Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Činnost Městské policie hl. m. Prahy

Činnost Městské policie hl. m. Prahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Kukla
Šetření:28. 08. 2015 - 10. 01. 2016
Počet respondentů:354
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Uvedený dotazník je zaměřený na hodnocení činnosti Městské policie hl. m. Prahy a je určený k bakalářské práci, která se zabývá uvedenou problematikou.            

Odpovědi respondentů

1. Víte, kde se ve vašem okolí nachází služebna městské policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano25471,75 %71,75 %  
Ne10028,25 %28,25 %  

Graf

2. Vídáte v místě vašeho bydliště strážníky městské policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano25070,62 %70,62 %  
Ne10429,38 %29,38 %  

Graf

3. Cítíte se v místě vašeho bydliště bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano17348,87 %48,87 %  
Ano10128,53 %28,53 %  
Spíše ne4813,56 %13,56 %  
Ne236,5 %6,5 %  
Nevím92,54 %2,54 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou vystupování a znalosti strážníků městské policie na odpovídající úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14741,53 %41,53 %  
Nevím10930,79 %30,79 %  
Ano9827,68 %27,68 %  

Graf

5. Přispívají strážníci městské policie svojí činností dostatečně k ochraně bezpečnosti a majetku osob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13838,98 %38,98 %  
Spíše ne9927,97 %27,97 %  
Ne5214,69 %14,69 %  
Ano339,32 %9,32 %  
Nevím329,04 %9,04 %  

Graf

6. Dohlíží městská policie dostatečně na dodržování pravidel občanského soužití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12635,59 %35,59 %  
Spíše ne10830,51 %30,51 %  
Nevím4813,56 %13,56 %  
Ne4512,71 %12,71 %  
Ano277,63 %7,63 %  

Graf

7. Podílí se městská policie dostatečně na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano11031,07 %31,07 %  
Spíše ne7922,32 %22,32 %  
Ano6718,93 %18,93 %  
Ne5515,54 %15,54 %  
Nevím4312,15 %12,15 %  

Graf

8. Podílí se městská policie dostatečně na ochraně veřejného pořádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13638,42 %38,42 %  
Spíše ne10228,81 %28,81 %  
Ne4713,28 %13,28 %  
Ano359,89 %9,89 %  
Nevím349,6 %9,6 %  

Graf

9. Působí městská policie dostatečně v oblasti prevence kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne11331,92 %31,92 %  
Spíše ano8223,16 %23,16 %  
Ne7721,75 %21,75 %  
Nevím5716,1 %16,1 %  
Ano257,06 %7,06 %  

Graf

10. Domníváte se, že jste dostatečně informován o činnosti městské policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne14139,83 %39,83 %  
Spíše ano8925,14 %25,14 %  
Ne6919,49 %19,49 %  
Ano5515,54 %15,54 %  

Graf

11. Obrátil/a byste se s žádostí o pomoc raději na

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policii České republiky22062,15 %62,15 %  
Strážníka městské policie7019,77 %19,77 %  
Na strážníka ani policistu bych se neobrátil/a6418,08 %18,08 %  

Graf

12. Pomohl vám někdy strážník městské policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomoc jsem nepotřeboval/a13538,14 %38,14 %  
Ne12435,03 %35,03 %  
Ano9526,84 %26,84 %  

Graf

13. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž18451,98 %51,98 %  
Žena17048,02 %48,02 %  

Graf

14. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 3519555,08 %55,08 %  
36 až 559326,27 %26,27 %  
Do 193710,45 %10,45 %  
nad 55298,19 %8,19 %  

Graf

15. Vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské15543,79 %43,79 %  
Vysokoškolské13838,98 %38,98 %  
Základní3710,45 %10,45 %  
Vyšší odborné246,78 %6,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, kde se ve vašem okolí nachází služebna městské policie?

2. Vídáte v místě vašeho bydliště strážníky městské policie?

3. Cítíte se v místě vašeho bydliště bezpečně?

4. Myslíte si, že jsou vystupování a znalosti strážníků městské policie na odpovídající úrovni?

5. Přispívají strážníci městské policie svojí činností dostatečně k ochraně bezpečnosti a majetku osob?

6. Dohlíží městská policie dostatečně na dodržování pravidel občanského soužití?

7. Podílí se městská policie dostatečně na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích?

8. Podílí se městská policie dostatečně na ochraně veřejného pořádku?

9. Působí městská policie dostatečně v oblasti prevence kriminality?

10. Domníváte se, že jste dostatečně informován o činnosti městské policie?

11. Obrátil/a byste se s žádostí o pomoc raději na

12. Pomohl vám někdy strážník městské policie?

13. Pohlaví?

14. Věk?

15. Vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, kde se ve vašem okolí nachází služebna městské policie?

2. Vídáte v místě vašeho bydliště strážníky městské policie?

3. Cítíte se v místě vašeho bydliště bezpečně?

4. Myslíte si, že jsou vystupování a znalosti strážníků městské policie na odpovídající úrovni?

5. Přispívají strážníci městské policie svojí činností dostatečně k ochraně bezpečnosti a majetku osob?

6. Dohlíží městská policie dostatečně na dodržování pravidel občanského soužití?

7. Podílí se městská policie dostatečně na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích?

8. Podílí se městská policie dostatečně na ochraně veřejného pořádku?

9. Působí městská policie dostatečně v oblasti prevence kriminality?

10. Domníváte se, že jste dostatečně informován o činnosti městské policie?

11. Obrátil/a byste se s žádostí o pomoc raději na

12. Pomohl vám někdy strážník městské policie?

13. Pohlaví?

14. Věk?

15. Vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kukla, J.Činnost Městské policie hl. m. Prahy (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://cinnost-mestske-policie-hl-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.