Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co motivuje zaměstnance

Co motivuje zaměstnance

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna P.
Šetření:05. 06. 2013 - 11. 06. 2013
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):20 / 20.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondente,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku na téma motivace zaměstnanců. Účelem dotazníku je zjistit co pracovníky motivuje k podávání optimálního pracovního výkonu. Získané podklady budou sloužit jako zdroj v praktické části mé diplomové práce a jsou anonymní.

 

Předem děkuji za Váš čas.

 

Anna Popovičová

 

;-)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 2, Mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10563,64 %64,02 %  
Muž6036,36 %36,59 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let6841,21 %41,46 %  
26 - 35 let5734,55 %34,76 %  
36 - 45 let2012,12 %12,2 %  
46 - 55 let148,48 %8,54 %  
56 - 65 let63,64 %3,66 %  

Graf

3. Kde trvale bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec nad 300000 obyvatel4929,7 %29,88 %  
obec od 5000 do 10000 obyvatel3018,18 %18,29 %  
obec do 5000 obyvatel2917,58 %17,68 %  
obec od 10000 do 25000 obyvatel2112,73 %12,8 %  
100000 do 300000 obyvatel169,7 %9,76 %  
od 50000 do 100000 obyvatel137,88 %7,93 %  
od 25000 do 50000 obyvatel74,24 %4,27 %  

Graf

4. Setkáváte se při hodnocení Vašeho pracovního výkonu s pojmem 360° zpětná vazba? (Tzn. jste hodnoceni od kolegů, vedoucích prac, klientů atd...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12978,18 %78,66 %  
ano3621,82 %21,95 %  

Graf

5. Pracujete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém sektoru (s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.)11469,09 %69,51 %  
státním sektoru3320 %20,12 %  
charitativním a neziskovém sektoru106,06 %6,1 %  
charitaivním a neziskovém sektoru84,85 %4,88 %  

Graf

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7444,85 %45,12 %  
střední odborné s maturitou5231,52 %31,71 %  
střední odborné s výučním listem1810,91 %10,98 %  
vyšší odborné1710,3 %10,37 %  
základní42,42 %2,44 %  

Graf

7. Jak dlouho pracujete na vašem současném pracovním místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let6941,82 %42,07 %  
méně něž 1 rok5130,91 %31,1 %  
5 - 10 let2515,15 %15,24 %  
více jak 15 let116,67 %6,71 %  
10 - 15 let95,45 %5,49 %  

Graf

8. Je Vaše současné zaměstnání Vaše první pracovní místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10966,06 %66,46 %  
Ano5633,94 %34,15 %  

Graf

9. Pracuje vedení vaší společnosti s talentovanými pracovníky? Máte nastaven talent management?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10161,21 %61,59 %  
ano4124,85 %25 %  
nevím2313,94 %14,02 %  

Graf

10. Úroveň Vašeho pracovního výkonu subjektivně hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5” a „6”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přičemž 0 je nízký výkon a 6 vysoký výkon4.4671.122

Graf

11. Máte v organizaci možnost vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10563,64 %64,02 %  
ne4829,09 %29,27 %  
nevím127,27 %7,32 %  

Graf

12. Zvládáte ve společnosti plnit normy pracovního výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na mém prac. místě nejsou nastavené normy8953,94 %54,27 %  
stíhám normy bez potíží5332,12 %32,32 %  
stíhám normy s velkým vypětím1810,91 %10,98 %  
nestíhám plnit normy53,03 %3,05 %  

Graf

13. Jste spokojen se svým prac. místem (prac. činností, prac. úkoly?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7847,27 %47,56 %  
souhlasím4829,09 %29,27 %  
spíše nesouhlasím169,7 %9,76 %  
nesouhlasím127,27 %7,32 %  
nevím116,67 %6,71 %  

Graf

14. Uvažujete v blízké době o změně pracovního místa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11670,3 %70,73 %  
ano4929,7 %29,88 %  

Graf

15. K podávání ideálního prac. výkonu ve Vaší práci Vás nejvíce motivuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hmotná odměna (odměna, vyšší mzda, prémie, služební automobil atd.)7545,45 %45,73 %  
Identifikace s prací, profesí a podnikem (práce Vás absolutně baví a uspokojuje)2816,97 %17,07 %  
Obsah práce (prestižní prac. místo, perspektiva. kreativní zaměstnání, moc atd.)2112,73 %12,8 %  
Atmosféra pracovní skupiny (výborný pracovní kolektiv)1911,52 %11,59 %  
Pracovní podmínky a režim práce159,09 %9,15 %  
Povzbuzování vedoucího pracovníka a efektivní neformální hodnocení53,03 %3,05 %  
Externí stimulační faktory (celkový image podniku, prestiž)21,21 %1,22 %  

Graf

16. Myslíte si, že je odměnování ve Vaší společnosti spravedlivé a objektivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10060,61 %60,98 %  
ano6539,39 %39,63 %  

Graf

17. Na nejvyšším stupni hierarchicky uspořádaného žebříčku hodnot máte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojený rodinný život12273,94 %74,39 %  
materiální zabezpečení, kariérní úspěšnost2515,15 %15,24 %  
maximální čas pro své hobby137,88 %7,93 %  
ochrana životního prostředí a planety31,82 %1,83 %  
být veřejně činným občanem21,21 %1,22 %  

Graf

18. Cítíte se být někdy při provádění pracovní činnosti demotivován?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13179,39 %79,88 %  
ne3420,61 %20,73 %  

Graf

19. Jste spokojen s řízením (vedením) Vás a Vašich kolegů ze strany vedoucího pracovníka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7746,67 %46,95 %  
ne7042,42 %42,68 %  
nevím1810,91 %10,98 %  

Graf

20. Jak hodnotíte pracovní atmosféru ve Vašem pracovním kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
korektní prac. atmosféra. bez bližsích přátelských vztahů6438,79 %39,02 %  
velmi prátelská a uvolněná prac. atmosféra5332,12 %32,32 %  
velmi přátelská a uvolněná prac. atmosféra3923,64 %23,78 %  
velmi negativní atmosféra až nepřátelské vztahy95,45 %5,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Je Vaše současné zaměstnání Vaše první pracovní místo?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 45 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie patříte?

12. Zvládáte ve společnosti plnit normy pracovního výkonu?

 • odpověď na mém prac. místě nejsou nastavené normy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 - 55 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie patříte?

14. Uvažujete v blízké době o změně pracovního místa?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 13. Jste spokojen se svým prac. místem (prac. činností, prac. úkoly?)

16. Myslíte si, že je odměnování ve Vaší společnosti spravedlivé a objektivní?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 13. Jste spokojen se svým prac. místem (prac. činností, prac. úkoly?)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Kde trvale bydlíte?

4. Setkáváte se při hodnocení Vašeho pracovního výkonu s pojmem 360° zpětná vazba? (Tzn. jste hodnoceni od kolegů, vedoucích prac, klientů atd...)

5. Pracujete v:

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Jak dlouho pracujete na vašem současném pracovním místě?

8. Je Vaše současné zaměstnání Vaše první pracovní místo?

9. Pracuje vedení vaší společnosti s talentovanými pracovníky? Máte nastaven talent management?

10. Úroveň Vašeho pracovního výkonu subjektivně hodnotíte jako:

11. Máte v organizaci možnost vzdělávání?

12. Zvládáte ve společnosti plnit normy pracovního výkonu?

13. Jste spokojen se svým prac. místem (prac. činností, prac. úkoly?)

14. Uvažujete v blízké době o změně pracovního místa?

15. K podávání ideálního prac. výkonu ve Vaší práci Vás nejvíce motivuje:

16. Myslíte si, že je odměnování ve Vaší společnosti spravedlivé a objektivní?

17. Na nejvyšším stupni hierarchicky uspořádaného žebříčku hodnot máte:

18. Cítíte se být někdy při provádění pracovní činnosti demotivován?

19. Jste spokojen s řízením (vedením) Vás a Vašich kolegů ze strany vedoucího pracovníka?

20. Jak hodnotíte pracovní atmosféru ve Vašem pracovním kolektivu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Kde trvale bydlíte?

4. Setkáváte se při hodnocení Vašeho pracovního výkonu s pojmem 360° zpětná vazba? (Tzn. jste hodnoceni od kolegů, vedoucích prac, klientů atd...)

5. Pracujete v:

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Jak dlouho pracujete na vašem současném pracovním místě?

8. Je Vaše současné zaměstnání Vaše první pracovní místo?

9. Pracuje vedení vaší společnosti s talentovanými pracovníky? Máte nastaven talent management?

10. Úroveň Vašeho pracovního výkonu subjektivně hodnotíte jako:

11. Máte v organizaci možnost vzdělávání?

12. Zvládáte ve společnosti plnit normy pracovního výkonu?

13. Jste spokojen se svým prac. místem (prac. činností, prac. úkoly?)

14. Uvažujete v blízké době o změně pracovního místa?

15. K podávání ideálního prac. výkonu ve Vaší práci Vás nejvíce motivuje:

16. Myslíte si, že je odměnování ve Vaší společnosti spravedlivé a objektivní?

17. Na nejvyšším stupni hierarchicky uspořádaného žebříčku hodnot máte:

18. Cítíte se být někdy při provádění pracovní činnosti demotivován?

19. Jste spokojen s řízením (vedením) Vás a Vašich kolegů ze strany vedoucího pracovníka?

20. Jak hodnotíte pracovní atmosféru ve Vašem pracovním kolektivu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

P., A.Co motivuje zaměstnance (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://co-motivuje-zamestnance.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.