Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cizinci na území ČR

Cizinci na území ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Dvořáková
Šetření:22. 02. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji si Lenka Dvořáková a studuji 5. ročník oboru Ekonomika veřejného sektoru na Univerzitě Pardubice. Tento dotazník je součástí mé diplomové práce na téma Podmínky a uplatnění cizinců na trhu práce. Zajímají mne názory veřejnosti na životní a pracovní úroveň cizinců v ČR, zda mají o cizincích vůbec nějaké povědomí a zda je na našem území akceptují. Zda si veřejnost dokáže představit jejich nelehkou situaci u nás a šli by Češi sami do ciziny?
Chtěla bych Vás požádat o jeho svědomité a pravdivé vyplnění. Pokud není uvedeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď, popřípadě zapisujte (pokud je u otázky uvedený řádek).
Za vyplnění a odevzdání dotazníku Vám vřele děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Text otázky č. 1; Jak Vy osobně cizince vnímáte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi5236,62 %36,62 %  
neřeším je3625,35 %25,35 %  
je to příležitost naučit se od nich něco nového2819,72 %19,72 %  
mám s nimi spojenou kriminální činnost2316,2 %16,2 %  
bojím se jich32,11 %2,11 %  

Graf

2. Text otázky č. 2; V jakých oblastech ČR se cizinci nejvíce vyskytují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v hlavním městě6042,25 %42,25 %  
ve velkých městech nad 100 000 obyvatel (Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň,…)5840,85 %40,85 %  
kdekoli149,86 %9,86 %  
v příhraničních oblastech85,63 %5,63 %  
v menších městech pod 100 000 obyvatel (Hradec Králové, Pardubice,…)21,41 %1,41 %  

Graf

3. Text otázky č. 3; Z jakých důvodů přišli cizinci do ČR?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
kvůli lepší ekonomické situaci1.5070.87
kvůli lepší politické situaci2.3660.584
utíkají před zákonem2.9720.718
netuším3.1551.173

Graf

4. Text otázky č. 4; Jaká cizí národnost na území ČR nejvíce převládá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z bývalého sovětského svazu(arménská, běloruská, estonská, gruzínská, moldavská, ruská, ukrajinská)5035,21 %35,21 %  
e sousedních zemí (polská, německá, rakouská, slovenská)4632,39 %32,39 %  
z východních zemí (čínská, japonská, mongolská, turecká, vietnamská)4430,99 %30,99 %  
ze západních zemí (britská, dánská, francouzská, portugalská, španělská)21,41 %1,41 %  

Graf

5. Text otázky č. 5; Která národnost se dokáže našim podmínkám nejlépe přizpůsobit?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
e sousedních zemí (polská, německá, rakouská, slovenská)1.4930.672
z bývalého sovětského svazu(arménská, běloruská, estonská, gruzínská, moldavská, ruská, ukrajinská)2.7180.963
z východních zemí (čínská, japonská, mongolská, turecká, vietnamská)2.9151.021
ze západních zemí (britská, dánská, francouzská, portugalská, španělská)2.8730.97

Graf

6. Text otázky č. 6; Jaký je Váš názor na cizince pracující v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud jsou slušní, akceptuji je8459,15 %59,15 %  
nevadí mi3726,06 %26,06 %  
berou práci českým občanům128,45 %8,45 %  
nemám rád cizince53,52 %3,52 %  
nevnímám je42,82 %2,82 %  

Graf

7. Text otázky č. 7; Jaké profese cizinci v ČR vykonávají nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
v šedé ekonomice (prostituce, loupeže, distribuce drog, nájemné vraždy)2.620.954
v pohostinství2.190.689
v průmyslovém odvětví (stavebnictví, pásová výroba)1.6270.685
ve výzkumu, vědě a technice3.5490.741

Graf

8. Text otázky č. 8; S jakými problémy se cizinci nejčastěji potýkají při hledání práce?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
s předsudky vůči své národnosti2.3451.705
s jazykovou bariérou1.7891.11
s kulturními rozdíly3.3941.098
s rozdílnými pracovními návyky3.6831.385
s nepoctivými zaměstnavateli3.7891.561

Graf

9. Text otázky č. 9; Jak velký hrubý měsíční plat cizinci nejčastěji pobírají? Jedná se o legální příjem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 001 až 10 000,-Kč5941,55 %41,55 %  
10 001 až 14 000,-Kč4632,39 %32,39 %  
14 001 až 18 000,-Kč1611,27 %11,27 %  
méně než 8 000,-Kč128,45 %8,45 %  
18 001 až 25 000,-Kč85,63 %5,63 %  
vyšší než 25 001,-Kč10,7 %0,7 %  

Graf

10. Text otázky č. 10; Jaká je životní situace cizinců žijící v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokáži posoudit4330,28 %30,28 %  
zřejmě dobrá3826,76 %26,76 %  
dobrá2618,31 %18,31 %  
mohla by být lepší1913,38 %13,38 %  
divím se, že tu jsou, já bych tu za takových podmínek nežil96,34 %6,34 %  
nic moc74,93 %4,93 %  

Graf

11. Text otázky č. 11; Jaká národnost je nejvíce pracovitá a je pro ČR přínosem?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
ze sousedních zemí (polská, německá, rakouská, slovenská)2.310.904
z bývalého sovětského svazu(arménská, běloruská, estonská, gruzínská, moldavská, ruská, ukrajinská)2.9371.13
z východních zemí (čínská, japonská, mongolská, turecká, vietnamská)1.8381.009
ze západních zemí (britská, dánská, francouzská, portugalská, španělská)2.9151.12

Graf

12. Text otázky č. 12; Chovají se zaměstnavatelé k cizincům stejně jako k českým zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokáži posoudit6142,96 %42,96 %  
před státními institucemi stejně, ale ve skutečnosti hůře6042,25 %42,25 %  
naprosto odlišně v negativním smyslu1510,56 %10,56 %  
bezpochyby stejně42,82 %2,82 %  
naprosto odlišně v pozitivním smyslu21,41 %1,41 %  

Graf

13. Text otázky č. 13; Zaměstnal (a) byste Vy sám (a) ve své firmě cizince a proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11480,28 %80,28 %  
ne2819,72 %19,72 %  

Graf

14. Text otázky č. 14; Svěřil (a) byste cizinci jako zaměstnanci důležitou funkci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9869,01 %69,01 %  
ne4430,99 %30,99 %  

Graf

15. Text otázky č. 15; Jaká věková skupina mezi přistěhovalci převládá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 až 39 let7754,23 %54,23 %  
20 až 29 let5941,55 %41,55 %  
40 až 49 let64,23 %4,23 %  

Graf

16. Text otázky č. 16; Které pohlaví mezi přistěhovalci převládá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži12688,73 %88,73 %  
ženy1611,27 %11,27 %  

Graf

17. Text otázky č. 17; Dokážete si Vy sami vžít do kůže cizince žijícího na našem území?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokáži6243,66 %43,66 %  
nedokáži4833,8 %33,8 %  
netuším3222,54 %22,54 %  

Graf

18. Text otázky č. 18; Uvažujete Vy sám (a), že byste odešel (a) do ciziny a v případě že ano z jakých důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9264,79 %64,79 %  
ne5035,21 %35,21 %  

Graf

19. Text otázky č. 19; Do jaké země byste odešel (a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Anglie87,41 %5,63 %  
USA76,48 %4,93 %  
Velká Británie65,56 %4,23 %  
Německo54,63 %3,52 %  
Rakousko43,7 %2,82 %  
austrálie32,78 %2,11 %  
Švýcarsko32,78 %2,11 %  
Španělsko32,78 %2,11 %  
kanada32,78 %2,11 %  
Slovensko21,85 %1,41 %  
ostatní odpovědi Finsko
Amerika
Itálie
Francie
britanie
nevím
Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko
UK, Nový Zéland, Švédsko, USA, Monako, Švýcarsko, Kanada
mexiko
Anglie, Kanada
Izrael
Nizozemsko
Nizozemsko, Skandinávie...
Anglie, Rakousko
Finsko VB Portugalsko
USA, Německo, Itálie
Anglie, Francie
západní
do zadne
Kanada, Austrálie
Itálie, Německo, Spojené království
do některé západní, pokud možno anglicky mluvící - Británie, USA, případně Německo
japonsko
Anglie, Německo, Švýcarsko, jižní státy
Švédsko, Brazílie
s lepsi ekonomickou situaci
Do SkANDINÁVSKÝCH ZEMÍ
Finsko, Kanada
odesla jsem do CR
Japonsko, Jižní Korea
Nový Zéland
Dánsko, Finsko, Norsko
Nizozemsko, Spojené Království
Řecko
do západní Evropy
Anglie. Amerika
Anglie, amerika (USA, Kanada), skotsko, španělsko
Francie, Kanada, Svycarsko, Belgie, Lucembursko
Bahamy
Lucembursko
na sever (Švédsko, Finsko, Norsko)
USA, UK, Itálie
Dle pracovních příležitostí.
ekonomika, vláda a v podstatě všechno je ve srovnání s ostatními zeměmi příšerná
Německo, USA, Anglie
Irsko, Austrílie
Německo, USA
U.S.A.
Anglie, Německo
Španělska
zkušenosti, naučit se jazyk
německa
Velká Británie, USA, Dánsko
USA, Velká Británie, Norsko, Švédsko, Finsko, Austrálie
Rakousko, Anglie
Austrálie, USA, Šcvédsko, Finsko, Norsko
do anglicky hovořící země, nejspíše do Velké Británie
Německo, Anglie
Austrálie (nebo tam, kde je teplo a moře :)
6459,26 %45,07 % 

Graf

20. Text otázky č. 20; Zůstal (a) byste zde jen na nezbytnou dobu nebo byste zde chtěl (a) dlouhodobě žít?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobě2120,79 %14,79 %  
dlouhodobě žít98,91 %6,34 %  
NEVÍM87,92 %5,63 %  
žít54,95 %3,52 %  
na nezbytnou dobu54,95 %3,52 %  
nezbytnou dobu43,96 %2,82 %  
ne21,98 %1,41 %  
Podle situace21,98 %1,41 %  
nezbytně dlouho dobu10,99 %0,7 %  
nevím, podle situace10,99 %0,7 %  
ostatní odpovědi klidně i dlouhodoběji, ale ne na celý život
napořád
to nedokáži posoudit
Klidně i žít
střednědobě
nic
to by záleželo na situaci
dlohodobě
Podle situace. Kdybych si tam třeba našla perspektivní zaměstnání a/nebo partnera, nebyl by problém tam zůstat.
PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU
Ano, zůstala
jak by se mi chtělo :D
Dlouhodobe .
Nezbytně dlouhpu dobu.
zaleželo by na situaci ( partnerství, životní uroven , přatele apod.)
pár let, ne natrvalo
pravděpodobně dlouhodobě
jen na chvíli
Podle momentální politické a sociání situace v ČR žít natrvalo.
douhodobě
nezbytná doba
jen na pár let
ano
Nezbytně nutnou dobu
Déle
max 5 let
na dobu nezbytnou
Klidně i dlouhodobě žít
Záleželo by na situaci, jak by se mi tam líbilo a jakou práci bych si tam našla a dalších faktorech.
Záleželo by dle situace
je mi to fuk
Nějakou dobu
záleží na situaci(finance, rodina)
Po nezbytnou dobu
Chtěla bych zde trvale žít
asi nezbytně dlouhou dobu, cca 1-2 roky
jen po dobu nezbytne nutnou
na rok
chtěla bych zde dlouhodobě žít
Záleží na situaci
dlouhodobě raději ne
nevím, nějakou dobu žít, ale ne na pořád
Na pár let určitě.
4342,57 %30,28 % 

Graf

21. Text otázky č. 21; Jakou práci byste v cizině vykonával (a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1212,9 %8,45 %  
jakoukoliv44,3 %2,82 %  
administrativa44,3 %2,82 %  
aupair33,23 %2,11 %  
žádnou22,15 %1,41 %  
Pohostinství22,15 %1,41 %  
podnikání22,15 %1,41 %  
zdravotnictví (svůj obor)11,08 %0,7 %  
sociální práci11,08 %0,7 %  
programátor, projektový manažer, architekt sw11,08 %0,7 %  
ostatní odpovědi podle možností
překladatelka
sociální služby
studovala bych na VŠ a pak práci v oboru
horší, než v ČR, jelikož nemám dobré jazykové znalosti a byla bych cizinka
pohostinství, administrativní práce, překladatelství
to nevím přesně, ale chtěla bych si tam udělat jazykovou školu a poté zkoušky, a tím větší šanci najít lepší práci
prodavačka, hotelnictví, zemědělství
nic
MARKETING, SLUŽBY
zabezpečení provozu chovů zvířat
stejnou jako v ČR
svoji
Administrativu, výuku jazyka a pod.
Odbornou
zdravotni sestra
Dělníka
prodavačku
věda/výzkum
vykonavam odbornou praci
sféra mezinárodních vztahů
ekonomika
ve zdravotnictví
zdravotnictví, služby,pomocné, v domácnosti
střední management
podobnou co tady
stejnou jako v Čechách- ovládam jazyky obou zemí
učitel
au-pair a něco z oboru adiktologie
pohostinství, diplomaci
kvalifikovanou
Jakoukoliv co by mě uživila a mohl bych žít a ne přežívat jako v čr..
sezónní práce
pečovatelka
administratívu
manager
učila češtinu, hlídala děti
to je jedno
Manažerská pozice
Administrativní
takovou, která by odpovídala mému vzdělání
prd
manazerska pozice
práci v oboru - ekonomie
IT
Nejspíš v pohostinství či hotelnictví
co já vim, kde mi přijali
cokoliv
Překlad
studia, poté v cestovnim ruchu
sociální práce
umělec
pásovou práci
obsluha v pohostinství, po naučení jazyku klidně i nějakou ekonomickou pozici
Prodavačka
ošetřovatelka
Doufám, podle svého zaměření
v pohostinství
nejsem si jistá
podřadnou, ale pokusila bych se najít něco v oboru
manuální pomocné práce
6165,59 %42,96 % 

Graf

22. Text otázky č. 22; Jaký plat si myslíte, že by vám v cizině nabídli v přepočtu na Kč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím66,59 %4,23 %  
3000066,59 %4,23 %  
30 00055,49 %3,52 %  
40 00044,4 %2,82 %  
2000044,4 %2,82 %  
2500033,3 %2,11 %  
8000033,3 %2,11 %  
1500022,2 %1,41 %  
4000022,2 %1,41 %  
25 000 Kč22,2 %1,41 %  
ostatní odpovědi 20 000 Kč
35000
25 000
18000Kč
20 000
200000
10000
60000
25 000-35000
50000
pravděpodobně vyšší
18 000,-
80 000 - 100 000
13000-15000 Kč
slusny. :D
35000,-
60 000/měs
35-40 tis
rozhodně vyšší
vyšší
min. 30.000
200,-/h
O hodně větší než u nás.. 20-30tis.
15000,-
48 000
80000 Kč
55000
určitě větší než v ČR
45000
30 000 - 40 000
18000
8 000
100000
20 000kc
nad 20 tis. Kč
minimálně 20 000
20.000
podle toho co bych dělal
30000Kč
14000
25 000
kolem 30 000 Kč
20.000,-Kč
přes 35.000 Kč
to by záleželo na situaci, okolo 20 000Kč
nejspíš vyšší, než tady
50-100 tis.
Záleží na pozici, ale asi vyšší
20000.-kč
5459,34 %38,03 % 

Graf

23. Text otázky č. 23; Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 29 let9768,31 %68,31 %  
30 až 39 let1913,38 %13,38 %  
do19 let139,15 %9,15 %  
40 až 49 let64,23 %4,23 %  
50 až 59 let64,23 %4,23 %  
60 a více let10,7 %0,7 %  

Graf

24. Text otázky č. 24; Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11580,99 %80,99 %  
muž2719,01 %19,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Text otázky č. 8; S jakými problémy se cizinci nejčastěji potýkají při hledání práce?

  • odpověď s jazykovou bariérou=1:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s předsudky vůči své národnosti=5 na otázku 8. Text otázky č. 8; S jakými problémy se cizinci nejčastěji potýkají při hledání práce?

13. Text otázky č. 13; Zaměstnal (a) byste Vy sám (a) ve své firmě cizince a proč?

  • odpověď ne:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi berou práci českým občanům na otázku 6. Text otázky č. 6; Jaký je Váš názor na cizince pracující v ČR?

14. Text otázky č. 14; Svěřil (a) byste cizinci jako zaměstnanci důležitou funkci?

  • odpověď ne:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi berou práci českým občanům na otázku 6. Text otázky č. 6; Jaký je Váš názor na cizince pracující v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Text otázky č. 1; Jak Vy osobně cizince vnímáte nejvíce?

2. Text otázky č. 2; V jakých oblastech ČR se cizinci nejvíce vyskytují?

3. Text otázky č. 3; Z jakých důvodů přišli cizinci do ČR?

4. Text otázky č. 4; Jaká cizí národnost na území ČR nejvíce převládá?

5. Text otázky č. 5; Která národnost se dokáže našim podmínkám nejlépe přizpůsobit?

6. Text otázky č. 6; Jaký je Váš názor na cizince pracující v ČR?

7. Text otázky č. 7; Jaké profese cizinci v ČR vykonávají nejčastěji?

8. Text otázky č. 8; S jakými problémy se cizinci nejčastěji potýkají při hledání práce?

9. Text otázky č. 9; Jak velký hrubý měsíční plat cizinci nejčastěji pobírají? Jedná se o legální příjem.

10. Text otázky č. 10; Jaká je životní situace cizinců žijící v ČR?

11. Text otázky č. 11; Jaká národnost je nejvíce pracovitá a je pro ČR přínosem?

12. Text otázky č. 12; Chovají se zaměstnavatelé k cizincům stejně jako k českým zaměstnancům?

13. Text otázky č. 13; Zaměstnal (a) byste Vy sám (a) ve své firmě cizince a proč?

14. Text otázky č. 14; Svěřil (a) byste cizinci jako zaměstnanci důležitou funkci?

15. Text otázky č. 15; Jaká věková skupina mezi přistěhovalci převládá?

16. Text otázky č. 16; Které pohlaví mezi přistěhovalci převládá?

17. Text otázky č. 17; Dokážete si Vy sami vžít do kůže cizince žijícího na našem území?

18. Text otázky č. 18; Uvažujete Vy sám (a), že byste odešel (a) do ciziny a v případě že ano z jakých důvodů?

20. Text otázky č. 20; Zůstal (a) byste zde jen na nezbytnou dobu nebo byste zde chtěl (a) dlouhodobě žít?

21. Text otázky č. 21; Jakou práci byste v cizině vykonával (a)?

23. Text otázky č. 23; Kolik je Vám let?

24. Text otázky č. 24; Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Text otázky č. 1; Jak Vy osobně cizince vnímáte nejvíce?

2. Text otázky č. 2; V jakých oblastech ČR se cizinci nejvíce vyskytují?

3. Text otázky č. 3; Z jakých důvodů přišli cizinci do ČR?

4. Text otázky č. 4; Jaká cizí národnost na území ČR nejvíce převládá?

5. Text otázky č. 5; Která národnost se dokáže našim podmínkám nejlépe přizpůsobit?

6. Text otázky č. 6; Jaký je Váš názor na cizince pracující v ČR?

7. Text otázky č. 7; Jaké profese cizinci v ČR vykonávají nejčastěji?

8. Text otázky č. 8; S jakými problémy se cizinci nejčastěji potýkají při hledání práce?

9. Text otázky č. 9; Jak velký hrubý měsíční plat cizinci nejčastěji pobírají? Jedná se o legální příjem.

10. Text otázky č. 10; Jaká je životní situace cizinců žijící v ČR?

11. Text otázky č. 11; Jaká národnost je nejvíce pracovitá a je pro ČR přínosem?

12. Text otázky č. 12; Chovají se zaměstnavatelé k cizincům stejně jako k českým zaměstnancům?

13. Text otázky č. 13; Zaměstnal (a) byste Vy sám (a) ve své firmě cizince a proč?

14. Text otázky č. 14; Svěřil (a) byste cizinci jako zaměstnanci důležitou funkci?

15. Text otázky č. 15; Jaká věková skupina mezi přistěhovalci převládá?

16. Text otázky č. 16; Které pohlaví mezi přistěhovalci převládá?

17. Text otázky č. 17; Dokážete si Vy sami vžít do kůže cizince žijícího na našem území?

18. Text otázky č. 18; Uvažujete Vy sám (a), že byste odešel (a) do ciziny a v případě že ano z jakých důvodů?

20. Text otázky č. 20; Zůstal (a) byste zde jen na nezbytnou dobu nebo byste zde chtěl (a) dlouhodobě žít?

21. Text otázky č. 21; Jakou práci byste v cizině vykonával (a)?

23. Text otázky č. 23; Kolik je Vám let?

24. Text otázky č. 24; Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, L.Cizinci na území ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cizinci-na-uzemi-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.