Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cizinci v ČR

Cizinci v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Peter Bajus
Šetření:06. 05. 2014 - 18. 05. 2014
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, zabývající se cizinci v České republice.

Dotazník je pro všechny.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9964,71 %64,71 %  
muž5435,29 %35,29 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-257347,71 %47,71 %  
25-353724,18 %24,18 %  
0-182113,73 %13,73 %  
35-451610,46 %10,46 %  
45-5553,27 %3,27 %  
55 a více let10,65 %0,65 %  

Graf

3. Máte české státní občanství a tudíž jste občanem České republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14292,81 %92,81 %  
ne117,19 %7,19 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6643,42 %43,14 %  
vysokoškolské4630,26 %30,07 %  
základní3321,71 %21,57 %  
odborné učiliště s výučním listem74,61 %4,58 %  

Graf

5. Váš společenský status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student7951,63 %51,63 %  
pracující6039,22 %39,22 %  
nepracující138,5 %8,5 %  
důchodce10,65 %0,65 %  

Graf

6. Jsou podle Vás Češi patrioti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsou6341,18 %41,18 %  
nejsou5837,91 %37,91 %  
nevím3220,92 %20,92 %  

Graf

7. Setkal jste se někdy s příslušníkem jiné národnosti ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často (několikrát do týdne)10870,59 %70,59 %  
ano, někdy4328,1 %28,1 %  
nikdy21,31 %1,31 %  

Graf

8. Znáte osobně nějakého cizince?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13688,89 %88,89 %  
ne1711,11 %11,11 %  

Graf

9. Jste spokojen/a s počtem cizinců v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizinci mi nevadí8756,86 %56,86 %  
nejsem2415,69 %15,69 %  
jsem velice nespokojen s počtem cizinců v ČR2415,69 %15,69 %  
ano117,19 %7,19 %  
nevím74,58 %4,58 %  

Graf

10. Myslíte si, že jsou cizinci pro ČR přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6039,22 %39,22 %  
ano, rozhodně5334,64 %34,64 %  
ne4026,14 %26,14 %  

Graf

11. Myslíte si, že počet cizinců v ČR roste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13086,09 %84,97 %  
nevím1811,92 %11,76 %  
ne31,99 %1,96 %  

Graf

12. Žádal/a jste někdy o jiné než české státní občanství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14796,08 %96,08 %  
ano, jednou31,96 %1,96 %  
ano, několikrát31,96 %1,96 %  

Graf

13. Myslíte si, že jsou cizinci v ČR diskriminováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9058,82 %58,82 %  
ano3522,88 %22,88 %  
nevím2818,3 %18,3 %  

Graf

14. Myslíte si, že mají cizinci v ČR stejná práva jako občané ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mají5938,56 %38,56 %  
ne, nemají5233,99 %33,99 %  
nevím3522,88 %22,88 %  
nezajímá mě to74,58 %4,58 %  

Graf

15. Máte zkušenosti s diskriminací cizinců v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10166,01 %66,01 %  
ano5233,99 %33,99 %  

Graf

16. Diskriminoval/a jste někdy cizince kvůli jejich národnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13990,85 %90,85 %  
ano149,15 %9,15 %  

Graf

17. Co si myslíte o zaměstnávání cizinců jako "levnou pracovní sílu"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem proti6945,1 %45,1 %  
nevadí mi to5233,99 %33,99 %  
nezajímá mě to2013,07 %13,07 %  
jsem pro127,84 %7,84 %  

Graf

18. Myslíte si, že tito cizinci odvádějí kvalitní práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6743,79 %43,79 %  
ano6139,87 %39,87 %  
ne2516,34 %16,34 %  

Graf

19. Myslíte si, že cizinci pracují za nižší mzdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9662,75 %62,75 %  
nevím3220,92 %20,92 %  
ne2516,34 %16,34 %  

Graf

20. Rozlišujete, zda cizinec, který žije a pracuje v ČR, pochází ze země Evropské unie nebo z jiných zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7549,02 %49,02 %  
ano, rozlišuji4730,72 %30,72 %  
nezajímá mě to3120,26 %20,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-18 na otázku 2. Kolik je vám let?

5. Váš společenský status?

  • odpověď student:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-18 na otázku 2. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Máte české státní občanství a tudíž jste občanem České republiky?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Váš společenský status?

6. Jsou podle Vás Češi patrioti?

7. Setkal jste se někdy s příslušníkem jiné národnosti ve svém okolí?

8. Znáte osobně nějakého cizince?

9. Jste spokojen/a s počtem cizinců v České republice?

10. Myslíte si, že jsou cizinci pro ČR přínosem?

11. Myslíte si, že počet cizinců v ČR roste?

12. Žádal/a jste někdy o jiné než české státní občanství?

13. Myslíte si, že jsou cizinci v ČR diskriminováni?

14. Myslíte si, že mají cizinci v ČR stejná práva jako občané ČR?

15. Máte zkušenosti s diskriminací cizinců v ČR?

16. Diskriminoval/a jste někdy cizince kvůli jejich národnosti?

17. Co si myslíte o zaměstnávání cizinců jako "levnou pracovní sílu"?

18. Myslíte si, že tito cizinci odvádějí kvalitní práci?

19. Myslíte si, že cizinci pracují za nižší mzdu?

20. Rozlišujete, zda cizinec, který žije a pracuje v ČR, pochází ze země Evropské unie nebo z jiných zemí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Máte české státní občanství a tudíž jste občanem České republiky?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Váš společenský status?

6. Jsou podle Vás Češi patrioti?

7. Setkal jste se někdy s příslušníkem jiné národnosti ve svém okolí?

8. Znáte osobně nějakého cizince?

9. Jste spokojen/a s počtem cizinců v České republice?

10. Myslíte si, že jsou cizinci pro ČR přínosem?

11. Myslíte si, že počet cizinců v ČR roste?

12. Žádal/a jste někdy o jiné než české státní občanství?

13. Myslíte si, že jsou cizinci v ČR diskriminováni?

14. Myslíte si, že mají cizinci v ČR stejná práva jako občané ČR?

15. Máte zkušenosti s diskriminací cizinců v ČR?

16. Diskriminoval/a jste někdy cizince kvůli jejich národnosti?

17. Co si myslíte o zaměstnávání cizinců jako "levnou pracovní sílu"?

18. Myslíte si, že tito cizinci odvádějí kvalitní práci?

19. Myslíte si, že cizinci pracují za nižší mzdu?

20. Rozlišujete, zda cizinec, který žije a pracuje v ČR, pochází ze země Evropské unie nebo z jiných zemí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bajus, P.Cizinci v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://cizinci-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.