Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaká média nejčastěji využíváte?

Jaká média nejčastěji využíváte?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomas Halva
Šetření:06. 05. 2018 - 15. 05. 2018
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Pro univerzitní práci zaměřenou na zkoumání trendů v současných médiích vzniká tento dotazník. Budu velice rád, pokud přispějete jeho vyplněním ke zjištění poznatků o současných trendech, které skýtají médii.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-247544,64 %44,12 %  
25-344526,79 %26,47 %  
35-441710,12 %10 %  
45-54148,33 %8,24 %  
méně než 15 let74,17 %4,12 %  
55-6452,98 %2,94 %  
65+52,98 %2,94 %  

Graf

2. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10060,98 %58,82 %  
muž6439,02 %37,65 %  

Graf

3. Obec, ve které žijete má cca

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 000 obyvatel4828,74 %28,24 %  
5 000 až 50 000 obyvatel4728,14 %27,65 %  
do 5 000 obyvatel3923,35 %22,94 %  
50 000 až 200 000 obyvatel2615,57 %15,29 %  
200 000 až 500 000 obyvatel74,19 %4,12 %  

Graf

4. Vlastníte v domácnosti televizor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14082,35 %82,35 %  
ne3017,65 %17,65 %  

Graf

5. Jak často sledujete televizní vysílání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý denotázka č. 6, Obdenotázka č. 6, Alespoň jednou týdněotázka č. 6, Výjimečně - dvakrát do měsíceotázka č. 6, Nikdyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den6236,47 %36,47 %  
Nikdy3218,82 %18,82 %  
Výjimečně - dvakrát do měsíce3017,65 %17,65 %  
Alespoň jednou týdně2715,88 %15,88 %  
Obden1911,18 %11,18 %  

Graf

6. Jaké televizní stanice sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kanály ČT10173,19 %59,41 %  
Kanály skupiny Prima9871,01 %57,65 %  
Kanály skupiny Nova8964,49 %52,35 %  
Ostatní6043,48 %35,29 %  
Kanály skupiny TV Barrandov3424,64 %20 %  

Graf

7. Vlastníte v domácnosti rádio (radiopřijímač)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11467,06 %67,06 %  
ne5632,94 %32,94 %  

Graf

8. Jak často posloucháte rádio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý denotázka č. 9, Obdenotázka č. 9, Alespoň jednou týdněotázka č. 9, Výjimečně - dvakrát do měsíceotázka č. 9, Nikdyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjimečně - dvakrát do měsíce5431,76 %31,76 %  
Nikdy3822,35 %22,35 %  
Každý den3721,76 %21,76 %  
Alespoň jednou týdně2615,29 %15,29 %  
Obden158,82 %8,82 %  

Graf

9. Jaké stanice posloucháte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostatní7657,58 %44,71 %  
Evropa 25440,91 %31,76 %  
Kanály Českého rozhlasu3526,52 %20,59 %  
Impuls3224,24 %18,82 %  
Frekvence 12518,94 %14,71 %  

Graf

10. Jak často čtete tištěné deníky / magazíny / časopisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjimečně - dvakrát do měsíce7342,94 %42,94 %  
Alespoň jednou týdně4325,29 %25,29 %  
Nikdy3520,59 %20,59 %  
Každý den127,06 %7,06 %  
Obden74,12 %4,12 %  

Graf

11. Máte v domácnosti internetové připojení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16999,41 %99,41 %  
ne10,59 %0,59 %  

Graf

12. Kde využíváte internet nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Domaotázka č. 13, V práciotázka č. 13, Ve školeotázka č. 13, V kavárnách a podobných podnicíchotázka č. 13, Jindeotázka č. 13, Nevyužívám vůbec → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma13780,59 %80,59 %  
V práci2715,88 %15,88 %  
Jinde31,76 %1,76 %  
V kavárnách a podobných podnicích10,59 %0,59 %  
Ve škole10,59 %0,59 %  
Nevyužívám vůbec10,59 %0,59 %  

Graf

13. Internet využívám k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávání informací15692,31 %91,76 %  
Čtení zpráv13982,25 %81,76 %  
Sociální sítě13278,11 %77,65 %  
Sledování videoobsahu: zábava11366,86 %66,47 %  
Sledování videoobsahu: zpravodajství6337,28 %37,06 %  
Poslouchání online rádia2715,98 %15,88 %  
Blogování169,47 %9,41 %  

Graf

14. Využíváte sledování videoobsahu na online TV portálech?

Pouze, pokud se jedná o portály: iVysílání, VOYO, iPrima, Nova Plus, HBOGO, Netflix

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10662,72 %62,35 %  
ano6337,28 %37,06 %  

Graf

15. Využíváte sledování videoobsahu na YouTube?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14686,39 %85,88 %  
ne2313,61 %13,53 %  

Graf

16. Posloucháte online rádio?

Internetové rádio, které je jinak normálně naladitelné na radiopřijímačích (např. Evropa 2, Český rozhlas, Impuls, Frekvence 1 apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11769,23 %68,82 %  
ano5230,77 %30,59 %  

Graf

17. Navštěvujete online zpravodajské portály?

Online zpravodajské portály, které patří do vlastnictví klasických tištěných periodik (např. Novinky.cz, iDnes.cz, iHned.cz, Aktualne.cz, Euro.cz, Metro.cz apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14585,8 %85,29 %  
ne2414,2 %14,12 %  

Graf

18. Využíváte služeb HbbTV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím o co se jedná10863,91 %63,53 %  
NE4928,99 %28,82 %  
ANO127,1 %7,06 %  

Graf

19. Internet mi vyhovuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO16597,63 %97,06 %  
NE42,37 %2,35 %  

Graf

20. Internet mi vyhovuje protože informace na něm jsou jednoduše dostupné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10463,03 %61,18 %  
spíše souhlasím5533,33 %32,35 %  
spíše nesouhlasím31,82 %1,76 %  
nevím31,82 %1,76 %  

Graf

21. Internet mi vyhovuje protože využívám služby, které jsou jinak zpoplatněné, ale na internetu bezplatné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5734,55 %33,53 %  
spíše souhlasím5231,52 %30,59 %  
nevím2716,36 %15,88 %  
spíše nesouhlasím2414,55 %14,12 %  
nesouhlasím53,03 %2,94 %  

Graf

22. Internet mi vyhovuje díky rychlosti předávání informací

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11569,7 %67,65 %  
spíše souhlasím4627,88 %27,06 %  
nevím42,42 %2,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaké televizní stanice sledujete?

  • odpověď Kanály skupiny Prima:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kanály skupiny TV Barrandov na otázku 6. Jaké televizní stanice sledujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Pohlaví

3. Obec, ve které žijete má cca

4. Vlastníte v domácnosti televizor?

5. Jak často sledujete televizní vysílání?

6. Jaké televizní stanice sledujete?

7. Vlastníte v domácnosti rádio (radiopřijímač)?

8. Jak často posloucháte rádio?

9. Jaké stanice posloucháte?

10. Jak často čtete tištěné deníky / magazíny / časopisy?

11. Máte v domácnosti internetové připojení?

12. Kde využíváte internet nejčastěji?

13. Internet využívám k:

14. Využíváte sledování videoobsahu na online TV portálech?

15. Využíváte sledování videoobsahu na YouTube?

16. Posloucháte online rádio?

17. Navštěvujete online zpravodajské portály?

18. Využíváte služeb HbbTV?

19. Internet mi vyhovuje

20. Internet mi vyhovuje protože informace na něm jsou jednoduše dostupné

21. Internet mi vyhovuje protože využívám služby, které jsou jinak zpoplatněné, ale na internetu bezplatné

22. Internet mi vyhovuje díky rychlosti předávání informací

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Pohlaví

3. Obec, ve které žijete má cca

4. Vlastníte v domácnosti televizor?

5. Jak často sledujete televizní vysílání?

6. Jaké televizní stanice sledujete?

7. Vlastníte v domácnosti rádio (radiopřijímač)?

8. Jak často posloucháte rádio?

9. Jaké stanice posloucháte?

10. Jak často čtete tištěné deníky / magazíny / časopisy?

11. Máte v domácnosti internetové připojení?

12. Kde využíváte internet nejčastěji?

13. Internet využívám k:

14. Využíváte sledování videoobsahu na online TV portálech?

15. Využíváte sledování videoobsahu na YouTube?

16. Posloucháte online rádio?

17. Navštěvujete online zpravodajské portály?

18. Využíváte služeb HbbTV?

19. Internet mi vyhovuje

20. Internet mi vyhovuje protože informace na něm jsou jednoduše dostupné

21. Internet mi vyhovuje protože využívám služby, které jsou jinak zpoplatněné, ale na internetu bezplatné

22. Internet mi vyhovuje díky rychlosti předávání informací

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Halva, T.Jaká média nejčastěji využíváte? (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://co-nejcasteji-sledujete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.