Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co víte o vývojové dysfázii?

Co víte o vývojové dysfázii?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Vávrů
Šetření:17. 11. 2010 - 30. 11. 2010
Počet respondentů:206
Počet otázek (max/průměr):24 / 18.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou psychologie na FFUK a ve své diplomové práci se zabývám vývojovou dysfázií. Během její tvorby jsem získala dojem, že obecné povědomí o tomto problému je poměrně malé. Ráda bych se tedy přesvědčila, zda je tomu tak i ve skutečnosti. Kromě toho mě zajímá, jestli lidé, kteří k této problematice mají blíže (např. díky své profesi nebo výskytu v rodině), mají i lepší znalosti. Data z tohoto průzkumu budou použita zejména pro seminární práci, ale je možné, že se něco z nich objeví i ve zmiňované diplomce.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10 minut. Otázky se budou zobrazovat po jedné, nebudete se k nim moci vrátit, proto si je dobře přečtěte. Prvních 11 má jen jednu správnou odpověď. Pokud se Vám bude zdát, že správných možností je více, vyberte tu, která Vám připadá nejpřesnější. Protože výzkum má mapovat skutečnou situaci, ocenila bych, kdybyste odpovídali tak, jaký je stav Vašich znalostí právě v tuto chvíli, podrobnější informace si na internetu můžete vyhledat později :-)

Odpovědi respondentů

1. Vývojová dysfázie je problém týkající se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikačních schopností a řeči12359,71 %59,71 %  
nevím3918,93 %18,93 %  
pohybového ústrojí, zejména kloubů2210,68 %10,68 %  
rozumových schopností2110,19 %10,19 %  
imunity10,49 %0,49 %  

Graf

2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi třetím a šestým rokem13766,5 %66,5 %  
nevím3516,99 %16,99 %  
v prvních měsících života2713,11 %13,11 %  
v pubertě41,94 %1,94 %  
po čtyřicítce31,46 %1,46 %  

Graf

3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
logoped9043,69 %43,69 %  
odborný lékař5325,73 %25,73 %  
nevím3516,99 %16,99 %  
psycholog2512,14 %12,14 %  
učitel31,46 %1,46 %  

Graf

4. Příčinou vývojové dysfázie je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příčina dosud nebyla přesně určena10550,97 %50,97 %  
nevím4823,3 %23,3 %  
genetická vada3717,96 %17,96 %  
poškození při porodu167,77 %7,77 %  

Graf

5. Z možných příčin vývojové dysfázie má největší vliv:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dědičnost, změny ve stavbě mozku a narušené sluchové zpracování informací8943,2 %43,2 %  
nevím5124,76 %24,76 %  
porucha pozornosti, paměti a narušení motoriky mluvidel4421,36 %21,36 %  
porodní trauma a narušená citová vazba s matkou157,28 %7,28 %  
sociální prostředí a výchova73,4 %3,4 %  

Graf

6. Vývojová dysfázie se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dá do značné míry zmírnit, ale potíže v různých formách stále ptřetrvávají14369,42 %69,42 %  
nevím4622,33 %22,33 %  
čas od času vytrácí a pak se zase vrací (tzv. ataky a remise)94,37 %4,37 %  
postupem času zhoršuje52,43 %2,43 %  
dá úplně vyléčit31,46 %1,46 %  

Graf

7. Vývojová dysfázie se nejčastěji řeší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelnými návštěvami u odborníka 13565,53 %65,53 %  
nevím4421,36 %21,36 %  
nácvikem relaxačních metod a lázeňskými procedůrami 2411,65 %11,65 %  
podáváním léků31,46 %1,46 %  

Graf

8. S vývojovou dysfázií se obvykle pojí i další potíže, nejčastěji to jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narušení příjmu a zpracování informací + poruchy učení12058,25 %58,25 %  
nevím4622,33 %22,33 %  
slabozrakost, nedoslýchavost a mentální retardace167,77 %7,77 %  
deformace tělesných orgánů a tkání + častá nemocnost 136,31 %6,31 %  
poruchy chování (výtržnictví, záškoláctví, krádeže) a paměti73,4 %3,4 %  
narušení příjmu a zpracování informací + vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.)41,94 %1,94 %  

Graf

9. Děti s vývojovou dysfázií obvykle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navštěvují speciální školu zaměřenou na poruchy řeči6933,5 %33,5 %  
navštěvují běžnou základní školu6230,1 %30,1 %  
nevím4722,82 %22,82 %  
navštěvují speciální školu (dříve zvláštní nebo pomocná)2512,14 %12,14 %  
do školy nechodí31,46 %1,46 %  

Graf

10. Téměř vždy přítomnými a nejvýraznějšími projevy vývojové dysfázie jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opožděný vývoj řeči a problémy s gramatickou stavbou věty8742,23 %42,23 %  
nevím4521,84 %21,84 %  
neporozumění druhým a vlastní nesrozumitelná řeč (hatmatilka)3516,99 %16,99 %  
nesprávná výslovnost a pomalé tempo řeči3215,53 %15,53 %  
malá slovní zásoba a opakování stejných slov73,4 %3,4 %  

Graf

11. Typickým problémem ve větě "dysfatika" je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7837,86 %37,86 %  
vynechávání předložek, zvratných zájmen (si, se) a pomocných slov (by, byl aj.)4119,9 %19,9 %  
naprostá nesrozumitelnost3617,48 %17,48 %  
nesprávný slovosled3316,02 %16,02 %  
nedodržení shody podmětu s přísudkem a nesprávné koncovky u přídavných jmen188,74 %8,74 %  

Graf

12. Informace o vývojové dysfázii jsem získal:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem o ní neslyšel6933,5 %33,5 %  
ve škole, na kurzu, v zaměstnání5124,76 %24,76 %  
na internetu3516,99 %16,99 %  
už si nepamatuji2512,14 %12,14 %  
v odborných časopisech a knihách199,22 %9,22 %  
od odborníka (lékař, učitel, psycholog...)157,28 %7,28 %  
z televize, novin, běžných časopisů136,31 %6,31 %  
od přátel a známých104,85 %4,85 %  
jiné104,85 %4,85 %  

Graf

13. Pokud jste zvolil(a) jiné, prosím uveďte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známé, co má dítě s dysfázií114,29 %0,49 %  
v pedagogicko psychologické poradně 114,29 %0,49 %  
zui114,29 %0,49 %  
u syna, hledání informací o něm114,29 %0,49 %  
neco malo z medii, info je celkove malo114,29 %0,49 %  
Možná to nebude ta dědičnost ale komplikace při po114,29 %0,49 %  
Rodiče mají podezření, že to má moje malá sestra114,29 %0,49 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18489,32 %89,32 %  
muž2210,68 %10,68 %  

Graf

15. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-35 let11555,83 %55,83 %  
36 -50 let6732,52 %32,52 %  
50 let a víc167,77 %7,77 %  
6-20 let83,88 %3,88 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ nebo SŠ8743,07 %42,23 %  
VŠ a vyšší8642,57 %41,75 %  
OU nebo SOU167,92 %7,77 %  
VOŠ104,95 %4,85 %  
31,49 %1,46 %  

Graf

17. Vaše "povolání" je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 18, pedagogotázka č. 21, psycholog, sociální pracovník nebo lékařotázka č. 23, jinéotázka č. 20, na rodičovské dovolenéotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné10751,94 %51,94 %  
pedagog3617,48 %17,48 %  
na rodičovské dovolené3416,5 %16,5 %  
student167,77 %7,77 %  
psycholog, sociální pracovník nebo lékař136,31 %6,31 %  

Graf

18. Prosím uveďte jakého oboru.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální pedagogika16,25 %0,49 %  
mezinárodní obchod, ekonomika16,25 %0,49 %  
psychologie16,25 %0,49 %  
řidič16,25 %0,49 %  
regenerace a výživa vesportu16,25 %0,49 %  
právo a právní věda16,25 %0,49 %  
gymnázium16,25 %0,49 %  
chemie životního prostředí16,25 %0,49 %  
farmacie16,25 %0,49 %  
ekonomie16,25 %0,49 %  
ostatní odpovědi pedagogika
Sociální pedagogika
Kybernetika
všeobecný
SPP
predskolska a elementarna pedagogika
637,5 %2,91 % 

Graf

19. Pokud jste na mateřské dovolené, uveďte, prosím, vaši původní profesi.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kadeřnice411,76 %1,94 %  
učetní38,82 %1,46 %  
administrativa25,88 %0,97 %  
porodní asistentka25,88 %0,97 %  
administrativní pracovník25,88 %0,97 %  
asistentka12,94 %0,49 %  
ekonom - obchod12,94 %0,49 %  
kkk12,94 %0,49 %  
manažer prodeje12,94 %0,49 %  
přírodovědný diagnostik12,94 %0,49 %  
ostatní odpovědi antropolog
asistentka ředitele
vychovatelka
Oděvní technolog
žádná
Brand Manager
zdravotní sestra
asistentka zahr. obchodu - překladatelka
státní zaměstnanec
pracovník ve státní správě
prodavačka
mnažer
učitelka SŠ
sekretářka
statistik
potravinová chemie VŠCHT
1647,06 %7,77 % 

Graf

20. Prosím stručně uveďte čím se zabýváte (např. ekonomie, zemědělství, informatika...).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomie65,61 %2,91 %  
zdravotnictví65,61 %2,91 %  
v domácnosti54,67 %2,43 %  
mateřská dovolená32,8 %1,46 %  
MD32,8 %1,46 %  
obchod32,8 %1,46 %  
informatika32,8 %1,46 %  
nezaměstnaná21,87 %0,97 %  
zdravotní sestra21,87 %0,97 %  
administrativa21,87 %0,97 %  
ostatní odpovědi osvč
Důchodce
zemědělství
prodavačka
IT
agronom
THP pracovník
klinický logoped
střední management
šička
Pošta
matka
veterinární asistentka
zdr. sestra
odborná knihovnice
??? Pokud povolání, pak správce sítě.
nevím co
kuchařka
k
žena na RD
obchodník
laborant
chemik
prekladatelka
administrativní pracovník
grafik, programátor
účetní, nyní na MD
zdravotník
dělnice
administrativní pracovnice
matka na rodičovské dovolené
na mateřské
pracující (ekonomie)
účetní na RD
pěstounka postiž.dítěte trpícího taky dysfázií
konstruktér
pracující
právo
reklama
pečovatelská péče
žurnalistika
úředník
informace
bezpečnost
fakturantka
sociální služby
stavebnictví
geodézie
mobilní komunikace
fyzioterapeutka na mateřské dovolené
služby
recepční
sociologie
bezpečnostní problematika
jsem voják, nejčastěji učím první pomoc
desing, informatika
desinatérka
informatila
analýzy dat
statistika
učitel
Public relations
vedoucí na české poště
audit/poradenstvi
strojírenství, energetika
obsluha váhy ostraha
ošetřovatelka
7267,29 %34,95 % 

Graf

21. Pokud jste pedagog, působíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v MŠotázka č. 23, na prvním stupni ZŠotázka č. 23, na druhém stupni ZŠotázka č. 23, ve vyšším vzděláváníotázka č. 23, ve speciální škole nebo poradenském zařízeníotázka č. 22, jako pedagog volného časuotázka č. 23, jinéotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na prvním stupni ZŠ1027,78 %4,85 %  
ve speciální škole nebo poradenském zařízení925 %4,37 %  
na druhém stupni ZŠ719,44 %3,4 %  
v MŠ 513,89 %2,43 %  
ve vyšším vzdělávání411,11 %1,94 %  
jiné12,78 %0,49 %  

Graf

22. Prosím uveďte typ zařízení, v němž pracujete.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

důchod

není jasné na co mm odpovídat

PPP

PPP

Speciální škola

speciální třída pro PAS

Základní škola (speciální + pomocná)

základní škola praktická

Základní škola praktická, speciální

23. S osobou s vývojovou dysfázií jste se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy nesetkal13063,11 %63,11 %  
setkal díky svému zaměstnání4019,42 %19,42 %  
jiné157,28 %7,28 %  
setkal u spolužáků nebo kamarádů či jejich dětí115,34 %5,34 %  
setkal v bližší rodině (rodiče, prarodiče, sourozenci, děti)115,34 %5,34 %  
setkal v širší rodině41,94 %1,94 %  

Graf

24. Pokud jste zvolil(a) jiné, prosím uveďte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bratr měl roštěp patra,špatně mluvil

nejsem si vědoma, zda jsem se setkala

Nevím co to je, takže nevím jestli jsem se setkal.

nevím zda jsem se s takovou osobou setkal

Nevím, možné to je. myslím že ano.

nevm o tom

Neznám kritéria pro tuto diagnosu.

oprava: nesetkala

Přesně nevím o jakou poruchu se jedná, nemohu jednoznačně odpovědět.

škola - ukázka

Uvedla jsem "nesetkala". Vzhledem k tomu, že bohužel tento pojem neznám, zda jsem někoho takového potkala

V lázních

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 12 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vývojová dysfázie je problém týkající se:

 • odpověď komunikačních schopností a řeči:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi od odborníka (lékař, učitel, psycholog...) na otázku 12. Informace o vývojové dysfázii jsem získal:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi psycholog, sociální pracovník nebo lékař na otázku 17. Vaše "povolání" je:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi setkal u spolužáků nebo kamarádů či jejich dětí na otázku 23. S osobou s vývojovou dysfázií jste se:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi logoped na otázku 3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:

 • odpověď mezi třetím a šestým rokem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi setkal u spolužáků nebo kamarádů či jejich dětí na otázku 23. S osobou s vývojovou dysfázií jste se:

3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

 • odpověď logoped:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi setkal u spolužáků nebo kamarádů či jejich dětí na otázku 23. S osobou s vývojovou dysfázií jste se:

5. Z možných příčin vývojové dysfázie má největší vliv:

 • odpověď nevím:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:

6. Vývojová dysfázie se:

 • odpověď nevím:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

7. Vývojová dysfázie se nejčastěji řeší:

 • odpověď nevím:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

8. S vývojovou dysfázií se obvykle pojí i další potíže, nejčastěji to jsou:

 • odpověď nevím:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

9. Děti s vývojovou dysfázií obvykle:

 • odpověď nevím:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

10. Téměř vždy přítomnými a nejvýraznějšími projevy vývojové dysfázie jsou:

 • odpověď nevím:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

11. Typickým problémem ve větě "dysfatika" je:

 • odpověď nevím:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. S vývojovou dysfázií se obvykle pojí i další potíže, nejčastěji to jsou:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Vývojová dysfázie se:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Vývojová dysfázie se nejčastěji řeší:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

 • odpověď VŠ a vyšší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na prvním stupni ZŠ na otázku 21. Pokud jste pedagog, působíte:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pedagog na otázku 17. Vaše "povolání" je:

17. Vaše "povolání" je:

 • odpověď jiné:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi setkal u spolužáků nebo kamarádů či jejich dětí na otázku 23. S osobou s vývojovou dysfázií jste se:
 • odpověď pedagog:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na prvním stupni ZŠ na otázku 21. Pokud jste pedagog, působíte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vývojová dysfázie je problém týkající se:

2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:

3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

4. Příčinou vývojové dysfázie je:

5. Z možných příčin vývojové dysfázie má největší vliv:

6. Vývojová dysfázie se:

7. Vývojová dysfázie se nejčastěji řeší:

8. S vývojovou dysfázií se obvykle pojí i další potíže, nejčastěji to jsou:

9. Děti s vývojovou dysfázií obvykle:

10. Téměř vždy přítomnými a nejvýraznějšími projevy vývojové dysfázie jsou:

11. Typickým problémem ve větě "dysfatika" je:

12. Informace o vývojové dysfázii jsem získal:

14. Jste:

15. Váš věk je:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

17. Vaše "povolání" je:

21. Pokud jste pedagog, působíte:

23. S osobou s vývojovou dysfázií jste se:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vývojová dysfázie je problém týkající se:

2. Vývojová dysfázie bývá nejčastěji rozpoznána:

3. Vývojovou dysfázii nejčastěji diagnostikuje:

4. Příčinou vývojové dysfázie je:

5. Z možných příčin vývojové dysfázie má největší vliv:

6. Vývojová dysfázie se:

7. Vývojová dysfázie se nejčastěji řeší:

8. S vývojovou dysfázií se obvykle pojí i další potíže, nejčastěji to jsou:

9. Děti s vývojovou dysfázií obvykle:

10. Téměř vždy přítomnými a nejvýraznějšími projevy vývojové dysfázie jsou:

11. Typickým problémem ve větě "dysfatika" je:

12. Informace o vývojové dysfázii jsem získal:

14. Jste:

15. Váš věk je:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

17. Vaše "povolání" je:

21. Pokud jste pedagog, působíte:

23. S osobou s vývojovou dysfázií jste se:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vávrů, P.Co víte o vývojové dysfázii? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://co-vite-o-vyvojove-d.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.