Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co ovlivňuje váš zájem a účast na vzdělávání se?

Co ovlivňuje váš zájem a účast na vzdělávání se?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hovjacká
Šetření:22. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:259
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí,

pracuji na průzkumu zájmu a účasti dospělých v celoživotním učení. Chci se pokusit zjistit, co u dospělých ovlivňuje zájem se vzdělávat a jestli se účastní celoživotního vzdělávání.  Výsledky využiji pro praktickou část mé bakalářské práce, proto vás prosím o pár minutek na vyplnění dotazníku. Dotazník je určen pro dospělé osoby, je anonymní, proto prosím o upřímné zodpovězení otázek.

Děkuji za váš čas a ochotu, vaše odpovědi mi moc pomohou.

Odpovědi respondentů

1. Dosažené vzdělání (označte vaše dosažené-ukončené vzdělání):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (střední s maturitou)13551,92 %52,12 %  
Vysokoškolské (+ vyšší odborné)9938,08 %38,22 %  
Středoškolské (učiliště, střední bez maturity)155,77 %5,79 %  
Základní114,23 %4,25 %  

Graf

2. Prosím, uveďte váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22197,31 %7,34 %  
25155,77 %5,79 %  
35145,38 %5,41 %  
24135 %5,02 %  
23135 %5,02 %  
21114,23 %4,25 %  
36114,23 %4,25 %  
37103,85 %3,86 %  
38103,85 %3,86 %  
1993,46 %3,47 %  
ostatní odpovědi 20
33
18
46
40
45
27
34
41
39
49
31
42
29
32
47
44
30
53
52
48
61
43
54
28
60
68
17
58
57
62
55
50
63
56
59
69
13551,92 %52,12 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33
Minimum:19
Maximum:56
Variační rozpětí:37
Rozptyl:94
Směrodatná odchylka:9.7
Medián:33.5
Modus:22

Graf

3. Převážnou část v posledních 10 letech žiji v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto (nad 100 000 obyvatel)11343,46 %43,63 %  
město9536,54 %36,68 %  
vesnice / obec5220 %20,08 %  

Graf

4. Označte na škále míru souhlasu/nesouhlasu s větami: (1 rozhodně NE, nesouhlasím – 2 spíše NE – 3 spíše ANO – 4 rozhodně ANO, souhlasím s výrokem)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na základní škole jsem měl/a rád/a vyučování2.8460.622
Na základní škole jsem měl/a rád/a kamarády3.2190.771
Na základní škole se mi celkově líbilo2.9120.773
Na základní škole jsem byl/a úspěšný/á3.2690.651
Na základní škole jsem byl/a hodnocen/a pozitivně3.2770.646
Mé další studium ve školských institucích (učiliště/SŠ) hodnotím jako úspěšné3.2650.403
V dalším studiu ve školských institucích (učiliště/SŠ) jsem byl/a hodnocen/a pozitivně3.1650.461

Graf

5. Máte zájem se dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ANO16061,54 %61,78 %  
spíše ANO8131,15 %31,27 %  
spíše NE186,92 %6,95 %  
rozhodně NE10,38 %0,39 %  

Graf

6. Má účast na vzdělávacích akcích pro vás osobně smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ANO, má, velký13652,31 %52,51 %  
spíše ANO, má10941,92 %42,08 %  
spíše NE, nemá155,77 %5,79 %  

Graf

7. Máte zájem se vzdělávat v průběhu celého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ANO13351,15 %51,35 %  
spíše ANO11243,08 %43,24 %  
spíše NE145,38 %5,41 %  
rozhodně NE10,38 %0,39 %  

Graf

8. Účastnil/a jste se v posledním roce vzdělávání (studium ve škole či kurzy, školení, přednášky apod.) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, chtěl/a jsem (účast z vlastního zájmu)20578,85 %79,15 %  
ANO, musel/a jsem (kvůli zaměstnavatele atd.)3413,08 %13,13 %  
NE (neúčastnil/a)176,54 %6,56 %  
jiné41,54 %1,54 %  

Graf

9. Je pro vás osobně vzdělávání se (učení se) smysluplné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ANO, je18571,15 %71,43 %  
spíše ANO6926,54 %26,64 %  
spíše NE51,92 %1,93 %  
rozhodně NE, není10,38 %0,39 %  

Graf

10. Učíte se / účastníte se vzdělávání v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, chci (účast z vlastního zájmu)otázka č. 11, ANO, musím (kvůli zaměstnavatele atd.)otázka č. 11, NE (neúčastním)otázka č. 14, jinéotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, chci (účast z vlastního zájmu)19073,08 %73,36 %  
NE (neúčastním)3814,62 %14,67 %  
ANO, musím (kvůli zaměstnavatele atd.)238,85 %8,88 %  
jiné93,46 %3,47 %  

Graf

11. Jakého typu vzdělávání/učení se nyní účastníte? (označte alespoň jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole - SŠ/VOŠ/VŠ11955,87 %45,95 %  
kurzy, semináře, školení11754,93 %45,17 %  
sebevzdělávání, samostudium10247,89 %39,38 %  
přednášky5425,35 %20,85 %  
Skupinový sociálně-psychologický trénink10,47 %0,39 %  
U3V, VU3V10,47 %0,39 %  

Graf

12. Proč se účastníte vzdělávacích akcí, co vás k učení nejvíce motivuje (důvody účasti)? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z vlastního zájmu, sám/sama14769,01 %56,76 %  
pro osobní růst / seberozvoj14467,61 %55,6 %  
touha po vědomostech, znalostech11152,11 %42,86 %  
baví mě vzdělávat se7032,86 %27,03 %  
vědomosti a vzdělání považuji za důležité, přínosné6932,39 %26,64 %  
chci vyšší vzdělání6630,99 %25,48 %  
pocit seberealizace6430,05 %24,71 %  
chci si zvyšovat kvalifikaci / rozvoj profesních dovedností6430,05 %24,71 %  
našel/la jsem vzdělávací akci, která mne zaujala5525,82 %21,24 %  
chci lepší práci4119,25 %15,83 %  
chci si udržet kvalifikaci (svou profesi)2210,33 %8,49 %  
trávím tak volný čas167,51 %6,18 %  
musím si udržovat kvalifikaci (svou profesi)125,63 %4,63 %  
zaměstnavatel/ nadřízený mne nutí73,29 %2,7 %  
kvůli rodině / přátelům62,82 %2,32 %  
přeji si věnovat se terapeutické práci10,47 %0,39 %  
pro rozhled v oboru10,47 %0,39 %  
kvůli systému platových tabulek ve školství10,47 %0,39 %  

Graf

13. Vzdělávací akce, které jste navštívili, nebo navštěvujete v současné době, byly/jsou z oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sebepoznávání, seberozvoj7836,62 %30,12 %  
jazyky7133,33 %27,41 %  
psychologie5626,29 %21,62 %  
školství4621,6 %17,76 %  
ekonomika4320,19 %16,6 %  
sociální sféra4018,78 %15,44 %  
práce na PC3616,9 %13,9 %  
poradenství3315,49 %12,74 %  
zdravotnictví3315,49 %12,74 %  
zájmové (vaření, ruční práce, cestování, dům a zahrada atd.)2612,21 %10,04 %  
technika188,45 %6,95 %  
výtvarnictví62,82 %2,32 %  
hudba20,94 %0,77 %  
MARKETING20,94 %0,77 %  
Astrologie10,47 %0,39 %  
rozvoj regionu, PR10,47 %0,39 %  
Astronomie10,47 %0,39 %  
spiritualita10,47 %0,39 %  
angličtina10,47 %0,39 %  
služby10,47 %0,39 %  
Veřejná ekonomika a správa10,47 %0,39 %  
esoterika10,47 %0,39 %  
duchovno10,47 %0,39 %  
kvalita, environment, bezpečnost práce10,47 %0,39 %  
kurzy na U3V10,47 %0,39 %  
U3V, VU3V10,47 %0,39 %  
mezinárodní vztahy, politika10,47 %0,39 %  
Politologie10,47 %0,39 %  
oblast financí10,47 %0,39 %  
biblická hebrejština10,47 %0,39 %  
cestovní ruch10,47 %0,39 %  
právo10,47 %0,39 %  
média10,47 %0,39 %  
přírodní vědy10,47 %0,39 %  
historie10,47 %0,39 %  

Graf

14. Je něco, co vám brání v celoživotním učení / vzdělávání se? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času12447,69 %47,88 %  
nedostatek financí11845,38 %45,56 %  
vysoká náročnost učení se (na paměť)3915 %15,06 %  
studium trvá dlouhou dobu (roky)3312,69 %12,74 %  
strach ze zkoušení, prověřování znalostí3011,54 %11,58 %  
obava, zda bych učení a úkoly ještě zvládl/a2810,77 %10,81 %  
nedostatek motivace, důvodů proč se vzdělávat197,31 %7,34 %  
malá nabídka krátkodobějších vzdělávacích akcí186,92 %6,95 %  
obava, že bych neuspěl/a155,77 %5,79 %  
pochybnost o dalším využití celoživotního učení114,23 %4,25 %  
nenalezl/a jsem obor, téma, které by mne zaujalo, zajímalo103,85 %3,86 %  
nepřehledná nabídka krátkodobějších vzdělávacích akcí72,69 %2,7 %  
nic mi nebrání51,92 %1,93 %  
pochybnost o smysluplnosti celoživotního učení41,54 %1,54 %  
ne31,15 %1,16 %  
malá potřeba se vzdělávat po celý život31,15 %1,16 %  
není20,77 %0,77 %  
nebrání mi nic20,77 %0,77 %  
rodinné důvody - nemoc v rodině10,38 %0,39 %  
nic mi nebrání, jsem svobodný člověk10,38 %0,39 %  
není....10,38 %0,39 %  
špatná krátkodobá paměť10,38 %0,39 %  
kvalita seminářů, vz. akcí10,38 %0,39 %  
učím se sama to co mě baví10,38 %0,39 %  
vzdělávání se odehrává většinou ve větších městech10,38 %0,39 %  
nemám nic co by mi bránilo, stále se vzdělávám10,38 %0,39 %  
nejsem schopná si kurz najít10,38 %0,39 %  
neprovázanost a nenávaznost vzdělávání10,38 %0,39 %  
vzdělávání je pro mne nutnost10,38 %0,39 %  
nic, co mě zajímá na to si peníze i čas najdu10,38 %0,39 %  
myslým si, že když někdo opravdu chce, vždy to jde10,38 %0,39 %  
Deprese, sociální fobie10,38 %0,39 %  
neni nic co by mi brani, kdyz chci, studuji10,38 %0,39 %  
jsem na mateřské - prostě není čas10,38 %0,39 %  
nemám maturitu10,38 %0,39 %  
nemám zábrany10,38 %0,39 %  
omezená nabídka VŠ oborů pro kombinované studium10,38 %0,39 %  
nebráni mi nic, vždy se něco najde i čas a nový impuls naučit se něco nového10,38 %0,39 %  
děti10,38 %0,39 %  

Graf

15. Co by prohloubilo váš zájem o vzdělávání se a účast v celoživotním učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímavá náplň studia, kurzu12748,85 %49,03 %  
vyšší finanční ohodnocení9436,15 %36,29 %  
já sám/sama mám osobní motivaci9235,38 %35,52 %  
lepší uplatnění na trhu práce / lepší práce8432,31 %32,43 %  
touha po nových informacích, dovednostech7428,46 %28,57 %  
více volného času6324,23 %24,32 %  
potřeba seberealizace6123,46 %23,55 %  
využití pro sebepoznání, osobní růst5822,31 %22,39 %  
získání diplomu, certifikátu (společenská prestiž)4517,31 %17,37 %  
vidět, že to někdo ocení (zaměstnavatel, společnost, rodina)3714,23 %14,29 %  
účastnil/a bych se, kdyby mi to někdo platil2810,77 %10,81 %  
motivace od druhých (stát, zaměstnavatel, nadřízený, rodina, partner, přátelé apod.)2810,77 %10,81 %  
potřeba udržet / zvýšit svou kvalifikaci (profesi)207,69 %7,72 %  
nemám zájem / důvod, motivaci20,77 %0,77 %  
ještě o trochu víc motivace a manžel mě už vyžene, trávím studiem už tak spoustu času10,38 %0,39 %  

Graf

16. Označte na škále míru souhlasu/nesouhlasu s větami: (1 rozhodně NE, nesouhlasím – 2 spíše NE – 3 spíše ANO – 4 rozhodně ANO, souhlasím s výrokem)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Myslím si, že vzdělávání je pro mne dosažitelné3.3230.434
Vzdělávání / učení se je pro mne smysluplné3.4960.435
V dalším studiu bych asi neuspěl/a1.7540.609
Vzdělávání / učení se je přínosem pro mne osobně3.5420.441
Studium je pro mne náročné2.40.64
Jsem ochoten/na učit a vzdělávat se v průběhu celého života3.2350.61
Mám obavy z překážek a nároků, které studium přináší2.350.781
Další studium bych asi nezvládl/a1.7960.608
Rád/a se učím novému3.4540.494

Graf

17. Plánujete další studium / účast ve vzdělávacích akcích v budoucnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, chci (účast z vlastního zájmu)otázka č. 18, ANO, musím (kvůli zaměstnavatele atd.)otázka č. 18, NE (neplánuji)otázka č. 20, jinéotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, chci (účast z vlastního zájmu)21582,69 %83,01 %  
ANO, musím (kvůli zaměstnavatele atd.)186,92 %6,95 %  
NE (neplánuji)166,15 %6,18 %  
jiné114,23 %4,25 %  

Graf

18. O jaké vzdělání / studium máte zájem? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci pokračovat v kurzu, semináři a vzděl.akcích pro svůj osobní rozvoj, růst13758,8 %52,9 %  
chci pokračovat na vysoké škole11448,93 %44,02 %  
chci pokračovat v profesním kurzu, školení8837,77 %33,98 %  
chci pokračovat v kurzu, semináři a vzděl.akcích pro sebepoznání7733,05 %29,73 %  
chci pokračovat v celoživotním učení se (i mimo instituce)7130,47 %27,41 %  
chci pokračovat v celoživotním učení se (v institucích)3213,73 %12,36 %  
chci pokračovat v rekvalifikačním kurzu2611,16 %10,04 %  
chci pokračovat na vyšší odborné škole83,43 %3,09 %  
maturitu10,43 %0,39 %  
i v pokročilém věku je co se učit10,43 %0,39 %  
nechci pokračovat, nýbrž musím pokračovat - VŠ, školení v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků10,43 %0,39 %  
v jazykové škole10,43 %0,39 %  
Navazující magisterské10,43 %0,39 %  
jazykový kurz10,43 %0,39 %  

Graf

19. V jakých oborech se chcete vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazyky11750,21 %45,17 %  
sebepoznávání, seberozvoj10645,49 %40,93 %  
psychologie9942,49 %38,22 %  
poradenství5121,89 %19,69 %  
práce na PC4820,6 %18,53 %  
ekonomika4720,17 %18,15 %  
školství4619,74 %17,76 %  
sociální sféra4218,03 %16,22 %  
zdravotnictví3816,31 %14,67 %  
zájmové (vaření, ruční práce, cestování, dům a zahrada atd.)3615,45 %13,9 %  
výtvarnictví2410,3 %9,27 %  
technika219,01 %8,11 %  
hudba20,86 %0,77 %  
MARKETING20,86 %0,77 %  
právo20,86 %0,77 %  
Tvůrčí digitální fotografie10,43 %0,39 %  
regionální rozvoj, nno, PR10,43 %0,39 %  
výklad karet a andělské semináře10,43 %0,39 %  
spiritualita10,43 %0,39 %  
chromatografie10,43 %0,39 %  
tělovýchova10,43 %0,39 %  
esoterika10,43 %0,39 %  
chci výtvarnictví, ale musím zdravotnictví...10,43 %0,39 %  
věda10,43 %0,39 %  
Znakový jazyk, tlumočení10,43 %0,39 %  
kriminalistika10,43 %0,39 %  
duchovno10,43 %0,39 %  
kvalita, environment, bezpečnost práce10,43 %0,39 %  
dějiny výtvarného umění10,43 %0,39 %  
mezinárodní vztahy10,43 %0,39 %  
Politologie, právo, ekonomika, mezinárodní vztahy10,43 %0,39 %  
oblast financí10,43 %0,39 %  
biologie, ochrana a chovy zvířat10,43 %0,39 %  
media, marketing10,43 %0,39 %  
přírodní vědy10,43 %0,39 %  
Medialní komunikace10,43 %0,39 %  
historie10,43 %0,39 %  

Graf

20. Na závěr můžete uvést model vzdělávací akce dle vašich nejodvážnějších a nejvíce vyhovujících představ, vzdělávání, kterého byste se velice rádi účastnili …

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

..

akce ,která mě tématicky zaujme,dostupná místem konání(nejlépe v místě bydliště),dostupná finančně(nejlépe s dotací zaměstnavatele),ale hlavně možnost zužitkovat nabyté vědomosti v osobním nebo pracovním životě(aby to nebyl zbytečně promarněný čas)

Akce budící příjemný dojem, v příjemném prostředí se zábavným kolektivem. Při vzdělávání mnohem větší důraz na praxi, což v dnešní době u některých oborů chybí, teorie je sice důležitá, ale často odlišná od praxe.

akce pri niz by kazdy prisel na to co ho doopravdy bavi a mohl se tomu plne venovat a rozvijet se tim smerem a aby vysledne snazeni bylo ohodnoceno pozitivne na pracovnim trhu

andělské semináře a semináře které vedou k osobnímu růstu

andělské semináře. reiki, numerologie, duchovní přednášky,astrologie

Anjelská terapia :-)

BRAINSTORMING

buďme upřímní - doktorát v oblasti psychologie je dosažitelný jen pro mladší, takže asi omládnout nebo vyměnit přijímací komisi. Doktiorát v andragogice není ani vypsaný - nemožnost studovat.

cestovanie, ucit sa pri cestovani

Částečné samostudium, doplněné navštěvováním kurzů, kde se člověk setká s novými lidmi

Částečně vedené vzdělávání přednáškami, elektronickou komunikací (zadávání úkolů), hrazené a oceněné zaměstnavatelem s vidinou profesního růstu. U jazykového kurzu, kurz s rodilým mluvčím ;)

dalkove studium s moznosti konzultaci

Další informace k me profesi-ekonomie. Psychologie poznávání lidí kolem sebe a jak s lidmi po profesní o osobní stránce nejlépe vycházet, jak s nimi komunikovat.

divadelní improvizace

Dokončení "Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení". Speciální pedagogika. Doktorské studium (PhD)

Dokončit a pořádně se naučit Anglický jazyk a využívat jej v praxi...dále kurz Interiérového a grafického designu...

doktorát z ošetřovatelství

dotovaný sebepoznávací seminář

dva roky placené volno a placené vzdělávací kurzy dle vlastního výběru po celém světě

e-learningové tématické kurzy v rozsahu několika měsíců, v oboru finance, daně, příp. jazyky

formou kurzu

fotografický kurz pro amatéry

historie na UK

Hotýlek s plnou penzí a hlídáním dětí po celý den - dopoledne jazykovka, odpoledne kurz malířský na střídačku s první pomocí, proloženo aktivitami na lezecké stěně. :-))

Chci lépe zvládat práci na PC.Formou já a učitel.Buď itenzivní (vše během jednoho víkendu), nebo v pravidelných dnech (max. 2-3měsíce).Moc by záleželo,jak bude učení probíhat (s humorem a trpělivě).Pozdější možný kontakt v přídadě nejasností.

já sama bych v budoucnu ráda vedla semináře a kurzy.

jazykové kurzy v zahraničí

jazykové kurzy, výtvarné kurzy

jsem zastánce individuálního, pedocentrického modelu, za využívání metod jako je např. problémové učení aj.

Kde by se nezkoušelo a neztrapňovalo

Kdy teorie a praxe jde ruku v ruce. Jak vědomosti uplatňovat v praxi proti přílišnému množství teoretických informací.

Kinestetika, Bazální terapie

Kombinace forem a metod vzdělávání - e-learning, outdoor, cvičení a simulace s lektorem, který je schopný zajít na hranice možného a otevře skrytý potenciál uvnitř mě. nejde o naučení se a memorování, ale o skutečný rozvoj dovedností.

Krásný víkendový pobyt plný jogy,seminářů a přednášek věnovaných sebepoznávání:-)

krátkodobější a intenzivnější např kurzy

kurz fotografování

kurz němčiny a angličtiny

kurzy, školení, vysoká škola : technika, strojírenství, psychologie :-)

líbí se mi kurzy pořádáné mimo bydliště, kdy nic nerozptyluje... ale bohužel tyhle jsou finančně náročnější. Oceňuji individuální přístup.

mít osobního učitele

Nejasná otázka. Co se myslí modelem? Časový, obsahový ????

Nejlepsi pro me je učit se od někoho, kdo žije to, co uci. Trávit ve společnosti tohoto cloveka co nejvice času, nejen toho daného na výuku. Treba jeden mesic s nim. To by se mi líbilo.

Několikaměsíční stáž na výskumném ústavu s možností přímo se učastnit vědeckých experinentů.

nemám konkrétny model

nemám představu

Nesouhlasím s tím, že na U3V se berou jen lidé s maturitou. Je řada lidí nad 60 let, kteří maturitu nemají a tudíž na Univerzitu třetího věku nemohou být přijati. To si vysoké školy myslí, že lidé nad 60+ nemají "životní zkoušku" za sebou a nebo jsou méněcenní? Takže z toho vyplývá, že "nárok" na celoživotní vzdělání mají jen "otitulovaní" a s maturitou. Kdysi byla nižší ekonomická škola, tj. 2 rok středoškol.vzdělání a bez maturity. To znamená, že nyní tato škola neplatí? Myslím si, že by se to mělo změnit, hlavně v programu "Edison" vypustit "chlívek" datum maturity. Na VŠ mohou jen ti, kteří ukončili středoškol.vzdělání s maturitou. Přitom maturita není v ČR povinná. Na VŠ např. v Izraeli se berou studenti, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání a o matuře se tam nepíše ani slovo. To je jen zase český resp. československý výmysl. Máme prý údajně nejlepšího ministra školství na světě, kromě min. financí samozřejmě, ovšem mi se to moc nezdá. Naopak si myslím, že jsme zatím neměli ani jednoho "dobrého" ministra školství od roku 1989. To bylo narážek a vtipů na Zdeňka Nejedlého, ale nynější ministři mu nesahají ani po kotníky. Vydávají jeden paskvil za druhým. Naše školství upadá. Kdysi jezdili studenti a žáci ze světa z olympiád s medailemi a dnes - jsme tak kdesi za kdovíkým z rozvojových zemí. Spletl se pan Zeman s tím článkem v roce 1989 v Technickém magazínu, který jsem ostatně také četla. Šeredně se spletl. Bylo by zajímavé se slavného prognostika zeptat na to, jak je na tom naše školstv í dnes.

nevím

ocenil bych větší všeobecný přehled a znalosti

Odborné semináře a přednášky z oblasti Lékařství, možné praktické semináře.

online samostudium

Plně mi vyhovuje nabídka veřejných i soukromých vysokých škol.

Práce s dětmi se speciálními potřebami............................

Pracovní stáže, spolupráce se studenty VŠ. Myslím, že by mohlo být pro obě starny přínosné vytvořit tým složený se studentů (informace, inovace, náhled na věc, nápady...) a zaměstnanců (zkušenosti, reálný pohled na věc, dokáží udržet při zemi a odhadnout reálnost návrhů studentů, ...)....mohly by vzniknout zajímavé projekty, ve kterých by se vzájemně promísily informace, což by bylo přínosem pro zadavatele (ideální řešení), zaměstnace (nový náhled na věc, nové informace) a studenty (praxe v oboru, nové informace z praxe, usměrnění správným směrem).

praktické kurzy zaměřené na propojení aplikace teoretických poznatků v praktickém životě

Pro mne je moc důležité, že mohu navštěvovat Univerzitu třetího věku (U3V). V Praze jsou velké možnosti a je o uvedené akce taky velký zájem. Bohužel se taky nedostane na všechny. Dále mám zájem o přednášky v měst. knihovne a v Národní galerií.

Protože jsem seniorka navštěvuji V irtuální univerzitu 3. věku a také Univerzitu třetího věku. Vadí mi, že univerzity přijímají studenty do U3V pouze s maturitou. Považuji to za diskriminaci. Copak lidé, kteří nemají maturitu jsou "analfabeti" či lidé nižšího řádu? Studenti na U3V mající kolem 60-70 let přece nikoho mladého "nevyžerou" z pracovního místa. Anebo se Univerzity stydí za to, že by jejich studenti byli bez maturity, která navíc, v České republice není povinná. Tak o co tady vlastně jde? Pokud má někdo středoškolské odborné vzdělání ovšem bez maturity, ať již z jakéhokoliv důvodu, je nějaký exot, který se neumí podepsat, ale přitom o celoživotní vzdělávání zájem má? Psát a počítat se tam přece nebude učit. -70 člověk má přece "životní zkoušku" za sebou.

Především je pro mě velice důležité si ze vzdělávací akce odnést důležité a zajímavé poznatky. Akce by neměla být nudná, stereotypní a nezajímavá. Sice ne každý člověk je dokonalý řečník a profesionál ve svém oboru, ale i takovéto akce jsou důležité a snad i přínosné.

přednáška s následnou konzultací s odborníkem, relativně malá skupina do 10 lidí, prokládané praktickými ukázkami a zkušenostmi, s možnostmi hned zkoušet a aplikovat získané informace

psychologie

psychologie, psychopatologie, sochaření, malování, forenzní antropologie

Ráda bych se účastnila jazykového vzdělávání.

Ráda bych se zúčastnila kurzu angličtiny, který by byl zábavný, interaktivní, s malým počtem studentů a učitelem, který by naučil.

Ráda bych se zúčastnila kurzů, které by mě učily víře v sebe sama, posilování vlastního sebevědomí a dále jak být imunní vůči názorům lidí, kteří mi ubližují, zraňují mě.

Ráda bych se zúčastnila vzdělávací akce ve zdravotnictví, včetně proktických workshopů, spojeny s relaxací, Víkendový pobyt spojen studiem s odpočinkem.

Ráda bych se zůčastnila vzdělávací akce, která by byla financována z nějakého projektu, tedy za levnou cenu nebo zadarmo. Tématem by mohlo být zvládání krizových a stresových situací, jak si v takové situaci pomoci, co dělat abychom se nedostali do stresu a jak si zpříjemnit život.

ráda se všeho

Skupinové vzdělávání se svými přáteli, žádné známky a hodnocení. Interaktivní a individuální zaměření.

speciální pedagogika

Spojení studia logopedie, medicíny a psychoterapie do jednoho studijního oboru.

Studium psychologie, prakticky využitelné při terapiích i denním životě.

Škála je dost bohatá, je třeba se jen rozhodnout a pustit se do práce

teoreticko-praktický výuka, s jasně definovanou strukturou předmětu.

Univerzita třetího věku - pro nás důchodce semináře pro sebepoznávání terapie pro tělesné i duševní zdraví

v mém věku upřednostňuji samovzdělávání. Zabývám se tím ,co mě zajímá a informace vyhledávám v knihách , na internetu, navštěvuji přednášky k daným tématům....

v zahraničí

Vaření

Víkendovky mimo město s intenzivním denním a relaxačním večerním programem.

Výzkum nebo jakákoliv práce v terénu, tzn. v zahraničí.

Vzdělávání v oblasti jazyků formou zahraničního pobytu, styku s domorodci

worskhop

zajímavé přednášky a žádné zkoušky

zakový na běžné škole není

Zařídila bych více škol, kurzů...kde by bylo možné dát dítě na hlídání a přitom bych nemusela zaplatit za hlídání pomalu více než za celý kurz

Získávání dovedností, vzdělávání z praxe. Škola hrou pro dospělé.

zkoumání sebe sama

Zúčastnit se přímo vyučovacích hodin, ve kterých vyučující názorně přadvede různé metody práce spolu se svými žáky

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jakého typu vzdělávání/učení se nyní účastníte? (označte alespoň jednu možnost)

  • odpověď ve škole - SŠ/VOŠ/VŠ:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci vyšší vzdělání na otázku 12. Proč se účastníte vzdělávacích akcí, co vás k učení nejvíce motivuje (důvody účasti)? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 17 - 22 > na otázku 2. Prosím, uveďte váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dosažené vzdělání (označte vaše dosažené-ukončené vzdělání):

2. Prosím, uveďte váš věk:

3. Převážnou část v posledních 10 letech žiji v:

4. Označte na škále míru souhlasu/nesouhlasu s větami: (1 rozhodně NE, nesouhlasím – 2 spíše NE – 3 spíše ANO – 4 rozhodně ANO, souhlasím s výrokem)

5. Máte zájem se dále vzdělávat?

6. Má účast na vzdělávacích akcích pro vás osobně smysl?

7. Máte zájem se vzdělávat v průběhu celého života?

8. Účastnil/a jste se v posledním roce vzdělávání (studium ve škole či kurzy, školení, přednášky apod.) ?

9. Je pro vás osobně vzdělávání se (učení se) smysluplné?

10. Učíte se / účastníte se vzdělávání v současné době?

11. Jakého typu vzdělávání/učení se nyní účastníte? (označte alespoň jednu možnost)

12. Proč se účastníte vzdělávacích akcí, co vás k učení nejvíce motivuje (důvody účasti)? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

13. Vzdělávací akce, které jste navštívili, nebo navštěvujete v současné době, byly/jsou z oboru:

14. Je něco, co vám brání v celoživotním učení / vzdělávání se? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

15. Co by prohloubilo váš zájem o vzdělávání se a účast v celoživotním učení?

16. Označte na škále míru souhlasu/nesouhlasu s větami: (1 rozhodně NE, nesouhlasím – 2 spíše NE – 3 spíše ANO – 4 rozhodně ANO, souhlasím s výrokem)

17. Plánujete další studium / účast ve vzdělávacích akcích v budoucnu?

18. O jaké vzdělání / studium máte zájem? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

19. V jakých oborech se chcete vzdělávat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dosažené vzdělání (označte vaše dosažené-ukončené vzdělání):

2. Prosím, uveďte váš věk:

3. Převážnou část v posledních 10 letech žiji v:

4. Označte na škále míru souhlasu/nesouhlasu s větami: (1 rozhodně NE, nesouhlasím – 2 spíše NE – 3 spíše ANO – 4 rozhodně ANO, souhlasím s výrokem)

5. Máte zájem se dále vzdělávat?

6. Má účast na vzdělávacích akcích pro vás osobně smysl?

7. Máte zájem se vzdělávat v průběhu celého života?

8. Účastnil/a jste se v posledním roce vzdělávání (studium ve škole či kurzy, školení, přednášky apod.) ?

9. Je pro vás osobně vzdělávání se (učení se) smysluplné?

10. Učíte se / účastníte se vzdělávání v současné době?

11. Jakého typu vzdělávání/učení se nyní účastníte? (označte alespoň jednu možnost)

12. Proč se účastníte vzdělávacích akcí, co vás k učení nejvíce motivuje (důvody účasti)? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

13. Vzdělávací akce, které jste navštívili, nebo navštěvujete v současné době, byly/jsou z oboru:

14. Je něco, co vám brání v celoživotním učení / vzdělávání se? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

15. Co by prohloubilo váš zájem o vzdělávání se a účast v celoživotním učení?

16. Označte na škále míru souhlasu/nesouhlasu s větami: (1 rozhodně NE, nesouhlasím – 2 spíše NE – 3 spíše ANO – 4 rozhodně ANO, souhlasím s výrokem)

17. Plánujete další studium / účast ve vzdělávacích akcích v budoucnu?

18. O jaké vzdělání / studium máte zájem? (označte nebo doplňte odpověď vlastní)

19. V jakých oborech se chcete vzdělávat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hovjacká, L.Co ovlivňuje váš zájem a účast na vzdělávání se? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://co-ovlivnuje-zajem-a-ucast.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.