Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Citlivost obyvatelstva na pojistné podvody

Citlivost obyvatelstva na pojistné podvody

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Frimlová
Šetření:07. 03. 2010 - 13. 04. 2010
Počet respondentů:339
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto dotazníku chci zjistit, jak jsou obyvatelé ČR citliví na páchání trestného činu pojistného podvodu. Předpokladem je nízká citlivost obyvatelstva. Výsledky dotazníku použiji ve své diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Seřaďte podle závažnosti jednotlivé trestné činy od 1 - 5. (1 - nejméně závažný TČ, 5 - nejvíce závažný trestný čin)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
pojistný podvod2.461.627
krádež2.732.179
zpronevěra2.9121.353
legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)3.6451.695
padělání a pozměňování peněz3.2522.294

Graf

2. Seřaďte podle závažnosti jednotlivé trestné činy 1 – 4. (1 - nejméně závažný TČ, 4 - nejvíce závažný trestný čin)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
podvod2.2961.827
pojistný podvod2.5980.768
úvěrový podvod2.6010.838
dotační podvod2.5041.505

Graf

3. Byl u Vás v zaměstnání nebo ve Vašem okolí spáchán pojistný podvod?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12336,07 %36,28 %  
ne11734,31 %34,51 %  
ano10129,62 %29,79 %  

Graf

4. Napadla Vás někdy myšlenka, že byste spáchal(a) pojistný podvod?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne28182,4 %82,89 %  
ano6017,6 %17,7 %  

Graf

5. Spáchal(a) byste pojistný podvod, kdybyste měl(a) jistotu, že nebudete dopaden(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE14241,64 %41,89 %  
SPÍŠE NE13138,42 %38,64 %  
SPÍŠE ANO5415,84 %15,93 %  
ANO144,11 %4,13 %  

Graf

6. Nahlásil(a) byste poj. podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a neměl(a) ji v oblibě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO11032,26 %32,45 %  
ANO10831,67 %31,86 %  
SPÍŠE NE9628,15 %28,32 %  
NE277,92 %7,96 %  

Graf

7. Nahlásil(a) byste pojistný podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a měl(a) ji v oblibě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NE13639,88 %40,12 %  
NE8224,05 %24,19 %  
SPÍŠE ANO7521,99 %22,12 %  
ANO4814,08 %14,16 %  

Graf

8. Nahlásil(a) byste pojistný podvod, pokud by Vám byla poskytnuta finanční odměna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11333,14 %33,33 %  
SPÍŠE ANO10029,33 %29,5 %  
SPÍŠE NE7722,58 %22,71 %  
NE5114,96 %15,04 %  

Graf

9. V případě, že by se Vám stala pojistná událost, nahlásil(a) byste pojišťovně vyšší částku, než která by odpovídala skutečné škodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NE12035,19 %35,4 %  
NE11934,9 %35,1 %  
SPÍŠE ANO8123,75 %23,89 %  
ANO216,16 %6,19 %  

Graf

10. Nahlásil(a) byste smyšlenou pojistnou událost, aby se Vám vrátily náklady spojené s placením pojistného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE23568,91 %69,32 %  
SPÍŠE NE8324,34 %24,48 %  
SPÍŠE ANO185,28 %5,31 %  
ANO51,47 %1,47 %  

Graf

11. Uvedl(a) byste při sjednávání pojistné smlouvy nepravdivé údaje, nebo byste podstatné údaje zamlčel(a), aby se Vám snížilo placení pojistného, nebo aby Vás pojišťovna pojistila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE22465,69 %66,08 %  
SPÍŠE NE8524,93 %25,07 %  
SPÍŠE ANO257,33 %7,37 %  
ANO72,05 %2,06 %  

Graf

12. Provedl(a) jste někdy pojistný podvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 13, NEotázka č. 14, NEJSEM SI TOHO VĚDOM(A)otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE25073,31 %73,75 %  
NEJSEM SI TOHO VĚDOM(A)8324,34 %24,48 %  
ANO82,35 %2,36 %  

Graf

13. Pokud jste někdy spáchal pojistný podvod, v jaké pojistném odvětví to bylo? (můžete označit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojištění motorových vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění)571,43 %1,47 %  
Životní pojištění 342,86 %0,88 %  
Úrazové a nemocenské pojištění228,57 %0,59 %  
Cestovní pojištění114,29 %0,29 %  
Pojištění domácnosti a budov občanů114,29 %0,29 %  

Graf

14. Jakou nejvyšší trestní sazbu za trestný čin pojistného podvodu můžete dostat v roce 2010?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 let8630,94 %25,37 %  
8 let8129,14 %23,89 %  
6 let7326,26 %21,53 %  
12 let3813,67 %11,21 %  

Graf

15. Do které věkové skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 45 let20560,12 %60,47 %  
Méně než 26 let7923,17 %23,3 %  
46 - 60 let4914,37 %14,45 %  
61 a více let82,35 %2,36 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MUŽ18353,67 %53,98 %  
ŽENA15846,33 %46,61 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou16748,97 %49,26 %  
vysokoškolské15846,33 %46,61 %  
vyučen154,4 %4,42 %  
základní10,29 %0,29 %  

Graf

18. Do jaké skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné15244,57 %44,84 %  
pracovník Policie ČR7221,11 %21,24 %  
pracovník v oboru pojišťovnictví7020,53 %20,65 %  
student4713,78 %13,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Nahlásil(a) byste poj. podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a neměl(a) ji v oblibě?

 • odpověď ANO:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 7. Nahlásil(a) byste pojistný podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a měl(a) ji v oblibě?

7. Nahlásil(a) byste pojistný podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a měl(a) ji v oblibě?

 • odpověď NE:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 6. Nahlásil(a) byste poj. podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a neměl(a) ji v oblibě?

15. Do které věkové skupiny se řadíte?

 • odpověď Méně než 26 let:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 18. Do jaké skupiny se řadíte?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď MUŽ:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovník Policie ČR na otázku 18. Do jaké skupiny se řadíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Seřaďte podle závažnosti jednotlivé trestné činy od 1 - 5. (1 - nejméně závažný TČ, 5 - nejvíce závažný trestný čin)

2. Seřaďte podle závažnosti jednotlivé trestné činy 1 – 4. (1 - nejméně závažný TČ, 4 - nejvíce závažný trestný čin)

3. Byl u Vás v zaměstnání nebo ve Vašem okolí spáchán pojistný podvod?

4. Napadla Vás někdy myšlenka, že byste spáchal(a) pojistný podvod?

5. Spáchal(a) byste pojistný podvod, kdybyste měl(a) jistotu, že nebudete dopaden(a)?

6. Nahlásil(a) byste poj. podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a neměl(a) ji v oblibě?

7. Nahlásil(a) byste pojistný podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a měl(a) ji v oblibě?

8. Nahlásil(a) byste pojistný podvod, pokud by Vám byla poskytnuta finanční odměna?

9. V případě, že by se Vám stala pojistná událost, nahlásil(a) byste pojišťovně vyšší částku, než která by odpovídala skutečné škodě?

10. Nahlásil(a) byste smyšlenou pojistnou událost, aby se Vám vrátily náklady spojené s placením pojistného?

11. Uvedl(a) byste při sjednávání pojistné smlouvy nepravdivé údaje, nebo byste podstatné údaje zamlčel(a), aby se Vám snížilo placení pojistného, nebo aby Vás pojišťovna pojistila?

12. Provedl(a) jste někdy pojistný podvod?

14. Jakou nejvyšší trestní sazbu za trestný čin pojistného podvodu můžete dostat v roce 2010?

15. Do které věkové skupiny se řadíte?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Do jaké skupiny se řadíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Seřaďte podle závažnosti jednotlivé trestné činy od 1 - 5. (1 - nejméně závažný TČ, 5 - nejvíce závažný trestný čin)

2. Seřaďte podle závažnosti jednotlivé trestné činy 1 – 4. (1 - nejméně závažný TČ, 4 - nejvíce závažný trestný čin)

3. Byl u Vás v zaměstnání nebo ve Vašem okolí spáchán pojistný podvod?

4. Napadla Vás někdy myšlenka, že byste spáchal(a) pojistný podvod?

5. Spáchal(a) byste pojistný podvod, kdybyste měl(a) jistotu, že nebudete dopaden(a)?

6. Nahlásil(a) byste poj. podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a neměl(a) ji v oblibě?

7. Nahlásil(a) byste pojistný podvod, pokud byste znal(a) osobu, která ho spáchala a měl(a) ji v oblibě?

8. Nahlásil(a) byste pojistný podvod, pokud by Vám byla poskytnuta finanční odměna?

9. V případě, že by se Vám stala pojistná událost, nahlásil(a) byste pojišťovně vyšší částku, než která by odpovídala skutečné škodě?

10. Nahlásil(a) byste smyšlenou pojistnou událost, aby se Vám vrátily náklady spojené s placením pojistného?

11. Uvedl(a) byste při sjednávání pojistné smlouvy nepravdivé údaje, nebo byste podstatné údaje zamlčel(a), aby se Vám snížilo placení pojistného, nebo aby Vás pojišťovna pojistila?

12. Provedl(a) jste někdy pojistný podvod?

14. Jakou nejvyšší trestní sazbu za trestný čin pojistného podvodu můžete dostat v roce 2010?

15. Do které věkové skupiny se řadíte?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Do jaké skupiny se řadíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frimlová, A.Citlivost obyvatelstva na pojistné podvody (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://citlivost-obyvatelstva-na-pojistne-podvody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.