Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cloud computing v sektoru malých a středních podniků

Cloud computing v sektoru malých a středních podniků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Havel
Šetření:15. 02. 2018 - 05. 03. 2018
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):31 / 16.8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:15,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci vypracovávání mé bakalářské práce na téma "Cloud computing v sektoru malých a středních podniků" bych vás moc poprosil o vyplnění tohoto dotazníku.
Jedná se o průzkum míry využívání cloudových služeb v malých a středních podnicích za účelem lepší podpory a zvýšení efektivity podnikání. Výsledky totoho průzkumu budou využity k mé práci a věřím, že pomohou k návrhu optimálních nasazení cloudových řešení a služeb pro sektor malých a středních podniků(MSP).

První část dotazníku se věnuje otázkám o základních údajích podniku k jeho zařazení do sektoru MSP.
Druhá část se věnuje problematice využívání cloud computingu a jeho služeb v těchto podnicích.

Vyplnění dotazníku vám zabere zhruba 8 - 10 minut.

Jan Havel
Česká zemědělská univerzita v Praze.

Odpovědi respondentů

1. Jak velký je váš podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
250 a více zaměstnanců660 %60 %  
0 - 9 zaměstnanců330 %30 %  
10 - 49 zaměstnanců110 %10 %  

Graf

2. Jaký typ podnikatelské činnosti vykonává váš podnik?

Např. výroba - produkty, energie, IT - prodej HW, SW, poskytování internetového připojení, tvorba webu, řemeslná činnost, stavebnictví, veterinární služby, zdravotnictví, zemědělství, právní služby, cestovní ruch, doprava, logistika, ekologie, finančnictví, kulturní činnost, sociální služby, atd...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IT110 %10 %  
xxx110 %10 %  
doprava110 %10 %  
nípání v nose110 %10 %  
potravinářská výroba110 %10 %  
IT služby a servis110 %10 %  
IT služby pro zbytek skupiny110 %10 %  
pojistovnictvi110 %10 %  
IT - prodej HW, SW110 %10 %  
finančnictví110 %10 %  

Graf

3. Do které kategorie spadá váš podnik dle definice MSP Evropské komise?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezávislý podnik (méně než 25% podíl partnerství s jinými podniky)440 %40 %  
Propojený podnik (více nebo rovno 50% podíl partnerství s jinými podniky)440 %40 %  
Nevím220 %20 %  

Graf

4. Kolik činí roční obrat (RO) nebo bilanční suma roční rozvahy (BSRR) vašeho podniku dle definice MSP Evropské komise?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím770 %70 %  
RO: méně nebo rovno 2 mil. EUR; BSRR: méně nebo rovno 2 mil. EUR330 %30 %  

Graf

5. Je váš podnik obeznámen s termínem cloud computing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, přesně nebo dobře víme, co tento termín znamená. V této problematice se dobře orientujeme.otázka č. 6, Ano, máme rámcovou představu.otázka č. 6, Máme o tom povědomí, ale přesně nevíme, co to znamená. → konec dotazníku, Nikdy jsme se s tímto termínem nesetkali. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přesně nebo dobře víme, co tento termín znamená. V této problematice se dobře orientujeme.550 %50 %  
Máme o tom povědomí, ale přesně nevíme, co to znamená.330 %30 %  
Ano, máme rámcovou představu.110 %10 %  
Nikdy jsme se s tímto termínem nesetkali.110 %10 %  

Graf

6. Jaký typ cloudové služby využíváte jako podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SaaS - Software jako služba350 %30 %  
IaaS - Infrastruktura jako služba233,33 %20 %  
žádný116,67 %10 %  
Přísný zákaz.116,67 %10 %  
PaaS - Platforma jako služba116,67 %10 %  
výše uvedené služby poskytujeme ostatním podnikům ve skupině116,67 %10 %  

Graf

7. Využíváte cloudové služby více než jednoho poskytovatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %30 %  
Ano350 %30 %  

Graf

8. Využíváte služeb těchto populárních poskytovatelů?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Jakého jiného poskytovatele využíváte? (pokud jste v předchozí otázce zaškrnuli odpověď "Ne", přeskočte tuto otázku)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České Radiokomunikace150 %10 %  
vlastní "privátní" cloud150 %10 %  

Graf

10. Kterou konkrétní cloudovou službu využíváte od daného poskytovatele? (nepovinné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Virtuální servery150 %10 %  
všechny150 %10 %  

Graf

11. Pro jaký účel využíváte právě tyto služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdílení souborů (fileshare)233,33 %20 %  
Přístup ke vzdálené ploše233,33 %20 %  
Kancelářský software (např. Microsoft Office, Google Docs, atd...)233,33 %20 %  
Využití výpočetního výkonu pro běh vlastního softwaru podniku233,33 %20 %  
žádný116,67 %10 %  
CRM116,67 %10 %  
ERP116,67 %10 %  
E-mail116,67 %10 %  
Ukládání dat na datové uložiště116,67 %10 %  
Přístup k databázi116,67 %10 %  
Finanční nebo účetní správa116,67 %10 %  
Nic takového nepotřebujeme116,67 %10 %  
především pro SW vývoj a testování116,67 %10 %  

Graf

12. K jakým dalším účelům pro podnikání cloudové služby používáte? (nepovinné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř libovolně podle požadavků zákazníka1100 %10 %  

Graf

13. Jaké jsou/byly vaše největší důvody pro přechod do cloudu? (vyberte max. 4 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pružnost a škálovatelnost IT prostředků466,67 %40 %  
Lokální a globální optimalizace IT infrastruktury pomocí automatizovaného managementu virtuálních strojů350 %30 %  
Přidání redundance(nadbytku) k zvýšení odolnosti a dostupnosti350 %30 %  
Snížení kapitálových nákladů na nákup nového hardware, software, IT podpory, zabezpečení dat, spotřeby energie, atd.350 %30 %  
Schopnost plynulého provozu podniku a rychlé obnovy v případě havárie350 %30 %  
Kontrola zisku a nákladů233,33 %20 %  
Ostatní116,67 %10 %  

Graf

14. Pokud jste zaškrtnuli možnost "Ostatní", blíže je specifikujte, prosím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Chybí tam "nepoužívám"

15. Jaké řešení je pro váš podnik jako MSP nejvhodnější vzhledem k taxonomii cloud computingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hybridní cloud - hybrid cloud (kombinuje vlastnosti veřejného a privátního cloudu)350 %30 %  
Veřejný cloud - public cloud (vlastněn a spravován nezávislou společností)116,67 %10 %  
Používáme vlastní řešení116,67 %10 %  
Privátní cloud - private cloud (vlastněn a spravován interně)116,67 %10 %  

Graf

16. S kolika poskytovateli internetových služeb(zkr. ISP) máte jako podnik přístup na Internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeden350 %30 %  
Více233,33 %20 %  
Nevím116,67 %10 %  

Graf

17. Uveďte, prosím, vaší celkovou míru spokojenosti s poskytovateli služeb z hlediska různorodosti nabídky služeb?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Uveďte, prosím, vaší celkovou míru spokojenosti s poskytovatelem služby z hlediska kvality služeb?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Uveďte, prosím, vaší celkovou míru spokojenosti s poskytovatelem služby z hlediska ceny služeb?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Uvedťe, prosím, vaší míru důvěry ve svěřění citlivých dat poskytovateli cloudové služby?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Jaká je vaše roční procentuální úspora na celkových nákladech podniku využíváním cloudových služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 10%233,33 %20 %  
11 - 30%233,33 %20 %  
100%, protože je nepoužíváme116,67 %10 %  
vzhledem k rozsahu jen malá, větší úspora je spíše ve vysoké virtualizaci astandardizaci prostředí116,67 %10 %  

Graf

22. Uveďte, prosím, kolik % vašich podnikových dat celkově je svěřeno poskytovatelům cloud computingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 10%233,33 %20 %  
31 - 50%116,67 %10 %  
51 - 70%116,67 %10 %  
0116,67 %10 %  
11 - 30%116,67 %10 %  

Graf

23. V jak velké míře vám služby cloud computingu přinesly zlehčení na správu aplikací a dat v podniku narozdíl od správy vlastního IT?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1350 %30 %  
5116,67 %10 %  
9116,67 %10 %  
3116,67 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:10.27
Směrodatná odchylka:3.2
Medián:2
Modus:1

Graf

24. Plánujete jako podnik nasadit nové nebo další cloudové řešení do provozu a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani náhodou, GDPR.

25. Jaké jsou pro váš podnik největší priority pro přechod do cloudu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bezpečnost, dostupnost, rychlé obnovení

Bezpečnost, proto se cloudu vyhýbáme

infrastruktura, máme několik poboček po celé republice, spolehlivost

xxx

zachování funkčnosti pro zákazníky, ochrana dat, rozložení nákladů v čase, snadná správa

žádné

26. Pomohly vám služby cloud computingu k rychlejší a lepší orientaci na dosažení obchodních cílů v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %30 %  
Ano, částečně.350 %30 %  

Graf

27. Pokud jste zvolili odpověď "Ne", blíže specifikujte, prosím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi nepatříme do SMB oblasti a tím i do Vaší ankety. Spíše jsme provozovatel IT služeb pro velkou skupinu. Proto také menší úspory, preference privátního cloudu a preference virtualizace pro všechna prostředí.

Nemusíme tak složitě řešit bezpečnost dat.

28. Jaké největší přínosy vám služby cloud computingu přinesly pro podnik? (vyberte max. 4 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné233,33 %20 %  
Přístup k datům odkudkoliv233,33 %20 %  
Škálovatelnost služeb233,33 %20 %  
Úspory v nákladech233,33 %20 %  
Zabezpečení dat116,67 %10 %  
Automatická záloha dat116,67 %10 %  
Jednoduchost, komfort116,67 %10 %  
Jednotná správa116,67 %10 %  

Graf

29. Pokud jste zaškrtnuli "Jiné", popište je, prosím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné

30. Jaké jsou vaše hlavní obavy nebo v čem shledáváte největší rizika k přestupu na cloud computing jako podnik? (vyberte max. 4 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Únik dat466,67 %40 %  
Přístup k citlivým datům podniku ze strany poskytovatele466,67 %40 %  
Ztráta dat350 %30 %  
Soukromí233,33 %20 %  
Nekonzistence právních norem mezi státy233,33 %20 %  
Dostupnost služeb233,33 %20 %  
Sevření poskytovatelem služby v případě přechodu k jinému poskytovateli služby233,33 %20 %  
Integrita služeb a dat116,67 %10 %  

Graf

31. Pokud jste zaškrtnuli "Jiné", specifikujte je, prosím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Havel, J.Cloud computing v sektoru malých a středních podniků (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://cloud-computing-msp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.