Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ČÍNA JAKO NOVÁ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

ČÍNA JAKO NOVÁ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Švecový
Šetření:01. 04. 2013 - 08. 04. 2013
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Čína jako destinace cestovního ruchu

Dobrý den jsem studentkou Vyšší odborné školy podnikatelské. Chtěla bych Vás poprosit o vyplňení tohoto dotazníku. Vaše odpovědi mi poslouží jako materiál ke zpracování výsledků do mé absolvenské práce. Tento dotazník je určen ke zjištění všeobecného povědomí o této zemi.
U každé otázky lze vybrat jen jednu variantu odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Považujete Čínu za zajímavou destinaci pro cestování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3685,71 %85,71 %  
ne614,29 %14,29 %  

Graf

2. Považujete Čínu za zajímavou destinaci pro cestování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3685,71 %85,71 %  
ne614,29 %14,29 %  

Graf

3. Vybral/a byste si Čínu jako cíl své dovolené ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3173,81 %73,81 %  
ne1126,19 %26,19 %  

Graf

4. Navštívíl/a jste někdy Čínu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3788,1 %88,1 %  
ano511,9 %11,9 %  

Graf

5. Chtěl/a byste někdy v budoucnu Čínu navštívit ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3480,95 %80,95 %  
ne819,05 %19,05 %  

Graf

6. Jaký druh cestování máte nejraději ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinovaný2252,38 %52,38 %  
poznávací1740,48 %40,48 %  
pobytový37,14 %7,14 %  

Graf

7. Myslíte si, že se Čína stane v budoucnu světovou destinací cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1638,1 %38,1 %  
nevím1638,1 %38,1 %  
ne1023,81 %23,81 %  

Graf

8. K organizaci Vaší cesty do Číny, byste využil/a :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídku cestovní kanceláře2252,38 %52,38 %  
vlastní zdroje ( doporučení přátel )1330,95 %30,95 %  
internet716,67 %16,67 %  

Graf

9. Považujete Čínu za bezpečnou zemi pro cestování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3480,95 %80,95 %  
ne819,05 %19,05 %  

Graf

10. Z čeho byste měl/a obavy při cestování do Číny ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazyková bariéra1330,95 %30,95 %  
komunistický režím1126,19 %26,19 %  
nemám žádné obavy1023,81 %23,81 %  
odlišné stravovací zvyklosti49,52 %9,52 %  
kriminalita24,76 %4,76 %  
hygiena24,76 %4,76 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3173,81 %73,81 %  
muž1126,19 %26,19 %  

Graf

12. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18- 25 let2150 %50 %  
26- 30 let819,05 %19,05 %  
31- 40 let716,67 %16,67 %  
40- 50 let511,9 %11,9 %  
více jak 50 let12,38 %2,38 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2252,38 %52,38 %  
středoškolské s maturitou1842,86 %42,86 %  
vyšší odborné24,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete Čínu za zajímavou destinaci pro cestování ?

3. Vybral/a byste si Čínu jako cíl své dovolené ?

4. Navštívíl/a jste někdy Čínu?

5. Chtěl/a byste někdy v budoucnu Čínu navštívit ?

6. Jaký druh cestování máte nejraději ?

7. Myslíte si, že se Čína stane v budoucnu světovou destinací cestovního ruchu?

8. K organizaci Vaší cesty do Číny, byste využil/a :

9. Považujete Čínu za bezpečnou zemi pro cestování ?

10. Z čeho byste měl/a obavy při cestování do Číny ?

11. Jaké je Vaše pohlaví pohlaví ?

12. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete Čínu za zajímavou destinaci pro cestování ?

3. Vybral/a byste si Čínu jako cíl své dovolené ?

4. Navštívíl/a jste někdy Čínu?

5. Chtěl/a byste někdy v budoucnu Čínu navštívit ?

6. Jaký druh cestování máte nejraději ?

7. Myslíte si, že se Čína stane v budoucnu světovou destinací cestovního ruchu?

8. K organizaci Vaší cesty do Číny, byste využil/a :

9. Považujete Čínu za bezpečnou zemi pro cestování ?

10. Z čeho byste měl/a obavy při cestování do Číny ?

11. Jaké je Vaše pohlaví pohlaví ?

12. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švecový, D.ČÍNA JAKO NOVÁ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://cina-jako-nova-destinace-ces.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.