Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co víš o etice ?

Co víš o etice ?

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Kolesárová
Šetření:05. 01. 2010 - 06. 01. 2010
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pokud máte čas, zkuste si vyplnit tento dotazník. Dělám seminárku o etice    a tenhle dotazník s vašimi odpověďmi bude tvořit praktickou část mojí seminárky.

Díky moc za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Znáš pojem etika ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Dokázal/a bych říct, co to je nebo čím se zabývá.1777,27 %77,27 %  
Ano, ale nedokážu ji charakterizovat.522,73 %22,73 %  

Graf

2. Etika je ...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filozofická disciplína1359,09 %59,09 %  
sociologická disciplína627,27 %27,27 %  
nevím29,09 %9,09 %  
ani jedna z možností není správná14,55 %4,55 %  

Graf

3. Která z těchto definic nejlépe vystihuje, co je to morálka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soubor představ sdílených v určité společnosti a době o tom, jaké chování a smýšlení člověka i lidských skupin je dobré1881,82 %81,82 %  
obvyklý vzorec chování ve vzájemných vztazích členů společnosti313,64 %13,64 %  
,,vniřní hlas", který hodnotí jednání člověka14,55 %4,55 %  

Graf

4. Pojem ,,teodicea" ...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám1986,36 %86,36 %  
znám29,09 %9,09 %  
jsem slyšel/a, ale nevím, co to je14,55 %4,55 %  

Graf

5. Termín ,,kategorický imperativ" je spojován s ...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1672,73 %72,73 %  
Immanuelem Kantem313,64 %13,64 %  
Karlem Marxem29,09 %9,09 %  
Friedrichem Nietzschem14,55 %4,55 %  

Graf

6. Jsem ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1672,73 %72,73 %  
muž627,27 %27,27 %  

Graf

7. V současné době...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji střední školu1359,09 %59,09 %  
studuji vysokou nebo vyšší odbornou školu940,91 %40,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolesárová, A.Co víš o etice ? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://co-vis-o-etice-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.