Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co víte o problematice ozonové díry?

Co víte o problematice ozonové díry?

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Zajícová
Šetření:17. 11. 2009 - 22. 11. 2009
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je udělat si představu o tom, jak lidé nahlížejí na problematiku ozonové díry, její ochrany, používání látek poškozujích ozonovou vrstvu. Jeroveň podkladem pro mou seminární práci na toto téma.
  • Poznámka: Prosím používejte vlastní vědomosti, nikoli vědomosti internetu. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o ozonové díře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano38100 %100 %  

Graf

2. V jaké části atmosféry se nachází ozonová vrstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve stratosféře (11-50 km nad hladinou moře)2463,16 %63,16 %  
v mezosféře (80-85 km)718,42 %18,42 %  
v termosféře (okolo 600 km nad mořskou hladinou)513,16 %13,16 %  
v troposféře (0-15 km nad hladinou moře)25,26 %5,26 %  

Graf

3. Co je to ozon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
forma kyslíku2873,68 %73,68 %  
sloučenina kyslíku a vodíku718,42 %18,42 %  
reaktivní forma vodíku25,26 %5,26 %  
prvek12,63 %2,63 %  

Graf

4. Jak se nazývají látky poškozující ozonovou vrstvu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
freony2771,05 %71,05 %  
freon25,26 %5,26 %  
ozón ničící látky12,63 %2,63 %  
aerosoli..něco z ledniček a sprejů, kouř z továren12,63 %2,63 %  
oxid uhličitý,freony,..12,63 %2,63 %  
smog12,63 %2,63 %  
freony :-D12,63 %2,63 %  
freony, vyfukove plyny12,63 %2,63 %  
-12,63 %2,63 %  
co212,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi ??? 12,63 %2,63 % 

Graf

5. Myslíte, že se freony stále ve světě používají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2873,68 %73,68 %  
nevím718,42 %18,42 %  
ne37,89 %7,89 %  

Graf

6. K čemu se freony využívaly, popř. využívají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v chladící technice3694,74 %94,74 %  
jako hnací médium ve sprejích3181,58 %81,58 %  
v požární ochraně718,42 %18,42 %  
jako palivo410,53 %10,53 %  

Graf

7. Patří čpavek mezi přírodní chladiva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1950 %50 %  
ano1334,21 %34,21 %  
ne615,79 %15,79 %  

Graf

8. Slyšeli jste o tzv. losangelském nebo kalifornském smogu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2052,63 %52,63 %  
ano1847,37 %47,37 %  

Graf

9. Jaká opatření uskutečnila ČR v rámci ochrany ozonové vrstvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vydala vyhlášku na snižování výroby látek poškozujích ozonovou vrstvu1744,74 %44,74 %  
zakázala výrobu i dovoz těchto látek1026,32 %26,32 %  
reguluje množství těchto látek různými výjimkami718,42 %18,42 %  
žádná37,89 %7,89 %  
zakaz používání freonu12,63 %2,63 %  

Graf

10. Existuje v ČR stanice na měření ozonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2565,79 %65,79 %  
nevím1128,95 %28,95 %  
ne25,26 %5,26 %  

Graf

11. Co může člověku způsobit škodlivé UV záření pronikající atmosférou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kožní nádorová onemocnění3491,89 %89,47 %  
rakovinu kůže3491,89 %89,47 %  
rychlejší stárnutí kůže2670,27 %68,42 %  
poškození zraku2054,05 %52,63 %  
oslabení imunitního systému513,51 %13,16 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-26 let2565,79 %65,79 %  
16-19 let718,42 %18,42 %  
27-35 let513,16 %13,16 %  
35 a více12,63 %2,63 %  

Graf

13. Nejvyšší dokončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1539,47 %39,47 %  
zatím stále studuji1334,21 %34,21 %  
vysokoškolské923,68 %23,68 %  
základní12,63 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zajícová, Z.Co víte o problematice ozonové díry? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://co-vite-o-problematice-ozonove-diry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.