Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > obsluhující personál v restauraci/baru

obsluhující personál v restauraci/baru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Suchá
Šetření:18. 10. 2014 - 17. 11. 2014
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:44,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pouze pro obsluhující personál, pro personál výroby nebo pomocný jsou připraveny další dotazníky. Výsledky tohoto dotazníku použiji ve své bakalářské práci.

Při zpracování mé bakalářské práce na téma Vybrané otázky pracovněprávních vztahů v cestovním ruchu se zabývám dodržováním pracovněprávních podmínek pracovníků v restauracích a cílem je zmapovat dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4159,42 %59,42 %  
muž2942,03 %42,03 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253144,93 %44,93 %  
36-451724,64 %24,64 %  
26-351623,19 %23,19 %  
56 a více57,25 %7,25 %  
46-5511,45 %1,45 %  

Graf

3. Pracuji pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzickou osobu4159,42 %59,42 %  
Právnickou osobu2942,03 %42,03 %  

Graf

4. Jaký typ smluvního vztahu máte uzavřený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanec s pracovní smlouvou (plný úvazek)otázka č. 5, OSVČotázka č. 6, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnostiotázka č. 6, bez smluvního vztahuotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec s pracovní smlouvou (plný úvazek)2231,88 %31,88 %  
dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti1927,54 %27,54 %  
bez smluvního vztahu1318,84 %18,84 %  
zaměstnanec s pracovní smlouvou1217,39 %17,39 %  
OSVČ45,8 %5,8 %  

Graf

Tato otázka slouží výhradně pro kontrolu dodržování úrovně nejnižší zaručené mzdy.

5. Má hrubá mzda na pracovní smlouvě:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9000618,18 %8,7 %  
20000412,12 %5,8 %  
1100039,09 %4,35 %  
1200026,06 %2,9 %  
1400026,06 %2,9 %  
1000026,06 %2,9 %  
2900013,03 %1,45 %  
1020013,03 %1,45 %  
1500013,03 %1,45 %  
1800013,03 %1,45 %  
ostatní odpovědi 5440
19000
9280
12500
9500
8000
17000
70
27000
25000
16630
1030,3 %14,49 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:13485.94
Minimum:5440
Maximum:27000
Variační rozpětí:21560
Rozptyl:28030728.13
Směrodatná odchylka:5294.41
Medián:11500
Modus:9000

Graf

V praxi se lze setkat s případy, kdy je zaměstnanec přijat k zaměstnavateli tzv. na zkoušku, aby si jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec ověřili, zda zaměstnanci bude zaměstnání vyhovovat. Práce se pak koná bez uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a obvykle bez nároku na mzdu, resp. odměnu

6. Byl/a jsem někdy pozván/a, abych do nového zaměstnání v pohostinství přišel/a na zkoušku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pouze jednouotázka č. 7, Ano, vícekrátotázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2942,03 %42,03 %  
Ano, vícekrát2333,33 %33,33 %  
Ano, pouze jednou1724,64 %24,64 %  

Graf

7. Zaplatil/li vám zaměstnavatel/é za tuto zkoušku/y?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy2050 %28,99 %  
ano, vždy1025 %14,49 %  
někdy ano, někdy ne1025 %14,49 %  

Graf

V této otázce mě zajímá práce trvající déle než 1 měsíc.

8. Pracoval/a jste již někdy v pohostinství bez uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 11, pouze jednouotázka č. 9, 2krát až 3krátotázka č. 9, vícekrátotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2942,03 %42,03 %  
pouze jednou1623,19 %23,19 %  
vícekrát1521,74 %21,74 %  
2krát až 3krát913,04 %13,04 %  

Graf

9. Ve kterém kraji jste v pohostinství pracoval/a bez smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1230 %17,39 %  
Jihomoravský kraj717,5 %10,14 %  
Moravskoslezský kraj512,5 %7,25 %  
Zlínský kraj410 %5,8 %  
Plzeňský kraj25 %2,9 %  
Olomoucký kraj25 %2,9 %  
Karlovarský kraj25 %2,9 %  
Liberecký kraj25 %2,9 %  
Pardubický kraj25 %2,9 %  
Kraj Vysočina25 %2,9 %  
Královéhradecký kraj12,5 %1,45 %  
Středočeský kraj12,5 %1,45 %  
Jihočeský kraj12,5 %1,45 %  

Graf

10. Byl/a jste při této práci současně veden/a v evidenci uchazečů o práci na pracovním úřadě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2255 %31,88 %  
ano1230 %17,39 %  
nechci odpovědět615 %8,7 %  

Graf

Diskriminace je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě pohlaví, věku apod. Příkladem může být situace, kdy zaměstnavatel chce přijmout pouze servírku (ženu) do 20 let.

11. Setkal/a jste se někdy při hledání práce v pohostinství s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4260,87 %60,87 %  
ano2739,13 %39,13 %  

Graf

12. Jaký typ diskriminace to byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z důvodu věku1555,56 %21,74 %  
z jiného důvodu1037,04 %14,49 %  
z důvodu pohlaví1037,04 %14,49 %  
z důvodu státní příslušnosti311,11 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Setkal/a jste se někdy při hledání práce v pohostinství s diskriminací?

  • odpověď ano:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi z důvodu pohlaví na otázku 12. Jaký typ diskriminace to byl?
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi z důvodu věku na otázku 12. Jaký typ diskriminace to byl?
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi z jiného důvodu na otázku 12. Jaký typ diskriminace to byl?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Pracuji pro:

4. Jaký typ smluvního vztahu máte uzavřený?

5. Má hrubá mzda na pracovní smlouvě:

6. Byl/a jsem někdy pozván/a, abych do nového zaměstnání v pohostinství přišel/a na zkoušku?

7. Zaplatil/li vám zaměstnavatel/é za tuto zkoušku/y?

8. Pracoval/a jste již někdy v pohostinství bez uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti?

9. Ve kterém kraji jste v pohostinství pracoval/a bez smlouvy?

10. Byl/a jste při této práci současně veden/a v evidenci uchazečů o práci na pracovním úřadě?

11. Setkal/a jste se někdy při hledání práce v pohostinství s diskriminací?

12. Jaký typ diskriminace to byl?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Pracuji pro:

4. Jaký typ smluvního vztahu máte uzavřený?

5. Má hrubá mzda na pracovní smlouvě:

6. Byl/a jsem někdy pozván/a, abych do nového zaměstnání v pohostinství přišel/a na zkoušku?

7. Zaplatil/li vám zaměstnavatel/é za tuto zkoušku/y?

8. Pracoval/a jste již někdy v pohostinství bez uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti?

9. Ve kterém kraji jste v pohostinství pracoval/a bez smlouvy?

10. Byl/a jste při této práci současně veden/a v evidenci uchazečů o práci na pracovním úřadě?

11. Setkal/a jste se někdy při hledání práce v pohostinství s diskriminací?

12. Jaký typ diskriminace to byl?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suchá, Z.obsluhující personál v restauraci/baru (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://cisnici-kuchari-pomocny-pers.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.