Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodování zákazníků leteckých a železničních dopravců

Rozhodování zákazníků leteckých a železničních dopravců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Pinka
Šetření:17. 04. 2015 - 26. 04. 2015
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád bych Vás tímto poprosil o vyplnění velmi krátkého dotazníku, který má za cíl zmapovat rozhodování a chování cestujících využívajících leteckou a železniční dopravu. Dotazník má pouhých 8 otázek a jeho vyplnění zabere 1 - 2 minuty.

 

Odpovědi respondentů

1. Rozhodujete se, jestli pro svoji cestu využijete leteckou nebo železniční dopravu. Seřaďte, prosím, uvedená kritéria podle toho, jak jsou pro Vás při rozhodování důležitá. Nejdůležitější - 1.místo atd.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Cena2.131.854
Celkový čas2.1481.571
Bezpečnost3.4631.915
Kvalita služeb nabízených dopravcem40.926
Pohodlí3.2590.97

Graf

2. Hraje ve Vašem rozhodování roli ještě další kritérium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3972,22 %72,22 %  
ekologie11,85 %1,85 %  
vzdálenost11,85 %1,85 %  
konkrétní čas11,85 %1,85 %  
dopravit se na čas11,85 %1,85 %  
místo odjezdu/odletu11,85 %1,85 %  
přímý spoj11,85 %1,85 %  
flexibilita prepravy11,85 %1,85 %  
destinace11,85 %1,85 %  
přestupy11,85 %1,85 %  
účel cesty11,85 %1,85 %  
vlastník - preferuji nestátní, nedotované dopravce11,85 %1,85 %  
délka cesty11,85 %1,85 %  
Poloha letiště/nádraží11,85 %1,85 %  
odkud kam se dopravuju11,85 %1,85 %  
počet přestupů. prostor kolem mě,místo na nohy11,85 %1,85 %  

Graf

3. S jak velkým předstihem kupujete nejčastěji letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 4 týdny před odletem/odjezdem1425,93 %25,93 %  
Pokaždé jinak1425,93 %25,93 %  
Více než 2 měsíce před odletem/odjezdem1018,52 %18,52 %  
5 - 8 týdnů před odletem/odjezdem611,11 %11,11 %  
Do 1 týdne před odletem/odjezdem611,11 %11,11 %  
Kupuji je v den odletu/odjezdu47,41 %7,41 %  

Graf

4. Myslíte si, že předstih při koupi letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km ovlivňuje cenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2953,7 %53,7 %  
Spíše ano2037,04 %37,04 %  
Spíše ne47,41 %7,41 %  
Ne11,85 %1,85 %  

Graf

5. Zajímáte se při koupi letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km o podmínky, za kterých je možno letenku/jízdenku stornovat, změnit datum, jméno či cílovou destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou2037,04 %37,04 %  
Někdy1527,78 %27,78 %  
Nikdy1018,52 %18,52 %  
Vždy916,67 %16,67 %  

Graf

6. Myslíte si, že tyto podmínky ovlivňují cenu jízdenky/letenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2953,7 %53,7 %  
Spíše ano1833,33 %33,33 %  
Spíše ne59,26 %9,26 %  
Ne23,7 %3,7 %  

Graf

7. Cestujete pravidelně letadlem ve třídě Business nebo ve vlaku v 1. vozové třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necestuji vyššími třídami4990,74 %90,74 %  
Ano, v 1. vozové třídě35,56 %5,56 %  
Ano, ve třídě Business23,7 %3,7 %  

Graf

8. Jak často cestujete letadlem či vlakem na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 krát ročně3157,41 %57,41 %  
3-5 krát ročně1222,22 %22,22 %  
více než 5 krát ročně814,81 %14,81 %  
Nikdy35,56 %5,56 %  

Graf

9. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3055,56 %55,56 %  
Muž2444,44 %44,44 %  

Graf

10. Uveďte, prosím, Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-304583,33 %83,33 %  
46-60611,11 %11,11 %  
31-4535,56 %5,56 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání3972,22 %72,22 %  
Středoškolské vzdělání1425,93 %25,93 %  
Základní vzdělání11,85 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Rozhodujete se, jestli pro svoji cestu využijete leteckou nebo železniční dopravu. Seřaďte, prosím, uvedená kritéria podle toho, jak jsou pro Vás při rozhodování důležitá. Nejdůležitější - 1.místo atd.

  • odpověď Cena=1:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkový čas=2 na otázku 1. Rozhodujete se, jestli pro svoji cestu využijete leteckou nebo železniční dopravu. Seřaďte, prosím, uvedená kritéria podle toho, jak jsou pro Vás při rozhodování důležitá. Nejdůležitější - 1.místo atd.

8. Jak často cestujete letadlem či vlakem na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km?

  • odpověď 1-2 krát ročně:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost=3 na otázku 1. Rozhodujete se, jestli pro svoji cestu využijete leteckou nebo železniční dopravu. Seřaďte, prosím, uvedená kritéria podle toho, jak jsou pro Vás při rozhodování důležitá. Nejdůležitější - 1.místo atd.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Rozhodujete se, jestli pro svoji cestu využijete leteckou nebo železniční dopravu. Seřaďte, prosím, uvedená kritéria podle toho, jak jsou pro Vás při rozhodování důležitá. Nejdůležitější - 1.místo atd.

2. Hraje ve Vašem rozhodování roli ještě další kritérium?

3. S jak velkým předstihem kupujete nejčastěji letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km?

4. Myslíte si, že předstih při koupi letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km ovlivňuje cenu?

5. Zajímáte se při koupi letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km o podmínky, za kterých je možno letenku/jízdenku stornovat, změnit datum, jméno či cílovou destinaci?

6. Myslíte si, že tyto podmínky ovlivňují cenu jízdenky/letenky?

7. Cestujete pravidelně letadlem ve třídě Business nebo ve vlaku v 1. vozové třídě?

8. Jak často cestujete letadlem či vlakem na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km?

9. Jakého jste pohlaví?

10. Uveďte, prosím, Váš věk:

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Rozhodujete se, jestli pro svoji cestu využijete leteckou nebo železniční dopravu. Seřaďte, prosím, uvedená kritéria podle toho, jak jsou pro Vás při rozhodování důležitá. Nejdůležitější - 1.místo atd.

2. Hraje ve Vašem rozhodování roli ještě další kritérium?

3. S jak velkým předstihem kupujete nejčastěji letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km?

4. Myslíte si, že předstih při koupi letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km ovlivňuje cenu?

5. Zajímáte se při koupi letenky nebo vlakové jízdenky na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km o podmínky, za kterých je možno letenku/jízdenku stornovat, změnit datum, jméno či cílovou destinaci?

6. Myslíte si, že tyto podmínky ovlivňují cenu jízdenky/letenky?

7. Cestujete pravidelně letadlem ve třídě Business nebo ve vlaku v 1. vozové třídě?

8. Jak často cestujete letadlem či vlakem na vzdálenost (vzdušnou čarou) větší než 200 km?

9. Jakého jste pohlaví?

10. Uveďte, prosím, Váš věk:

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pinka, J.Rozhodování zákazníků leteckých a železničních dopravců (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://chovani-zakazniku-leteckych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.