Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co vím o poruchách autistického spektra?

Co vím o poruchách autistického spektra?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Žáčková
Šetření:07. 12. 2013 - 12. 12. 2013
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je zaměřen na vědomosti společnosti o poruchách autistického spektra. Účelem není získat co nejvíce správných odpovědí, ale zjistit skutečnou míru znalostí o této poruše. Proto Vás prosím, aby jste si nevyhledávali žádné informace na internetu apod., ale odpovídali podle vlastního úsudku.

Všechny otázky se týkají poruchy autistického spektra obecně.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4060,61 %60,61 %  
muž2639,39 %39,39 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 40 let2436,36 %36,36 %  
do 20 let2334,85 %34,85 %  
více než 40 let1928,79 %28,79 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2943,94 %43,94 %  
základní1928,79 %28,79 %  
ukončené vysokoškolské1827,27 %27,27 %  

Graf

4. Byl/a jste někdy v osobním kontaktu s osobou s poruchou autistického spektra (dále PAS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4974,24 %74,24 %  
ano1725,76 %25,76 %  

Graf

5. PAS je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychická porucha5075,76 %75,76 %  
kombinace obojího1421,21 %21,21 %  
fyzická porucha23,03 %3,03 %  

Graf

6. Je to porucha především:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontaktu s vnějším světem a socializace5380,3 %80,3 %  
spojená s mentální retardací a deformací obličeje710,61 %10,61 %  
spojená se záchvaty strachu a úzkosti57,58 %7,58 %  
pohybu dolní části pohybového aparátu11,52 %1,52 %  

Graf

7. Porucha je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trvalá6496,97 %96,97 %  
vyléčitelná23,03 %3,03 %  

Graf

8. Kdy se u náš začala tato problematika řešit odborně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 90.letech 20. století2740,91 %40,91 %  
v 70. letech 20. století2436,36 %36,36 %  
v 50. letech 20. století1218,18 %18,18 %  
ve 20. letech 20. století34,55 %4,55 %  

Graf

9. Jaký je přibližný výskyt v populaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 10%3756,06 %56,06 %  
do 1%2436,36 %36,36 %  
více než 10%57,58 %7,58 %  

Graf

10. Častěji se vyskytuje u:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapců5989,39 %89,39 %  
dívek710,61 %10,61 %  

Graf

11. Nejzákladnějším projevem PAS je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemluvnost2233,33 %33,33 %  
stereotypní pohyb2030,3 %30,3 %  
vyhraněné zájmy1928,79 %28,79 %  
omezená funkce pohybu46,06 %6,06 %  
vyhrazené zájmy11,52 %1,52 %  

Graf

12. Jaký typ pomoci se doporučuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace obojího3959,09 %59,09 %  
terapie2639,39 %39,39 %  
medikace11,52 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je váš věk?

  • odpověď do 20 let:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Byl/a jste někdy v osobním kontaktu s osobou s poruchou autistického spektra (dále PAS)?

5. PAS je:

6. Je to porucha především:

7. Porucha je:

8. Kdy se u náš začala tato problematika řešit odborně?

9. Jaký je přibližný výskyt v populaci?

10. Častěji se vyskytuje u:

11. Nejzákladnějším projevem PAS je:

12. Jaký typ pomoci se doporučuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Byl/a jste někdy v osobním kontaktu s osobou s poruchou autistického spektra (dále PAS)?

5. PAS je:

6. Je to porucha především:

7. Porucha je:

8. Kdy se u náš začala tato problematika řešit odborně?

9. Jaký je přibližný výskyt v populaci?

10. Častěji se vyskytuje u:

11. Nejzákladnějším projevem PAS je:

12. Jaký typ pomoci se doporučuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žáčková, H.Co vím o poruchách autistického spektra? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://co-vim-o-poruchach-autistick.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.