Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chování řidičů na českých silnicích

Chování řidičů na českých silnicích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Řepka
Šetření:03. 12. 2010 - 20. 12. 2010
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je prováděn v rámci sociolologické seminární práce s tématem chování řidičů na českých silnicich.

Odpovědi respondentů

1. Považujete silniční kontroly za prospěšné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5478,26 %78,26 %  
Ne1521,74 %21,74 %  

Graf

2. Dodržujete povolenou rychlost v obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyjmečně poruším3652,17 %52,17 %  
Dodržuji2739,13 %39,13 %  
Nedodržuji68,7 %8,7 %  

Graf

3. Byl(a) jste někdy trestán(a) za dopravní přestupek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5376,81 %76,81 %  
ano1623,19 %23,19 %  

Graf

4. Zavinil(a) jste nehodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6188,41 %88,41 %  
ano811,59 %11,59 %  

Graf

5. Řídil(a) jste někdy vozidlo po požití alkoholu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5681,16 %81,16 %  
ano1318,84 %18,84 %  

Graf

6. Řídil(a) jste někdy motorové vozidlo na v době před získáním řidičského průkazu? (i na polní cestě)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4260,87 %60,87 %  
ne2739,13 %39,13 %  

Graf

7. Spřísnily byste sankce za dopravní přestupky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2231,88 %31,88 %  
Spíše ano1927,54 %27,54 %  
Spíše ne1724,64 %24,64 %  
Ne1115,94 %15,94 %  

Graf

8. Používáte bezpečnostní pásy při jízdě na velmi krátké vzdálenosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6391,3 %91,3 %  
ne68,7 %8,7 %  

Graf

9. Poskytli byste první pomoc, pokud byste projíždeli kolem autonehody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6289,86 %89,86 %  
ne710,14 %10,14 %  

Graf

10. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4869,57 %69,57 %  
Muž2130,43 %30,43 %  

Graf

11. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303753,62 %53,62 %  
18-201521,74 %21,74 %  
31-401115,94 %15,94 %  
41+68,7 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Řídil(a) jste někdy motorové vozidlo na v době před získáním řidičského průkazu? (i na polní cestě)

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-20 na otázku 11. Jaký je váš věk?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Řídil(a) jste někdy vozidlo po požití alkoholu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete silniční kontroly za prospěšné?

2. Dodržujete povolenou rychlost v obci?

3. Byl(a) jste někdy trestán(a) za dopravní přestupek?

4. Zavinil(a) jste nehodu?

5. Řídil(a) jste někdy vozidlo po požití alkoholu?

6. Řídil(a) jste někdy motorové vozidlo na v době před získáním řidičského průkazu? (i na polní cestě)

7. Spřísnily byste sankce za dopravní přestupky?

8. Používáte bezpečnostní pásy při jízdě na velmi krátké vzdálenosti?

9. Poskytli byste první pomoc, pokud byste projíždeli kolem autonehody?

10. Jste muž nebo žena?

11. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete silniční kontroly za prospěšné?

2. Dodržujete povolenou rychlost v obci?

3. Byl(a) jste někdy trestán(a) za dopravní přestupek?

4. Zavinil(a) jste nehodu?

5. Řídil(a) jste někdy vozidlo po požití alkoholu?

6. Řídil(a) jste někdy motorové vozidlo na v době před získáním řidičského průkazu? (i na polní cestě)

7. Spřísnily byste sankce za dopravní přestupky?

8. Používáte bezpečnostní pásy při jízdě na velmi krátké vzdálenosti?

9. Poskytli byste první pomoc, pokud byste projíždeli kolem autonehody?

10. Jste muž nebo žena?

11. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Řepka, J.Chování řidičů na českých silnicích (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://chovani-ridicu-na-ce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.