Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čipování zvířat

Čipování zvířat

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Treschelová
Šetření:13. 03. 2009 - 20. 03. 2009
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):18 / 6.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku ohledně čipování zvířat v zájmových chovech.

Odpovědi respondentů

1. Jaké zvíře doma chováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pesotázka č. 2, Kočkaotázka č. 3, Pes i kočkaotázka č. 2, Jinéotázka č. 4, Žádnéotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pes6860,18 %60,18 %  
Pes i kočka2017,7 %17,7 %  
Kočka108,85 %8,85 %  
Jiné87,08 %7,08 %  
Žádné76,19 %6,19 %  

Graf

2. Kolik máte doma psů?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13944,32 %34,51 %  
23034,09 %26,55 %  
389,09 %7,08 %  
466,82 %5,31 %  
533,41 %2,65 %  
1011,14 %0,88 %  
611,14 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.85
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.94
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:2
Modus:1

Graf

3. Kolik máte doma koček?(Pokud nemáte kočku uveďte 0)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06263,27 %54,87 %  
11919,39 %16,81 %  
288,16 %7,08 %  
344,08 %3,54 %  
444,08 %3,54 %  
611,02 %0,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.57
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:0
Modus:0

Graf

4. Jaká jiná zvířata máte doma?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
morče225 %1,77 %  
morčata-čip nemají, ale jmenují se Čip a Malý Čip112,5 %0,88 %  
morče, křečky, osmáky112,5 %0,88 %  
morče a králík112,5 %0,88 %  
potkany112,5 %0,88 %  
2 koně112,5 %0,88 %  
Zelva112,5 %0,88 %  

Graf

5. Jsou všechna vaše zvířata označena čipem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, ne, ale ta zbylá jsou označena tetovánímotázka č. 6, ne, některá nejsou označenáotázka č. 6, ne, žádné není označeno čipemotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, žádné není označeno čipem3936,79 %34,51 %  
ano3936,79 %34,51 %  
ne, některá nejsou označená1816,98 %15,93 %  
ne, ale ta zbylá jsou označena tetováním109,43 %8,85 %  

Graf

6. Proč jsou vaše zvířata označená čipem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli jednoznačné identifikaci v případě ztráty nebo krádeže4871,64 %42,48 %  
Kvůli cestování do zahraničí3552,24 %30,97 %  
V našem městě je čipování povinné1319,4 %11,5 %  
Nevím, již jsem získal zvíře čipované57,46 %4,42 %  
Kvůli nařízení chovatelského klubu45,97 %3,54 %  

Graf

7. Proč nejsou vaše zvířata označena čipem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nechodí venotázka č. 8, Nepovažuji to za nutnéotázka č. 8, Nesouhlasím s čipovánímotázka č. 12, Uvažuji o čipování, ale zatím nejsem pevně rozhodnut → konec dotazníku, Až do této chvíle jsem o čipování neuvažoval → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepovažuji to za nutné1128,21 %9,73 %  
Nechodí ven820,51 %7,08 %  
Uvažuji o čipování, ale zatím nejsem pevně rozhodnut820,51 %7,08 %  
Nesouhlasím s čipováním717,95 %6,19 %  
Až do této chvíle jsem o čipování neuvažoval512,82 %4,42 %  

Graf

8. Budete uvažovat o očipování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, určitěotázka č. 12, Nevímotázka č. 12, Určitě neotázka č. 12, Nemám na výběr, městská vyhláška mi to nařizuje/ bude nařizovatotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne1578,95 %13,27 %  
Nevím315,79 %2,65 %  
Nemám na výběr, městská vyhláška mi to nařizuje/ bude nařizovat15,26 %0,88 %  

Graf

9. Kdo nechal vaše zvíře čipem označit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Já sámotázka č. 11, Někdo jiný z rodinyotázka č. 10, Chovatelotázka č. 10, Předchozí majitelotázka č. 10, Útulekotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Já sám4567,16 %39,82 %  
Chovatel1522,39 %13,27 %  
Někdo jiný z rodiny45,97 %3,54 %  
Předchozí majitel22,99 %1,77 %  
Útulek11,49 %0,88 %  

Graf

10. Pokud by zvíře očipované nebylo, uvažoval byste o jeho očipování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1777,27 %15,04 %  
ne418,18 %3,54 %  
nevím14,55 %0,88 %  

Graf

11. Máte čip řádně registrovaný alespoň v jedno z registrů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 14, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5785,07 %50,44 %  
nevím68,96 %5,31 %  
ne45,97 %3,54 %  

Graf

12. Ztratilo se vám někdy zvíře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2076,92 %17,7 %  
ano623,08 %5,31 %  

Graf

13. Jakým způsobem se zvíře našlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná varianta350 %2,65 %  
Zvíře se domů vrátilo samo350 %2,65 %  
Sám jsem ho našel/našla v okolí ztráty233,33 %1,77 %  

Graf

14. Proč nemáte čip registrovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím o tom, že by měl být někde registrovaný375 %2,65 %  
Považuji to za zbytečné125 %0,88 %  

Graf

15. Jakto, že nevíte, zda je čip registrovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem se o to nezajímal/a350 %2,65 %  
Nikdo mi to neřekl a já si to neumím ověřit233,33 %1,77 %  
Nikdo mi to neřekl a já jsem líný si to ověřit116,67 %0,88 %  

Graf

16. Domníváte se, že by mělo být zavedeno povinné čipování psů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, všech bez vyjímkyotázka č. 17, Ano, ale pouze těch, kteří nejsou označeni čitelným tetovánímotázka č. 17, Nevím → konec dotazníku, Spíše neotázka č. 18, Rozhodně neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne934,62 %7,96 %  
Ano, všech bez vyjímky623,08 %5,31 %  
Ano, ale pouze těch, kteří nejsou označeni čitelným tetováním415,38 %3,54 %  
Nevím415,38 %3,54 %  
Spíše ne311,54 %2,65 %  

Graf

17. Proč ano?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvíře bude snadno identifikovatelné990 %7,96 %  
Zvíře se snadněji vrátí k majiteli660 %5,31 %  
V případě týrání bude možné vypátrat majitele550 %4,42 %  
Bude možné snadněji kontrolovat, zda majitel za psa platí220 %1,77 %  

Graf

18. Proč ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čip může být nebezpečný541,67 %4,42 %  
Je to zbytečné vyhození peněz325 %2,65 %  
Je to týrání216,67 %1,77 %  
Jiný důvod216,67 %1,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké zvíře doma chováte?

 • odpověď Pes:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Jsou všechna vaše zvířata označena čipem?

5. Jsou všechna vaše zvířata označena čipem?

 • odpověď ne, žádné není označeno čipem:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepovažuji to za nutné na otázku 7. Proč nejsou vaše zvířata označena čipem?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 8. Budete uvažovat o očipování?

11. Máte čip řádně registrovaný alespoň v jedno z registrů?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, ale ta zbylá jsou označena tetováním na otázku 5. Jsou všechna vaše zvířata označena čipem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V našem městě je čipování povinné na otázku 6. Proč jsou vaše zvířata označená čipem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Já sám na otázku 9. Kdo nechal vaše zvíře čipem označit?

12. Ztratilo se vám někdy zvíře?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, ale ta zbylá jsou označena tetováním na otázku 5. Jsou všechna vaše zvířata označena čipem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepovažuji to za nutné na otázku 7. Proč nejsou vaše zvířata označena čipem?

17. Proč ano?

 • odpověď Zvíře bude snadno identifikovatelné:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bude možné snadněji kontrolovat, zda majitel za psa platí na otázku 17. Proč ano?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké zvíře doma chováte?

2. Kolik máte doma psů?

3. Kolik máte doma koček?(Pokud nemáte kočku uveďte 0)

5. Jsou všechna vaše zvířata označena čipem?

6. Proč jsou vaše zvířata označená čipem?

7. Proč nejsou vaše zvířata označena čipem?

8. Budete uvažovat o očipování?

9. Kdo nechal vaše zvíře čipem označit?

10. Pokud by zvíře očipované nebylo, uvažoval byste o jeho očipování?

11. Máte čip řádně registrovaný alespoň v jedno z registrů?

12. Ztratilo se vám někdy zvíře?

16. Domníváte se, že by mělo být zavedeno povinné čipování psů?

17. Proč ano?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké zvíře doma chováte?

2. Kolik máte doma psů?

3. Kolik máte doma koček?(Pokud nemáte kočku uveďte 0)

5. Jsou všechna vaše zvířata označena čipem?

6. Proč jsou vaše zvířata označená čipem?

7. Proč nejsou vaše zvířata označena čipem?

8. Budete uvažovat o očipování?

9. Kdo nechal vaše zvíře čipem označit?

10. Pokud by zvíře očipované nebylo, uvažoval byste o jeho očipování?

11. Máte čip řádně registrovaný alespoň v jedno z registrů?

12. Ztratilo se vám někdy zvíře?

16. Domníváte se, že by mělo být zavedeno povinné čipování psů?

17. Proč ano?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Treschelová, E.Čipování zvířat (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://cipovani-zvirat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.