Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CK Fisher

CK Fisher

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Tichopádová
Šetření:19. 04. 2010 - 23. 04. 2010
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

moc prosím o vyplnění v rámci moji bakalářky.. uvádějte vždy pravdivé údaje!

Odpovědi respondentů

1. Znáte cestovní kancelář Fisher?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8197,59 %97,59 %  
ne22,41 %2,41 %  

Graf

2. Víte, že Fisher má i pobočku ve Vyškově?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6173,49 %73,49 %  
ne2226,51 %26,51 %  

Graf

3. Při výběru dovolené preferuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní plánování4655,42 %55,42 %  
pomoc CK3744,58 %44,58 %  

Graf

4. Podle čeho si vybíráte CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle referencí od známých3440,96 %40,96 %  
podle předchozí zkušenosti3238,55 %38,55 %  
podle ceny2631,33 %31,33 %  
podle toho, zda ji znám2530,12 %30,12 %  
podle akčních nabídek2125,3 %25,3 %  
podle šíře nabídky910,84 %10,84 %  
podle dostupnosti CK78,43 %8,43 %  
podle propagace44,82 %4,82 %  
podle věrohodnosti11,2 %1,2 %  
když už si vybrat CK, tak jedině přes známé11,2 %1,2 %  
celkový dojem11,2 %1,2 %  

Graf

5. Co je pro vás důležité při výběru zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita služeb4756,63 %56,63 %  
cena4048,19 %48,19 %  
dřívější zkušenosti2428,92 %28,92 %  
dostupnost910,84 %10,84 %  
šíře sortimentu33,61 %3,61 %  
urcite i kvalita i cena11,2 %1,2 %  
lokalita11,2 %1,2 %  
nabízenáá lokalita11,2 %1,2 %  
důvěryhodnost11,2 %1,2 %  

Graf

6. Vyžil/a jste někdy služeb cestovní kanceláře Fisher?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6477,11 %77,11 %  
ano1922,89 %22,89 %  

Graf

7. Jestliže jste využil/a jejich služeb, kolikrát to bylo?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11052,63 %12,05 %  
3315,79 %3,61 %  
2315,79 %3,61 %  
4210,53 %2,41 %  
515,26 %1,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.88
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.24
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:1
Modus:1

Graf

8. Odkud jste se dozvěděl/a o této firmě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z reklamních materiálů3445,33 %40,96 %  
chodím kolem2938,67 %34,94 %  
z internetu1216 %14,46 %  
od známého810,67 %9,64 %  
TV22,67 %2,41 %  
všeobecně známá firma11,33 %1,2 %  

Graf

9. Nakoupil/a jste někdy zájezd od Fishera přes internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8096,39 %96,39 %  
ano33,61 %3,61 %  

Graf

10. Byl/a jste vždy spokojen/a se službami?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1875 %21,69 %  
ne625 %7,23 %  

Graf

11. Jak hodnotíte ceny produktů? (1 - velmi nízké; 5 - velmi vysoké)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32866,67 %33,73 %  
4819,05 %9,64 %  
237,14 %3,61 %  
524,76 %2,41 %  
112,38 %1,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.16
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.24
Směrodatná odchylka:0.49
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Jste spokojeni se šíří sortimentu? Jestliže ne, které produkty Vám chybí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3494,44 %40,96 %  
ne25,56 %2,41 %  

Graf

13. Kde všude jste se setkal/a s propagací firmy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet78,43 %8,43 %  
tv44,82 %4,82 %  
reklamní materiály33,61 %3,61 %  
TV, radio22,41 %2,41 %  
všude22,41 %2,41 %  
regionalni media11,2 %1,2 %  
internet(banner),TV11,2 %1,2 %  
internet, boržůry, katalogy11,2 %1,2 %  
televize, časopisy11,2 %1,2 %  
internet, letáky, bilbordy, média11,2 %1,2 %  
ostatní odpovědi Internet, bilboardy
na internetu, v tiskovinách
internetm plakáty
TV, tisk, billboard
televize, katalogy
internet, reklama
internet, TV, katalog, osobní dopis
Bilboard, noviny, časopisy,reklamy..
inzerce,internet
všude - televize, net, rádio...
místní tisk
internet, radio
fisher jako celkově z televize a internetu
internet, noviny
internet,reklamní materiály
nevzpomínám si, asi časopisy
reklama v médiích a podobně
internet, tisk, pobočka
na náměstí, v televizi, v rádiu
reklamní letáky, internet
internet, TV, radio
v reklamách, na plakátech, v časopisech, internet
letáky, internet
na veletrhu, na internetu, v časopisech
internet, tiskoviny, letáky
internet, reklamní materiály
tv, internet, tisk, rádio
reklama
reklamní materiály, TV
Nikde krom pobočky ve městě Vyškov
televize, tisk
TV,tisk
katalogy, televize, rozhlas, internet
internet,časopisy
na internetu
v tisku, reklama
TV, internet, tisk
tv, internet, leták ve schránce
bilboardy, tv reklama
tisk, tv
tisk
tv, leták, internet
letáky, tv, internet
tisk, internet, tv
ve Vyškově
internet, letáky
televize,časopisy,internet
katalogy
všechny typy médií
internet,katalog
v, internet, rádio
CK, internet, tv
tv, internet
tv, internet, letáky
internet, tisk, tv
internet, propagační letáky v novinách, billboardy
noviny, reklamní letáky, TV
web
internet, televize, tisk
net, reklama
6072,29 %72,29 % 

Graf

14. Co považujete za nedostatky této firmy, zlepšili byste něco?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si niceho vedoma17,14 %1,2 %  
nelíbí se mi adresování reklamního dopisu domů17,14 %1,2 %  
Nevím17,14 %1,2 %  
internetové stránky17,14 %1,2 %  
snížit cenu17,14 %1,2 %  
pravdivost informací17,14 %1,2 %  
cenovou nedostupnost17,14 %1,2 %  
snížit ceny17,14 %1,2 %  
nic mě nenapadá17,14 %1,2 %  
služby delegátů na pobytových místech17,14 %1,2 %  
ostatní odpovědi služby delegáta
zkreslené informace o panu Fišerovi (úpadek zák.)
ne
image spojená se jménem kontroverzního V. Fischera
428,57 %4,82 % 

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4756,63 %56,63 %  
muž3643,37 %43,37 %  

Graf

16. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253947,56 %46,99 %  
36-451619,51 %19,28 %  
26-351417,07 %16,87 %  
46-551012,2 %12,05 %  
více33,66 %3,61 %  

Graf

17. Váš čistý měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-20 tisíc3542,17 %42,17 %  
jsem student a nepracuju2530,12 %30,12 %  
20-30 tisíc1416,87 %16,87 %  
30 tisíc a více56,02 %6,02 %  
do 10 tisíc44,82 %4,82 %  

Graf

18. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okres Vyškov5971,08 %71,08 %  
jiné1720,48 %20,48 %  
Jihomoravský kraj mimo okres Vyškov78,43 %8,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Věk

  • odpověď 18-25:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem student a nepracuju na otázku 17. Váš čistý měsíční příjem

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte cestovní kancelář Fisher?

2. Víte, že Fisher má i pobočku ve Vyškově?

3. Při výběru dovolené preferuji:

4. Podle čeho si vybíráte CK?

5. Co je pro vás důležité při výběru zájezdu?

6. Vyžil/a jste někdy služeb cestovní kanceláře Fisher?

7. Jestliže jste využil/a jejich služeb, kolikrát to bylo?

8. Odkud jste se dozvěděl/a o této firmě?

9. Nakoupil/a jste někdy zájezd od Fishera přes internet?

10. Byl/a jste vždy spokojen/a se službami?

11. Jak hodnotíte ceny produktů? (1 - velmi nízké; 5 - velmi vysoké)

12. Jste spokojeni se šíří sortimentu? Jestliže ne, které produkty Vám chybí?

15. Pohlaví

16. Věk

17. Váš čistý měsíční příjem

18. Bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte cestovní kancelář Fisher?

2. Víte, že Fisher má i pobočku ve Vyškově?

3. Při výběru dovolené preferuji:

4. Podle čeho si vybíráte CK?

5. Co je pro vás důležité při výběru zájezdu?

6. Vyžil/a jste někdy služeb cestovní kanceláře Fisher?

7. Jestliže jste využil/a jejich služeb, kolikrát to bylo?

8. Odkud jste se dozvěděl/a o této firmě?

9. Nakoupil/a jste někdy zájezd od Fishera přes internet?

10. Byl/a jste vždy spokojen/a se službami?

11. Jak hodnotíte ceny produktů? (1 - velmi nízké; 5 - velmi vysoké)

12. Jste spokojeni se šíří sortimentu? Jestliže ne, které produkty Vám chybí?

15. Pohlaví

16. Věk

17. Váš čistý měsíční příjem

18. Bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Tichopádová, E.CK Fisher (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ck-fisher.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.