Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co lidé vědí o přírodních vědách

Co lidé vědí o přírodních vědách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Venkrbcová
Šetření:27. 03. 2015 - 26. 04. 2015
Počet respondentů:688
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku.

Tomáš Doležal, Ivana Venkrbcová, Jakub Fanta, Do Hoang Viet Anh

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3033448,55 %48,55 %  
16-2022933,28 %33,28 %  
31-50629,01 %9,01 %  
10-15497,12 %7,12 %  
51-70111,6 %1,6 %  
71 a více30,44 %0,44 %  

Graf

2. Vyberte správnou možnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji VŠ26939,1 %39,1 %  
studuji SŠ16924,56 %24,56 %  
již nestuduji, mám středoškolské vzdělání11717,01 %17,01 %  
již nestuduji, mám vyskoškolské vzdělání9213,37 %13,37 %  
studuji ZŠ344,94 %4,94 %  
již nestuduji, mám základní vzdělání71,02 %1,02 %  

Graf

3. Které obory patří do přírodních věd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
biologie, fyzika, chemie, matematika (popisující reálné objekty)58184,45 %84,45 %  
biologie, geologie, teologie9814,24 %14,24 %  
filologie, sociologie, politologie81,16 %1,16 %  
biologie, fyzika, chemie, matematika (popisuj10,15 %0,15 %  

Graf

4. Co je absolutní hodnota?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdálenost33849,13 %49,13 %  
vzdálenost od čísla do nekonečna24735,9 %35,9 %  
druhá mocnina daného čísla10314,97 %14,97 %  

Graf

5. Jak se značí absolutní hodnota x?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
|x|61889,83 %89,83 %  
507,27 %7,27 %  
√x202,91 %2,91 %  

Graf

6. Co je to atom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částice která se skládá z protonů neutronů a elektronů61489,24 %89,24 %  
částice ze které se skládájí protony neutrony a elektrony7110,32 %10,32 %  
zdroj světla30,44 %0,44 %  

Graf

7. Malým c se značí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rychlost světla ve vakuu34650,29 %50,29 %  
účinnost23834,59 %34,59 %  
rychlost10415,12 %15,12 %  

Graf

8. Kdo vytvořil periodickou tabulku prvků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dmitrij Ivanovič Mendělejev57383,28 %83,28 %  
Gregor Mendel8612,5 %12,5 %  
Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov294,22 %4,22 %  

Graf

9. Kdo objevil prvky radium a polonium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marie Curie-Sklodowská54979,8 %79,8 %  
Wilhelm Conrad Röntgen8211,92 %11,92 %  
Isaac Newton568,14 %8,14 %  
Marie Curie-Sklodowsk10,15 %0,15 %  

Graf

10. Nejtvrdší minerál je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diamant64593,75 %93,75 %  
křemen385,52 %5,52 %  
zlato50,73 %0,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je Vám let?

  • odpověď 10-15:
    • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji ZŠ na otázku 2. Vyberte správnou možnost:

4. Co je absolutní hodnota?

  • odpověď druhá mocnina daného čísla:
    • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 5. Jak se značí absolutní hodnota x?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Vyberte správnou možnost:

3. Které obory patří do přírodních věd?

4. Co je absolutní hodnota?

5. Jak se značí absolutní hodnota x?

6. Co je to atom?

7. Malým c se značí:

8. Kdo vytvořil periodickou tabulku prvků?

9. Kdo objevil prvky radium a polonium?

10. Nejtvrdší minerál je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Vyberte správnou možnost:

3. Které obory patří do přírodních věd?

4. Co je absolutní hodnota?

5. Jak se značí absolutní hodnota x?

6. Co je to atom?

7. Malým c se značí:

8. Kdo vytvořil periodickou tabulku prvků?

9. Kdo objevil prvky radium a polonium?

10. Nejtvrdší minerál je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Venkrbcová, I.Co lidé vědí o přírodních vědách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://co-lide-vedi-o-prirodnich-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.