Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chyby ovlivňující úspěch managementu škol

Chyby ovlivňující úspěch managementu škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kafková
Šetření:26. 12. 2012 - 24. 01. 2013
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,  

z pozice posluchačky třetího ročníku Pedagogické fakulty, obor Školský management, se na vás obracím s prosbou o krátkou spolupráci. Téma mé bakalářské práce se nazývá: „Chyby ovlivňující úspěch managementu mateřských škol“. K jejímu zpracování mi pomůže i váš pohled na tuto problematiku.

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku.

 

(Budete-li mít zájem o výsledjy, po skončení šetření budou veřejně k dispozici, tj. od února 2013.)

Odpovědi respondentů

1. Jaká je vaše pracovní pozice ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ředitel/ka nebo zástupce ředitele školy6953,49 %53,49 %  
učitel/ka3728,68 %28,68 %  
jiná pozice1410,85 %10,85 %  
provozní zaměstnanec96,98 %6,98 %  

Graf

2. Jaká je vaše délka praxe ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
deset let a více10077,52 %77,52 %  
do pěti let1612,4 %12,4 %  
pět až deset let1310,08 %10,08 %  

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12697,67 %97,67 %  
muž32,33 %2,33 %  

Graf

4. Velikost školy – uveďte přibližný počet zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
181914,73 %14,73 %  
1496,98 %6,98 %  
1586,2 %6,2 %  
2086,2 %6,2 %  
1264,65 %4,65 %  
564,65 %4,65 %  
4053,88 %3,88 %  
2553,88 %3,88 %  
453,88 %3,88 %  
2253,88 %3,88 %  
ostatní odpovědi 16
6
10
30
80
50
3
19
7
9
17
11
13
8
21
38
32
60
31
2
72
100
75
55
48
35
5341,09 %41,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.8
Minimum:4
Maximum:60
Variační rozpětí:56
Rozptyl:129.92
Směrodatná odchylka:11.4
Medián:18
Modus:18

Graf

5. Jaká je poloha školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha, krajské město6751,94 %51,94 %  
město4031,01 %31,01 %  
vesnice2217,05 %17,05 %  

Graf

6. Když zjistím, že udělám chybu, snažím se přistupovat k řešení...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se všemi, kterých se chyba týká9170,54 %70,54 %  
s nejbližším kolegou4736,43 %36,43 %  
převážně sám4333,33 %33,33 %  
čekám, že se řešení najde samo32,33 %2,33 %  

Graf

7. Když zjistím, že udělám chybu, snažím se přistupovat k poučení...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se jí vyvarovat pro příště11286,82 %86,82 %  
vítám ji jako cestu k pokroku4635,66 %35,66 %  
omlouvám ji okolnostmi53,88 %3,88 %  

Graf

8. Chyby jsou nesdělitelné, eliminuje je pouze osobní zkušenost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5341,09 %41,09 %  
spíše souhlasím3426,36 %26,36 %  
nesouhlasím2116,28 %16,28 %  
souhlasím1310,08 %10,08 %  
nevím86,2 %6,2 %  

Graf

9. Přizná-li manažer chybu nebo připustí-li, že něco neví, jeho respekt u zaměstnanců klesne.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6953,49 %53,49 %  
spíše nesouhlasím4837,21 %37,21 %  
spíše souhlasím75,43 %5,43 %  
souhlasím32,33 %2,33 %  
nevím21,55 %1,55 %  

Graf

10. Je pro vás komunikace zdrojem chyb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málo kdy6651,16 %51,16 %  
občas4434,11 %34,11 %  
nikdy1410,85 %10,85 %  
často53,88 %3,88 %  

Graf

11. Na vzájemnou komunikaci si najdu čas:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy když mohu12596,9 %96,9 %  
snažím se jí omezovat32,33 %2,33 %  
jen je-li to nezbytné10,78 %0,78 %  

Graf

12. Řídící pracovník nesmí být nikdy v přespříliš přátelských vztazích s některými ze svých podřízených.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5038,76 %38,76 %  
spíše souhlasím3930,23 %30,23 %  
souhlasím2116,28 %16,28 %  
nesouhlasím129,3 %9,3 %  
nevím75,43 %5,43 %  

Graf

13. Zpětnou vazbu ředitel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně, pravidelně vyžaduje6550,39 %50,39 %  
vyžaduje občas4333,33 %33,33 %  
získává pouze neformálně1511,63 %11,63 %  
nevyžaduje53,88 %3,88 %  
odmítá10,78 %0,78 %  

Graf

14. Které skupiny jsou podle vás nejrizikovější pro vznik komunikativních chyb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče (zákazníci školy)8465,12 %65,12 %  
spoluzaměstnanci5038,76 %38,76 %  
podřízení3728,68 %28,68 %  
nadřízení2821,71 %21,71 %  
kontrolní pracovníci2418,6 %18,6 %  
děti1612,4 %12,4 %  
zástupci nabízející služby1511,63 %11,63 %  
partneři školy32,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Velikost školy – uveďte přibližný počet zaměstnanců:

  • odpověď < 2 - 9 >:
    • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vesnice na otázku 5. Jaká je poloha školy?

9. Přizná-li manažer chybu nebo připustí-li, že něco neví, jeho respekt u zaměstnanců klesne.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 8. Chyby jsou nesdělitelné, eliminuje je pouze osobní zkušenost.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je vaše pracovní pozice ve škole?

2. Jaká je vaše délka praxe ve školství?

3. Pohlaví

4. Velikost školy – uveďte přibližný počet zaměstnanců:

5. Jaká je poloha školy?

6. Když zjistím, že udělám chybu, snažím se přistupovat k řešení...

7. Když zjistím, že udělám chybu, snažím se přistupovat k poučení...

8. Chyby jsou nesdělitelné, eliminuje je pouze osobní zkušenost.

9. Přizná-li manažer chybu nebo připustí-li, že něco neví, jeho respekt u zaměstnanců klesne.

10. Je pro vás komunikace zdrojem chyb?

11. Na vzájemnou komunikaci si najdu čas:

12. Řídící pracovník nesmí být nikdy v přespříliš přátelských vztazích s některými ze svých podřízených.

13. Zpětnou vazbu ředitel:

14. Které skupiny jsou podle vás nejrizikovější pro vznik komunikativních chyb?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je vaše pracovní pozice ve škole?

2. Jaká je vaše délka praxe ve školství?

3. Pohlaví

4. Velikost školy – uveďte přibližný počet zaměstnanců:

5. Jaká je poloha školy?

6. Když zjistím, že udělám chybu, snažím se přistupovat k řešení...

7. Když zjistím, že udělám chybu, snažím se přistupovat k poučení...

8. Chyby jsou nesdělitelné, eliminuje je pouze osobní zkušenost.

9. Přizná-li manažer chybu nebo připustí-li, že něco neví, jeho respekt u zaměstnanců klesne.

10. Je pro vás komunikace zdrojem chyb?

11. Na vzájemnou komunikaci si najdu čas:

12. Řídící pracovník nesmí být nikdy v přespříliš přátelských vztazích s některými ze svých podřízených.

13. Zpětnou vazbu ředitel:

14. Které skupiny jsou podle vás nejrizikovější pro vznik komunikativních chyb?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kafková, J.Chyby ovlivňující úspěch managementu škol (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://chyby-ovlivnujici-uspech-man.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.