Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co Vás ovlivňuje při nákupu módy?

Co Vás ovlivňuje při nákupu módy?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marika Seifertová
Šetření:22. 02. 2009 - 01. 03. 2009
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží jako průzkum trhu pro potřeby nově vznikající firmy.

Dotazník je určen pouze ženám.

Odpovědi respondentů

1. Jakému stylu oblékání dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sportovní4551,72 %51,72 %  
elegantní4147,13 %47,13 %  
sexy2427,59 %27,59 %  
romantický1416,09 %16,09 %  

Graf

2. Co je pro Vás při výběru oblečení nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena3540,23 %40,23 %  
originalita3236,78 %36,78 %  
kvalita1618,39 %18,39 %  
konkrétní značka44,6 %4,6 %  

Graf

3. Ovlivňuje Vás negativně, pokud je model prezentován na štíhlejší dívce, než jste Vy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6170,11 %70,11 %  
ano2629,89 %29,89 %  

Graf

4. Víte, že Tokyo je jedním z největších módních center světa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5259,77 %59,77 %  
ano3540,23 %40,23 %  

Graf

5. Myslíte si, že móda z Japonska je stejně kvalitní jako móda z Francie, Anglie, USA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3337,93 %37,93 %  
nevím3135,63 %35,63 %  
ne2326,44 %26,44 %  

Graf

6. Ovlivnilo by Vás při nákupu negativně, pokud by byl model prezentován na japonské dívce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6574,71 %74,71 %  
nevím1314,94 %14,94 %  
ano910,34 %10,34 %  

Graf

7. Ovlivnilo by Vás při nákupu negativně, pokud by byl model prezentován na černošské dívce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7889,66 %89,66 %  
nevím66,9 %6,9 %  
ano33,45 %3,45 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 21 do 30 let3742,53 %42,53 %  
od 16 do 20 let3034,48 %34,48 %  
do 15 let1820,69 %20,69 %  
od 31 do 40 let22,3 %2,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakému stylu oblékání dáváte přednost?

2. Co je pro Vás při výběru oblečení nejdůležitější?

3. Ovlivňuje Vás negativně, pokud je model prezentován na štíhlejší dívce, než jste Vy?

4. Víte, že Tokyo je jedním z největších módních center světa?

5. Myslíte si, že móda z Japonska je stejně kvalitní jako móda z Francie, Anglie, USA?

6. Ovlivnilo by Vás při nákupu negativně, pokud by byl model prezentován na japonské dívce?

7. Ovlivnilo by Vás při nákupu negativně, pokud by byl model prezentován na černošské dívce?

8. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakému stylu oblékání dáváte přednost?

2. Co je pro Vás při výběru oblečení nejdůležitější?

3. Ovlivňuje Vás negativně, pokud je model prezentován na štíhlejší dívce, než jste Vy?

4. Víte, že Tokyo je jedním z největších módních center světa?

5. Myslíte si, že móda z Japonska je stejně kvalitní jako móda z Francie, Anglie, USA?

6. Ovlivnilo by Vás při nákupu negativně, pokud by byl model prezentován na japonské dívce?

7. Ovlivnilo by Vás při nákupu negativně, pokud by byl model prezentován na černošské dívce?

8. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Seifertová, M.Co Vás ovlivňuje při nákupu módy? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://co-vas-ovlivnuje-pri-nakupu-mody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.