Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cinema City vs. CineStar

Cinema City vs. CineStar

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Paroulková
Šetření:16. 04. 2015 - 30. 04. 2015
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravíme Vás,

rádi bychom představili následující dotazník, který se zabývá srovnáním dvou multikin působících na českém trhu.
Na základě tohoto průzkumu chceme ověřit, které ze dvou multikin preferujete a dále zjistit, které služby jsou pro Vás v kině důležité.
Výsledky tohoto dotazníkového šetření použijeme do naší seminární práce v rámci předmětu Statistické metody v marketingu na VŠB-EKF.
Dotazník je anonymní, ale veřejný. Po skončení šetření si budou všichni moct prohlédnout výsledky.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete multikino?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 – 3x za půl roku6037,5 %37,5 %  
1x za půl roku4125,63 %25,63 %  
méně než 1x za půl roku2716,88 %16,88 %  
1x měsíčně2113,13 %13,13 %  
2-3x měsíčně85 %5 %  
1x týdně21,25 %1,25 %  
častěji než 1x týdně10,63 %0,63 %  

Graf

2. Jaké multikino máte blíže svému bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cinema City7245 %45 %  
CineStar6842,5 %42,5 %  
Jiné2012,5 %12,5 %  

Graf

3. Které multikino je pro Vás na základně celkové nabídky cenově přijatelnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CineStar9861,25 %61,25 %  
Cinema City3924,38 %24,38 %  
Jiné2314,38 %14,38 %  

Graf

4. Které multikino podle Vás nabízí výhodnější věrnostní program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CineStar10766,88 %66,88 %  
Cinema City3018,75 %18,75 %  
Jiné2314,38 %14,38 %  

Graf

5. Které z následujících služeb multikin jsou pro Vás důležité?

ohodnoťte jednotlivé položky podle toho, ve kterém kině jste s nimi více spokojeni na stupnici 1 – 2 pro Cinema City, 3 neutrální a 4 – 5 pro CineStar (1 = výborné, 2 = uspokojivé, 3 = neutrální, 4 = uspokojivé, 5 = výborné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
nabídka filmů2.6882.177
nabídka občerstvení3.1691.44
personál3.0881.192
vybavení2.8941.92
čistota kina2.81.56
přehlednost webových stránek2.9442.016
rezervační systém2.952.16
speciální akce2.9691.393
slevy na vstupné2.8811.667

Graf

6. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský kraj11873,75 %73,75 %  
Praha159,38 %9,38 %  
Olomoucký kraj85 %5 %  
Zlínský kraj63,75 %3,75 %  
Jihomoravský kraj31,88 %1,88 %  
Slovensko21,25 %1,25 %  
Královéhradecký kraj21,25 %1,25 %  
Plzeňský kraj21,25 %1,25 %  
Ústecký kraj10,63 %0,63 %  
Středočeský kraj10,63 %0,63 %  
Pardubický kraj10,63 %0,63 %  
Karlovarský kraj10,63 %0,63 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10062,5 %62,5 %  
Muž6037,5 %37,5 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2513483,75 %83,75 %  
26-35159,38 %9,38 %  
46 a více63,75 %3,75 %  
36-4531,88 %1,88 %  
0-1521,25 %1,25 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou12175,63 %75,63 %  
Vysokoškolské3018,75 %18,75 %  
Základní53,13 %3,13 %  
Středoškolské s výučním listem31,88 %1,88 %  
Vyšší odborné10,63 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete multikino?

2. Jaké multikino máte blíže svému bydlišti?

3. Které multikino je pro Vás na základně celkové nabídky cenově přijatelnější?

4. Které multikino podle Vás nabízí výhodnější věrnostní program?

5. Které z následujících služeb multikin jsou pro Vás důležité?

6. Kde bydlíte?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete multikino?

2. Jaké multikino máte blíže svému bydlišti?

3. Které multikino je pro Vás na základně celkové nabídky cenově přijatelnější?

4. Které multikino podle Vás nabízí výhodnější věrnostní program?

5. Které z následujících služeb multikin jsou pro Vás důležité?

6. Kde bydlíte?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Paroulková, A.Cinema City vs. CineStar (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://cinema-city-vs-cinestar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.