Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co cítíme při domácím násilí

Co cítíme při domácím násilí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Jozífková
Šetření:03. 09. 2010 - 02. 10. 2010
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.46
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK PRO TY, KDO ZAŽILI PSYCHICKÉ NEBO FYZICKÉ DOMÁCÍ NÁSILÍ


Ti, kdo zažili domácí násilí nebo šikanu, rozumí tomu, v jak nesmírně těžké a bolestivé situaci se člověk ocitá a jak těžké je tuto situaci řešit. Pro ty, kteří nic podobného nezažili, jsou některé pocity obtížně pochopitelné. Pomocí následujícího dotazníku sbíráme údaje, kterými chceme doložit, co člověk v takové situaci cítí, a vysvětlit tyto pocity pomocí přirozeného chování člověka. Zjednodušeně řečeno, domníváme se, že je přirozené cítit se tak, jak se cítíte nebo jak jste se cítil/a. Také hledáme, co osobám ohroženým násilím v jejich situaci pomáhá.
      

ÚČEL VÝZKUMU: Chceme, aby se více vědělo o tom, co lidé v takové situaci cítí.

KDO ZKOUMÁ: Bc. Jana Sluková a Dr. Jozífková z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)


JAK VYPLNIT: Prosíme o pravdivé zodpovězení následujících dotazů. Na otázky v dotazníku neexistuje správná nebo špatná, lepší nebo horší odpověď. Vše pravdivé je dobře. Zaškrtněte číslo na stupnici, které nejlépe odpovídá Vašemu názoru či Vaší situaci nebo doplňte údaj. Pokud nechcete na některou z otázek odpovědět, raději ji přeskočte, než abyste uvedl/a nepravdivé údaje. 

 

Zaškrtněte číslo na stupnici, které nejlépe odpovídá Vašemu názoru či Vaší situaci nebo doplňte údaj.

Odpovědi respondentů

1. Osoba, která vůči mě dopouštěla násilí, byla (je)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [A. můj partnerotázka č. 3, B.moje partnerkaotázka č. 3, C.můj manželotázka č. 3, D.moje manželkaotázka č. 3, E. Jiná osobaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. můj partner646,15 %46,15 %  
E. Jiná osoba646,15 %46,15 %  
B.moje partnerka 17,69 %7,69 %  

Graf

2. Prosím uveďte, kdo jiný než manžel/ka nebo partner/ka se na Vás dopuštěla násilí a v jakém byl s Vámi příbuzenském vzahu (například otec, tchýně)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otec233,33 %15,38 %  
matka233,33 %15,38 %  
pes116,67 %7,69 %  
otec,matka,babička116,67 %7,69 %  

Graf

3. Uveďte prosím, jak dlouho násilí trvalo (například dva roky, půl roku, měsíc)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rok323,08 %23,08 %  
10 vteřin17,69 %7,69 %  
Dva roky17,69 %7,69 %  
9 let17,69 %7,69 %  
nekolik let (cca 6)17,69 %7,69 %  
2roky17,69 %7,69 %  
sedm let17,69 %7,69 %  
několik let17,69 %7,69 %  
téměř rok17,69 %7,69 %  
od čtyř let do osmnácti17,69 %7,69 %  
několik let (téměř celý můj život)17,69 %7,69 %  

Graf

4. Osoba, která se vůči mě dopouštěla násilí,

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B.způsobila mi fyzické zranění (modřiny, škrábance), které si nevyžádalo lékařské ošetření 861,54 %61,54 %  
A.mi nezpůsobila fyzické zranění (modřiny, škrábance)323,08 %23,08 %  
F.pokusila se mě zabít 215,38 %15,38 %  

Graf

5. Od doby, kdy vůči mně došlo k poslednímu (fyzickému nebo psychickému) násilí uplynuly

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D.rok nebo roky1076,92 %76,92 %  
C.měsíc nebo několik měsíců215,38 %15,38 %  
A.dny nebo týden 17,69 %7,69 %  

Graf

6. S původcem násilí (osobou, která mě ohrožovala násilím) jsem v kontaktu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E.nejsem s ním v kontaktu753,85 %53,85 %  
A.jednou nebo dvakrát týdně 323,08 %23,08 %  
D.jednou nebo dvakrát za rok 215,38 %15,38 %  
B.jednou nebo dvakrát měsíčně 17,69 %7,69 %  

Graf

7. Ve společnosti neznámých osob (v obchodě, autobuse, ve vlaku) se cítím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B.spíše v bezpečí538,46 %38,46 %  
C.ani tak, ani tak323,08 %23,08 %  
E.spíše v ohrožení215,38 %15,38 %  
D.v ohrožení215,38 %15,38 %  
A.úplně v bezpečí17,69 %7,69 %  

Graf

8. Ve společnosti známých osob se cítím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B.spíše v bezpečí646,15 %46,15 %  
A.úplně v bezpečí538,46 %38,46 %  
C.ani tak, ani tak215,38 %15,38 %  

Graf

9. Neznámého člověka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D.spíše si netroufám o něco žádat538,46 %38,46 %  
C.ani tak, ani onak323,08 %23,08 %  
E.rozhodně si netroufám o něco žádat215,38 %15,38 %  
B.je pro mě spíše snadné o něco požádat215,38 %15,38 %  
A.je pro mě rozhodně snadné o něco požádat17,69 %7,69 %  

Graf

10. Známého člověka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B.je pro mě spíše snadné o něco požádat430,77 %30,77 %  
C.ani tak, ani onak430,77 %30,77 %  
D.spíše si netroufám o něco žádat323,08 %23,08 %  
A.je pro mě rozhodně snadné o něco požádat215,38 %15,38 %  

Graf

11. Neznámé osoby (v autobuse, na ulici, v obchodě) se ke mně v současnosti chovají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C.jako rovný k rovnému753,85 %53,85 %  
B.spíše nadřízeně430,77 %30,77 %  
D.spíše podřízeně215,38 %15,38 %  

Graf

12. Známé osoby se ke mně v současnosti chovají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C.jako rovný k rovnému861,54 %61,54 %  
B.spíše nadřízeně430,77 %30,77 %  
A.velmi nadřízeně17,69 %7,69 %  

Graf

13. Kdyby neznámé osoby věděly o násilí vůči mně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C.ani tak, ani onak969,23 %69,23 %  
D.spíše by si mě nevážily323,08 %23,08 %  
E.rozhodně by si mě nevážily 17,69 %7,69 %  

Graf

14. Kdyby známé osoby věděly násilí vůči mně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C.ani tak, ani onak753,85 %53,85 %  
D.spíše by si mě nevážily430,77 %30,77 %  
B.spíše by si mě víc vážily215,38 %15,38 %  

Graf

15. Měl/a jsem pocit, že kdyby se nějaká osoba dozvěděla o násilí vůči mně, začala by se ke mně chovat hůře

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. spíše ano538,46 %38,46 %  
E.rozhodně ne430,77 %30,77 %  
D.spíše ne323,08 %23,08 %  
A.rozhodně ano17,69 %7,69 %  

Graf

16. Měl/a jsem pocit, že neznámé osoby (na ulici, ve vlaku) ke mně během období násilí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A.své chování nezměnily 753,85 %53,85 %  
B.začaly se ke mně chovat lépe323,08 %23,08 %  
C.začaly se ke mně chovat hůře215,38 %15,38 %  
D.nebyl/a jsem v té době s takovými osobami v kontaktu17,69 %7,69 %  

Graf

17. Měl/a jsem pocit, že osoby, které jsem znal/a z dřívějška (například spolupracovníci, spolužáci) vůči mně během období násilí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A.své chování nezměnily 969,23 %69,23 %  
B.začaly se ke mně chovat lépe215,38 %15,38 %  
D.nebyl/a jsem v té době s takovými osobami v kontaktu17,69 %7,69 %  
C.začaly se ke mně chovat hůře17,69 %7,69 %  

Graf

18. Když jsem mluvil/a o násilí vůči mně (pokud jste se o tom s nikým nebavil/a, otázku přeskočte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A.ostatní mi rozhodně věřili430,77 %30,77 %  
D.ostatní mi spíše nevěřili323,08 %23,08 %  
C.ani tak, ani onak323,08 %23,08 %  
B.ostatní mi spíše věřili215,38 %15,38 %  
E.ostatní mi rozhodně nevěřili17,69 %7,69 %  

Graf

19. Vůči původci násilí, se v současnosti cítím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B.spíše nadřízeně538,46 %38,46 %  
D.spíše podřízeně323,08 %23,08 %  
C.jako rovný k rovnému323,08 %23,08 %  
A.velmi nadřízeně17,69 %7,69 %  
E.velmi podřízeně17,69 %7,69 %  

Graf

20. Myslím, že jsem atraktivní/přitažlivá-ý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B.spíše ano430,77 %30,77 %  
D.spíše ne430,77 %30,77 %  
C.ani ano, ani ne215,38 %15,38 %  
E.rozhodně ne215,38 %15,38 %  
A.rozhodně ano 17,69 %7,69 %  

Graf

21. Myslím, že původce násilí je atraktivní/přitažlivý pro ostatní (například pro další partnery)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C.ani ano ani ne646,15 %46,15 %  
B.spíše ano538,46 %38,46 %  
E.rozhodně ne17,69 %7,69 %  
D.spíše ne17,69 %7,69 %  

Graf

22. K původci násilí pociťuji lásku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E.rozhodně ne753,85 %53,85 %  
C.ani ano ani ne323,08 %23,08 %  
A.rozhodně ano 215,38 %15,38 %  
B.spíše ano17,69 %7,69 %  

Graf

23. Myslím, že je původce násilí ve společnosti vysoko postavený

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D.spíše ne430,77 %30,77 %  
E.rozhodně ne323,08 %23,08 %  
B.spíše ano323,08 %23,08 %  
C.ani ano ani ne215,38 %15,38 %  
A.rozhodně ano 17,69 %7,69 %  

Graf

24. Na původci násilí mi záleží

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E.rozhodně ne646,15 %46,15 %  
A.rozhodně ano323,08 %23,08 %  
B.spíše ano215,38 %15,38 %  
D.spíše ne17,69 %7,69 %  
C.ani tak, ani onak17,69 %7,69 %  

Graf

25. Původce násilí si jako člověka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E.rozhodně nevážím646,15 %46,15 %  
C.ani jedno, ani druhé215,38 %15,38 %  
D.spíše nevážím215,38 %15,38 %  
A.rozhodně vážím 215,38 %15,38 %  
B.spíše vážím17,69 %7,69 %  

Graf

26. Myslím, že jsem otázky zodpověděla pravdivě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na 100 %646,15 %46,15 %  
na 75 %430,77 %30,77 %  
na 100 %215,38 %15,38 %  
na 25 %17,69 %7,69 %  

Graf

27. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena969,23 %69,23 %  
muž430,77 %30,77 %  

Graf

28. Je mi let

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25215,38 %15,38 %  
20215,38 %15,38 %  
36 pozor kontrola Jozifkova17,69 %7,69 %  
2217,69 %7,69 %  
1617,69 %7,69 %  
4317,69 %7,69 %  
3017,69 %7,69 %  
4917,69 %7,69 %  
2317,69 %7,69 %  
6917,69 %7,69 %  
devatenáct17,69 %7,69 %  

Graf

29. Mám ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou861,54 %61,54 %  
vysokoškolské215,38 %15,38 %  
základní215,38 %15,38 %  
střední bez maturity17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Jozífková, E.Co cítíme při domácím násilí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://co-citime-pri-domacim-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.