Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chtěli byste pracovat na rodičovské dovolené?

Chtěli byste pracovat na rodičovské dovolené?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Zahumenská
Šetření:03. 05. 2011 - 02. 06. 2011
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

domníváme se, že rodiče malých dětí mají během rodičovské dovolené jen omezenou (nebo žádnou) možnost rozvíjet svoji kvalifikaci a získávat nové informace o svém oboru.  Prosteřdnictvím tohoto velmi krátkého dotazníku (jeho vyplnění Vám zabere jen tři minuty) bychom chtěli tuto hypotézu potvrdit a zjistit zda by byl mezi rodiči zájem o možnost pracovat během rodičovské, pokud by bylo zajištěno hlídání dětí.

 

Za vyplnění dotazníku děkujeme. 

Za pracovníky připravovaného projektu Rodinný kruh 
Mgr. Vendula Zahumenská

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho plánujete být na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky10959,24 %59,24 %  
déle než 3 roky3619,57 %19,57 %  
2 roky2714,67 %14,67 %  
méně než 2 roky1910,33 %10,33 %  

Graf

2. Máte možnost pracovat při čerpání rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10456,52 %56,52 %  
ne8043,48 %43,48 %  

Graf

3. Jste OSVČ nebo zaměstnanec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec11864,13 %64,13 %  
jinak3720,11 %20,11 %  
OSVČ2915,76 %15,76 %  

Graf

4. Pracovali byste, kdybyste k tomu měli možnost (včetně zajištění hlídání dětí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě11361,41 %61,41 %  
Přemýšlel(a) bych nad tím5630,43 %30,43 %  
Spíše ne158,15 %8,15 %  

Graf

5. Snažíte se během rodičovské dovolené o rozvoj Vaší kvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, sleduji novinky v oboru8847,83 %47,83 %  
Občas, v menším rozsahu7641,3 %41,3 %  
Ne2010,87 %10,87 %  

Graf

6. Poskytuje Váš zaměstnavatel sdílené pracovní úvazky, flexibilní pracovní dobu a podobné výhody pro rodiče malých dětí (OSVČ prosím přejdou k další otázce)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8555,56 %46,2 %  
Ano, ale není to běžná praxe4730,72 %25,54 %  
Ano2113,73 %11,41 %  

Graf

7. Je pro Vás snadno dostupné hlídání dětí během Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8747,28 %47,28 %  
Občas hlídání mám, ale není snadno dostupné6736,41 %36,41 %  
Ano3016,3 %16,3 %  

Graf

8. Chcete po skončení rodičovské dovolené vykonávat stejnou práci, kterou jste přerušili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, ale uvažuji také o jiných možnostech7741,85 %41,85 %  
Ano6133,15 %33,15 %  
Ne, chci se věnovat jinému oboru3519,02 %19,02 %  
Zatím nevím115,98 %5,98 %  

Graf

9. Uvažovali byste o možnosti začít během rodičovské podnikat, pokud byste měli zajištěné hlídání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rád(a) bych dostal(a) takovou příležitost8747,28 %47,28 %  
Spíše ne7440,22 %40,22 %  
Nevím2312,5 %12,5 %  

Graf

10. Měla byste zájem o rozvoj znalostí a tzv. soft skills během rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12668,48 %68,48 %  
nevím4826,09 %26,09 %  
ne105,43 %5,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte možnost pracovat při čerpání rodičovské dovolené?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Je pro Vás snadno dostupné hlídání dětí během Vaší práce?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Poskytuje Váš zaměstnavatel sdílené pracovní úvazky, flexibilní pracovní dobu a podobné výhody pro rodiče malých dětí (OSVČ prosím přejdou k další otázce)?

7. Je pro Vás snadno dostupné hlídání dětí během Vaší práce?

  • odpověď Ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zatím nevím na otázku 8. Chcete po skončení rodičovské dovolené vykonávat stejnou práci, kterou jste přerušili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho plánujete být na rodičovské dovolené?

2. Máte možnost pracovat při čerpání rodičovské dovolené?

3. Jste OSVČ nebo zaměstnanec?

4. Pracovali byste, kdybyste k tomu měli možnost (včetně zajištění hlídání dětí)?

5. Snažíte se během rodičovské dovolené o rozvoj Vaší kvalifikace?

6. Poskytuje Váš zaměstnavatel sdílené pracovní úvazky, flexibilní pracovní dobu a podobné výhody pro rodiče malých dětí (OSVČ prosím přejdou k další otázce)?

7. Je pro Vás snadno dostupné hlídání dětí během Vaší práce?

8. Chcete po skončení rodičovské dovolené vykonávat stejnou práci, kterou jste přerušili?

9. Uvažovali byste o možnosti začít během rodičovské podnikat, pokud byste měli zajištěné hlídání?

10. Měla byste zájem o rozvoj znalostí a tzv. soft skills během rodičovské dovolené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho plánujete být na rodičovské dovolené?

2. Máte možnost pracovat při čerpání rodičovské dovolené?

3. Jste OSVČ nebo zaměstnanec?

4. Pracovali byste, kdybyste k tomu měli možnost (včetně zajištění hlídání dětí)?

5. Snažíte se během rodičovské dovolené o rozvoj Vaší kvalifikace?

6. Poskytuje Váš zaměstnavatel sdílené pracovní úvazky, flexibilní pracovní dobu a podobné výhody pro rodiče malých dětí (OSVČ prosím přejdou k další otázce)?

7. Je pro Vás snadno dostupné hlídání dětí během Vaší práce?

8. Chcete po skončení rodičovské dovolené vykonávat stejnou práci, kterou jste přerušili?

9. Uvažovali byste o možnosti začít během rodičovské podnikat, pokud byste měli zajištěné hlídání?

10. Měla byste zájem o rozvoj znalostí a tzv. soft skills během rodičovské dovolené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zahumenská, V.Chtěli byste pracovat na rodičovské dovolené? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://chteli-byste-pracovat-na-rod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.