Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co víte o problematice ozonové díry?

Co víte o problematice ozonové díry?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Zajícová
Šetření:17. 11. 2009 - 22. 11. 2009
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je udělat si představu o tom, jak lidé nahlížejí na problematiku ozonové díry, její ochrany, používání látek poškozujích ozonovou vrstvu. Jeroveň podkladem pro mou seminární práci na toto téma.
  • Poznámka: Prosím používejte vlastní vědomosti, nikoli vědomosti internetu. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o ozonové díře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano38100 %100 %  

Graf

2. V jaké části atmosféry se nachází ozonová vrstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve stratosféře (11-50 km nad hladinou moře)2463,16 %63,16 %  
v mezosféře (80-85 km)718,42 %18,42 %  
v termosféře (okolo 600 km nad mořskou hladinou)513,16 %13,16 %  
v troposféře (0-15 km nad hladinou moře)25,26 %5,26 %  

Graf

3. Co je to ozon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
forma kyslíku2873,68 %73,68 %  
sloučenina kyslíku a vodíku718,42 %18,42 %  
reaktivní forma vodíku25,26 %5,26 %  
prvek12,63 %2,63 %  

Graf

4. Jak se nazývají látky poškozující ozonovou vrstvu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
freony2771,05 %71,05 %  
freon25,26 %5,26 %  
ozón ničící látky12,63 %2,63 %  
aerosoli..něco z ledniček a sprejů, kouř z továren12,63 %2,63 %  
oxid uhličitý,freony,..12,63 %2,63 %  
smog12,63 %2,63 %  
freony :-D12,63 %2,63 %  
freony, vyfukove plyny12,63 %2,63 %  
-12,63 %2,63 %  
co212,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi ??? 12,63 %2,63 % 

Graf

5. Myslíte, že se freony stále ve světě používají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2873,68 %73,68 %  
nevím718,42 %18,42 %  
ne37,89 %7,89 %  

Graf

6. K čemu se freony využívaly, popř. využívají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v chladící technice3694,74 %94,74 %  
jako hnací médium ve sprejích3181,58 %81,58 %  
v požární ochraně718,42 %18,42 %  
jako palivo410,53 %10,53 %  

Graf

7. Patří čpavek mezi přírodní chladiva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1950 %50 %  
ano1334,21 %34,21 %  
ne615,79 %15,79 %  

Graf

8. Slyšeli jste o tzv. losangelském nebo kalifornském smogu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2052,63 %52,63 %  
ano1847,37 %47,37 %  

Graf

9. Jaká opatření uskutečnila ČR v rámci ochrany ozonové vrstvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vydala vyhlášku na snižování výroby látek poškozujích ozonovou vrstvu1744,74 %44,74 %  
zakázala výrobu i dovoz těchto látek1026,32 %26,32 %  
reguluje množství těchto látek různými výjimkami718,42 %18,42 %  
žádná37,89 %7,89 %  
zakaz používání freonu12,63 %2,63 %  

Graf

10. Existuje v ČR stanice na měření ozonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2565,79 %65,79 %  
nevím1128,95 %28,95 %  
ne25,26 %5,26 %  

Graf

11. Co může člověku způsobit škodlivé UV záření pronikající atmosférou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kožní nádorová onemocnění3491,89 %89,47 %  
rakovinu kůže3491,89 %89,47 %  
rychlejší stárnutí kůže2670,27 %68,42 %  
poškození zraku2054,05 %52,63 %  
oslabení imunitního systému513,51 %13,16 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-26 let2565,79 %65,79 %  
16-19 let718,42 %18,42 %  
27-35 let513,16 %13,16 %  
35 a více12,63 %2,63 %  

Graf

13. Nejvyšší dokončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1539,47 %39,47 %  
zatím stále studuji1334,21 %34,21 %  
vysokoškolské923,68 %23,68 %  
základní12,63 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zajícová, Z.Co víte o problematice ozonové díry? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://co-vite-o-problematice-ozonove-diry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.