Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zažil/a jsem domácí násilí

Zažil/a jsem domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Sluková
Šetření:27. 07. 2010 - 22. 08. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):29 / 19.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK PRO TY, KDO ZAŽILI PSYCHICKÉ NEBO FYZICKÉ DOMÁCÍ NÁSILÍ

Ti, kdo zažili domácí násilí nebo šikanu, rozumí tomu, v jak nesmírně těžké a bolestivé situaci se člověk ocitá a jak těžké je tuto situaci řešit. Pro ty, kteří nic podobného nezažili, jsou některé pocity obtížně pochopitelné. Pomocí následujícího dotazníku sbíráme údaje, kterými chceme doložit, co člověk v takové situaci cítí, a vysvětlit tyto pocity pomocí přirozeného chování člověka. Zjednodušeně řečeno, domníváme se, že je přirozené cítit se tak, jak se cítíte nebo jak jste se cítil/a. Také hledáme, co osobám ohroženým násilím v jejich situaci pomáhá.

 

ÚČEL VÝZKUMU: Chceme, aby se více vědělo o tom, co lidé v takové situaci cítí.

 

KDO ZKOUMÁ:  Bc. Jana Sluková a Dr. Jozífková z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


JAK VYPLNIT: Prosíme o pravdivé zodpovězení následujících dotazů. Na otázky v dotazníku neexistuje správná nebo špatná, lepší nebo horší odpověď. Vše pravdivé je dobře. Zaškrtněte číslo na stupnici, které nejlépe odpovídá Vašemu názoru či Vaší situaci nebo doplňte údaj. Pokud nechcete na některou z otázek odpovědět, raději ji přeskočte, než abyste uvedl/a nepravdivé údaje.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zaškrtněte číslo na stupnici, které nejlépe odpovídá Vašemu názoru či Vaší situaci nebo doplňte údaj.

Odpovědi respondentů

1. Osoba, která se vůči mě dopouštěla násilí, byla (je)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. měsíc nebo několik měsíců: (uveďte počet)…………..150 %50 %  
B. rok nebo roky: (uveďte počet)…………..150 %50 %  

Graf

2. Prosím uveďte, kdo jiný než manžel/ka nebo partner/ka se na Vás dopouštěl násilí a v jakém byl s Vámi příbuzenském vztahu (například otec, tchýně)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Uveďte prosím, jak dlouho násilí trvalo (například dva roky,půl roku, měsíc)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. mi nezpůsobila fyzické zranění (modřiny, škrábance)150 %50 %  
F. pokusila se mě zabít 150 %50 %  

Graf

4. Osoba, která se vůči mě dopouštěla násilí,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E. nejsem s ním v kontaktu2100 %100 %  

Graf

5. Od doby, kdy vůči mě k poslednímu (fyzickému nebo psychickému) násilí uplynuly

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. S původcem násilí (osobou, která mě ohrožovala násilím) jsem v kontaktu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Ve společnosti neznámých osob (v obchodě, autobuse, ve vlaku) se cítím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E. spíše v ohrožení2100 %100 %  

Graf

8. Ve společnosti známých osob se cítím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Neznámého člověka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D. spíše si netroufám o něco žádat2100 %100 %  

Graf

10. Známého člověka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. je pro mě spíše snadné o něco požádat2100 %100 %  

Graf

11. Neznámé osoby (v autobuse, na ulici, v obchodě) se ke mně v současnosti chovají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C. jako rovný k rovnému2100 %100 %  

Graf

12. Známé osoby se ke mně v současnosti chovají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C. jako rovný k rovnému2100 %100 %  

Graf

13. Kdyby neznámé osoby věděly o násilí vůči mně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Kdyby známé osoby věděly násilí vůči mně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Měl/a jsem pocit, že kdyby se nějaká osoba dozvěděla o násilí vůči mně, začala by se ke mně chovat hůře

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. spíše ano150 %50 %  
D. spíše ne150 %50 %  

Graf

16. Měl/a jsem pocit, že neznámé osoby (na ulici, ve vlaku) ke mně během období násilí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. své chování nezměnily 1100 %50 %  

Graf

17. Měl/a jsem pocit, že osoby, které jsem znal/a z dřívějška (například spolupracovníci, spolužáci) vůči mně během období násilí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. své chování nezměnily 1100 %50 %  

Graf

18. Když jsem mluvil/a o násilí vůči mně (pokud jste se o tom s nikým nebavil/a, otázku přeskočte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. ostatní mi spíše věřili1100 %50 %  

Graf

19. Vůči původci násilí, se v současnosti cítím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

20. Myslím, že jsem atraktivní/přitažlivá-ý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. spíše ano150 %50 %  
D. spíše ne150 %50 %  

Graf

21. Myslím, že původce násilí je atraktivní/přitažlivý pro ostatní (například pro další partnery)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C. ani ano ani ne150 %50 %  
D. spíše ne150 %50 %  

Graf

22. K původci násilí pociťuji lásku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E. rozhodně ne2100 %100 %  

Graf

23. Myslím, že je původce násilí ve společnosti vysoko postavený

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E. rozhodně ne2100 %100 %  

Graf

24. Na původci násilí mi záleží

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E. rozhodně ne2100 %100 %  

Graf

25. Původce násilí si jako člověka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E. rozhodně nevážím2100 %100 %  

Graf

26. Myslím, že jsem otázky zodpověděl/a pravdivě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

27. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. žena2100 %100 %  

Graf

28. můj věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obci do 10 000 obyvatel150 %50 %  
obci nad 10 000 do 50 000 obyvatel150 %50 %  

Graf

29. Mám ukončené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D. vysokoškolské150 %50 %  
C. střední s maturitou150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sluková, J.Zažil/a jsem domácí násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://co-citim-pri-domacim-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.