Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Člověk a životní prostředí

Člověk a životní prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Nohavová
Šetření:08. 02. 2013 - 22. 02. 2013
Počet respondentů:284
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude důležitou součástí mé diplomové práce na téma Statistická analýza dat životního prostředí. Předem děkuji za Vaši ochotu i čas strávený při jeho vyplňování.
Jana Nohavová

Odpovědi respondentů

1. Je pro vás důležitá otázka stavu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26994,72 %94,72 %  
ne155,28 %5,28 %  

Graf

2. Zajímáte se o stav životního prostředí v místě vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano14049,3 %49,3 %  
rozhodně ano9332,75 %32,75 %  
spíše ne4716,55 %16,55 %  
rezhodně ne41,41 %1,41 %  

Graf

3. Myslíte, že jste o stavu životního prostředí v místě vašeho bydliště dostatečně informováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne14551,06 %51,06 %  
spíše ano10336,27 %36,27 %  
vůbec ne238,1 %8,1 %  
rozhodně ano134,58 %4,58 %  

Graf

4. Myslíte si, že má význam chránit životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano22779,93 %79,93 %  
spíše ano4816,9 %16,9 %  
spíše ne82,82 %2,82 %  
ne10,35 %0,35 %  

Graf

5. Co vy sami děláte pro ochranu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím odpad25690,14 %90,14 %  
neplýtvám elektřinou18264,08 %64,08 %  
minimalizuji jízdu automobilem12644,37 %44,37 %  
vedu své děti k pozitivnímu vztahu k přírodě8128,52 %28,52 %  
zahradničím bez chemikálií8028,17 %28,17 %  
jiné5318,66 %18,66 %  
kupuji biopotraviny3913,73 %13,73 %  
nedělám nic31,06 %1,06 %  

Graf

6. Využíváte sběrných dvorů v místě vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22679,58 %79,58 %  
ne5820,42 %20,42 %  

Graf

7. Co vám nejvíce vadí na stavu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smog a prach19970,07 %70,07 %  
znečištění vod19267,61 %67,61 %  
nakládání s odpady17661,97 %61,97 %  
jiné4315,14 %15,14 %  

Graf

8. Myslíte, že doprava má vliv na stav životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26994,72 %94,72 %  
ne155,28 %5,28 %  

Graf

9. Jaký si myslíte, že má doprava na stav životního prostředí vliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní14049,3 %49,3 %  
velmi negativní13246,48 %46,48 %  
žádný124,23 %4,23 %  

Graf

10. Kdo je podle vás největším znečišťovatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
firmy18565,14 %65,14 %  
domácnosti6623,24 %23,24 %  
stát3311,62 %11,62 %  

Graf

11. Jste spokojeni se stavem životního prostředí v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne15955,99 %55,99 %  
spíše ano9132,04 %32,04 %  
rozhodně ne3110,92 %10,92 %  
rozhodně ano31,06 %1,06 %  

Graf

12. Jaká je vaše informovanost o Agendě 21 a Místní agendě 21?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná24586,27 %86,27 %  
částečná3713,03 %13,03 %  
dostatečná20,7 %0,7 %  

Graf

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19267,61 %67,61 %  
muž9232,39 %32,39 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 26 let14952,46 %52,46 %  
27 - 45 let7626,76 %26,76 %  
60 a více let3913,73 %13,73 %  
46 - 59 let207,04 %7,04 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou13647,89 %47,89 %  
10235,92 %35,92 %  
248,45 %8,45 %  
SOU, SŠ bez maturity113,87 %3,87 %  
VOŠ113,87 %3,87 %  

Graf

16. Žijete v obci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50.000 obyvatel10436,62 %36,62 %  
nad 100.000 obyvatel9734,15 %34,15 %  
do 2.000 obyvatel5519,37 %19,37 %  
do 100.000 obyvatel289,86 %9,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Myslíte, že doprava má vliv na stav životního prostředí?

  • odpověď ne:
    • 18.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 9. Jaký si myslíte, že má doprava na stav životního prostředí vliv?

13. Jste

  • odpověď muž:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 9. Jaký si myslíte, že má doprava na stav životního prostředí vliv?

14. Váš věk

  • odpověď 15 - 26 let:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro vás důležitá otázka stavu životního prostředí?

2. Zajímáte se o stav životního prostředí v místě vašeho bydliště?

3. Myslíte, že jste o stavu životního prostředí v místě vašeho bydliště dostatečně informováni?

4. Myslíte si, že má význam chránit životní prostředí?

5. Co vy sami děláte pro ochranu životního prostředí?

6. Využíváte sběrných dvorů v místě vašeho bydliště?

7. Co vám nejvíce vadí na stavu životního prostředí?

8. Myslíte, že doprava má vliv na stav životního prostředí?

9. Jaký si myslíte, že má doprava na stav životního prostředí vliv?

10. Kdo je podle vás největším znečišťovatelem?

11. Jste spokojeni se stavem životního prostředí v České republice?

12. Jaká je vaše informovanost o Agendě 21 a Místní agendě 21?

13. Jste

14. Váš věk

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

16. Žijete v obci:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro vás důležitá otázka stavu životního prostředí?

2. Zajímáte se o stav životního prostředí v místě vašeho bydliště?

3. Myslíte, že jste o stavu životního prostředí v místě vašeho bydliště dostatečně informováni?

4. Myslíte si, že má význam chránit životní prostředí?

5. Co vy sami děláte pro ochranu životního prostředí?

6. Využíváte sběrných dvorů v místě vašeho bydliště?

7. Co vám nejvíce vadí na stavu životního prostředí?

8. Myslíte, že doprava má vliv na stav životního prostředí?

9. Jaký si myslíte, že má doprava na stav životního prostředí vliv?

10. Kdo je podle vás největším znečišťovatelem?

11. Jste spokojeni se stavem životního prostředí v České republice?

12. Jaká je vaše informovanost o Agendě 21 a Místní agendě 21?

13. Jste

14. Váš věk

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

16. Žijete v obci:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nohavová, J.Člověk a životní prostředí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://clovek-a-zivotni-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.