Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co vy a studium v zahraničí?

Co vy a studium v zahraničí?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivona Petrová
Šetření:22. 01. 2009 - 29. 01. 2009
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj provádíme ve škole průzkum veřejného mínění. Budu moc vděčná za vaše odpovědi:)

Odpovědi respondentů

1. Co se vám vybaví jako první pod pojmem studium v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká příležitost zdokonalit se v cizím jazyce3752,86 %52,86 %  
získání nových zkušeností1622,86 %22,86 %  
zábava, noví lidé912,86 %12,86 %  
studium v zahraničí mi nic neříká34,29 %4,29 %  
zdokonalení jazyka11,43 %1,43 %  
Několikaměsíční pobyt se studiem na místní škole.11,43 %1,43 %  
erasmus11,43 %1,43 %  
zkušenosti, jazyk, zážitky11,43 %1,43 %  
Je to náročný :)11,43 %1,43 %  

Graf

2. Už jste někdy o tomto studiu přemýšleli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, uvažuji o tom3448,57 %48,57 %  
ano, ale nemám k tomu vhodné podmínky2637,14 %37,14 %  
ne, ještě mě to nikdy nenapadlo68,57 %8,57 %  
ano34,29 %4,29 %  
ano, ale nejsem si jistá, že bych vydržela11,43 %1,43 %  

Graf

3. Jakou vidíte hlavní nevýhodu ve studování v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční náročnost2738,57 %38,57 %  
musím se spoléhat sám na sebe1724,29 %24,29 %  
nevím do čeho jdu1318,57 %18,57 %  
osamocenost57,14 %7,14 %  
žádnou nevýhodu nevidím45,71 %5,71 %  
odloučení od rodiny, kamarádů, od hraní fotbalu,..11,43 %1,43 %  
finančně náročné11,43 %1,43 %  
nutnost spolufinancovat pobyt11,43 %1,43 %  
pro vetsinu: financni narocnost,pro me osamocenost11,43 %1,43 %  

Graf

4. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji6187,14 %87,14 %  
jiná možnost57,14 %7,14 %  
pracuji45,71 %5,71 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5882,86 %82,86 %  
muž1217,14 %17,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se vám vybaví jako první pod pojmem studium v zahraničí?

2. Už jste někdy o tomto studiu přemýšleli?

3. Jakou vidíte hlavní nevýhodu ve studování v zahraničí?

4. V současné době:

5. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se vám vybaví jako první pod pojmem studium v zahraničí?

2. Už jste někdy o tomto studiu přemýšleli?

3. Jakou vidíte hlavní nevýhodu ve studování v zahraničí?

4. V současné době:

5. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Petrová, I.Co vy a studium v zahraničí? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://co-vy-a-studium-v-zahranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.