Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chudoba a bezdomovectví

Chudoba a bezdomovectví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Vávrová
Šetření:02. 05. 2011 - 09. 05. 2011
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoooj , jsem studentka druhého ročníku Vyšší odborné školy a doufám, že mi s radostí vyplníte můj krátky dotazník, který mi pomůže ve vypracování mé ročníkové práce.

Předem Vám děkuji a přeji pěkný den :)

Odpovědi respondentů

1. Je nutné chudobu nějakým způsobem řešit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10187,83 %87,83 %  
nevím108,7 %8,7 %  
ne43,48 %3,48 %  

Graf

2. Která z možností definuje chudobu nejlépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chudoba je stav, kdy člověk (chudý) nemá přístřeší, jídlo, oblečení, apod.8977,39 %77,39 %  
Chudoba je stav, kdy člověk nemá peníze ani rodinu1210,43 %10,43 %  
nic21,74 %1,74 %  
chudoba je stav mysli21,74 %1,74 %  
stav kdy clovek nedokaze zabezpecit sve zakladni 10,87 %0,87 %  
to je individualni10,87 %0,87 %  
chudý lze být i duchem10,87 %0,87 %  
Kdy nemá ani na jídlo a autobus10,87 %0,87 %  
Chudoba je stav, který neumožňuje důstojný život.10,87 %0,87 %  
má majetek a příjem hluboko pod průměrem ve spol.10,87 %0,87 %  
omfg sem nic nevejde, tak asi obě horní možnosti10,87 %0,87 %  
nedostatek penez na zakladni potraviny a potreby10,87 %0,87 %  
nemá dostatek prostředků k uspokojení zákl. potřeb10,87 %0,87 %  
Nemůže si dovolit, co je obvyklé dovolit si pro vě10,87 %0,87 %  

Graf

3. Myslíte, že se politika našeho státu snaží chudobu řešit? Omezit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7060,87 %60,87 %  
ano2925,22 %25,22 %  
nevím1613,91 %13,91 %  

Graf

4. Myslíte, že je v ČR dostatek nocleháren nebo organizací, které pomáhají lidem chudým, bez domova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5749,57 %49,57 %  
nevím4236,52 %36,52 %  
ano1613,91 %13,91 %  

Graf

5. Je ve Vašem bydlišti, okolí či kraji nějaká noclehárna nebo organizace, která pomáhá bezdomovcům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5749,57 %49,57 %  
nevím3126,96 %26,96 %  
ne2723,48 %23,48 %  

Graf

6. Myslíte si, že je většina bezdomovců ve stavu chudoby vlastní vinou (alkohol, hráčství,..), nebo za pomoci jiných skutečností (ztráta zaměstnání, rozvod,...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půl na půl6455,65 %55,65 %  
vlastní vinou3732,17 %32,17 %  
díky jiné skutečnosti108,7 %8,7 %  
nevím43,48 %3,48 %  

Graf

7. Myslíte, že má bezdomovec šanci získat zaměstnání a tím se třeba i v budoucnu z chudoby dostal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6052,17 %52,17 %  
ne3833,04 %33,04 %  
nevím1714,78 %14,78 %  

Graf

8. Už jste někdy dali pár drobných (Kč) bezdomovci, který Vás o to požádal? (Pokud Vás ještě žádny nepožádal, odpovězte jak byste se zachovali, kdyby ano)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7565,22 %65,22 %  
ne2622,61 %22,61 %  
nikdy mu nic nedám1412,17 %12,17 %  

Graf

9. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8573,91 %73,91 %  
muž3026,09 %26,09 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let7060,87 %60,87 %  
15-20 let2622,61 %22,61 %  
31-45 let1513,04 %13,04 %  
46 a více43,48 %3,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je nutné chudobu nějakým způsobem řešit?

2. Která z možností definuje chudobu nejlépe?

3. Myslíte, že se politika našeho státu snaží chudobu řešit? Omezit?

4. Myslíte, že je v ČR dostatek nocleháren nebo organizací, které pomáhají lidem chudým, bez domova?

5. Je ve Vašem bydlišti, okolí či kraji nějaká noclehárna nebo organizace, která pomáhá bezdomovcům?

6. Myslíte si, že je většina bezdomovců ve stavu chudoby vlastní vinou (alkohol, hráčství,..), nebo za pomoci jiných skutečností (ztráta zaměstnání, rozvod,...)?

7. Myslíte, že má bezdomovec šanci získat zaměstnání a tím se třeba i v budoucnu z chudoby dostal?

8. Už jste někdy dali pár drobných (Kč) bezdomovci, který Vás o to požádal? (Pokud Vás ještě žádny nepožádal, odpovězte jak byste se zachovali, kdyby ano)

9. Jaké jste pohlaví?

10. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je nutné chudobu nějakým způsobem řešit?

2. Která z možností definuje chudobu nejlépe?

3. Myslíte, že se politika našeho státu snaží chudobu řešit? Omezit?

4. Myslíte, že je v ČR dostatek nocleháren nebo organizací, které pomáhají lidem chudým, bez domova?

5. Je ve Vašem bydlišti, okolí či kraji nějaká noclehárna nebo organizace, která pomáhá bezdomovcům?

6. Myslíte si, že je většina bezdomovců ve stavu chudoby vlastní vinou (alkohol, hráčství,..), nebo za pomoci jiných skutečností (ztráta zaměstnání, rozvod,...)?

7. Myslíte, že má bezdomovec šanci získat zaměstnání a tím se třeba i v budoucnu z chudoby dostal?

8. Už jste někdy dali pár drobných (Kč) bezdomovci, který Vás o to požádal? (Pokud Vás ještě žádny nepožádal, odpovězte jak byste se zachovali, kdyby ano)

9. Jaké jste pohlaví?

10. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vávrová, K.Chudoba a bezdomovectví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://chudoba-a-bezdomovectvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.