Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chráněné označení české pivo

Chráněné označení české pivo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Polanecký
Šetření:11. 11. 2012 - 11. 12. 2012
Počet respondentů:199
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou součástí mé diplomové práce na téma Chráněné označení ”České pivo” a jeho pozice na tuzemském trhu. Cílem dotazníku je zmapovat povědomí české populace o označení výrobků značkou „České pivo“. V dotazníku je vždy jen jedna správná odpověď.

Děkuji za Váš čas a ochotu,

Bc. Lukáš Polanecký, student JČU ZF.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11256,28 %56,28 %  
Muž8743,72 %43,72 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 2514170,85 %70,85 %  
26 – 403417,09 %17,09 %  
41 – 602010,05 %10,05 %  
61 a více42,01 %2,01 %  

Graf

3. Co znamená značka CHZO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chráněné zeměpisné označení9748,74 %48,74 %  
Chráněná značka ochrany9246,23 %46,23 %  
Chráněná zelená označení105,03 %5,03 %  

Graf

4. Znáte označení ”České pivo”?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10954,77 %54,77 %  
Ano9045,23 %45,23 %  

Graf

5. Co to označení ”České pivo” je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chráněné zeměpisné označení českých výrobků13467,34 %67,34 %  
Chráněné zeměpisné označení České republiky4522,61 %22,61 %  
Chráněné zeměpisné označení Evropské Unie2010,05 %10,05 %  

Graf

6. Je označení ”České pivo” zapsáno v nějakém rejstříku o ochraně označení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12663,32 %63,32 %  
Ne7336,68 %36,68 %  

Graf

7. V případě odpovědi na otázku č. 6 ANO – v jakém dokumentu je CHZO definováno? V případě odpovědi NE – tuto otázku přeskočit:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nařízení Rady (ES) č. 1014/20086053,57 %30,15 %  
Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/20043430,36 %17,09 %  
Nařízení ES 178/20021816,07 %9,05 %  

Graf

8. Cílem označení ”České pivo” je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chránit tradici českého pivovarnictví, technologii výroby, předcházet vzniku napodobenin a zneužívat tak jeho jedinečných vlastností18291,46 %91,46 %  
Podporovat výrobu s tímto označením na zahraničním trhu126,03 %6,03 %  
Zlepšovat pověst pivovarů a podporovat libovolnou technologii, kterou podnik uzná za vhodné52,51 %2,51 %  

Graf

9. Může být za ”České pivo” označován výrobek, který je vyroben na území ČR netradičními metodami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10050,25 %50,25 %  
ANO9949,75 %49,75 %  

Graf

10. Výrobek vyrobený tradičními metodami, ale v zahraničí může nést označení ”České pivo”?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11557,79 %57,79 %  
ANO8442,21 %42,21 %  

Graf

11. Při nákupu dal(a) byste přednost výrobku s označením ”České pivo”?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO16381,91 %81,91 %  
NE3618,09 %18,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Je označení ”České pivo” zapsáno v nějakém rejstříku o ochraně označení?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chráněné zeměpisné označení Evropské Unie na otázku 5. Co to označení ”České pivo” je?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 na otázku 7. V případě odpovědi na otázku č. 6 ANO – v jakém dokumentu je CHZO definováno? V případě odpovědi NE – tuto otázku přeskočit:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nařízení Rady (ES) č. 1014/2008 na otázku 7. V případě odpovědi na otázku č. 6 ANO – v jakém dokumentu je CHZO definováno? V případě odpovědi NE – tuto otázku přeskočit:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Co znamená značka CHZO?

4. Znáte označení ”České pivo”?

5. Co to označení ”České pivo” je?

6. Je označení ”České pivo” zapsáno v nějakém rejstříku o ochraně označení?

7. V případě odpovědi na otázku č. 6 ANO – v jakém dokumentu je CHZO definováno? V případě odpovědi NE – tuto otázku přeskočit:

8. Cílem označení ”České pivo” je:

9. Může být za ”České pivo” označován výrobek, který je vyroben na území ČR netradičními metodami?

10. Výrobek vyrobený tradičními metodami, ale v zahraničí může nést označení ”České pivo”?

11. Při nákupu dal(a) byste přednost výrobku s označením ”České pivo”?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Co znamená značka CHZO?

4. Znáte označení ”České pivo”?

5. Co to označení ”České pivo” je?

6. Je označení ”České pivo” zapsáno v nějakém rejstříku o ochraně označení?

7. V případě odpovědi na otázku č. 6 ANO – v jakém dokumentu je CHZO definováno? V případě odpovědi NE – tuto otázku přeskočit:

8. Cílem označení ”České pivo” je:

9. Může být za ”České pivo” označován výrobek, který je vyroben na území ČR netradičními metodami?

10. Výrobek vyrobený tradičními metodami, ale v zahraničí může nést označení ”České pivo”?

11. Při nákupu dal(a) byste přednost výrobku s označením ”České pivo”?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polanecký , L.Chráněné označení české pivo (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://chranene-oznaceni-ceske-pivo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.