Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co je pro mě Sokol/Skaut.

Co je pro mě Sokol/Skaut.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Cecilie Jarošíková
Šetření:16. 02. 2013 - 23. 02. 2013
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pouze členům (či bývalým členům) Sokola a Junáka (případně jiných skautských organizací).

 

Ahoj a nazdar,

mé jméno je Cilka Jarošíková a prosím vás o vyplnění dotazníku, který se stane součástí mé závěrečné práce pro školení Sokolských cvičitelů. Tématem práce je srovnání myšlenkových základů Sokolu a skauta a odpověď na otázku, proč se LARP ujal mezi skauty a mezi Sokoly ne. Pokud by někoho zajímaly podrobnosti, napište mi na email E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím..

Předem děkuji za Váš čas.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zajímá mě především názor. Proto pokud Vám budou některé otázky připadat složité, napište prosím první věc, která Vás napadne. Ano, možná existuje nějaká obecně správná odpověď - ale mě zajímá ta Vaše odpověď.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let2646,43 %46,43 %  
26 - 35 let1221,43 %21,43 %  
36 - 50 let814,29 %14,29 %  
50 - 65 let47,14 %7,14 %  
15 - 17 let23,57 %3,57 %  
Odmítám odpovědět.11,79 %1,79 %  
do 12 let11,79 %1,79 %  
66 let a více11,79 %1,79 %  
12 - 14 let11,79 %1,79 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4173,21 %73,21 %  
Muž1526,79 %26,79 %  

Graf

3. Jsem členem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Junáka1730,36 %30,36 %  
Sokola1730,36 %30,36 %  
bývalým členem Junáka1119,64 %19,64 %  
bývalým členem Sokola610,71 %10,71 %  
členem jiného spolku se skautskou tématikou610,71 %10,71 %  
Nejsem členem ničeho a jen jsme ignoroval doporučení.58,93 %8,93 %  
členem jiného tělovýchovného spolku23,57 %3,57 %  

Graf

4. Kolik let jsme členem dané organizace? (Pokud jste členem více organizací, napište všechny.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1558,93 %8,93 %  
058,93 %8,93 %  
2035,36 %5,36 %  
635,36 %5,36 %  
11 let23,57 %3,57 %  
2223,57 %3,57 %  
823,57 %3,57 %  
asi 10 let11,79 %1,79 %  
1011,79 %1,79 %  
711,79 %1,79 %  
ostatní odpovědi 7 let skaut
20 let, pak 13 let přestávka a teď 7 let (ale i při tom přerušení jsem se sokolkou cítila)
11let
Sokol-10 let skaut- 7 let
Sokol 3roky, Horolezecký oddíl Alpíci Milovice 2 roky
5 let
s přestávkami 15 let - cvičenka 8 let a cvičitelka 7 let
14
13 let
16 let
17let
do "Sokola" od 6let (ČSTV), do obnoveného Sokola hned 1990
Junák - 5let
12
19
12 Junák, 10 YMCA
Junák (dříve): 6 let, Pathfinder: zatím 3,5 roku
Pathfinder - 15 let, M2M - 1 rok
6 let
9
pet
8 let
od dětství
9 let jsem byla
nejsem členem
5
35
Sokol 1945 - 1950, 1990 2013
25
3
16
3155,36 %55,36 % 

Graf

5. Zastáváte nějakou funkci v dané organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná odpověď.1832,14 %32,14 %  
Jsem skautský vedoucí.1628,57 %28,57 %  
Jsem Sokolský cvičitel.1526,79 %26,79 %  
Navštěvuji nějaký oddíl Junáka.1221,43 %21,43 %  
Navštěvuji nějaký oddíl Sokola.1221,43 %21,43 %  
Účastním se jiné administrativní funkce v Junáku.610,71 %10,71 %  
Účastním se jiné administrativní funkce v Sokole.610,71 %10,71 %  
Navštěvuji jinou organizaci skautského zaměření.35,36 %5,36 %  

Graf

6. Co je vaší programovou náplní? Co děláte při běžné schůzce oddílu? (Navštěvujete-li více oddílů, popiště všechny.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.-

/

0

běžných schůzek oddílu se již neúčastním, věnuji se spíše administrativní podpoře aktivních vedoucích. Akce, na které se dostanu (schůzky, víkendové výlety), jsou zaměřeny na pobyt v přírodě, osobní rozvoj a pomoc ostatním členům oddílu.

Budu popisovat schůzku vlčat (chlapci 5-10let). Jsem vůdcem tohoto oddílu. Schůzka trvá 1,5hodiny a začíná cca 20 společným programem, ve kterém hrajeme běhací hry či jiné fitky. Během této doby se trouí poslední opozdilci. Poté máme cca 40 minut program rozdělený do družin po 10-12 chlapcích, který si každý vedoucí družiny určuje sám -nkědy se učí zdravovědu či značky, někdy hrají hry, někdy malují, hrají divadlo atp., poté na posledních 30minut hrajeme celoroční etapovou hru, jednotlivé družinky tvoří týmy. Po celý školní rok získávají kluci políčka, která si mohou vybarvovat na obrovském papíru.

cestujeme do prirody

Cvičební jednotka pro předškolní děti

Cvičení

cvičení - všestrannost

cvičení a vedení hodin na všestrannost a Teamgym

cvičení ml.žákyn

Cvičím

cvičíme a nacvičujeme sestavy na vystoupení

Cvičíme sportovní gymnastiku (na nářadí) a hrajeme sportovní a pohybové hry.

dříve: vedení skautského oddílu, táborů; vedení party mládeže, vedení pěveckého sboru, administrativní funkce v Ymca

Hlavně připravuji schůzky pro děti, vymýšlím program a dohlížím na děti...

hrajem hry bud pro zábavu či při kterých se neco naučejí. práce se stezkou kde si plnějí ruzné kopetence

Hrajeme hry, učíme se nové věci, manuální zručnost, pěstování soft skills - hlavně spolupráce, pobyt v přírodě...

hrajeme hry, učíme se různým věcem, věnujeme se rukodělným činnostem...

hry

hry, věnování se přírodě a živočichům

již nejsem aktivním členem

Jsem exčlenka, můžu mluvit jen za minulou existenci. Pominu-li doby úpadku oddílu, tak na schůzkách např. mapové značky, luštění šifer, pohybové hry (naše verze ragby). V jednom období převážně cílená příprava na Svojsíkův závod (uzly, značky, morseovka,..). Na oddílovkách bývaly i věci související se skautským zákonem

Na běžné schůzce byly náplní klasické skautské hry a nácvik skautských dovedností (tedy těch, co se daly nacvičovat na schůzce - signalizace, zdravověda, šifrování), občas rukodělná práce. Na výpravách potom samozřejmě dovednosti v přírodě, orientace, základy přežití, výjimečně slaňování, fyzická zdatnost formou her/náročnosti samotné výpravy. Na táboře (překvapivě...) navíc tábornické dovednosti - stavba přístřeší, táborové práce vč. kuchyně.

naučný program , motivační soutěže

Nejsem členem

nic

nic

nic jsem bývalý člen

Pathfinder: zpívání s kytarou půl hodiny než začne schůzka, samotná schůzka - témata podle "stezky" Pathfinderů (některá témata: pomoc bližním, čtení knih, první pomoc, příprava do školy, orientace v mapách, znak a zákon Pathfindera, ...), elektrika (něco jako gilvelský kruh, kdo chce, může za něco poděkovat, pak posílá signál dál), rozloučení se, vyprovození na nádraží a společné mávání členům odjíždějících vlakem :)

pohybové hry, edukační činnosti, tvořivé činnosti, žážitkové aktivity

priprava specifickych akci

předseda

Při družinové schůzce (oddílové schůzky nemáme): skautské a tábornické dovednosti - uzly, lana a lanové vazby, šifrování apod.; sport (lasování, lakros, brannball, slackline,...), hudba, hry (mohou mít i výchovný cíl nebo být jen pro zábavu), umělecká tvořivost a rukodělnéé práce, duchovní zamyšlení - jak nad sebou samým, tak nad věcmi a lidmi okolo - většinou formou povídání, ale i třeba formou scének atd.

rozvíjení schopností spolupracovat, fyzických, komunikačních, rozvoj sociálního porozumění svěřenců

různé hry, debaty, zdokonalování se v různých dovednostech (uzly, šifry,...)

Různé hry, venkovní činnost, skautská praxe (uzlování, různé učení dovedností), ...

řešíme organizaci oddílů

schůzky oddílu inspirovány zpracovanou metodikou SRP

skaut v dobe dochazky - zdravoveda, uzle, sifry, venkovni hry, odborky, zpev

skautské dovednosti, ruční práce

Snažíme se o všestrannou náplň

sportovní aktivity

trénink sportovní gymnastiky, sokolská všestrannost, teamgym

Uzlování, hry..

v jednotě pomoc cvičitelům všestrannosti a též vzdělavatelská činnost - tj. péče o nástěnky, v ČOS vedoucí komise pobytu v přírodě - tj.koordinace této činnosti na republ.úrovni

Vede cvičení pro : Rodiče s dětmi 1-3 roky, mladší žactvo. Cvičíme (základy gymnastiky, "práce" s balónem a různé typy her) HO Alpici- Horoškolička pro děti, učí se lézení na umělé stěně i na skalách, vázání uzlů a různé jiné věci týkající se lezení.

vedení statistiky členů v TJ, cvičitelka oddílu rodičů a dětí, cvičím v oddíle cvičení pro zdraví

Vedoucí oddílu vlčat

Vedu oddíl všestrannosti a především se zaměřuji na sportovní gymnastiku, běžná hodina se skládá z počáteční hry, rozcvičky, cvičení na nářadí a závěrečná hra. Cílem cvičení je rozvoj schopností dětí podle jejich možností. Jelikož mám kluky i holky dohromady snažíme se, aby se ani jedna skupina nenudila :) Aby je sportování bavilo.

Vest deti v sokole. Cvicit s nima na naradich. Vymyslet hry atd.

volej

Všelijaké činosti, uzlování, sk. znalosti, hry...

všestrannost cvičení, výlety, tábory a jiné akce

Vudkyne oddilu svetlusek- vychova deti, priprava programu, hospodareni, medialni zpravodaj

Základy gymnastiky a podle počtu cvičenců hry

7. Má organizace nějaký výchovný cíl? Pokud ano, jaký? (Co chcete své členy naučit?) (Navštěvujete-li více organizací, popište všechny. Nehledejte prosím oficiální odpověď - odpovězte za sebe.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Skautské znalosti a chci aby byli správná smečka.

.

/

0

ano

ano - jej jich několik - snaží se naučit své členy odpovědnosti za své chování, vztahu k přírodě, ohleduplnosti k druhým, vztahu k vlasti, práci v týmu, řešení problémů, překonávání překážek apod.

Ano - snaží se směrovat ke zodpovědnosti za sebe, za blízké, za společnost, za svět; k samostatnosti, k sebedůvěře, ke schopnosti poradit si s nečekaným; dále k odolnosti vůči nepohodlí a v neposlední řadě k úctě k přírodě a stvoření.

ano - všestranný rozvoj osobnosti (duše, ducha, těla)

Ano má, má připravit členy lépe na život, snažit se je vzdělávat i moralizovat, různé dovednosti, spolužití mezi s sebou

Ano, "donutit" děti aby se hýbali a zároveň se u toho pobavili. Dohnali nedostatky kterí mají ve škole v TV (hlavně gymnastika).

Ano, má výchovný cíl, vést cvičence k zásadám fair play a zakořenit v nich tyto zásady tak, aby se jimi řídili i v běžném životě. Dále je seznamovat s českou kulturou, historií, krajinou a pěstovat u nich dovednosti užitečné dále v životě.

Ano, rozvíjení tělesné zdatnosti, dovedností nejen tělocvičných, kolektivní spolupráce, zdravé soutěživosti

Ano, ve zdravem tele, zdravy duch.

ano, vztak k prirode a lidem (coz brontosaurus kde jsem 10 let clenem ma tez)

aspoň troch gymnastiku a spolupracovat se zbytkem týmu

Částečně jsem odpověděla už v předchozí otázce. Dále se snažíme, aby děti spolu spolupracovaly a dokázaly nejenom vyhrávat ale i prohrávat, což jak u některých pozoruji je dlouhá cesta. Jelikož máme dosti věkově smíšenou skupinu od 4,5 do 11 let, jsou menší motivovány těmi staršími a lepšími.

čestnost, fair-play,

dostat mladé lidi do kolektivu kde se něco nového naučí a kde se sebou něco dělají

Hlavně zdravé vztahy ,ohleduplnost ,lásku a úctu

chtěli jsme vést děti k tomu, aby byly česné, poctivé, uměly si poradit, tolerantní, měli vztah k přírodě a i svojí vlasti

ne

Nejsem členem

nemá

nemá

nevím

nevim

No, vzhledem k tomu, že Junák je výchovná organizace, tak těch cílů by měla být celá řada. Obecně bych to shrnula jako rozvoj osobnosti a hodnot člověka (ať už mravních, duchovních, nebo intelektuálních, sociálních, tělesných a jiných), ale jinak cíle vychází ze tří idejí skautingu (které jsou rovněž obsaženy ve skautském slibu) - povinnost k sobě, k bohu (nejen bůh ve smyslu křesťanském, ale obecná duchovní rovina), k bližním. Skaut by měl vychovat svého člena tak, aby byl schopný tyto tři povinnosti plnit. To bych viděla jako hlavní výchovný cíl, který všechny drobnější konkrétní cíle, o kterých by se dalo psát i desítky minut, shrnuje.

Obecně se vlčata snažíme vést k výchovným cílům Junáka, se kterými se jako vedoucí ztotožňujeme. Snažíme se vlčata připravit na činnosti, kteerým se budou věnovat ve skautu. Moje motto jako hlavního vedoucího je, že i ta nejpitomější a nejnudnější věc se dá natolik zaobalit do rámce, že se stává zábavnou a pokud je s tím i přesto problém, tak přirozená soutiživost těchto dětí, podpořená naší autoritou (přece jenom je těm klukům 5-10) a trocha přidaného pohybu umí zázraky.

orientací v životě, odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli, užitečné návyky a dovednosti, vytvoření dobré party, která funguje i jako ochranný prvek.

Rozvíjení dětí jejich schopnosti a dovednosti aby byli připraveni pro život.

rozvoj všestranný

samostatnosti, ochotě spolupracovat s ostatními a pomáhat lidem

setkávání s přáteli, sportovní vyžití

Skauting ma tri principy, k nimz vychova smeruje - odpovednost k Bohu (nejvyssi Pravde a Lasce), odpovednost k bliznim a odpovednost k sobe

skautska vychova

skautský

Slušné občany

Smysluplná výplň volného času, výchova, sebevýchova.

Snaha o všestrannou výchovu, budování přátelství, hledání vztahu k sobě, ostatní a k Bohu

Snažím se naučit děti se hýbat, týmové spolupráci, kamarádství :-)

Snažíme se dětem vštípit co je správné a naučit je, jak přežít a chovat se v přírodě a na vodě.

Sokol nejen cvičí tělo, ale formuje i charakter - to hlavně mnohostrannou činností v oddílech všestrannosti

Sokol výchovný cíl vždy měl a má, ale v současné době se stále více vyprácí, snad zbylo jen být k sobě navzájem ohleduplný, účastnit se aktivně cvičebních hodin, nepodrážet jakkoliv spolucvičence, respektovat vedoucího, ten má být pro cvičence vždy příkladem. Obávám se, že vše ostatní aspoň v naší jednotě se již vytratilo. Je to škoda, vše záleží na cvičitelích. Nejvíce času na výchovné púsobení vždy bývalo na táborech.

sport pro zdraví, tělo i duši, schopnost přijmout autoritu,

sport, sociální interakce

U nejmenších docílit samozřejmou radost z pohybu a cvičení. Co chceme naučit? Dle věku základy gymnastiky, atletiky a sportovních her.

učím lásku k pohybu

umět si poradit v nejrůznějších situacích

Vedení k přátelství, fair play, spolupráci

viz 6.

všestrannost lásku k cvičení morální hodnoty - čestnost, pomoc druhému, apod.

Všestraný rozvoj

Vycepovat snobský děcka, naučit je postarat se o sebe.

vychova k ekologii, ucte k prirode apod. tabornicke dovednosti, svojsikovsky duch, foglar....

Vychovat moderní lidi, kteří budou připraveni na "život" po všech stránkách - tělesné, intelektuální, budou se umět chovat, budou cool.

zaměřuje se na životní prostředí a řešení s odpadem

8. Říká vám něco zkratka LARP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, slyším ji poprvé.2341,07 %41,07 %  
Ano, ale momentálně se mu nevěnuji.1119,64 %19,64 %  
Někde jsme to slyšel, ale už si nevybavím jasně, o co šlo.916,07 %16,07 %  
Ano - vím co znamená, ale nikdy mě nezaujal.814,29 %14,29 %  
Ano, věnuji se mu.58,93 %8,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jsem členem:

  • odpověď Junáka:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Navštěvuji nějaký oddíl Junáka. na otázku 5. Zastáváte nějakou funkci v dané organizaci?
  • odpověď Sokola:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem Sokolský cvičitel. na otázku 5. Zastáváte nějakou funkci v dané organizaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové kategorie spadáte?

2. Vaše pohlaví:

3. Jsem členem:

5. Zastáváte nějakou funkci v dané organizaci?

8. Říká vám něco zkratka LARP?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové kategorie spadáte?

2. Vaše pohlaví:

3. Jsem členem:

5. Zastáváte nějakou funkci v dané organizaci?

8. Říká vám něco zkratka LARP?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarošíková, C.Co je pro mě Sokol/Skaut. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://co-je-pro-me-sokol-skaut.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.