Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Činnost romského koordinátora

Činnost romského koordinátora

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Štýfalová
Šetření:24. 04. 2012 - 07. 05. 2012
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tato anketa je zaměřena na rekapitulaci činnosti romského aktivisty Romana Slivky v Jihočeském kraji a to především v Českých Budějovicích.

Výsledky ankety budou předány 9.5.2012 řediteli Krajského úřadu JUDr. Luboši Průšovi k celkovému zlepšení soužití nejen na sídlištích.

Odpovědi respondentů

1. Znáte českobudějovického romského aktivistu Romana Slivku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3583,33 %83,33 %  
ano716,67 %16,67 %  

Graf

2. Znáte nějakou jeho konkrétní činnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3992,86 %92,86 %  
ano37,14 %7,14 %  

Graf

3. Jde podle Vás rodina romského aktivisty Romana Slivky příkladem správného chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2764,29 %64,29 %  
ne1535,71 %35,71 %  

Graf

4. Víte o nějaké činnosti romského aktivisty Romana Slivky, která by podporovala rozvíjení talentů romských dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne42100 %100 %  

Graf

5. Víte o nějaké činnosti romského aktivisty Romana Slivky směřující ke snížení kriminality na sídlištích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne42100 %100 %  

Graf

6. Cítíte se bezpečně ve svém městě/kraji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3276,19 %76,19 %  
ano1023,81 %23,81 %  

Graf

7. Nosíte u sebe nějaký předmět na ochranu pro případ napadení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2457,14 %57,14 %  
ano1842,86 %42,86 %  

Graf

8. Máte již nějakou negativní zkušenost s napadením se sociálně nepřizpůsobivými spoluobčany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2866,67 %66,67 %  
ne1433,33 %33,33 %  

Graf

9. Máte pocit, že jsme si všichni rovni ve všech sociálních úrovních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4095,24 %95,24 %  
ano24,76 %4,76 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2969,05 %69,05 %  
muž1330,95 %30,95 %  

Graf

11. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 a více let2252,38 %52,38 %  
do 30-ti let1228,57 %28,57 %  
do 40-ti let819,05 %19,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte českobudějovického romského aktivistu Romana Slivku?

2. Znáte nějakou jeho konkrétní činnost?

3. Jde podle Vás rodina romského aktivisty Romana Slivky příkladem správného chování?

4. Víte o nějaké činnosti romského aktivisty Romana Slivky, která by podporovala rozvíjení talentů romských dětí?

5. Víte o nějaké činnosti romského aktivisty Romana Slivky směřující ke snížení kriminality na sídlištích?

6. Cítíte se bezpečně ve svém městě/kraji?

7. Nosíte u sebe nějaký předmět na ochranu pro případ napadení?

8. Máte již nějakou negativní zkušenost s napadením se sociálně nepřizpůsobivými spoluobčany?

9. Máte pocit, že jsme si všichni rovni ve všech sociálních úrovních?

10. Jste:

11. Je Vám:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte českobudějovického romského aktivistu Romana Slivku?

2. Znáte nějakou jeho konkrétní činnost?

3. Jde podle Vás rodina romského aktivisty Romana Slivky příkladem správného chování?

4. Víte o nějaké činnosti romského aktivisty Romana Slivky, která by podporovala rozvíjení talentů romských dětí?

5. Víte o nějaké činnosti romského aktivisty Romana Slivky směřující ke snížení kriminality na sídlištích?

6. Cítíte se bezpečně ve svém městě/kraji?

7. Nosíte u sebe nějaký předmět na ochranu pro případ napadení?

8. Máte již nějakou negativní zkušenost s napadením se sociálně nepřizpůsobivými spoluobčany?

9. Máte pocit, že jsme si všichni rovni ve všech sociálních úrovních?

10. Jste:

11. Je Vám:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štýfalová, M.Činnost romského koordinátora (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cinnost-romskeho-koordinator.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.