Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co si myslíte a víte o výkonu trestu odnětí svobody?

Co si myslíte a víte o výkonu trestu odnětí svobody?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Kremplová
Šetření:30. 05. 2011 - 06. 06. 2011
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že jsou délky ukládaných trestu v ČR dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3350,77 %50,77 %  
nesouhlasím1624,62 %24,62 %  
spíše souhlasím1116,92 %16,92 %  
nevím34,62 %4,62 %  
souhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

2. Souhlasíte s udělovanými délkami VTOS za jednotlivé trestné činy v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2030,77 %30,77 %  
nesouhlasím1929,23 %29,23 %  
nevím1624,62 %24,62 %  
spíše souhlasím1015,38 %15,38 %  

Graf

3. Má trest odnětí svobody nápravný účinek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3046,15 %46,15 %  
nevím1523,08 %23,08 %  
spíše souhlasím913,85 %13,85 %  
nesouhlasím913,85 %13,85 %  
souhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

4. Má trest odnětí svobody dostatečně výstražný efekt pro společnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2640 %40 %  
spíše souhlasím1726,15 %26,15 %  
nesouhlasím1116,92 %16,92 %  
souhlasím812,31 %12,31 %  
nevím34,62 %4,62 %  

Graf

5. Podporuje výkon trestu odnětí svobody recidivu kriminálního jednání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2132,31 %32,31 %  
spíše nesouhlasím1827,69 %27,69 %  
nevím1523,08 %23,08 %  
souhlasím913,85 %13,85 %  
nesouhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

6. Nahradili byste výkon trestu odnětí svobody u méně závažných trestných činů alternativní formou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3147,69 %47,69 %  
souhlasím1827,69 %27,69 %  
nevím812,31 %12,31 %  
nesouhlasím46,15 %6,15 %  
spíše nesouhlasím46,15 %6,15 %  

Graf

7. Myslíte si, že je režim ve věznicích dostatečně přísný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2843,08 %43,08 %  
nesouhlasím1320 %20 %  
nevím1320 %20 %  
spíše souhlasím710,77 %10,77 %  
souhlasím46,15 %6,15 %  

Graf

8. Je vězňům poskytovaná dostatečná podpora v resocializaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2640 %40 %  
spíše nesouhlasím1827,69 %27,69 %  
nesouhlasím913,85 %13,85 %  
spíše souhlasím710,77 %10,77 %  
souhlasím57,69 %7,69 %  

Graf

9. Měla by být u práce schopných odsouzených povinná docházka do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4772,31 %72,31 %  
spíše souhlasím1015,38 %15,38 %  
spíše nesouhlasím46,15 %6,15 %  
nevím34,62 %4,62 %  
nesouhlasím11,54 %1,54 %  

Graf

10. Je odsouzeným zajištěn dostatečný kontakt s rodinami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3858,46 %58,46 %  
spíše souhlasím1116,92 %16,92 %  
spíše nesouhlasím812,31 %12,31 %  
souhlasím69,23 %9,23 %  
nesouhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

11. Má vliv věk odsouzeného na efektivitu výkonu trestu odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2335,38 %35,38 %  
nevím1929,23 %29,23 %  
souhlasím1320 %20 %  
spíše nesouhlasím812,31 %12,31 %  
nesouhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

12. Jsou vězněným osobám dostatečně zpřístupněny informace ze současného světového dění a možnost vzdělávání se?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3452,31 %52,31 %  
spíše souhlasím1320 %20 %  
souhlasím1015,38 %15,38 %  
spíše nesouhlasím69,23 %9,23 %  
nesouhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

13. Je kapacita věznic v ČR dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2640 %40 %  
nevím2233,85 %33,85 %  
spíše nesouhlasím1116,92 %16,92 %  
spíše souhlasím46,15 %6,15 %  
souhlasím23,08 %3,08 %  

Graf

14. Odsouzený k VTOS může měsíčně využívat možnost návštěvy v celkové výši:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 hodiny2944,62 %44,62 %  
1 hodina1421,54 %21,54 %  
8 hodin1320 %20 %  
5 hodin913,85 %13,85 %  

Graf

15. Které z těchto vybavení na cele nemůže být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefon6092,31 %92,31 %  
Televize 34,62 %4,62 %  
Sociální zařízení23,08 %3,08 %  

Graf

16. Odsouzený denně má nárok na vycházku mimo celu o délce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 hodina3756,92 %56,92 %  
30 minut1218,46 %18,46 %  
2 hodiny1015,38 %15,38 %  
Nemá nárok69,23 %9,23 %  

Graf

17. Pod které ministerstvo spadá Vězeňská služba ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spravedlnosti3655,38 %55,38 %  
Vnitra2538,46 %38,46 %  
Obrany46,15 %6,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že jsou délky ukládaných trestu v ČR dostatečné?

  • odpověď spíše nesouhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 2. Souhlasíte s udělovanými délkami VTOS za jednotlivé trestné činy v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že jsou délky ukládaných trestu v ČR dostatečné?

2. Souhlasíte s udělovanými délkami VTOS za jednotlivé trestné činy v ČR?

3. Má trest odnětí svobody nápravný účinek?

4. Má trest odnětí svobody dostatečně výstražný efekt pro společnost?

5. Podporuje výkon trestu odnětí svobody recidivu kriminálního jednání?

6. Nahradili byste výkon trestu odnětí svobody u méně závažných trestných činů alternativní formou?

7. Myslíte si, že je režim ve věznicích dostatečně přísný?

8. Je vězňům poskytovaná dostatečná podpora v resocializaci?

9. Měla by být u práce schopných odsouzených povinná docházka do zaměstnání?

10. Je odsouzeným zajištěn dostatečný kontakt s rodinami?

11. Má vliv věk odsouzeného na efektivitu výkonu trestu odnětí svobody?

12. Jsou vězněným osobám dostatečně zpřístupněny informace ze současného světového dění a možnost vzdělávání se?

13. Je kapacita věznic v ČR dostačující?

14. Odsouzený k VTOS může měsíčně využívat možnost návštěvy v celkové výši:

15. Které z těchto vybavení na cele nemůže být:

16. Odsouzený denně má nárok na vycházku mimo celu o délce:

17. Pod které ministerstvo spadá Vězeňská služba ČR

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že jsou délky ukládaných trestu v ČR dostatečné?

2. Souhlasíte s udělovanými délkami VTOS za jednotlivé trestné činy v ČR?

3. Má trest odnětí svobody nápravný účinek?

4. Má trest odnětí svobody dostatečně výstražný efekt pro společnost?

5. Podporuje výkon trestu odnětí svobody recidivu kriminálního jednání?

6. Nahradili byste výkon trestu odnětí svobody u méně závažných trestných činů alternativní formou?

7. Myslíte si, že je režim ve věznicích dostatečně přísný?

8. Je vězňům poskytovaná dostatečná podpora v resocializaci?

9. Měla by být u práce schopných odsouzených povinná docházka do zaměstnání?

10. Je odsouzeným zajištěn dostatečný kontakt s rodinami?

11. Má vliv věk odsouzeného na efektivitu výkonu trestu odnětí svobody?

12. Jsou vězněným osobám dostatečně zpřístupněny informace ze současného světového dění a možnost vzdělávání se?

13. Je kapacita věznic v ČR dostačující?

14. Odsouzený k VTOS může měsíčně využívat možnost návštěvy v celkové výši:

15. Které z těchto vybavení na cele nemůže být:

16. Odsouzený denně má nárok na vycházku mimo celu o délce:

17. Pod které ministerstvo spadá Vězeňská služba ČR

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kremplová, V.Co si myslíte a víte o výkonu trestu odnětí svobody? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://co-si-myslite-a-vite-o-vykon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.