Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čím nás motivovat?

Čím nás motivovat?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Španěl
Šetření:08. 09. 2013 - 14. 09. 2013
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  Cílem tohoto dotazníku je ověřit  závěry vycházejících z Maslowovy pyramidy potřeb. Za prvé bych chtěl potvrdit, že vnímání důležitosti jednotlivých potřeb se člověk od člověka liší. Za druhé předpokládám, že průběžné uspokojování vybraných potřeb může být pro motivaci přínosnější než finanční odměna a za třetí bych rád ukázal, že vyšší potřeby se neprojevují u každého, naopak se projevují jen u poměrně malé části populace.

  Výsledky pak budu dále interpretovat ve své Závěrečné maturitní práci.

Odpovědi respondentů

1. Myslím, že faktory jako snesitelná teplota, dostatek prostoru, absence hluku a zápachu mě mohou přinutit, abych opustil zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4128,28 %28,28 %  
Souhlasím3826,21 %26,21 %  
Spíše nesouhlasím3423,45 %23,45 %  
Nesouhlasím2617,93 %17,93 %  
Jiná odpověď64,14 %4,14 %  

Graf

2. Jakou roli ve Vašem rozhodnutí setrvat, či začít v práci, hraje délka a rozvržení pracovní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkou7753,1 %53,1 %  
Průměrnou3524,14 %24,14 %  
Zásadní2215,17 %15,17 %  
Malou74,83 %4,83 %  
Nepatrnou42,76 %2,76 %  

Graf

3. Přiměřeně dlouhé přestávky na občerstvení a odpočinek považuji za nezbytnou součást mého pracovního dne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím6343,45 %43,45 %  
Spíše souhlasím5638,62 %38,62 %  
Spíše nesouhlasím1812,41 %12,41 %  
Jiná odpověď53,45 %3,45 %  
Zásadně nesouhlasím32,07 %2,07 %  

Graf

4. Obstarání si základních věcí k životu jako je jídlo, pití, přístřeší, či oblečení, mi teď nedělá větší starosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6142,07 %42,07 %  
Spíše ano4027,59 %27,59 %  
Spíše ne2617,93 %17,93 %  
Ne117,59 %7,59 %  
Jiná odpověď74,83 %4,83 %  

Graf

5. Je-li práce duševně nebo fyzicky velmi náročná a není náležitě platově ohodnocena, rád bych se jí vyhnul.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím7249,66 %49,66 %  
Spíše souhlasím4833,1 %33,1 %  
Spíše nesouhlasím149,66 %9,66 %  
Jiná odpověď96,21 %6,21 %  
Nesouhlasím21,38 %1,38 %  

Graf

6. Myslíte si, že existují i lepší způsoby, jak Vás motivovat k vyšším výkonům, než je navýšení platového ohodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si to5940,69 %40,69 %  
Jsem si tím jistý4933,79 %33,79 %  
Nemyslím si to2819,31 %19,31 %  
Nemám na to názor64,14 %4,14 %  
Vím, že je to naopak32,07 %2,07 %  

Graf

7. Peníze nepovažuji za cíl, ale pouze za prostředek uspokojování svých potřeb.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím6846,9 %46,9 %  
Spíše souhlasím4631,72 %31,72 %  
Spíše nesouhlasím1711,72 %11,72 %  
Jiná odpověď74,83 %4,83 %  
Nesouhlasím74,83 %4,83 %  

Graf

8. Je pro mě podstatné, aby moje odměňování probíhalo pravidelně a podle jasných pravidel platících pro všechny stejně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím8760 %60 %  
Spíše souhlasím3725,52 %25,52 %  
Spíše nesouhlasím117,59 %7,59 %  
Jiná odpověď64,14 %4,14 %  
Nesouhlasím42,76 %2,76 %  

Graf

9. Záleží mi na tom, abych byl velmi dobře informován o dění na svém pracovišti a měl jistotu, že co se řekne, také platí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím9565,52 %65,52 %  
Spíše souhlasím4430,34 %30,34 %  
Jiná odpověď42,76 %2,76 %  
Spíše nesouhlasím10,69 %0,69 %  
Nesouhlasím10,69 %0,69 %  

Graf

10. Je pro mě důležité, abych se na pracovišti cítil bezpečně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím9666,21 %66,21 %  
Spíše souhlasím4128,28 %28,28 %  
Spíše nesouhlasím42,76 %2,76 %  
Jiná odpověď21,38 %1,38 %  
Zásadně nesouhlasím21,38 %1,38 %  

Graf

11. Představa, že bych měl jistotu práce, mě láká

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím9968,28 %68,28 %  
Spíše souhlasím3020,69 %20,69 %  
Jiná odpověd85,52 %5,52 %  
Spíše nesouhlasím53,45 %3,45 %  
Nesouhlasím32,07 %2,07 %  

Graf

12. Oceňuji nabídku zaměstnaneckých výhod typu firemního připojištění a penzijního spoření.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6041,38 %41,38 %  
Spíše ano3524,14 %24,14 %  
Spíše ne2920 %20 %  
Jiná odpověď117,59 %7,59 %  
Ne106,9 %6,9 %  

Graf

(1- nedůležité, 5 - důležité)

13. Ohodnoťte jak jsou pro Vás důležité dobré mezilidské vztahy s Vašimi kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55638,62 %38,62 %  
44128,28 %28,28 %  
22416,55 %16,55 %  
31611,03 %11,03 %  
185,52 %5,52 %  

Graf

14. Domnívám se, že neformální teambuildingové akce mají pozitivní vliv na můj vztah k zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4027,59 %27,59 %  
Spíše nesouhlasím3222,07 %22,07 %  
Souhlasím2920 %20 %  
Jiná odpověď2416,55 %16,55 %  
Nesouhlasím2013,79 %13,79 %  

Graf

15. Upřednostnil bych zaměstnání s Firemní školkou a dalšími rodinnými benefity.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4128,28 %28,28 %  
Ano3423,45 %23,45 %  
Spíše ne2920 %20 %  
Ne2215,17 %15,17 %  
Jiná odpověď1913,1 %13,1 %  

Graf

16. Být součástí pracovního kolektivu a mít dobré vztahy s kolegy pro mě mnoho znamená.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím6645,52 %45,52 %  
Souhlasím6142,07 %42,07 %  
Spíše nesouhlasím96,21 %6,21 %  
Jiná odpověď53,45 %3,45 %  
Nesouhlasím42,76 %2,76 %  

Graf

17. Mám silnou potřebu, aby mě druzí uznávali a jsem pro to ochoten vynaložit mimořádné úsilí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím5537,93 %37,93 %  
Souhlasím3725,52 %25,52 %  
Spíše nesouhlasím3121,38 %21,38 %  
Jiná odpověď1913,1 %13,1 %  
Nesouhlasím32,07 %2,07 %  

Graf

18. Jsem velmi soutěživý a zbožňuji, když jsem za své úspěchy uznáván.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4228,97 %28,97 %  
Spíše ne4128,28 %28,28 %  
Ano2517,24 %17,24 %  
Jiná odpověď2416,55 %16,55 %  
Ne138,97 %8,97 %  

Graf

19. Spíše než finanční odměny, přijímám odměny nefinanční, ale zato takové, které mi propůjčují prestiž.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím5840 %40 %  
Nesouhlasím3121,38 %21,38 %  
Spíše souhlasím2718,62 %18,62 %  
Jiná odpověď2215,17 %15,17 %  
Souhlasím74,83 %4,83 %  

Graf

20. Toužím po význačném postavení nebo titulu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4531,03 %31,03 %  
Spíše ano3322,76 %22,76 %  
Ano2819,31 %19,31 %  
Ne2718,62 %18,62 %  
Jiná odpověď128,28 %8,28 %  

Graf

21. Přeji si pracovat samostatně, bez omezování, ale i podpory ze strany nadřízených.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5034,48 %34,48 %  
Ano3826,21 %26,21 %  
Spíše ne2517,24 %17,24 %  
Jiná odpověď2114,48 %14,48 %  
Ne117,59 %7,59 %  

Graf

22. Abych byl s prací spokojený potřebuji, aby měla vyšší přesah.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4933,79 %33,79 %  
Jiná odpověď3826,21 %26,21 %  
Spíše nesouhlasím3121,38 %21,38 %  
Souhlasím2114,48 %14,48 %  
Nesouhlasím64,14 %4,14 %  

Graf

23. Rád bych byl na pozici, kde bych činil a nesl zodpovědnost za důležitá rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím5336,55 %36,55 %  
Spíše souhlasím3624,83 %24,83 %  
Nesouhlasím1913,1 %13,1 %  
Jiná odpověď1913,1 %13,1 %  
Souhlasím1812,41 %12,41 %  

Graf

24. Když pracuji je pro mě důležité, abych se neustále zlepšoval a rozvíjel tak svoje dovednosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím6544,83 %44,83 %  
Spíše souhlasím4933,79 %33,79 %  
Jiná odpověď2013,79 %13,79 %  
Spíše nesouhlasím106,9 %6,9 %  
Nesouhlasím10,69 %0,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslím, že faktory jako snesitelná teplota, dostatek prostoru, absence hluku a zápachu mě mohou přinutit, abych opustil zaměstnání.

2. Jakou roli ve Vašem rozhodnutí setrvat, či začít v práci, hraje délka a rozvržení pracovní doby?

3. Přiměřeně dlouhé přestávky na občerstvení a odpočinek považuji za nezbytnou součást mého pracovního dne.

4. Obstarání si základních věcí k životu jako je jídlo, pití, přístřeší, či oblečení, mi teď nedělá větší starosti.

5. Je-li práce duševně nebo fyzicky velmi náročná a není náležitě platově ohodnocena, rád bych se jí vyhnul.

6. Myslíte si, že existují i lepší způsoby, jak Vás motivovat k vyšším výkonům, než je navýšení platového ohodnocení?

7. Peníze nepovažuji za cíl, ale pouze za prostředek uspokojování svých potřeb.

8. Je pro mě podstatné, aby moje odměňování probíhalo pravidelně a podle jasných pravidel platících pro všechny stejně.

9. Záleží mi na tom, abych byl velmi dobře informován o dění na svém pracovišti a měl jistotu, že co se řekne, také platí.

10. Je pro mě důležité, abych se na pracovišti cítil bezpečně.

11. Představa, že bych měl jistotu práce, mě láká

12. Oceňuji nabídku zaměstnaneckých výhod typu firemního připojištění a penzijního spoření.

13. Ohodnoťte jak jsou pro Vás důležité dobré mezilidské vztahy s Vašimi kolegy?

14. Domnívám se, že neformální teambuildingové akce mají pozitivní vliv na můj vztah k zaměstnání.

15. Upřednostnil bych zaměstnání s Firemní školkou a dalšími rodinnými benefity.

16. Být součástí pracovního kolektivu a mít dobré vztahy s kolegy pro mě mnoho znamená.

17. Mám silnou potřebu, aby mě druzí uznávali a jsem pro to ochoten vynaložit mimořádné úsilí.

18. Jsem velmi soutěživý a zbožňuji, když jsem za své úspěchy uznáván.

19. Spíše než finanční odměny, přijímám odměny nefinanční, ale zato takové, které mi propůjčují prestiž.

20. Toužím po význačném postavení nebo titulu.

21. Přeji si pracovat samostatně, bez omezování, ale i podpory ze strany nadřízených.

22. Abych byl s prací spokojený potřebuji, aby měla vyšší přesah.

23. Rád bych byl na pozici, kde bych činil a nesl zodpovědnost za důležitá rozhodnutí.

24. Když pracuji je pro mě důležité, abych se neustále zlepšoval a rozvíjel tak svoje dovednosti.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslím, že faktory jako snesitelná teplota, dostatek prostoru, absence hluku a zápachu mě mohou přinutit, abych opustil zaměstnání.

2. Jakou roli ve Vašem rozhodnutí setrvat, či začít v práci, hraje délka a rozvržení pracovní doby?

3. Přiměřeně dlouhé přestávky na občerstvení a odpočinek považuji za nezbytnou součást mého pracovního dne.

4. Obstarání si základních věcí k životu jako je jídlo, pití, přístřeší, či oblečení, mi teď nedělá větší starosti.

5. Je-li práce duševně nebo fyzicky velmi náročná a není náležitě platově ohodnocena, rád bych se jí vyhnul.

6. Myslíte si, že existují i lepší způsoby, jak Vás motivovat k vyšším výkonům, než je navýšení platového ohodnocení?

7. Peníze nepovažuji za cíl, ale pouze za prostředek uspokojování svých potřeb.

8. Je pro mě podstatné, aby moje odměňování probíhalo pravidelně a podle jasných pravidel platících pro všechny stejně.

9. Záleží mi na tom, abych byl velmi dobře informován o dění na svém pracovišti a měl jistotu, že co se řekne, také platí.

10. Je pro mě důležité, abych se na pracovišti cítil bezpečně.

11. Představa, že bych měl jistotu práce, mě láká

12. Oceňuji nabídku zaměstnaneckých výhod typu firemního připojištění a penzijního spoření.

13. Ohodnoťte jak jsou pro Vás důležité dobré mezilidské vztahy s Vašimi kolegy?

14. Domnívám se, že neformální teambuildingové akce mají pozitivní vliv na můj vztah k zaměstnání.

15. Upřednostnil bych zaměstnání s Firemní školkou a dalšími rodinnými benefity.

16. Být součástí pracovního kolektivu a mít dobré vztahy s kolegy pro mě mnoho znamená.

17. Mám silnou potřebu, aby mě druzí uznávali a jsem pro to ochoten vynaložit mimořádné úsilí.

18. Jsem velmi soutěživý a zbožňuji, když jsem za své úspěchy uznáván.

19. Spíše než finanční odměny, přijímám odměny nefinanční, ale zato takové, které mi propůjčují prestiž.

20. Toužím po význačném postavení nebo titulu.

21. Přeji si pracovat samostatně, bez omezování, ale i podpory ze strany nadřízených.

22. Abych byl s prací spokojený potřebuji, aby měla vyšší přesah.

23. Rád bych byl na pozici, kde bych činil a nesl zodpovědnost za důležitá rozhodnutí.

24. Když pracuji je pro mě důležité, abych se neustále zlepšoval a rozvíjel tak svoje dovednosti.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Španěl, M.Čím nás motivovat? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://cim-nas-motivovat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.