Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Civilizační onemocnění

Civilizační onemocnění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vanda Kokošková
Šetření:02. 09. 2020 - 11. 09. 2020
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku pro moji seminární práci. Cílem dotazníku je zjistit, zda mají lidé povědomí o civilizačních chorobách a jejich prevenci. 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Víte, co jsou to civilizační nemoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9792,38 %92,38 %  
ne87,62 %7,62 %  

Graf

2. Jaká je správná definice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupina nemocí, vyskytující se ve vyspělých zemích, které jsou důsledkem moderního způsobu života10096,15 %95,24 %  
Nemoci způsobené nedostatečnou výživou a špatnými podmínkami ve společnosti43,85 %3,81 %  

Graf

3. Co byste zařadili mezi takovéto nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obezita10398,1 %98,1 %  
Deprese9186,67 %86,67 %  
Infarkt myokardu7369,52 %69,52 %  
Bolest hlavy5552,38 %52,38 %  
Chřipka76,67 %6,67 %  
Angína32,86 %2,86 %  

Graf

4. Co je podle Vás způsobuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezdravá strava9692,31 %91,43 %  
Nedostatek pohybu9692,31 %91,43 %  
Kouření8177,88 %77,14 %  
Alkohol7067,31 %66,67 %  
Jiné3735,58 %35,24 %  
Genetika3331,73 %31,43 %  
Infekce1312,5 %12,38 %  

Graf

5. Trpíte Vy, nebo někdo z Vašich blízkých civilizační chorobou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6158,1 %58,1 %  
ne4441,9 %41,9 %  

Graf

6. Víte, jak se před nimi chránit?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7572,82 %71,43 %  
nevím2019,42 %19,05 %  
ne87,77 %7,62 %  

Graf

7. Dodržujete prevenci proti těmto onemocněním?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4140,2 %39,05 %  
nevím3534,31 %33,33 %  
ne2625,49 %24,76 %  

Graf

8. Domníváte se, že dodržujete zdravý životní styl?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4644,66 %43,81 %  
ano3231,07 %30,48 %  
nevím2524,27 %23,81 %  

Graf

9. Snažíte se dostatečně hýbat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6462,14 %60,95 %  
ne2524,27 %23,81 %  
nevím1413,59 %13,33 %  

Graf

10. Cítíte se často ve stresu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5352,48 %50,48 %  
ne3938,61 %37,14 %  
nevím98,91 %8,57 %  

Graf

11. Spíte alespoň 7-8 hodin denně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6966,35 %65,71 %  
ne3533,65 %33,33 %  

Graf

12. Kouříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7168,27 %67,62 %  
Ano1716,35 %16,19 %  
Příležitostně1615,38 %15,24 %  

Graf

13. Dodržujete pravidelné preventivní prohlídky u vašeho lékaře?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6361,17 %60 %  
ne4038,83 %38,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Snažíte se dostatečně hýbat?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Domníváte se, že dodržujete zdravý životní styl?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co jsou to civilizační nemoci?

2. Jaká je správná definice?

3. Co byste zařadili mezi takovéto nemoci?

4. Co je podle Vás způsobuje?

5. Trpíte Vy, nebo někdo z Vašich blízkých civilizační chorobou?

6. Víte, jak se před nimi chránit?

7. Dodržujete prevenci proti těmto onemocněním?

8. Domníváte se, že dodržujete zdravý životní styl?

9. Snažíte se dostatečně hýbat?

10. Cítíte se často ve stresu?

11. Spíte alespoň 7-8 hodin denně?

12. Kouříte?

13. Dodržujete pravidelné preventivní prohlídky u vašeho lékaře?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co jsou to civilizační nemoci?

2. Jaká je správná definice?

3. Co byste zařadili mezi takovéto nemoci?

4. Co je podle Vás způsobuje?

5. Trpíte Vy, nebo někdo z Vašich blízkých civilizační chorobou?

6. Víte, jak se před nimi chránit?

7. Dodržujete prevenci proti těmto onemocněním?

8. Domníváte se, že dodržujete zdravý životní styl?

9. Snažíte se dostatečně hýbat?

10. Cítíte se často ve stresu?

11. Spíte alespoň 7-8 hodin denně?

12. Kouříte?

13. Dodržujete pravidelné preventivní prohlídky u vašeho lékaře?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kokošková, V.Civilizační onemocnění (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://civilizacni-onemocneni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.