Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co čtete?

Co čtete?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Upiirek
Šetření:29. 03. 2009 - 12. 04. 2009
Počet respondentů:165
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.89
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zkoumám jestli a co lidi čtou pro mojí stránku o knihách a pro případné další použití jiným. A jsem jednoduše zvědavá =)

Odpovědi respondentů

1. Čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16298,18 %98,18 %  
ne31,82 %1,82 %  

Graf

2. Co čtete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [knihyotázka č. 3, novinyotázka č. 4, časopisyotázka č. 5, jinéotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihy12979,63 %78,18 %  
časopisy2213,58 %13,33 %  
noviny84,94 %4,85 %  
jiné31,85 %1,82 %  

Graf

3. Jaké knihy nejčastěji čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
romány8062,02 %48,48 %  
fantasy3829,46 %23,03 %  
komická literatura2922,48 %17,58 %  
jiné2922,48 %17,58 %  
science-fiction2821,71 %16,97 %  
literatura faktu2720,93 %16,36 %  
jakékoliv2418,6 %14,55 %  
příručky a encyklopedie1511,63 %9,09 %  
cestopisy96,98 %5,45 %  

Graf

4. Jaké noviny nejčastěji čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné675 %3,64 %  
Mladá Fronta Dnes337,5 %1,82 %  
Blesk225 %1,21 %  
Hospodářské noviny 112,5 %0,61 %  

Graf

5. Jaké časopisy nejčastěji čtete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reflex29,09 %1,21 %  
Joy, Yelow, Překvapení, Betynka14,55 %0,61 %  
Premiere, Yellow, Harpers Bazaar14,55 %0,61 %  
Instinkt14,55 %0,61 %  
o fimech14,55 %0,61 %  
story....14,55 %0,61 %  
Instinkt, Vlasta, ŽaŽ, Marianne, Krásná paní14,55 %0,61 %  
je mi to jedno14,55 %0,61 %  
lovestar, enigma14,55 %0,61 %  
Cinema, Premiere14,55 %0,61 %  
ostatní odpovědi internetove: zena.in, blesk.cz
21.století
Spark
Bulvár
o rodině,dětech
elle eva emma
sportovní
typu Joy, Yellow,...
Koktejl
geografické
Yellow,History,Epocha,RockandPop,..
1150 %6,67 % 

Graf

6. Jak byste ohodnotil/a svůj vztah k četbě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný8854,32 %53,33 %  
chvalitebný5030,86 %30,3 %  
dobrý148,64 %8,48 %  
dostatečný84,94 %4,85 %  
souhlasím10,62 %0,61 %  
nedostatečný10,62 %0,61 %  

Graf

7. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 2512074,07 %72,73 %  
26 - 352112,96 %12,73 %  
0 - 15148,64 %8,48 %  
36 - 4563,7 %3,64 %  
46 - 5510,62 %0,61 %  

Graf

8. Jste muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13985,8 %84,24 %  
muž2314,2 %13,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čtete?

2. Co čtete nejčastěji?

3. Jaké knihy nejčastěji čtete?

6. Jak byste ohodnotil/a svůj vztah k četbě?

7. Jaký je váš věk?

8. Jste muž nebo žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čtete?

2. Co čtete nejčastěji?

3. Jaké knihy nejčastěji čtete?

6. Jak byste ohodnotil/a svůj vztah k četbě?

7. Jaký je váš věk?

8. Jste muž nebo žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

, U.Co čtete? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://co-ctete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.