Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Člověk a každodenní život

Člověk a každodenní život

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Jích
Šetření:10. 04. 2012 - 14. 04. 2012
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

 

dovolte mi, abych Vás poprosil o vyplněný tohoto dotazníku, jenž se týká Vašich pocitů v každodenním životě. Dotazník je zcela anonymní, jeho výsledky budou zpracovány statisticky a budou použity pro naši práci v rámci studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Pro respondenty neplatí žádná omezení.

 

Odpovědi respondentů

1. Mohl/a byste nám říci, jak se dnes cítíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře5753,27 %53,27 %  
velmi dobře 2220,56 %20,56 %  
špatně1816,82 %16,82 %  
naprosto skvěle54,67 %4,67 %  
velmi špatně21,87 %1,87 %  
nevím21,87 %1,87 %  
naprosto příšerně10,93 %0,93 %  

Graf

2. A když se zamyslíte celkově nad svou životní situací a nebudete brát v úvahu pouze vaši dnešní náladu, řekl/a byste, že se celkově máte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře4945,79 %45,79 %  
velmi dobře2725,23 %25,23 %  
ani dobře, ani špatně - něco mezi tím2220,56 %20,56 %  
špatně 76,54 %6,54 %  
velmi špatně21,87 %1,87 %  

Graf

3. Jak často jste si v posledních 2 týdnech na něco stěžoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas ano6661,68 %61,68 %  
poměrně často2826,17 %26,17 %  
v podstatě pořád65,61 %5,61 %  
ani jednou 54,67 %4,67 %  
nevím21,87 %1,87 %  

Graf

4. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s těmito následujícími názory?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že svůj život ovlivňovat nemohou, ať dělají co dělají. Prosím Vás, vyjádřete na následující škále, nakolik podle Vás můžete ovlivňovat svůj život (1 znamená vůbec ne, 10 znamená plně):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
83128,97 %28,97 %  
71816,82 %16,82 %  
51514,02 %14,02 %  
101211,21 %11,21 %  
91110,28 %10,28 %  
698,41 %8,41 %  
454,67 %4,67 %  
332,8 %2,8 %  
121,87 %1,87 %  
210,93 %0,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.16
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.76
Směrodatná odchylka:1.66
Medián:8
Modus:8

Graf

6. Nyní vám uvedeme několik různých tvrzení o možných pocitech a náladách. U každého z nich udělejte prosím křížek v políčku, které ve vašem případě nejlépe vystihuje jejich intenzitu za poslední 2 týdny:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. V naší společnosti jsou lidé, kteří z finančního hlediska patří spíše k bohatým a lidé, kteří patří spíše k chudým. Kam byste se Vy osobně zařadil/a na následujícím žebříčku? !(1 znamená bohatý; 5 ani bohatý, ani chudý; 9 chudý, 10 - nevím)!

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54140,2 %38,32 %  
41716,67 %15,89 %  
71514,71 %14,02 %  
6109,8 %9,35 %  
387,84 %7,48 %  
854,9 %4,67 %  
254,9 %4,67 %  
1010,98 %0,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.11
Minimum:3
Maximum:8
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.39
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:5
Modus:5

Graf

8. Jak jste prosím spokojen/a se stavem, v němž je dnes naše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne příliš spokojen(a)5652,34 %52,34 %  
vůbec ne spokojen(a)3734,58 %34,58 %  
poměrně spokojen(a)1110,28 %10,28 %  
nevím32,8 %2,8 %  

Graf

9. V politice se hovoří o “levici” a “pravici”. Kam byste se vy z tohoto hlediska zařadil/a? (1 znamená levice, 10 pravice)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53028,04 %28,04 %  
81312,15 %12,15 %  
61211,21 %11,21 %  
71211,21 %11,21 %  
10109,35 %9,35 %  
998,41 %8,41 %  
476,54 %6,54 %  
165,61 %5,61 %  
365,61 %5,61 %  
221,87 %1,87 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.1
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.09
Směrodatná odchylka:2.02
Medián:6
Modus:5

Graf

10. Můžete mi prosím sdělit váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221514,02 %14,02 %  
201312,15 %12,15 %  
211211,21 %11,21 %  
23109,35 %9,35 %  
2476,54 %6,54 %  
2576,54 %6,54 %  
2865,61 %5,61 %  
2743,74 %3,74 %  
2643,74 %3,74 %  
1832,8 %2,8 %  
ostatní odpovědi 16
32
40
29
33
30
42
38
48
17
15
58
39
60
19
54
2624,3 %24,3 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.61
Minimum:18
Maximum:42
Variační rozpětí:24
Rozptyl:27.37
Směrodatná odchylka:5.23
Medián:23
Modus:22

Graf

11. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání s maturitou5955,14 %55,14 %  
Vysokoškolské vzdělání s bakalářským diplomem2321,5 %21,5 %  
Vysokoškolské vzdělání s magisterským diplomem1312,15 %12,15 %  
Základní vzdělání98,41 %8,41 %  
Učňovská škola s maturitou10,93 %0,93 %  
Neúplné základní vzdělání10,93 %0,93 %  
Základní vzdělání a vyučen/a10,93 %0,93 %  

Graf

12. Jste v současné době zaměstnán/a nebo ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem studující5955,14 %55,14 %  
Jsem zaměstnána na plný úvazek.2422,43 %22,43 %  
Jsem zaměstnána na částečný úvazek1110,28 %10,28 %  
Jsem samostatný/á podnikatel/ka87,48 %7,48 %  
Jsem nezaměstnaný/á32,8 %2,8 %  
Jsem v penzijním důchodu.21,87 %1,87 %  

Graf

13. A jaký je váš rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á, žije sám/sama6358,88 %58,88 %  
Svobodný/á, ale žije s partnerem3229,91 %29,91 %  
Ženatý/vdaná98,41 %8,41 %  
Rozvedený/á, žije sám/sama21,87 %1,87 %  
Vdovec/vdova, žije s partnerem10,93 %0,93 %  

Graf

14. A na úplný závěr dovolte poněkud osobní otázku. Mohl/a byste o sobě říci, že jste věřící, nevěřící, nebo přesvědčený/á ateist(k)a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěřící4645,54 %42,99 %  
věřící3130,69 %28,97 %  
přesvědčený/á ateist(k)a2423,76 %22,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Nyní vám uvedeme několik různých tvrzení o možných pocitech a náladách. U každého z nich udělejte prosím křížek v políčku, které ve vašem případě nejlépe vystihuje jejich intenzitu za poslední 2 týdny:

  • odpověď Dokázal/a jsem si na věci vytvořit vlastní názor=po celou dobu:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítil/a jsem se jistý/á sama sebou=po celou dobu na otázku 6. Nyní vám uvedeme několik různých tvrzení o možných pocitech a náladách. U každého z nich udělejte prosím křížek v políčku, které ve vašem případě nejlépe vystihuje jejich intenzitu za poslední 2 týdny:

12. Jste v současné době zaměstnán/a nebo ne?

  • odpověď Jsem studující:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 15 - 20 > na otázku 10. Můžete mi prosím sdělit váš věk:

13. A jaký je váš rodinný stav:

  • odpověď Svobodný/á, žije sám/sama:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 na otázku 7. V naší společnosti jsou lidé, kteří z finančního hlediska patří spíše k bohatým a lidé, kteří patří spíše k chudým. Kam byste se Vy osobně zařadil/a na následujícím žebříčku? !(1 znamená bohatý; 5 ani bohatý, ani chudý; 9 chudý, 10 - nevím)!

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mohl/a byste nám říci, jak se dnes cítíte?

2. A když se zamyslíte celkově nad svou životní situací a nebudete brát v úvahu pouze vaši dnešní náladu, řekl/a byste, že se celkově máte:

3. Jak často jste si v posledních 2 týdnech na něco stěžoval/a?

4. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s těmito následujícími názory?

5. Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že svůj život ovlivňovat nemohou, ať dělají co dělají. Prosím Vás, vyjádřete na následující škále, nakolik podle Vás můžete ovlivňovat svůj život (1 znamená vůbec ne, 10 znamená plně):

6. Nyní vám uvedeme několik různých tvrzení o možných pocitech a náladách. U každého z nich udělejte prosím křížek v políčku, které ve vašem případě nejlépe vystihuje jejich intenzitu za poslední 2 týdny:

7. V naší společnosti jsou lidé, kteří z finančního hlediska patří spíše k bohatým a lidé, kteří patří spíše k chudým. Kam byste se Vy osobně zařadil/a na následujícím žebříčku? !(1 znamená bohatý; 5 ani bohatý, ani chudý; 9 chudý, 10 - nevím)!

8. Jak jste prosím spokojen/a se stavem, v němž je dnes naše společnost?

9. V politice se hovoří o “levici” a “pravici”. Kam byste se vy z tohoto hlediska zařadil/a? (1 znamená levice, 10 pravice)

10. Můžete mi prosím sdělit váš věk:

11. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

12. Jste v současné době zaměstnán/a nebo ne?

13. A jaký je váš rodinný stav:

14. A na úplný závěr dovolte poněkud osobní otázku. Mohl/a byste o sobě říci, že jste věřící, nevěřící, nebo přesvědčený/á ateist(k)a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mohl/a byste nám říci, jak se dnes cítíte?

2. A když se zamyslíte celkově nad svou životní situací a nebudete brát v úvahu pouze vaši dnešní náladu, řekl/a byste, že se celkově máte:

3. Jak často jste si v posledních 2 týdnech na něco stěžoval/a?

4. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s těmito následujícími názory?

5. Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že svůj život ovlivňovat nemohou, ať dělají co dělají. Prosím Vás, vyjádřete na následující škále, nakolik podle Vás můžete ovlivňovat svůj život (1 znamená vůbec ne, 10 znamená plně):

6. Nyní vám uvedeme několik různých tvrzení o možných pocitech a náladách. U každého z nich udělejte prosím křížek v políčku, které ve vašem případě nejlépe vystihuje jejich intenzitu za poslední 2 týdny:

7. V naší společnosti jsou lidé, kteří z finančního hlediska patří spíše k bohatým a lidé, kteří patří spíše k chudým. Kam byste se Vy osobně zařadil/a na následujícím žebříčku? !(1 znamená bohatý; 5 ani bohatý, ani chudý; 9 chudý, 10 - nevím)!

8. Jak jste prosím spokojen/a se stavem, v němž je dnes naše společnost?

9. V politice se hovoří o “levici” a “pravici”. Kam byste se vy z tohoto hlediska zařadil/a? (1 znamená levice, 10 pravice)

10. Můžete mi prosím sdělit váš věk:

11. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

12. Jste v současné době zaměstnán/a nebo ne?

13. A jaký je váš rodinný stav:

14. A na úplný závěr dovolte poněkud osobní otázku. Mohl/a byste o sobě říci, že jste věřící, nevěřící, nebo přesvědčený/á ateist(k)a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jích, K.Člověk a každodenní život (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://clovek-a-kazdodenni-zivot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.