Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj k církvím a náboženství.

Postoj k církvím a náboženství.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Trajer
Šetření:27. 04. 2015 - 03. 05. 2015
Počet respondentů:260
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den Vážený respondente,

jsme tři studenti magisterského studia Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku o Vašem vztahu k náboženství a církvím. Výsledky tohoto dotazníku nám poslouží k získání praktických znalostí při práci s výběrovými šetřeními a jejich následnou statistickou analýzou a zároveň si i Vy můžete udělat obrázek o současné situaci.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte, že existuje něco víc než materiální svět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18169,62 %69,62 %  
Ne5521,15 %21,15 %  
Nezajímám se o to238,85 %8,85 %  
Nezaj10,38 %0,38 %  

Graf

2. Jaké máte představy o bohu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Něco nad námi je, ale nevím jak to nazvat9837,69 %37,69 %  
Bůh neexistuje7930,38 %30,38 %  
Bůh existuje a zajímám se o něj6023,08 %23,08 %  
Bůh mě nezajímá, nepřemýšlím o takových věcech186,92 %6,92 %  
Bůh existuje, ale nezajímá mě51,92 %1,92 %  

Graf

3. Jaký máte názor na Ježíše Krista?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitá historická osobnost8934,23 %34,23 %  
Mytická postava – Ježíš Kristus nikdy nežil4718,08 %18,08 %  
Je mi to jedno, nezajímá mě4517,31 %17,31 %  
Boží syn a spasitel světa3513,46 %13,46 %  
Duchovní vůdce3111,92 %11,92 %  
Náboženský fanatik135 %5 %  

Graf

4. Jakého jste náboženského vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez vyznání18169,62 %69,62 %  
Římský katolík3714,23 %14,23 %  
Nekřesťanské vyznání218,08 %8,08 %  
Jiné křesťanské vyznání207,69 %7,69 %  
Bez vyzn10,38 %0,38 %  

Graf

5. Dřívější výzkumy ukázaly, že církve patří mezi nejméně důvěryhodné instituce v ČR. Označ prosím tvrzení, které nejblíže vystihuje tvůj názor.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Církve věřícím „vymývají mozky“ a omezují jejich svobodu5220 %20 %  
Církve jsou nedůvěryhodné kvůli násilí vykonávanému ve jménu církve v historii i dnes4718,08 %18,08 %  
Církve jsou nedůvěryhodné, protože jim jde jen o majetek a moc4216,15 %16,15 %  
Církve se míjí s potřebami dnešního člověka a společnosti4015,38 %15,38 %  
S tvrzeními nesouhlasím, církev je důvěryhodnou institucí3613,85 %13,85 %  
Církve učí pravidlům, které samy nedodržují2710,38 %10,38 %  
Církve jsou nedůvěryhodné kvůli sexuálním skandálům některých kněží166,15 %6,15 %  

Graf

6. Proč si myslíte, že lidé chodí do kostela?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtějí se přiblížit Bohu, dosáhnout spásy8432,31 %32,31 %  
Dělají to ze zvyku5822,31 %22,31 %  
Plní svou náboženskou povinnost5119,62 %19,62 %  
Jsou slabí a zoufalí a potřebují pomoc2610 %10 %  
Touží po společenství jiných lidí249,23 %9,23 %  
Jsou nevzdělaní a nechali si poplést hlavu176,54 %6,54 %  

Graf

7. Jaký je Váš názor na Bibli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Četl/a jsem alespoň některé její části, ale nezaujala mě7830 %30 %  
Nečetl/a jsem ji a ani to nemám v plánu7528,85 %28,85 %  
Četl/a jsem alespoň některé její části a zaujala mě6324,23 %24,23 %  
Nečetl/a jsem ji, ale rád/a bych si ji přečetl/a2710,38 %10,38 %  
Bible je nedílnou součástí mého života, často si v ní čtu176,54 %6,54 %  

Graf

8. Vyberte na škále od 0 do 7, jak moc jste šťastný/á (1 vůbec, 7 naprosto)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec vs. naprosto1-2-3-4-5-6-75.1541.861

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16161,92 %61,92 %  
Muž9938,08 %38,08 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-248331,92 %31,92 %  
Více než 307328,08 %28,08 %  
25-306926,54 %26,54 %  
15-193312,69 %12,69 %  
Méně než 1520,77 %0,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké máte představy o bohu?

  • odpověď Bůh existuje a zajímám se o něj:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bible je nedílnou součástí mého života, často si v ní čtu na otázku 7. Jaký je Váš názor na Bibli?
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Boží syn a spasitel světa na otázku 3. Jaký máte názor na Ježíše Krista?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte, že existuje něco víc než materiální svět?

2. Jaké máte představy o bohu?

3. Jaký máte názor na Ježíše Krista?

4. Jakého jste náboženského vyznání?

5. Dřívější výzkumy ukázaly, že církve patří mezi nejméně důvěryhodné instituce v ČR. Označ prosím tvrzení, které nejblíže vystihuje tvůj názor.

6. Proč si myslíte, že lidé chodí do kostela?

7. Jaký je Váš názor na Bibli?

8. Vyberte na škále od 0 do 7, jak moc jste šťastný/á (1 vůbec, 7 naprosto)

9. Jsem

10. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte, že existuje něco víc než materiální svět?

2. Jaké máte představy o bohu?

3. Jaký máte názor na Ježíše Krista?

4. Jakého jste náboženského vyznání?

5. Dřívější výzkumy ukázaly, že církve patří mezi nejméně důvěryhodné instituce v ČR. Označ prosím tvrzení, které nejblíže vystihuje tvůj názor.

6. Proč si myslíte, že lidé chodí do kostela?

7. Jaký je Váš názor na Bibli?

8. Vyberte na škále od 0 do 7, jak moc jste šťastný/á (1 vůbec, 7 naprosto)

9. Jsem

10. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trajer, J.Postoj k církvím a náboženství. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://cirkve-a-nabozenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.