Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co vy a studium v zahraničí?

Co vy a studium v zahraničí?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivona Petrová
Šetření:22. 01. 2009 - 29. 01. 2009
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj provádíme ve škole průzkum veřejného mínění. Budu moc vděčná za vaše odpovědi:)

Odpovědi respondentů

1. Co se vám vybaví jako první pod pojmem studium v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká příležitost zdokonalit se v cizím jazyce3752,86 %52,86 %  
získání nových zkušeností1622,86 %22,86 %  
zábava, noví lidé912,86 %12,86 %  
studium v zahraničí mi nic neříká34,29 %4,29 %  
zdokonalení jazyka11,43 %1,43 %  
Několikaměsíční pobyt se studiem na místní škole.11,43 %1,43 %  
erasmus11,43 %1,43 %  
zkušenosti, jazyk, zážitky11,43 %1,43 %  
Je to náročný :)11,43 %1,43 %  

Graf

2. Už jste někdy o tomto studiu přemýšleli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, uvažuji o tom3448,57 %48,57 %  
ano, ale nemám k tomu vhodné podmínky2637,14 %37,14 %  
ne, ještě mě to nikdy nenapadlo68,57 %8,57 %  
ano34,29 %4,29 %  
ano, ale nejsem si jistá, že bych vydržela11,43 %1,43 %  

Graf

3. Jakou vidíte hlavní nevýhodu ve studování v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční náročnost2738,57 %38,57 %  
musím se spoléhat sám na sebe1724,29 %24,29 %  
nevím do čeho jdu1318,57 %18,57 %  
osamocenost57,14 %7,14 %  
žádnou nevýhodu nevidím45,71 %5,71 %  
odloučení od rodiny, kamarádů, od hraní fotbalu,..11,43 %1,43 %  
finančně náročné11,43 %1,43 %  
nutnost spolufinancovat pobyt11,43 %1,43 %  
pro vetsinu: financni narocnost,pro me osamocenost11,43 %1,43 %  

Graf

4. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji6187,14 %87,14 %  
jiná možnost57,14 %7,14 %  
pracuji45,71 %5,71 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5882,86 %82,86 %  
muž1217,14 %17,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se vám vybaví jako první pod pojmem studium v zahraničí?

2. Už jste někdy o tomto studiu přemýšleli?

3. Jakou vidíte hlavní nevýhodu ve studování v zahraničí?

4. V současné době:

5. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se vám vybaví jako první pod pojmem studium v zahraničí?

2. Už jste někdy o tomto studiu přemýšleli?

3. Jakou vidíte hlavní nevýhodu ve studování v zahraničí?

4. V současné době:

5. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petrová, I.Co vy a studium v zahraničí? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://co-vy-a-studium-v-zahranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.