Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co víte o dárcovství krve? (pro ty, co nikdy krev darovat nebyli)

Co víte o dárcovství krve? (pro ty, co nikdy krev darovat nebyli)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:markéta Mala
Šetření:03. 09. 2009 - 14. 09. 2009
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Vyšší odborné zdravotnické školy a dotazník na téma Dárcovství krve je součástí mojí absolvenstké práce a Vašich několik minut strávených nad jeho vyplňením mi velmi pomůže. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11181,02 %81,02 %  
muž2618,98 %18,98 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2511181,02 %81,02 %  
26-301510,95 %10,95 %  
31-4053,65 %3,65 %  
51-6032,19 %2,19 %  
41-5032,19 %2,19 %  

Graf

3. Z jakého důvodu nechdíte darovat krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu chodit darovat krev ze zdravotních důvodů4230,66 %30,66 %  
chtěl bych jít, ovšem ne sám a nevím o nikom kdo by šel se mnou3827,74 %27,74 %  
bojím se jehel a injekcí2417,52 %17,52 %  
při odběru krve se mi dělá špatně2316,79 %16,79 %  
nevidím žádný důvod proč jít krev darovat107,3 %7,3 %  

Graf

4. Pokud byste se rozhodl/a jít darovat krev víte, kam máte jít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na transfuzní stanici9569,34 %69,34 %  
nevím2316,79 %16,79 %  
ke svému obvodnímu lékaři a ten mi napíše doporučení139,49 %9,49 %  
do nemocnice na jakékoli oddělení, pošlou mě tam, kde krev potřebují53,65 %3,65 %  
ke svému obvodnímu lékaři a ten mi krev odebere10,73 %0,73 %  

Graf

5. Víte, jak odběr krve probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejprve mě vyšetří lékař, pak mi odeberou malé množství krve a je-li vzorek krve v pořádku, můžu k odběru7957,66 %57,66 %  
nejprve se vyšetří malé množství krve a moči, potom dárce vyšetří lékař a je-li vše v pořádku, může jít k odběru3424,82 %24,82 %  
nevím1913,87 %13,87 %  
řeknu, že bych chtěl darovat krev a lékař nebo sestra mi jí odebere32,19 %2,19 %  
nejprve se musím zaregistrovat a pak čeka, až bude moje krev potřeba, budu pozván/a k odběru21,46 %1,46 %  

Graf

6. Víte, kolik krve se dárci odebírá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5036,5 %36,5 %  
450 ml4835,04 %35,04 %  
300 ml2014,6 %14,6 %  
100 - 150 ml1712,41 %12,41 %  
700 ml21,46 %1,46 %  

Graf

7. Víte, co vše se z odebrané krve vyšetřuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krevní obraz, jaterní testy, vyšetření protilátek proti AIDS, syfilis a žloutence typu B a C, vyšetření krevní skupiny (ABO+Rh) a vyšetření protilátek5237,96 %37,96 %  
nevím5036,5 %36,5 %  
vyšetření krevní skupiny (ABO+Rh) a vyšetření protilátek, krevní obraz, vyšetření protilátek proti AIDS, syfilis a žloutence typu B a C2316,79 %16,79 %  
krevní obraz, jaterní testy, vyšetření protilátek proti AIDS a žloutence typu B a C75,11 %5,11 %  
jaterní testy, vyšetření krevní skupiny (ABO+Rh)a vyšetření protilátek, vyšetření protilátek proti AIDS53,65 %3,65 %  

Graf

8. Jaké si myslíte, že mají dárci krve výhody? (označte odpovědi, které považujete za správné)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v den, kdy darují krev, mají v práci plně proplacené volno9367,88 %67,88 %  
výhody u své zdravotní pojišťovny (každá nabízí jiné)8259,85 %59,85 %  
mají nárok na občerstvení před a po odběru7454,01 %54,01 %  
možnost registrace v klubu dárců krve, který pro dárce pořádá např. různé aktivity a setkání6648,18 %48,18 %  
jsou pod pravidelnou lékařskou kontrolou6648,18 %48,18 %  
ani jedno z uvedeného není pravda, dárci krve nemají žádné výhody107,3 %7,3 %  

Graf

9. Jaký je podle Vás důvod toho, že je dárců krve neustále málo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé nemají čas nebo se nechtějí zabývat problémy druhých, tedy i nedostatkem krve5439,42 %39,42 %  
lidé nevědí, jak vše probíhá, co se s nimi bude dít a proto asi mají z odbeěru strach3626,28 %26,28 %  
lidé toho o darování krve asi moc nevědí2417,52 %17,52 %  
protože dárcovství krve není placené1813,14 %13,14 %  
myslím, že dárců krve je dost53,65 %3,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Z jakého důvodu nechdíte darovat krev?

4. Pokud byste se rozhodl/a jít darovat krev víte, kam máte jít?

5. Víte, jak odběr krve probíhá?

6. Víte, kolik krve se dárci odebírá?

7. Víte, co vše se z odebrané krve vyšetřuje?

8. Jaké si myslíte, že mají dárci krve výhody? (označte odpovědi, které považujete za správné)

9. Jaký je podle Vás důvod toho, že je dárců krve neustále málo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Z jakého důvodu nechdíte darovat krev?

4. Pokud byste se rozhodl/a jít darovat krev víte, kam máte jít?

5. Víte, jak odběr krve probíhá?

6. Víte, kolik krve se dárci odebírá?

7. Víte, co vše se z odebrané krve vyšetřuje?

8. Jaké si myslíte, že mají dárci krve výhody? (označte odpovědi, které považujete za správné)

9. Jaký je podle Vás důvod toho, že je dárců krve neustále málo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mala, m.Co víte o dárcovství krve? (pro ty, co nikdy krev darovat nebyli) (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://co-vite-o-darcovstvi-krve-pro-ty-co-nikdy-krev-darovat-nebyl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.