Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tvorba úsudku (ovoce)

Tvorba úsudku (ovoce)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:25. 02. 2015 - 01. 03. 2015
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.65
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:64,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte na stránky stránky šetření "Tvorba úsudku (ovoce)".

 

Cílem tohoto výzkumu je zkoumat, jakým způsobem si lidé vytvářejí úsudek o různých objektech. V tomto výzkumu se konkrétně zaměřujeme na ovoce. Výzkum je realizován Dr. Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Výzkum probíhá následovně: budete požádáni, abyste ohodnotili různé druhy ovoce podle předem daných parametrů.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 5 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

Nejdříve několik otázek o Vás...

1. Jste..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6073,17 %73,17 %  
Muž2226,83 %26,83 %  

Graf

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2378,54 %8,54 %  
2467,32 %7,32 %  
2167,32 %7,32 %  
2256,1 %6,1 %  
2756,1 %6,1 %  
2056,1 %6,1 %  
2544,88 %4,88 %  
2644,88 %4,88 %  
3033,66 %3,66 %  
2933,66 %3,66 %  
ostatní odpovědi 28
48
43
19
49
40
41
17
50
15
45
39
66
31
11
42
53
14
18
37
51
54
38
3441,46 %41,46 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.45
Minimum:17
Maximum:50
Variační rozpětí:33
Rozptyl:84.22
Směrodatná odchylka:9.18
Medián:25
Modus:23

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4150 %50 %  
Středoškolské s maturitou3137,8 %37,8 %  
Základní910,98 %10,98 %  
Středoškolské bez maturity11,22 %1,22 %  

Graf

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrou5668,29 %68,29 %  
Spíše špatnou1923,17 %23,17 %  
Velmi dobrou44,88 %4,88 %  
Velmi špatnou33,66 %3,66 %  

Graf

5. Zkuste prosím odhadnout, jestli má následující ovoce nízký nebo vysoký obsah vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jak jste si byl/a jistý/a svým odhadem množství vitamínu C v ovoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nejistý/á5263,41 %63,41 %  
Velmi nejistý/á1720,73 %20,73 %  
Spíše jistý/á1214,63 %14,63 %  
Velmi jistý/á11,22 %1,22 %  

Graf

7. Jak často jíte v tomto období ovoce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za týden4352,44 %52,44 %  
Několikrát denně1923,17 %23,17 %  
Několikrát za měsíc1619,51 %19,51 %  
Méně často44,88 %4,88 %  

Graf

8. Snažil/a jste se někdy dříve zjišťovat obsah vitamínu C v ovoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6174,39 %74,39 %  
Ano2125,61 %25,61 %  

Graf

9. Vypočítejte prosím součet následujících čísel a výsledek zapište: 12+42+35=

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
897996,34 %96,34 %  
3711,22 %1,22 %  
6911,22 %1,22 %  
328716811,22 %1,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:89
Minimum:89
Maximum:89
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:89
Modus:89

Graf

10. Jsme téměř na konci dotazníku. Zkuste si prosím ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

:)

?

a co špenát? to je také ovoce?

Buďto že lidé mají zkreslenou představu o množství vitamínu C v ovoci nebo že díky soustředění se na ovoce jim silně prodlouží čas potřebný na vypočítání jednoduchého příkladu.

čím kyselejší, tím více vitaminu C

informovanost lidí o množství vitamínu c v ovoci

jaky maji obcane prehled o mnozstvi vitaminu c v jednotlivem ovoci?

Jde o to jaký mají lidé přehled a množství vitaminu C v ovoci. A zda ví jaké ovoce jíst v zimním období ?

jestli se zajímám o ovoce?

korelace správných odpovědí s jistotou respondenta

Lidé nemají přehled o hodnotách vitaminu C v různých druzích ovoce

lidé se zajímají o obsah vitamínu C v ovoci

Lidi jedí, co zrovna frčí

lidi vyplní kdejakou blbost

nechám se podat ;-))

ńemám tuchu

Nemám tušení. Snad odhad množství vitamínu C v závilosti na kyselosti ovoce?

Netroufám si...

netuším

netuším

netuším

netuším, tipovací schopnost lidí?

nevim

Nevím

nevím

nevím

No to tedy ne.

obecné povědomí o vitamínu C v ovoci?

obsah vitamínu C v ovoci

Opravdu netuším.

ovce!!!!

Poměr vitamínu C v uvedeném ovoci

Povědomí o obsahu vitamínu C v ovoci.

Povědomí společnosti o množství vitaminu v ovoci

Přemýšlím o běžných věcech?

relativnost odhadu

respondenti většinou správně odhadují obsah vitamínu C v ovocí

Schopnost odhadnout hodnotu toho kterého ovoce z hlediska vitaminového užitku primárně, ale především využití těchto poznatku v obchovní činnosti s ovocem

špatný úsudek

to bude zase nějaká bejkárna

tvorba úsudku

tvorba úsudku

úsudek většiny respondentů bude závislý na chuťovém vjemu ("čím kyselejší ovoce, tím více vitamínu C)

Vědí lidé jaké ovoce má nejvíce vitamínu C? :-D

zda lidé znají obsah vitamínu C v ovoci

Zjistit pozornost účastníků výzkumu.

Zjištění kolik procent odpovídajících jsou retardi.

ZKOUMÁNÍ ÚSUDKU

Zkreslené představy o důležitosti ovoce v závislosti na jeho obsahu vitamínu C, přehnaná očekávání

Znalost hodnot v ovoci?

žádná

že lidé uvažuji množství vitamínu C především podle kyselosti ovoce a tedy předpokládají, že citrusové plody jsou nejbohatší na vitamín C

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zkuste prosím odhadnout, jestli má následující ovoce nízký nebo vysoký obsah vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce).

  • odpověď Citróny=Velmi vysoký obsah 7:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomeranče=Velmi vysoký obsah 7 na otázku 5. Zkuste prosím odhadnout, jestli má následující ovoce nízký nebo vysoký obsah vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste..

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

5. Zkuste prosím odhadnout, jestli má následující ovoce nízký nebo vysoký obsah vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce).

6. Jak jste si byl/a jistý/a svým odhadem množství vitamínu C v ovoci?

7. Jak často jíte v tomto období ovoce?

8. Snažil/a jste se někdy dříve zjišťovat obsah vitamínu C v ovoci?

9. Vypočítejte prosím součet následujících čísel a výsledek zapište: 12+42+35=

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste..

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

5. Zkuste prosím odhadnout, jestli má následující ovoce nízký nebo vysoký obsah vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce).

6. Jak jste si byl/a jistý/a svým odhadem množství vitamínu C v ovoci?

7. Jak často jíte v tomto období ovoce?

8. Snažil/a jste se někdy dříve zjišťovat obsah vitamínu C v ovoci?

9. Vypočítejte prosím součet následujících čísel a výsledek zapište: 12+42+35=

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Tvorba úsudku (ovoce) (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://co-vime-o-ovoci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.