %50 %  
5133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:3

Graf

32. Osobě ohrožené násilím na původci násilí (osobě nebo osobách, které ji ohrožovaly násilím)velmi záleží 1 2 3 4 5 vůbec nezáleží

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %50 %  
3133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.67
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:1
Modus:1

Graf

33. Osobě ohrožené násilím na tom, co si myslí původce násilí (osoba, která ji ohrožovala násilím)velmi záleží 1 2 3 4 5 vůbec nezáleží

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2266,67 %50 %  
1133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.67
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

34. Osobě ohrožené násilím na tom, co k ní cítí původce násilí (osoba, která ji ohrožovala násilím)velmi záleží 1 2 3 4 5 vůbec nezáleží

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %50 %  
2133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.33
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:1
Modus:1

Graf

35. Osoba ohrožená násilím tomu, co říká původce násilí (osoba, která ji ohrožovala násilím)přikládá velký význam 1 2 3 4 5 nepřikládá tomu vůbec význam

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %50 %  
2133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.33
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:1
Modus:1

Graf

36. Osoba ohrožená násilím tomu, co jí říká původce násilí (osoba, která ji ohrožovala násilím) věří 1 2 3 4 5 nevěří

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %50 %  
2133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.33
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:1
Modus:1

Graf

37. Osoba ohrožená násilím původce násilí (osobu, která ji ohrožovala násilím) stále miluje 1 2 3 4 5 rozhodně nemiluje

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2266,67 %50 %  
3133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:2
Maximum:3
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

38. Osoba ohrožená násilím původce násilí (osobu, která ji ohrožovala násilím)považuje za blízkou osobu 1 2 3 4 5 nepovažuje za blízkou osobu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2266,67 %50 %  
3133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:2
Maximum:3
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

39. Myslím, že osoba ohrožená násilím považuje svět mimo prostředí, kde dochází k násilíza bezpečný 1 2 3 4 5 za nebezpečný

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5266,67 %50 %  
3133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.33
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:5
Modus:5

Graf

40. Myslím, že osoba ohrožená násilím považuje původce násilí za svého ochránce 1 2 3 4 5 nepovažuje původce násilí za ochránce

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %50 %  
2133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:2
Maximum:3
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:3
Modus:3

Graf

41. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34133,33 %25 %  
40133,33 %25 %  
33133,33 %25 %  

Graf

42. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3100 %75 %  

Graf

43. Jak dlouho pracujete v této oblasti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-1100 %25 %  

Graf

44. Bydlím v

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
městě nad 50 000 do 100 000 obyvatel133,33 %25 %  
v Praze133,33 %25 %  
obci do 10 000 obyvatel133,33 %25 %  

Graf

45. Mám ukončené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou266,67 %50 %  
vysokoškolské133,33 %25 %  

Graf

46. V porovnání s lidmi mého věku je moje finanční situace a hmotné zabezpečení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mírně nadprůměrné266,67 %50 %  
průměrné133,33 %25 %  

Graf

47. Mám přirozenou tendenci vést 1 2 3 4 5 podřizovat se

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %25 %  
2133,33 %25 %  
4133,33 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

48. S osobami vystavenými domácímu násilí jsem se setkal

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v okruhu přátel2100 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sluková, J.Chování osob vystavených domácímu násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://chovani-osob-vystavenych-domacimu-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.