Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Člověk a alkohol

Člověk a alkohol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Mrkvová
Šetření:27. 02. 2010 - 15. 03. 2010
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Každým rokem přibývá případů, kdy se mladiství otráví alkoholem. Ráda bych zjistila jaký je Váš pohled na alkohol a vše s ním spojené.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10168,24 %68,71 %  
muž4731,76 %31,97 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-308255,41 %55,78 %  
18-202315,54 %15,65 %  
15-182214,86 %14,97 %  
30-451711,49 %11,56 %  
45 a více32,03 %2,04 %  
pod 1510,68 %0,68 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou5839,19 %39,46 %  
vysoká škola4228,38 %28,57 %  
základní3322,3 %22,45 %  
střední odborné bez maturity96,08 %6,12 %  
vyšší odborné64,05 %4,08 %  

Graf

4. V kolika letech jste poprvé požil (a) alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-158859,46 %59,86 %  
15-184832,43 %32,65 %  
pod 1085,41 %5,44 %  
nad 1842,7 %2,72 %  

Graf

5. Při jakých příležitostech pijete nejraději alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přáteli (diskotéky, herny, bary, restaurace atd.)11980,41 %80,95 %  
v rodinném kruhu (oslavy, rodinné sešlosti)2617,57 %17,69 %  
sám32,03 %2,04 %  

Graf

6. Jakou finanční částku jste schopen (schopna) měsíčně utratit za koupi alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100-300 Kč4832,43 %32,65 %  
500 Kč a více4027,03 %27,21 %  
300-500 Kč3422,97 %23,13 %  
0-100 Kč2617,57 %17,69 %  

Graf

7. Řešil (a) jste problém či konflikt tím, že jste se opil (a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8456,76 %57,14 %  
ano6443,24 %43,54 %  

Graf

8. Myslíte si, že muži jsou v dnešní době více závislí na alkoholu než ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9966,89 %67,35 %  
ano4933,11 %33,33 %  

Graf

9. Máte ve svém okolí člověka, který je závislý na alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6241,89 %42,18 %  
nevím5235,14 %35,37 %  
ne3422,97 %23,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V kolika letech jste poprvé požil (a) alkohol?

5. Při jakých příležitostech pijete nejraději alkohol?

6. Jakou finanční částku jste schopen (schopna) měsíčně utratit za koupi alkoholu?

7. Řešil (a) jste problém či konflikt tím, že jste se opil (a)?

8. Myslíte si, že muži jsou v dnešní době více závislí na alkoholu než ženy?

9. Máte ve svém okolí člověka, který je závislý na alkoholu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V kolika letech jste poprvé požil (a) alkohol?

5. Při jakých příležitostech pijete nejraději alkohol?

6. Jakou finanční částku jste schopen (schopna) měsíčně utratit za koupi alkoholu?

7. Řešil (a) jste problém či konflikt tím, že jste se opil (a)?

8. Myslíte si, že muži jsou v dnešní době více závislí na alkoholu než ženy?

9. Máte ve svém okolí člověka, který je závislý na alkoholu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mrkvová, K.Člověk a alkohol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://clovek-a-alkohol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.