Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Lánská
Šetření:20. 04. 2014 - 25. 04. 2014
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):30 / 25.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma člověk v sociálním kontextu. Data budou použita v rámci semestrální práce ze sociologie na VŠ. Vyplnění dotazníku je anonymní.

 Děkujeme předem za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1967,86 %67,86 %  
Muž932,14 %32,14 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-351035,71 %35,71 %  
0-20828,57 %28,57 %  
36-50828,57 %28,57 %  
51-7527,14 %7,14 %  

Graf

3. Kolik obyvatel žije ve Vašem místě bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.001-10.0001139,29 %39,29 %  
10.001-100.000725 %25 %  
1.mil a více517,86 %17,86 %  
100.001-1.mil310,71 %10,71 %  
101-1.00027,14 %7,14 %  

Graf

4. Kdo nebo co na Vás mělo ve Vašem dosavadním životě největší vliv? a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1.Kristus 2.Rodiče 3.Manželka a děti 4.Velmi dobří přátelé

moje nejlepší kamarádka - narozdíl od rodiny stála při mě nejen v dobrém, ale i ve zlém a díky ní jsem překlenula dost těžké období

moje okolí, názory druhých, sociální konvence

Moje přítelkyně

Moji rodiče. V dětství jsem si díky jejich výchově vytvořila nějakou představu o sobě a s tou se teď snažím žít a pracovat na ní.

nemoc

nevím

osobní zkušenosti, lidé v okolí

Prožité špatné životni zkušeností. Změní člověka.

rodiče - osobní příklady slušného života

rodiče a lidé v mém okolí

Rodiče a lidi kteří mě nemají rádi, nákopává vás to aby jste šli vpřed a byli lepší

rodiče, protože mě živí a umožňují mi studovat

Rodiče, škola, televize??? divně položená otázka

rodiče, vrstevníci, škola

rodina

Rodina - vyrostla jsem v ní, vychovala mě

rodina-bohužel jsem s nima musela žít.

rodina, je v nejčastějším kontaktu

rodina, jiní lidé, kultura, tradice, zvyky, média protože mě nejvíce obklopují

Rodina, přítel, přátelé. Rodina vždy dává nějaký základ do života, příteli se člověk nějakým způsobem musí přizpůsobit, je nutné naučit se dělat kompromisy, když chci fungující plnohodnotný vztah a debaty s přáteli mi dávají možnost prodiskutovat své názory a obhájit si je, přátelství rozvíjí naše sociální vazby(což platí i u předešlých), neustále se učíme navazovat kontakty, učíme se více prosazovat.

rozvod rodičů

Skola

smrt manžela - změna dosavadních priorit

Stěhování z Vysočiny do Jižních Čech. Všechny co jsem znal jsem nechal za sebou a začal úplně od začátku.

Studium na gymnáziu

uuu

výchova a vztah s rodiči - obé bylo formující v dobrém i zlém smyslu slova, bez nich bych nebyla taková, jaká jsem, a zřejmě neřešila řadu problémů, které řeším

5. Jaké hodnoty jsou pro Vás ve Vašem životě nejdůležitější? (uveďte alespoň 3 hodnoty)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1.odpuštění 2.společná život rodiny 3.učit druhé

klkl

láska, přátelství, rodina

Láska, vzdělání, rodina

láska, zdraví

Láska, zdraví, svoboda.

mluvit pravdu, slušné vychování, ochota...

nevím

Přátelství Štěstí Radost ze života Peníze

přátelství, důvěra, poctivost, smysl pro humor,pracovitost

rodina a partnerství zdraví přátelství zajištěnost finanční

rodina, vzdělání, přátelé

Rodina, vzdělání, vlastenectví

Rodina, zdraví a peníze

rodina, zdraví, láska, svoboda, víra

spokojená rodina, zdraví, vztahy s přáteli

Spravedlnost, Statečnost a štědrost

Teplota ve stínu, stav účtu, počet dětí

věrnost, pravdomluvnost, důslednost

výchova (nebo chování obecně), způsob vyjadřování, do jisté míry odměřenost, šetrnost k životnímu prostředí

zdraví, láska, rodina

zdraví, pravda, respekt, pochopení

zdraví, přátelství, čas na věci, které mi činí radost

zdraví, rodina, plnění snů

zdraví, rodina, přátelé, mír

zdravi, soukromi, finanč. zabezpečeni

zdraví, zdraví, zdraví

Zdraví,rodina, vzdelani

6. Kde je původ zmiňovaných hodnot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina2071,43 %71,43 %  
osobní1553,57 %53,57 %  
přátelé932,14 %32,14 %  
škola621,43 %21,43 %  
nábožřenství310,71 %10,71 %  
média27,14 %7,14 %  
práce13,57 %3,57 %  
nevím13,57 %3,57 %  
v případě teploty ve stínu je to sám všemocný vesmír13,57 %3,57 %  

Graf

7. Jaké společenské role v současnosti zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující1553,57 %53,57 %  
student1242,86 %42,86 %  
rodič725 %25 %  
věřící517,86 %17,86 %  
nezaměstnaný310,71 %10,71 %  
já, manželka13,57 %3,57 %  
učící ostatní13,57 %3,57 %  
učitel13,57 %3,57 %  

Graf

8. Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou1450 %50 %  
vysokoškolské vzdělání828,57 %28,57 %  
základní vzdělání414,29 %14,29 %  
střední vzdělání13,57 %3,57 %  
vyšší odborné vzdělání13,57 %3,57 %  

Graf

9. Pokud pracujete, tak v jakém sektoru pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuji738,89 %25 %  
služby633,33 %21,43 %  
sekundarní211,11 %7,14 %  
průmysl15,56 %3,57 %  
kvartalníí15,56 %3,57 %  
terciální15,56 %3,57 %  

Graf

10. Pokud pracujete, Jakou vykonáváte profesi?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokladní17,69 %3,57 %  
lektor, konzultant - "na volné noze"17,69 %3,57 %  
technik17,69 %3,57 %  
brigádník - prodavačka17,69 %3,57 %  
střední management17,69 %3,57 %  
Učitel IT, správce IT17,69 %3,57 %  
analytik17,69 %3,57 %  
účetní17,69 %3,57 %  
Servírka17,69 %3,57 %  
recepční17,69 %3,57 %  
ostatní odpovědi IT manager
manažer
palič
323,08 %10,71 % 

Graf

11. Pokud pracujete, v jakém rozmezí se pohybuje Vaše hrubá mzda?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.001-40.000646,15 %21,43 %  
0-10.000 Kč430,77 %14,29 %  
10.001 Kč-20.000215,38 %7,14 %  
40.001-65.00017,69 %3,57 %  

Graf

12. Pokud pracujete, jaký máte vliv ve Vašem zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízký426,67 %14,29 %  
střední426,67 %14,29 %  
vysoký320 %10,71 %  
žádný213,33 %7,14 %  
vyšší213,33 %7,14 %  

Graf

13. Jaký máte vliv ve společnost?(např. jako příslušník hnutí, strany apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný1139,29 %39,29 %  
nižší725 %25 %  
nemohu posoudit725 %25 %  
střední310,71 %10,71 %  

Graf

14. Změnilo se Vaše sociální postavení ve společnosti za poslední tří generace?(praprarodiče, prarodiče, rodiče)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1657,14 %57,14 %  
Ano1242,86 %42,86 %  

Graf

15. Pokud ano, z jaké vrsty do jaké?(př. ze nížští vrstvy do střední vrstvy apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z nižší do střední225 %7,14 %  
ze strední do nizsi...112,5 %3,57 %  
Přestěhovala jsem se z Ukrajiny.112,5 %3,57 %  
z nižší do stredni112,5 %3,57 %  
z dělníka učitel (ale je to tak stejná třída-pokud to lze posoudit, učitel je také "nádeníkem")112,5 %3,57 %  
Ze střední do vyšší112,5 %3,57 %  
ne112,5 %3,57 %  

Graf

16. Je někdo z Vaší rodiny nebo předků, kdo přošel intragenerační mobilitou?

*přechod z jedné sociální vrstvy do druhé ** změna profesního působení, sociální vrstva zachována

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1967,86 %67,86 %  
Ano, vertikální*517,86 %17,86 %  
Ano, horizontální**414,29 %14,29 %  

Graf

17. Máte jasno ve svých plánech do budoucna? (v rozmezí 10 let)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano jaké máte plány?1657,14 %57,14 %  
Ne1035,71 %35,71 %  
růst v odborné oblasti, výchova dítěte, seberozvoj, udržování rodinných vazeb, rozvíjení vztahu k partnerovi13,57 %3,57 %  
práce, bydlení a cestovani13,57 %3,57 %  
Dokončit studium a uspět v práci.13,57 %3,57 %  
děti, svatba, prace, vlastni bydlení, dovolena u more13,57 %3,57 %  
uživit rodinu a být s ní13,57 %3,57 %  
doplatit hypotéku13,57 %3,57 %  

Graf

18. Jaké společenské problémy, které ohrožují dnešní společnost považujete za zásadní?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

narušené vztahy mezi generacemi ( mladí x důchodci,...), stresující prostředí a nejistota v zaměstnání, špatná vymahatelnost práva

...

1.honba za vlastnictvím, vymité mozky reklamou, politikou, televizí... 2.nedostatek práce, a nesolidní zaměstnavatelé 3.mocní mají čím dál více moci a zisků na úkor obyčejných lidí... 4.nerovné zákony a soudnictví...

alkohol

Globální nemoc, stres, pristehovalectvi,kriminalita, korupce, snižování porodnosti

hajzlovství a fanatismus

jkjk

komunismus

kriminalita, terorizmus, války

Lidem je všechno jedno

Medializování čehokoliv Potřeba moci

moc peněěz

možnost vzpoury inteligentních strojů

nárůst kriminality a snižování vzdělanosti v populaci

nedostatek respektu

nedostatek ůcty k sobě navzájem, moc konzumní společnost, kde jsou důležité hlavně peníze a prestiž a zdraví, příroda nebo lidská sounáležitost jdou bokem

Netolerance, nezodpovědnost, lenost

netolerance, úzkoprsost, lhostejnost, chamtivost politická situace (nejenom v našem státu), nezdravé návyky (kouření, alkoholismus), přenos pohlavních chorob, znečišťování životního prostředí

nevím

Nevím teď

nezaměstnanost, kriminalita, bezdomovectví

nezaměstnanost, nedostatek kvalifikace, příliš vysoké mandatorní vládní výdaje, a tedy nedostatek prostředků na vyplácení sociálních dávek

nezaměstnanost, nízká porodnost, navyšování věku, ve kterém se odchází do důchodu

nezamestnanost, zadluženost, bezdomovectví, choroby,zadna podpora státu

růst celkové frustrace - zvyšování počtu tzv. deprivantů, rostoucí lhostejnost k sobě navzájem, nárůst korupce a zneužívání obyvatel k zajištění blahobytu velmi úzké vrstvy těch, kteří se promyšleně činí nepostradatelnými (komplikovanou a přebujelou administrativou, tendencí centralizovat rozhodovací procesy na jedno místo atd.), rostoucí bezmoc plynoucí ze závislosti na těchto strukturách (kdo mě zaměstná, kdo mi bude či nebude přispívat v nemoci a ve stáří, kdo mi pronajme byt a za kolik atd.)

UFO A CIKÁNÍ

V České republice neschopnost přijmout zodpovědnost za sebe sama, za své činy a podnikání

závist, nepoctivost, lpění na majetku, nezaměstnanost

19. Jaké společenské problémy považujete pouze za okrajové?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

...

....

alkohol

diskriminace

Finanční krize

jjkjk

Koureni

kouření, alkohol

není okrajových společenských problémů - každý nějakým způsobem ovlivňuje každého

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nízka porodnost, rozvody,

politika

rasismus

restituce honba za nižším rozpočtem za každou cenu problémy mocných

to jestli knihovna v Praze bude vypadat jako chobotnice

ty se těžko vymýšlejí

vaření s Láďou Hruškou

VIETNAMCI

všechny ostatní

za okrajové a dobře řešitelné (při dobré vůli, která naneštěstí chybí) považuji drobné korupční aféry, politické spory typu "kdo s kým a o kom", uměle vyvolávané skandály týkající se údajné xenofobie či homofobie našeho národa atd.

žádné

žádný

životní prostředí

20. Dotýkají se tyto společenské problémy Vás nebo Vašich blízkých? Pokud ano, tak v jaké míře?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

...

ani ne

ano a absolutne, neni práce, neni z ceho platit ucty, neni duvod si porizovat rodinu, financni problemy = hádky,..

ano, snižování důchodů, špatné životní prostředí

ano, ve velké míře se dotýkají každého živého tvora této planety

ano, zaměstnání - výpověď obou manželů, hypotéka na dům, hledání práce

dotýkají, stejně jako všech ostatních - v této atmosféře se nesnadno žije

kkko§

které ? Ty z ot. 18 nebo 19 ? 1.nedostatek práce a nesolidni zaměstnavatelé ve velké míře

minimálně

možnost volby odpovědi by byla lepší než vypisování

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

nevím

nevím

nevím o ničem

Sama si připadám nezodpovědná a líná, což mě děsí.

Setkavám se s nimi každý den ..

21. Setkali jste se ve Vašem dosavadním životě s nezaměstnaností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, osobně932,14 %32,14 %  
Ano, v rodině932,14 %32,14 %  
Ano, u znamých725 %25 %  
Ne, s nezaměstnaností jsem se nesetkal.310,71 %10,71 %  

Graf

22. Jak dlouho jste nemohl/a Vy nebo Vaši blízcí najít novou práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc523,81 %17,86 %  
déle něž 12 měsíců523,81 %17,86 %  
7-12 měsíců419,05 %14,29 %  
2-3 měsíce419,05 %14,29 %  
4-6 měsíců314,29 %10,71 %  

Graf

23. Co bylo důvodem ukočení pracovního poměru?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

invalidní důchod

Krize - zrušení poloviny míst velkého podniku

mateřská dovolená

nadbytečnost, ekonomická krize

neprodloužení pracovní smlouvy

nesouhlas se systémem

neukončila jsem pracovní poměr, hledala jsem zaměstnání po škole

Neukončila jsem zatím nic

nevím

pracovní týden o 70ti hodinách s vyhrožováním vyhazovu při nesplění přesčasů, po 2letech tohoto přistupu a nástupu vážných zdravotních problémů s tím, že člověk neměl prakticky čas se ani do práce vyspat už to prostě na tu výpověd bylo

rušení pozice

setkala jsem se s více případy, těch důvodů by bylo více, nejčastěji daný člověk už dále "nevyhovoval" z důvodu věku, individuálních antipatií, změny nároků na vzdělání na dané pozici apod.

snižování stavu

zánik firmy

Zdravotní stav

24. Ovlivnila Vás nebo Vašeho blízkého ztáta zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jak?1055,56 %35,71 %  
Ne738,89 %25 %  
dotyčný člověk se postavil na vlastní nohy a přestal spoléhat na to, že se stane zaměstnancem15,56 %3,57 %  
financni problemy, hádky,...15,56 %3,57 %  
pozitivně, zlepšení zdravotního stavu a "chuti" do života15,56 %3,57 %  
negatzivbne15,56 %3,57 %  
nutnost nového vzdělání, změna oboru15,56 %3,57 %  
nižší příjem15,56 %3,57 %  
že by penězma?15,56 %3,57 %  

Graf

25. Bylo důsledkem ztráty zaměstnání pocit méněcennosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1266,67 %42,86 %  
Ano633,33 %21,43 %  

Graf

26. Co víte o situaci v porodnosti v době Vašeho narození?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

70. léta - separace dítěte, nabídka jeslí od novorozence, ale možnost být doma několik let.

babyboom

byl to poslední rok, kdy byla ještě poměrně vysoká, od té doby klesala

byla podstatně vyšší než v současnosti

byla výrazně vyšší než dnes

byla vysoká porodnost

Byla vysoká, 1990

bylo to po baby boomu, pordnost klesala

dobrá ;-))

dost dětí

jkjkh

jsem poměrně silný ročník

myslím, ze to bylo dobré, mladí meli práci, dostaly byty, nic im nebránilo zakladat rodiny, bylo místo v skolkach, .... radost zít.

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic moc

nic nevím

průměr

rozhodně byla vyšší než dnes, v rodině byly minimálně 2 děti, jedináčci byli výjimkou

rozvíjela se

V mé zemi celkem vysoká

že se nás ten narodilo opravdu hafo

27. Změnila se situace v porodnosti od narození Vašich rodičů či prarodičů do doby Vašeho narození a popř. jak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1346,43 %46,43 %  
Ano, a jak?1035,71 %35,71 %  
vzrostla13,57 %3,57 %  
Zmizely jesle, separace se zmírňuje - je více možností volby, nicméně je stále mizerná možnost skloubit rodičovství s prací - různě dlouhé úvazky obou rodičů, dětská centra v zaměstnání, pohublivá pracovní doba aj.13,57 %3,57 %  
trochu dostupnější lékařská péče13,57 %3,57 %  
Ne13,57 %3,57 %  
větší počet dětí v rodině ( babička byla ze 4 dětí, děda z 5)r13,57 %3,57 %  

Graf

28. Jaké jsou nejdůležitější faktory, které ovlivňují porodnosti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

...

absolutně žádná podpora od státu (kromě "méně přizpůsobivých)

Ekonomická situace, kariéra, vzdelani

finanční možnosti

Finanční stránka

chuť starat se o děti

Jistota, že uživíme rodinu Pohoda ve vztazích (jsou narušovány komercí a nezodpovědností)

khkl

materiální zabezpečení rodiny

nedostatečná podpora rodičovství

Nemám tušení

nevim

nevím

nevím

nevím

peníze

peníze, populační politika, věková skladba populace

peníze!

podpora mladých rodin

populační a sociální politika, životní úroveň, pracovní příležitosti, nezaměstnanost, demografické charakteristik obyvatelstva

pracovní, vzdělávací a cestovní příležitosti

to netuším, zřejmě ekonomická situace

věk rodiče, možnost zajištění rodiny, zaměstnanost

věk, sociální status

větší možnosti mladých lidí ( cestování, studium,..), nejistota v zaměstnání, nedostatečná podpora mladých rodin ze strany státu (" dítě je příliš drahé" ), oprávněné zvýšení sebevědomí mladých žen - snaha dosáhnout postavení v zaměstnání

zdravotní aspekty - čím dál více lidí má problémy s plodností; vztahové problémy vyplývající z výchovy a nezralosti současné mladé generace; finanční aspekty - nejistota stran zaměstnání, bydlení, možnosti uživit děti

životní úroveň, vzdělanost

29. Co podle Vás motivuje mladé lidi k tomu, aby měli děti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1.je to přirozená touha vložená do našich genů 2.jistota ve vztazích 3.stabilita (schopnost zajistit rodinu)

Absolutně vůbec nic. Až později zavládne potřeba mít potomka a tak se nedá nic dělat.

Aby po nich něco zůstalo, protože chtějí mít kus sebe

biologická danost - touha po dítěti je pudová záležitost; touha mít vlastní rodinu, láska k dětem

dítě

chtějí založit rodinu, což je přrozené

khjjhkl

Láska, nechtěné těhotenství

nádej ze mozná budou stastní kdyz budou tri.

nevím

nevím

nevím

nic

Nic

příroda

řekla bych, že nic, prostě je buď chtějí nebo nechtějí

skoro nic

státní podpory rodiny, bydlení

to fakt netuším

touha mít děti, aby po nás něco zbylo.

touha po rodině

touha po rodině, nemusejí pracovat, mít nějaké zázemí

touha po rodině, rodina, ze které pocházejí, partnerské soužití

Touha po smyslu

upevnění vztahu

v současnosti nic

záměr se usadit a založit rodinu

že to vidí u ostatních

30. Co podle Vás naopak vede k tomu, že mladí lidě nemají děti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1.nestabilní vztahy 2.nejistota práce a uživení rodiny 3.sobectví a to, že se nechceme dělit

bojí se, že nebudou moct dítě dostatečně zajistit, nemají novomanželské půjčky, které by jim usnadnili start do života a dneska bez praxe po škole mladá maminka nemá šanci práci sehnat

budování kariéry lidé si často uvědomí, že touží po dítěti, až když je pozdě(vysoký věk a potíže s otěhotněním, které s tím někdy souvisí) neplodnost a problémy s početím neschopnost najít si vhodného partnera, se kterým chci založit rodinu obava, že nebudu schopna se o dítě postarat (finanční situace)

Doba jde dopředu, lidé jsou nevyzrálí, chtějí studovat, užívat si, nebýt zodpovědní. Navíc jsou si lidé dost nevěrní takže se nedivím že nechtějí děti já je taky nechci a dlouho chtít nebudu

ekonomická situace

finanční problémy

hjjkj

chamtivost, lenost, pracovní ambice

chtějí pracovat, užívat si života

Kariera

kariéra, málo peněz

Malo peněz, studium, kariera

nedostatek penez

nechtějí mít k sobě závazky

nejsou zabezpečeni, nemají partnera

nemůžou si to s finančních důvodů dovolit, raději dají přednost kariéře před péčí o dítě a potažmo celou rodinu, mají jiné plány s budoucností, každý si chce mládí užívat a jako rodič se vidí až v pozdějším věku

Neuživý ho tak, jak by chtěli.

nevím

potřeba nejprve se "postavit na nohy" pracovně a ekonomicky, možnost prožívat jiné věci (cestovat, studovat, realizovat se), nestabilní vztahy, vlastní nezralost, zdravotní problémy

práce a peníze

sobectví, přílišný důraz na peníze a ekonomiku, neschopnost státu cokoliv řídit

touha po svobodě

Touha si užít svobody, než nadejde čas zodpovědnosti.

více pracovních, vzdělávacích a cestovních příležitostí - touha zažít toho co nejvíc, než se usadí; nedostatečné podmínky pro matky

viz bod 28

vlastní kariéra, nedostatek peněz

vzdělání s užívání

ztráta svobody

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lánská, P.Člověk ve společnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://clovek-ve-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.