Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Člověk a spokojenost

Člověk a spokojenost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivo Půda
Šetření:11. 08. 2015 - 07. 09. 2015
Počet respondentů:1027
Počet otázek (max/průměr):43 / 42.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.25:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,  

dostává se vám do rukou annonymní dotazník, který je součástí výzkumu tématu Člověk a spokojenost, realizovaný ve spojení s Karlovou Univerzitou v Praze.

Děkujeme všem, kteří svými odpovědmi přispějí k dalšímu poznání v této oblasti a prosíme o maximální upřímnost při vyplňování otázek týkající se vašeho života, vašich zkušeností a pohledu na svět.

Upřímností rozumíme takové odpovědi, které reflektují, jaký svět okolo nás je a jací jsme my, nikoliv jaký by svět měl být či jací bychom si my být přáli.

Podmínkou pro vyplnění dotazníku je, že dotazovaný v součásné chvíli alespoň částečně pracuje.

Jelikož je dotazník trochu delší (zabere Vám cca 10 - 15 minut), čeká na 10 z Vás sladká odměna v podobě degustační sady čokolády Willie’s Kvintet. Stačí po vyplnění dotazníku vložit e-mailovou adresu - dárkový balíček bude zaslán na 3., 13., 23., 33., 43., 53., 73., 93., 113. a 150. vyplněný e-mail. Účast v souteži je nepovinná, e-mailové adresy budou uloženy odděleně od samotného dotazníku (nebudou zveřejněny ani spojeny s Vašimi odpověďmi) a výhry bude rozesílat provozovatel serveru Vyplňto.cz (Marek Demčák) v polovině září 2015 (výhercům bude zaslán e-mail, aby uvedli adresu, na kterou má být balíček zaslán, v Praze bude dále umožněn také osobní odběr).

 

V případě jakýkoliv otázek využijte prosím kontakt E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. 

Ivo Půda

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dobrý den,  

dostává se vám do rukou annonymní dotazník, který je součástí výzkumu tématu Člověk a spokojenost, realizovaný ve spojení s Karlovou Univerzitou v Praze.

Děkujeme všem, kteří svými odpovědmi přispějí k dalšímu poznání v této oblasti a prosíme o maximální upřímnost při vyplňování otázek týkající se vašeho života, vašich zkušeností a pohledu na svět.

Upřímností rozumíme takové odpovědi, které reflektují, jaký svět okolo nás je a jací jsme my, nikoliv jaký by svět měl být či jací bychom si my být přáli.

Podmínkou pro vyplnění dotazníku je, že dotazovaný v součásné chvíli alespoň částečně pracuje.

Jelikož je dotazník trochu delší (zabere Vám cca 10 - 15 minut), čeká na 10 z Vás sladká odměna v podobě degustační sady čokolády Willie’s Kvintet. Stačí po vyplnění dotazníku vložit e-mailovou adresu - dárkový balíček bude zaslán na 3., 13., 23., 33., 43., 53., 73., 93., 113. a 150. vyplněný e-mail. Účast v souteži je nepovinná, e-mailové adresy budou uloženy odděleně od samotného dotazníku (nebudou zveřejněny ani spojeny s Vašimi odpověďmi) a výhry bude rozesílat provozovatel serveru Vyplňto.cz (Marek Demčák) v polovině září 2015 (výhercům bude zaslán e-mail, aby uvedli adresu, na kterou má být balíček zaslán, v Praze bude dále umožněn také osobní odběr).

 

V případě jakýkoliv otázek využijte prosím kontakt E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. 

Ivo Půda

Odpovědi respondentů

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51149,76 %49,76 %  
47546,25 %46,25 %  
Základní403,89 %3,89 %  
(Zatím) žádné10,1 %0,1 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let35834,86 %34,86 %  
31 - 40 let22622,01 %22,01 %  
41 - 50 let17817,33 %17,33 %  
51 - 60 let15715,29 %15,29 %  
do 20 let545,26 %5,26 %  
61 a více let545,26 %5,26 %  

Graf

3. Váš obor působnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný34533,59 %33,59 %  
Služby19719,18 %19,18 %  
Školství11911,59 %11,59 %  
Zdravotnictví898,67 %8,67 %  
Průmysl878,47 %8,47 %  
Finance777,5 %7,5 %  
Technologie656,33 %6,33 %  
Stavebnictví292,82 %2,82 %  
Zemědělství191,85 %1,85 %  

Graf

4. Počet zaměstnanců organizace, ve které pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10042341,19 %41,19 %  
nad 100020720,16 %20,16 %  
101 - 50016816,36 %16,36 %  
netýká se mě15415 %15 %  
501 - 1000757,3 %7,3 %  

Graf

5. Právní poměr:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec na plný úvazek68366,96 %66,5 %  
jiný16015,69 %15,58 %  
zaměstnanec na částečný úvazek10410,2 %10,13 %  
podnikající (OSVČ, spolumajitel,...)737,16 %7,11 %  

Graf

6. Prosíme odpovězte na dané škále podle toho, jak Vás daný výrok vystihuje / jak s ním souhlasíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Když mluvíte s lidmi, máte pocit, že Vám nerozumějí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
tento pocit mám vždy vs. nikdy nemám tento pocit1-2-3-4-5-6-74.5732.124

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Když jste v minulosti musel(a) dělat něco, co záviselo na spolupráci s druhými lidmi, měl(a) jste pocit:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
že se to určitě neudělá vs. že se to určitě udělá1-2-3-4-5-6-75.0132.133

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Jak dobře znáte lidi, s nimiž přicházíte denně do styku (kromě Vašich nejbližších, např. členů rodiny)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
mám pocit, že je vůbec neznám vs. znám je velmi dobře1-2-3-4-5-6-74.6542.055

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Máte pocit, že Vás vlastně nezajímá, co se kolem Vás děje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. velmi zřídka nebo nikdy1-2-3-4-5-6-75.1223.25

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Stalo se Vám v minulosti, že jste byl(a) překvapen(a) chováním lidí, o nichž jste si myslel(a), že je dobře znáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
stalo se mi to vždycky vs. nikdy se mi to nestalo1-2-3-4-5-6-73.6551.986

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. Stalo se Vám, že Vás zklamali lidé, na něž jste se spoléhal(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
stalo se mi to vždycky vs. nikdy se mi to nestalo1-2-3-4-5-6-73.7342.257

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Život je:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
zcela rutinní vs. nesmírně zajímavý1-2-3-4-5-6-75.2872.359

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Váš život doposud:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
neměl vůbec žádný smysl ani jasné cíle vs. měl velmi jasné cíle i smysl1-2-3-4-5-6-75.3032.145

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Máte pocit, že se s Vámi zachází nespravedlivě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. velmi zřídka nebo nikdy1-2-3-4-5-6-74.6572.755

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. V posledních 10-ti letech Váš život byl:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
plný změn, bez toho, abyste věděl, co se stane příště vs. naprosto stálý a jasný1-2-3-4-5-6-73.272.736

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Většina věcí, které budete dělat v budoucnosti, bude pravděpodobně:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
k smrti nudných vs. naprosto úžasných1-2-3-4-5-6-74.9941.93

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

18. Míváte pocit, že jste v neznámé situaci a nevíte, co dělat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. velmi zřídka nebo nikdy1-2-3-4-5-6-74.7492.504

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. Co nejlépe vystihuje Váš pohled na život:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
nejsou žádná řešení životních obtíží vs. člověk vždy může najít řešení životních obtíží1-2-3-4-5-6-75.8931.435

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

20. Když přemýšlíte o svém životě, velmi často:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ptáte se, proč vůbec jste na světě vs. cítíte, jak je fajn být na světě1-2-3-4-5-6-75.1143.028

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

21. Když čelíte obtížnému problému, jeho řešení:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
je vždy provázeno zmatkem a těžko ho nalézáte vs. je vždy naprosto jasné1-2-3-4-5-6-74.3991.693

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

22. Když se věnujete každodenním činnostem, jsou pro Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
zdrojem trápení a nudy vs. zdrojem hluboké radosti a uspokojení1-2-3-4-5-6-74.4571.711

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

23. Váš život v budoucnosti pravděpodobně bude:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
plný změn, bez toho, abyste věděl, co se stane příště vs. naprosto stálý a jasný1-2-3-4-5-6-73.9042.062

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

24. Když se Vám v minulosti stalo něco nepříjemného, měl(a) jste sklon:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
„užírat“ se tím vs. říci si „nedá se nic dělat, musím s tím žít dál“1-2-3-4-5-6-74.0023.603

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

25. Míváte velmi nejasné pocity a zmatené myšlenky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. velmi zřídka nebo nikdy1-2-3-4-5-6-74.6483.03

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

26. Když děláte něco, co ve Vás vyvolá dobrý pocit:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
je jisté, že se stane něco, co Vám ten dobrý pocit pokazí vs. je jisté, že se budete cítit dobře i nadále1-2-3-4-5-6-74.9932.558

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

27. Stane se, že máte pocity, které byste raději neměl(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. velmi zřídka nebo nikdy1-2-3-4-5-6-73.8122.971

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

28. Očekáváte, že Váš osobní život v budoucnosti bude:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
naprosto beze smyslu a účelu vs. naplněn smyslem a účelem1-2-3-4-5-6-75.5052.299

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

29. Myslíte, že v budoucnosti vždy budete mít někoho, na koho se budete moci spolehnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
pochybujete, že tu někdo takový bude vs. určitě zde někdo takový bude1-2-3-4-5-6-75.7072.655

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

30. Stane se, že máte pocit, že nevíte, co se má stát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. velmi zřídka nebo nikdy1-2-3-4-5-6-74.3062.578

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

31. Mnoho lidí - dokonce i ti velmi odolní - si někdy, v určitých situacích, připadá úplně na dně. Jak často jste se v minulosti takto cítil(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. nikdy1-2-3-4-5-6-74.0222.626

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

32. Když se něco stalo, obvykle jste zjistil(a), že jste:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
přecenil(a) nebo podcenil(a) důležitost oné události vs. viděl(a) věci ve správném světle1-2-3-4-5-6-74.1372.06

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

33. Když přemýšlíte o těžkostech, s nimiž se můžete v důležitých oblastech svého života setkat, máte pocit že:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
nepodaří se Vám tyto těžkosti překonat vs. vždy se Vám podaří tyto těžkosti překonat1-2-3-4-5-6-74.8871.985

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

34. Jak často máte pocit, že věci, které běžně děláte, nemají téměř smysl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. velmi zřídka nebo nikdy1-2-3-4-5-6-74.7942.81

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

35. Jak často máte pocit, že si nejste jist(á) tím, zda se dokážete ovládnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi často vs. velmi zřídka nebo nikdy1-2-3-4-5-6-74.8772.793

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

36. Prosíme odpovězte na škále podle toho, jak vás daný výrok vystihuje:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spokojený/á53051,61 %51,61 %  
jsem velmi spokojený/á22021,42 %21,42 %  
jsem nespokojený/á12812,46 %12,46 %  
netýká se mě10510,22 %10,22 %  
jsem velmi nespokojený/á444,28 %4,28 %  

Graf

38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám ji poměrně rád/á (většinou mě baví)51450,05 %50,05 %  
mám ji velmi rád/á27526,78 %26,78 %  
mám ji poměrně nerad/a (baví mě jen občas)12111,78 %11,78 %  
netýká se mě939,06 %9,06 %  
vůbec ji nemám rád/a (vůbec mě nebaví)242,34 %2,34 %  

Graf

39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez větších těžkostí51450,05 %50,05 %  
velmi lehce32331,45 %31,45 %  
netýká se mě10510,22 %10,22 %  
měl/a jsem dost problémů484,67 %4,67 %  
doposud jsem si nezvykl(a)373,6 %3,6 %  

Graf

40. V jaké míře se splnila očekávání, která jste měl/a při nástupu do organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze část toho, co jsem očekával(a), se splnilo41740,6 %40,6 %  
splnilo se mi vše, jsem spokojený/á38637,59 %37,59 %  
netýká se mě12712,37 %12,37 %  
velmi málo se mi splnilo817,89 %7,89 %  
nesplnilo se mi nic161,56 %1,56 %  

Graf

41. Jak dnes hodnotíte Váš odchod z předcházejícího pracoviště a příchod do organizace, kde pracujete nyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem rád/a, že jsem odešel/a, nyní se mám lépe34133,2 %33,2 %  
netýká se mě21320,74 %20,74 %  
myslím, že se mi vyplatilo odejít20519,96 %19,96 %  
toto je mé první pracoviště11611,3 %11,3 %  
je tu tak, jako jinde1029,93 %9,93 %  
lituji, že jsem odešel/odešla333,21 %3,21 %  
velmi jsem si pohoršil/a171,66 %1,66 %  

Graf

42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)47145,86 %45,86 %  
Rozhodně spokojen(a)28727,95 %27,95 %  
Netýká se mě848,18 %8,18 %  
Spíše nespokojen(a)827,98 %7,98 %  
Ani spokojen(a) ani nespokojen(a)737,11 %7,11 %  
Rozhodně nespokojen(a)302,92 %2,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Počet zaměstnanců organizace, ve které pracujete:

 • odpověď netýká se mě:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?

5. Právní poměr:

 • odpověď jiný:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

6. Prosíme odpovězte na dané škále podle toho, jak Vás daný výrok vystihuje / jak s ním souhlasíte:

 • odpověď Většina dnů v mém životě je zajímavých a vzrušujích.=není to tak, není to pravda:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela rutinní [1-2-3-4-5-6-7] nesmírně zajímavý: 1 na otázku 13. Život je:

37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?

 • odpověď netýká se mě:
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?

 • odpověď netýká se mě:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?

 • odpověď netýká se mě:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?

40. V jaké míře se splnila očekávání, která jste měl/a při nástupu do organizace?

 • odpověď netýká se mě:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi netýká se mě na otázku 37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?

41. Jak dnes hodnotíte Váš odchod z předcházejícího pracoviště a příchod do organizace, kde pracujete nyní?

 • odpověď netýká se mě:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

 • odpověď Jistota zaměstnání=Netýká se mě:
  • 9.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
 • odpověď Množství práce=Netýká se mě:
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 11.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
 • odpověď Možnost povýšení=Netýká se mě:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plat=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plat=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s kolegy=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s kolegy=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s přímým nadřízeným=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s přímým nadřízeným=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jistota zaměstnání=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jistota zaměstnání=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanecké výhody=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanecké výhody=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
 • odpověď Organizace práce=Netýká se mě:
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
 • odpověď Organizace práce=Rozhodně nespokojen(a):
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesplnilo se mi nic na otázku 40. V jaké míře se splnila očekávání, která jste měl/a při nástupu do organizace?
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesplnilo se mi nic na otázku 40. V jaké míře se splnila očekávání, která jste měl/a při nástupu do organizace?
 • odpověď Plat=Netýká se mě:
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
 • odpověď Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě:
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
 • odpověď Stejné možnosti pro muže a ženy=Netýká se mě:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s kolegy=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s kolegy=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
 • odpověď Vztahy s kolegy=Netýká se mě:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
 • odpověď Vztahy s přímým nadřízeným=Netýká se mě:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s kolegy=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s kolegy=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
 • odpověď Zajímavost práce=Netýká se mě:
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
 • odpověď Zaměstnanecké výhody=Netýká se mě:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní podmínky (prostředí)=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plat=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plat=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s kolegy=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s kolegy=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netýká se mě na otázku 43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jistota zaměstnání=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jistota zaměstnání=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s přímým nadřízeným=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy s přímým nadřízeným=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?

 • odpověď Netýká se mě:
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímavost práce=Netýká se mě na otázku 42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

2. Váš věk:

3. Váš obor působnosti:

4. Počet zaměstnanců organizace, ve které pracujete:

5. Právní poměr:

6. Prosíme odpovězte na dané škále podle toho, jak Vás daný výrok vystihuje / jak s ním souhlasíte:

7. Když mluvíte s lidmi, máte pocit, že Vám nerozumějí?

8. Když jste v minulosti musel(a) dělat něco, co záviselo na spolupráci s druhými lidmi, měl(a) jste pocit:

9. Jak dobře znáte lidi, s nimiž přicházíte denně do styku (kromě Vašich nejbližších, např. členů rodiny)?

10. Máte pocit, že Vás vlastně nezajímá, co se kolem Vás děje?

11. Stalo se Vám v minulosti, že jste byl(a) překvapen(a) chováním lidí, o nichž jste si myslel(a), že je dobře znáte?

12. Stalo se Vám, že Vás zklamali lidé, na něž jste se spoléhal(a)?

13. Život je:

14. Váš život doposud:

15. Máte pocit, že se s Vámi zachází nespravedlivě?

16. V posledních 10-ti letech Váš život byl:

17. Většina věcí, které budete dělat v budoucnosti, bude pravděpodobně:

18. Míváte pocit, že jste v neznámé situaci a nevíte, co dělat?

19. Co nejlépe vystihuje Váš pohled na život:

20. Když přemýšlíte o svém životě, velmi často:

21. Když čelíte obtížnému problému, jeho řešení:

22. Když se věnujete každodenním činnostem, jsou pro Vás:

23. Váš život v budoucnosti pravděpodobně bude:

24. Když se Vám v minulosti stalo něco nepříjemného, měl(a) jste sklon:

25. Míváte velmi nejasné pocity a zmatené myšlenky?

26. Když děláte něco, co ve Vás vyvolá dobrý pocit:

27. Stane se, že máte pocity, které byste raději neměl(a)?

28. Očekáváte, že Váš osobní život v budoucnosti bude:

29. Myslíte, že v budoucnosti vždy budete mít někoho, na koho se budete moci spolehnout?

30. Stane se, že máte pocit, že nevíte, co se má stát?

31. Mnoho lidí - dokonce i ti velmi odolní - si někdy, v určitých situacích, připadá úplně na dně. Jak často jste se v minulosti takto cítil(a)?

32. Když se něco stalo, obvykle jste zjistil(a), že jste:

33. Když přemýšlíte o těžkostech, s nimiž se můžete v důležitých oblastech svého života setkat, máte pocit že:

34. Jak často máte pocit, že věci, které běžně děláte, nemají téměř smysl?

35. Jak často máte pocit, že si nejste jist(á) tím, zda se dokážete ovládnout?

36. Prosíme odpovězte na škále podle toho, jak vás daný výrok vystihuje:

37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?

38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?

39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?

40. V jaké míře se splnila očekávání, která jste měl/a při nástupu do organizace?

41. Jak dnes hodnotíte Váš odchod z předcházejícího pracoviště a příchod do organizace, kde pracujete nyní?

42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

2. Váš věk:

3. Váš obor působnosti:

4. Počet zaměstnanců organizace, ve které pracujete:

5. Právní poměr:

6. Prosíme odpovězte na dané škále podle toho, jak Vás daný výrok vystihuje / jak s ním souhlasíte:

7. Když mluvíte s lidmi, máte pocit, že Vám nerozumějí?

8. Když jste v minulosti musel(a) dělat něco, co záviselo na spolupráci s druhými lidmi, měl(a) jste pocit:

9. Jak dobře znáte lidi, s nimiž přicházíte denně do styku (kromě Vašich nejbližších, např. členů rodiny)?

10. Máte pocit, že Vás vlastně nezajímá, co se kolem Vás děje?

11. Stalo se Vám v minulosti, že jste byl(a) překvapen(a) chováním lidí, o nichž jste si myslel(a), že je dobře znáte?

12. Stalo se Vám, že Vás zklamali lidé, na něž jste se spoléhal(a)?

13. Život je:

14. Váš život doposud:

15. Máte pocit, že se s Vámi zachází nespravedlivě?

16. V posledních 10-ti letech Váš život byl:

17. Většina věcí, které budete dělat v budoucnosti, bude pravděpodobně:

18. Míváte pocit, že jste v neznámé situaci a nevíte, co dělat?

19. Co nejlépe vystihuje Váš pohled na život:

20. Když přemýšlíte o svém životě, velmi často:

21. Když čelíte obtížnému problému, jeho řešení:

22. Když se věnujete každodenním činnostem, jsou pro Vás:

23. Váš život v budoucnosti pravděpodobně bude:

24. Když se Vám v minulosti stalo něco nepříjemného, měl(a) jste sklon:

25. Míváte velmi nejasné pocity a zmatené myšlenky?

26. Když děláte něco, co ve Vás vyvolá dobrý pocit:

27. Stane se, že máte pocity, které byste raději neměl(a)?

28. Očekáváte, že Váš osobní život v budoucnosti bude:

29. Myslíte, že v budoucnosti vždy budete mít někoho, na koho se budete moci spolehnout?

30. Stane se, že máte pocit, že nevíte, co se má stát?

31. Mnoho lidí - dokonce i ti velmi odolní - si někdy, v určitých situacích, připadá úplně na dně. Jak často jste se v minulosti takto cítil(a)?

32. Když se něco stalo, obvykle jste zjistil(a), že jste:

33. Když přemýšlíte o těžkostech, s nimiž se můžete v důležitých oblastech svého života setkat, máte pocit že:

34. Jak často máte pocit, že věci, které běžně děláte, nemají téměř smysl?

35. Jak často máte pocit, že si nejste jist(á) tím, zda se dokážete ovládnout?

36. Prosíme odpovězte na škále podle toho, jak vás daný výrok vystihuje:

37. Jak jste spokojený na nynějším pracovišti?

38. Máte rádi práci, kterou vykonáváte?

39. Jak jste si zvykli na současném pracovišti?

40. V jaké míře se splnila očekávání, která jste měl/a při nástupu do organizace?

41. Jak dnes hodnotíte Váš odchod z předcházejícího pracoviště a příchod do organizace, kde pracujete nyní?

42. Prosím ohodnoťte, jak jste spokojen/a s následujícími aspekty vaší práce:

43. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a se svou prací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Půda, I.Člověk a spokojenost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://clovek-a-spokojenost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.