Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Činnost Městské policie Třebíč

Činnost Městské policie Třebíč

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Bílek
Šetření:15. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentem 3. ročníku Veřejnosprávních studií na Vysoké škole v Třebíči. Cílem tohoto dotazníku je zjistit pohled občanů Třebíče na činnost městské policie.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že je městská policie důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3276,19 %76,19 %  
ne1023,81 %23,81 %  

Graf

2. Setkáváte se spíše se strážníkem Městské policie nebo s Policistou ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se strážníkem Městské policie2559,52 %59,52 %  
s policistou ČR1330,95 %30,95 %  
s nikým49,52 %9,52 %  

Graf

3. Jak hodnotíte činnost městské policie v rámci prevence kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní2661,9 %61,9 %  
Spíše negativní1126,19 %26,19 %  
Rozhodně negativní49,52 %9,52 %  
Rozhodně pozitivní12,38 %2,38 %  

Graf

4. V případě potřeby vyhledáte pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policie ČR3685,71 %85,71 %  
Městské policie614,29 %14,29 %  

Graf

5. Jaká je Vaše spokojenost s činností městské policie? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32150 %50 %  
21126,19 %26,19 %  
4614,29 %14,29 %  
537,14 %7,14 %  
112,38 %2,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.95
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.54
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Myslíte si, že by městská policie měla mít více pravomocí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2354,76 %54,76 %  
Pravomoce jsou dostačující1126,19 %26,19 %  
Ne819,05 %19,05 %  

Graf

7. Náplň práce strážníka by se měla soustředit především na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohled nad pořádkem ve městě3071,43 %71,43 %  
Střežením v ulicích819,05 %19,05 %  
Dohled nad silničním provozem24,76 %4,76 %  
Dohled nad parkováním ve městě12,38 %2,38 %  
dohled u přechodu pro chodce12,38 %2,38 %  

Graf

8. Domníváte se, že je městská policie dobře technicky zabezpečená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1740,48 %40,48 %  
Ano1740,48 %40,48 %  
Ne819,05 %19,05 %  

Graf

9. Myslíte si, že finance, které plynou z městského rozpočtu na činnost městské policie, jsou dobrou investicí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokáži posoudit1945,24 %45,24 %  
Ano1330,95 %30,95 %  
Ne1023,81 %23,81 %  

Graf

10. Jaká je vaše důvěra ve strážníka městské policie? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31842,86 %42,86 %  
21023,81 %23,81 %  
4921,43 %21,43 %  
549,52 %9,52 %  
112,38 %2,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.11
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Jaký máte dle vlastní zkušenosti pocit z jednání strážníků městské policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální2150 %50 %  
Nemám zkušenost819,05 %19,05 %  
Arogantní819,05 %19,05 %  
Příjemné511,9 %11,9 %  

Graf

12. Naznačil Vám strážník městské policie, že by se přestupek dal vyřešit úplatkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem neřešil/a se strážníkem prohřešek2354,76 %54,76 %  
Ne1945,24 %45,24 %  

Graf

13. Jak vnímáte Váš pocit bezpečnosti ve vašem okolí? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31945,24 %45,24 %  
21535,71 %35,71 %  
4614,29 %14,29 %  
112,38 %2,38 %  
512,38 %2,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.76
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.68
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Myslíte si, že s příchodem víkendu se stává město nebezpečnějším a je nutno nasadit více strážníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2457,14 %57,14 %  
Rozhodně ano819,05 %19,05 %  
Spíše ne49,52 %9,52 %  
Rozhodně ne49,52 %9,52 %  
Nevím24,76 %4,76 %  

Graf

15. Dokážete se představit, že by městská policie neexistovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2661,9 %61,9 %  
Ano1638,1 %38,1 %  

Graf

16. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252969,05 %69,05 %  
26-35614,29 %14,29 %  
36-4537,14 %7,14 %  
46-5537,14 %7,14 %  
-1812,38 %2,38 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou2150 %50 %  
Vyšší odborné921,43 %21,43 %  
Vysokoškolské819,05 %19,05 %  
Základní24,76 %4,76 %  
Vyučen/a24,76 %4,76 %  

Graf

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2764,29 %64,29 %  
Muž1535,71 %35,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Myslíte si, že s příchodem víkendu se stává město nebezpečnějším a je nutno nasadit více strážníků?

  • odpověď Spíše ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše negativní na otázku 3. Jak hodnotíte činnost městské policie v rámci prevence kriminality?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že je městská policie důležitá?

2. Setkáváte se spíše se strážníkem Městské policie nebo s Policistou ČR?

3. Jak hodnotíte činnost městské policie v rámci prevence kriminality?

4. V případě potřeby vyhledáte pomoc?

5. Jaká je Vaše spokojenost s činností městské policie? (hodnoťte jako ve škole)

6. Myslíte si, že by městská policie měla mít více pravomocí?

7. Náplň práce strážníka by se měla soustředit především na:

8. Domníváte se, že je městská policie dobře technicky zabezpečená?

9. Myslíte si, že finance, které plynou z městského rozpočtu na činnost městské policie, jsou dobrou investicí?

10. Jaká je vaše důvěra ve strážníka městské policie? (hodnoťte jako ve škole)

11. Jaký máte dle vlastní zkušenosti pocit z jednání strážníků městské policie?

12. Naznačil Vám strážník městské policie, že by se přestupek dal vyřešit úplatkem?

13. Jak vnímáte Váš pocit bezpečnosti ve vašem okolí? (hodnoťte jako ve škole)

14. Myslíte si, že s příchodem víkendu se stává město nebezpečnějším a je nutno nasadit více strážníků?

15. Dokážete se představit, že by městská policie neexistovala?

16. Jaký je váš věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že je městská policie důležitá?

2. Setkáváte se spíše se strážníkem Městské policie nebo s Policistou ČR?

3. Jak hodnotíte činnost městské policie v rámci prevence kriminality?

4. V případě potřeby vyhledáte pomoc?

5. Jaká je Vaše spokojenost s činností městské policie? (hodnoťte jako ve škole)

6. Myslíte si, že by městská policie měla mít více pravomocí?

7. Náplň práce strážníka by se měla soustředit především na:

8. Domníváte se, že je městská policie dobře technicky zabezpečená?

9. Myslíte si, že finance, které plynou z městského rozpočtu na činnost městské policie, jsou dobrou investicí?

10. Jaká je vaše důvěra ve strážníka městské policie? (hodnoťte jako ve škole)

11. Jaký máte dle vlastní zkušenosti pocit z jednání strážníků městské policie?

12. Naznačil Vám strážník městské policie, že by se přestupek dal vyřešit úplatkem?

13. Jak vnímáte Váš pocit bezpečnosti ve vašem okolí? (hodnoťte jako ve škole)

14. Myslíte si, že s příchodem víkendu se stává město nebezpečnějším a je nutno nasadit více strážníků?

15. Dokážete se představit, že by městská policie neexistovala?

16. Jaký je váš věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bílek, M.Činnost Městské policie Třebíč (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cinnost-mestske-policie-treb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.