Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chřipka její mutace

Chřipka její mutace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Helísková
Šetření:26. 02. 2013 - 02. 03. 2013
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Lucie Helísková a jsem studentkou 4. ročníku na Střední zdravotnické škole ve Zlíně. V rámci své maturitní práce, zpracované na téma Chřipka a její mutace, bych si ráda ověřila informovanost veřejnosti na dané téma. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který Vám nezabere déle než 5 minut.

Děkuj a přeji hezký den
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3066,67 %66,67 %  
Muž1533,33 %33,33 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19- 303680 %80 %  
41- 5048,89 %8,89 %  
31- 4048,89 %8,89 %  
Méně než 1812,22 %2,22 %  

Graf

3. Chřipka je způsobena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Viry3884,44 %84,44 %  
Bakteriemi715,56 %15,56 %  

Graf

4. Jak se chřipka přenáší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kapénkami4191,11 %91,11 %  
Dotekem48,89 %8,89 %  

Graf

5. Jaká je inkubační doba chřipky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18- 24 hodin2351,11 %51,11 %  
4 dny2044,44 %44,44 %  
1 hodina24,44 %4,44 %  

Graf

6. Jak často trpíte chřipkovým onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně2351,11 %51,11 %  
Vůbec1533,33 %33,33 %  
2x a vícekrát715,56 %15,56 %  

Graf

7. Souhlasíte s očkováním proti chřipce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3066,67 %66,67 %  
Ano1533,33 %33,33 %  

Graf

8. Jste očkován(a) proti chřipce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4191,11 %91,11 %  
Ano48,89 %8,89 %  

Graf

9. Nechali jste se očkovat proti mutacím chřipky (ptačí, prasečí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4395,56 %95,56 %  
Ano24,44 %4,44 %  

Graf

10. Jak se může na člověka přenést ptačí a prasečí chřipka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzduchem2453,33 %53,33 %  
Přímým kontaktem s infikovaným zvířetem nebo místem1431,11 %31,11 %  
Nedostatečnou hygienou715,56 %15,56 %  

Graf

11. Jak se chráníte před chřipkou? (max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečným přísunem vitaminů (ovoce, zelenina)3680 %80 %  
Správnou životosprávou2351,11 %51,11 %  
Sportem1431,11 %31,11 %  
Otužováním1022,22 %22,22 %  
Nechráním se613,33 %13,33 %  
Očkováním36,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Chřipka je způsobena:

4. Jak se chřipka přenáší?

5. Jaká je inkubační doba chřipky?

6. Jak často trpíte chřipkovým onemocněním?

7. Souhlasíte s očkováním proti chřipce?

8. Jste očkován(a) proti chřipce?

9. Nechali jste se očkovat proti mutacím chřipky (ptačí, prasečí)?

10. Jak se může na člověka přenést ptačí a prasečí chřipka?

11. Jak se chráníte před chřipkou? (max. 3 odpovědi)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Chřipka je způsobena:

4. Jak se chřipka přenáší?

5. Jaká je inkubační doba chřipky?

6. Jak často trpíte chřipkovým onemocněním?

7. Souhlasíte s očkováním proti chřipce?

8. Jste očkován(a) proti chřipce?

9. Nechali jste se očkovat proti mutacím chřipky (ptačí, prasečí)?

10. Jak se může na člověka přenést ptačí a prasečí chřipka?

11. Jak se chráníte před chřipkou? (max. 3 odpovědi)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Helísková, L.Chřipka její mutace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://chripka-jeji-mutace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.