Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co si myslíme o seniorech a kdy vlastně dospějeme?

Co si myslíme o seniorech a kdy vlastně dospějeme?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Chrásková
Šetření:16. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

chtěla bych Vás, návštěvníky tohoto serveru, poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Ten mi po zpracování poslouží k atestaci z předmětu psychologická metodologie a je zaměřen na všechny do 35 let. Tímto se také omlouvám všem, kteří tuto hranici již překročili.

Dotazník se týká hlavně hodonot, o kterých si myslíme, že je senioři vyznávají a také tématu hranice dospělosti a čím je vlastně dospělost určena.

Byla bych tedy opravdu velice vděčná každému, kdo obětuje 5 minut a bude ochoten mi pomoci :)

S díky :)

Markéta Chrásková

Odpovědi respondentů

1. V kolika letech je podle Vás člověk skutečně dospělý?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
252024,69 %24,69 %  
301619,75 %19,75 %  
201518,52 %18,52 %  
3589,88 %9,88 %  
2756,17 %6,17 %  
2144,94 %4,94 %  
4033,7 %3,7 %  
2622,47 %2,47 %  
2422,47 %2,47 %  
8811,23 %1,23 %  
ostatní odpovědi 19
22
16
75
50
56,17 %6,17 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.59
Minimum:20
Maximum:40
Variační rozpětí:20
Rozptyl:26.22
Směrodatná odchylka:5.12
Medián:25
Modus:25

Graf

2. Jakou událost byste označil(a) jako objektivní hranici dospělosti, platnou pro většinu lidí? Označte prosím jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První samostatné bydlení, odstěhování se od původní rodiny3948,15 %48,15 %  
Narození dětí1720,99 %20,99 %  
Ukončení školy, získání titulu / vyučení / specializace78,64 %8,64 %  
První zaměstnání78,64 %8,64 %  
Svatba / partnerský život44,94 %4,94 %  
První setkání se smrtí (úmrtí blízkého člověka, život ohrožující nemoc či nehoda, být svědkem smrti nebo její blízkosti, záchrana něčího života…)33,7 %3,7 %  
Maturita22,47 %2,47 %  
Nástup na VŠ22,47 %2,47 %  

Graf

3. Co podle Vašeho názoru přináší do života člověka v největší míře štěstí? Označte tři nejsilnější faktory.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nalezení životního partnera, svatba4454,32 %54,32 %  
Dobré vztahy v rodině4251,85 %51,85 %  
Přátelé a společenský život3644,44 %44,44 %  
Dobré zdraví3138,27 %38,27 %  
Uspokojivá a naplňující práce3037,04 %37,04 %  
Narození dětí2834,57 %34,57 %  
Koníčky2024,69 %24,69 %  
Dostatek peněz, materiální zabezpečení2024,69 %24,69 %  
Duchovní život, náboženství, víra78,64 %8,64 %  
Cestování67,41 %7,41 %  
Sport a pohyb56,17 %6,17 %  
Narození vnoučat11,23 %1,23 %  

Graf

4. Vybavte si nyní prosím seniora ke kterému máte blízký vztah, třeba někoho z prarodičů. Uveďte jeho pohlaví a věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena, 6233,7 %3,7 %  
žena, 6633,7 %3,7 %  
žena, 7533,7 %3,7 %  
žena 7233,7 %3,7 %  
žena 7533,7 %3,7 %  
nemám22,47 %2,47 %  
žena, 6522,47 %2,47 %  
žena, 8022,47 %2,47 %  
žena 7322,47 %2,47 %  
žena 6222,47 %2,47 %  
ostatní odpovědi žena, 68
žena, 67
žena 66
žena 65
žena 79
zena 76
F 63
muž, 68
žena, 89
žena, 84
zena, 70
umřela
muž 90
už nikoho takového nemám
muž, 65
žena 71
zena 82
žena - 85 let
83, žena
žena 82
žena 70
žena 81
žena, 73 let
muž 81
žena 73 let
žena, 88
zena, 75
muz, 96
žena 67
žena 74
žena, 55
Muž 68
žena, 64 let
žena 85
muž 74
žena 68
muž, 66 let
dědeček 70
žena 72let
žena 12
žena, 78
muž 70
Muž 91
žena, 70
66 žena
všichni už umřeli
žena, 64
muž 65
žena, 72 let
Babička 57
žena 69
75
5669,14 %69,14 % 

Graf

5. Co si myslíte, že ho/ji dělá dnes šťastným/šťastnou?Označte pokud možno tři položky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré vztahy v rodině4859,26 %59,26 %  
Životní úspěchy dětí a příbuzných4353,09 %53,09 %  
Narození vnoučat3239,51 %39,51 %  
Zdraví2125,93 %25,93 %  
Vzpomínky na minulost – manželství, práci atd.1822,22 %22,22 %  
Práce, prospěšnost druhým1417,28 %17,28 %  
Dobrý vztah s partnerem1316,05 %16,05 %  
Duchovní život, náboženství, víra 911,11 %11,11 %  
Koníčky911,11 %11,11 %  
Dnes už nic911,11 %11,11 %  
Dostatek peněz, materiální zabezpečení89,88 %9,88 %  
Přátelé67,41 %7,41 %  
Cestování67,41 %7,41 %  
Sport a pohyb11,23 %1,23 %  

Graf

6. Pomohla vám někdy v životě rada, kterou vám dal tento, či jiný senior?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6681,48 %81,48 %  
ne1518,52 %18,52 %  

Graf

7. Myslíte si, že senioři mají co nabídnout mladším, že je mají co naučit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8098,77 %98,77 %  
ne11,23 %1,23 %  

Graf

8. Jaké předpokládáte, že pro vás budou nejcennější hodnoty, až jednou zestárnete? (Předpokládejme 65-70 let).Označte pokud možno tři položky

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina6580,25 %80,25 %  
Zdraví6377,78 %77,78 %  
Partnerská láska3037,04 %37,04 %  
Dobří přátelé a společenský život2834,57 %34,57 %  
Materiální a finanční zabezpečení2530,86 %30,86 %  
Sport, cestování, koníčky - aktivní trávení volného času1822,22 %22,22 %  
Práce, prospěšnost druhým1214,81 %14,81 %  
Duchovní život, náboženství, víra 911,11 %11,11 %  
nežil jsem zbytečně11,23 %1,23 %  

Graf

9. Jsou to stejné hodnoty, jaké vyznáváte dnes?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5972,84 %72,84 %  
ne2227,16 %27,16 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251113,58 %13,58 %  
211012,35 %12,35 %  
2089,88 %9,88 %  
2389,88 %9,88 %  
2678,64 %8,64 %  
2467,41 %7,41 %  
1967,41 %7,41 %  
2256,17 %6,17 %  
1744,94 %4,94 %  
2733,7 %3,7 %  
ostatní odpovědi 34
18
30
15
35
52
44
33
42
29
31
1316,05 %16,05 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.34
Minimum:17
Maximum:34
Variační rozpětí:17
Rozptyl:13.09
Směrodatná odchylka:3.62
Medián:23
Modus:25

Graf

11. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6276,54 %76,54 %  
muž1923,46 %23,46 %  

Graf

12. Ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ student/ka4758,02 %58,02 %  
pracující2125,93 %25,93 %  
SŠ student/ka1316,05 %16,05 %  

Graf

13. Prostor pro další vyjádření a případné podněty :)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jsem i pracující

K první otázce - napsala jsem, co mě napadlo, protože dospělost nelze přesně vymezit. Člověk prostě je takový, jaký je. Navíc věková hranice se z různých pohledů liší, např. první menstruace, právní hranice, sociologická, psychologická... Také se to liší v průběhu let a staletí.

Má odpověď na ot.1 je vynucená, založená na mém vlastním vnímání sebe sama, jinak se domnívám, že je to velmi individuální a nelze to obecně určit - někdo není dospělý ani ve 39, znám lidi s rysy dospělosti již od 16 let. Rovněžtak bylo pro mě kompromisem vybrat životní událost, pro každého je jiná, spousta lidí má pouze základní vzdělání a nelze proto u nich předpokládat faktory související se vzděláváním, ač jsem označil možnost partnerský život, nesouhlasím s tím, že je to časově a vývojově totožné s institucí sňatku, jak uvádíte.

neda se urcit vek. kdy je clovek dusevne dospely. Muze to byt 15 let nebo i 60.

Otázka č. 1 - Nevím, jestli je odpověď pouze číslem dostačující, dle mého názoru člověk není dospělý podle toho, kolik mu je, ale podle toho, kolik toho v životě prožil. Ale budiž :) snad jsem aspoň trošku pomohla :)

stáří čeká většinu z nás.... :-(

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Ekonomická aktivita?

  • odpověď VŠ student/ka:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 22 > na otázku 10. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V kolika letech je podle Vás člověk skutečně dospělý?

2. Jakou událost byste označil(a) jako objektivní hranici dospělosti, platnou pro většinu lidí? Označte prosím jednu odpověď.

3. Co podle Vašeho názoru přináší do života člověka v největší míře štěstí? Označte tři nejsilnější faktory.

5. Co si myslíte, že ho/ji dělá dnes šťastným/šťastnou?Označte pokud možno tři položky.

6. Pomohla vám někdy v životě rada, kterou vám dal tento, či jiný senior?

7. Myslíte si, že senioři mají co nabídnout mladším, že je mají co naučit?

8. Jaké předpokládáte, že pro vás budou nejcennější hodnoty, až jednou zestárnete? (Předpokládejme 65-70 let).Označte pokud možno tři položky

9. Jsou to stejné hodnoty, jaké vyznáváte dnes?

10. Váš věk?

11. Pohlaví?

12. Ekonomická aktivita?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V kolika letech je podle Vás člověk skutečně dospělý?

2. Jakou událost byste označil(a) jako objektivní hranici dospělosti, platnou pro většinu lidí? Označte prosím jednu odpověď.

3. Co podle Vašeho názoru přináší do života člověka v největší míře štěstí? Označte tři nejsilnější faktory.

5. Co si myslíte, že ho/ji dělá dnes šťastným/šťastnou?Označte pokud možno tři položky.

6. Pomohla vám někdy v životě rada, kterou vám dal tento, či jiný senior?

7. Myslíte si, že senioři mají co nabídnout mladším, že je mají co naučit?

8. Jaké předpokládáte, že pro vás budou nejcennější hodnoty, až jednou zestárnete? (Předpokládejme 65-70 let).Označte pokud možno tři položky

9. Jsou to stejné hodnoty, jaké vyznáváte dnes?

10. Váš věk?

11. Pohlaví?

12. Ekonomická aktivita?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chrásková, M.Co si myslíme o seniorech a kdy vlastně dospějeme? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://co-si-myslime-o-seniorech-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.