Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co způsobuje poruchy v rodině?

Co způsobuje poruchy v rodině?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivan Lovecký
Šetření:16. 04. 2012 - 15. 05. 2012
Počet respondentů:291
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,  jsem studentem vysoké školy a tento dotazník je součástí mé bakalářské práce. Průzkumem chci získat názor veřejnosti, na to které faktory zapříčiňují poruchy v rodině. Dotazník Vám zabere 1-3 minuty. 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že problémy součastné rodiny: nezaměstnanost, alkoholismus, workoholismus, neúplná rodina a násilí v rodině mají negativní vliv na výchovu dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29099,66 %99,66 %  
ne10,34 %0,34 %  

Graf

2. Máte osobní zkušenost s nezaměstnaností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18563,57 %63,57 %  
ano10636,43 %36,43 %  

Graf

3. Zaškrtněte se kterým z problémů současné rodiny se setkáváte nejvíce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neúplná rodina15151,89 %51,89 %  
nezaměstnanost6321,65 %21,65 %  
workoholismus3712,71 %12,71 %  
alkoholismus3110,65 %10,65 %  
násilí v rodině93,09 %3,09 %  

Graf

4. Zaškrtněte, které z vybraných problémů součastné rodiny nejvíce negativně ovlivňuje výchovu dětí v rodině.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
násilí v rodině15954,64 %54,64 %  
alkoholismus6723,02 %23,02 %  
neúplná rodina3512,03 %12,03 %  
nezaměstnanost206,87 %6,87 %  
workoholismus103,44 %3,44 %  

Graf

5. Myslíte si, že nezaměstnanost jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20068,73 %68,73 %  
ne9131,27 %31,27 %  

Graf

6. Máte v rodině workoholika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21172,51 %72,51 %  
ano8027,49 %27,49 %  

Graf

7. Myslíte si, že nepřiměřené pracovní nasazení - workoholismus jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24885,22 %85,22 %  
ne4314,78 %14,78 %  

Graf

8. Máte v rodině alkoholika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22878,35 %78,35 %  
ano6321,65 %21,65 %  

Graf

9. Myslíte si, že alkoholizmus jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28698,28 %98,28 %  
ne51,72 %1,72 %  

Graf

10. Žijete v úplné rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20369,76 %69,76 %  
ne8830,24 %30,24 %  

Graf

11. Myslíte si, že výchova dětí může být negativně ovlivněná, pokud vyrůstají v neúplné rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22376,63 %76,63 %  
ne6823,37 %23,37 %  

Graf

12. Máte osobní zkušenost s násilím v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23380,07 %80,07 %  
ano5819,93 %19,93 %  

Graf

13. Myslíte si, že výchova dětí může být negativně ovlivněná násilím v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano291100 %100 %  

Graf

14. Vše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23681,1 %81,1 %  
muž5518,9 %18,9 %  

Graf

15. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let18162,41 %62,2 %  
0 - 20 let5518,97 %18,9 %  
40 let a více289,66 %9,62 %  
30 - 40 let268,97 %8,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že problémy součastné rodiny: nezaměstnanost, alkoholismus, workoholismus, neúplná rodina a násilí v rodině mají negativní vliv na výchovu dětí?

2. Máte osobní zkušenost s nezaměstnaností?

3. Zaškrtněte se kterým z problémů současné rodiny se setkáváte nejvíce.

4. Zaškrtněte, které z vybraných problémů součastné rodiny nejvíce negativně ovlivňuje výchovu dětí v rodině.

5. Myslíte si, že nezaměstnanost jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

6. Máte v rodině workoholika?

7. Myslíte si, že nepřiměřené pracovní nasazení - workoholismus jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

8. Máte v rodině alkoholika?

9. Myslíte si, že alkoholizmus jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

10. Žijete v úplné rodině?

11. Myslíte si, že výchova dětí může být negativně ovlivněná, pokud vyrůstají v neúplné rodině?

12. Máte osobní zkušenost s násilím v rodině?

13. Myslíte si, že výchova dětí může být negativně ovlivněná násilím v rodině?

14. Vše pohlaví:

15. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že problémy součastné rodiny: nezaměstnanost, alkoholismus, workoholismus, neúplná rodina a násilí v rodině mají negativní vliv na výchovu dětí?

2. Máte osobní zkušenost s nezaměstnaností?

3. Zaškrtněte se kterým z problémů současné rodiny se setkáváte nejvíce.

4. Zaškrtněte, které z vybraných problémů součastné rodiny nejvíce negativně ovlivňuje výchovu dětí v rodině.

5. Myslíte si, že nezaměstnanost jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

6. Máte v rodině workoholika?

7. Myslíte si, že nepřiměřené pracovní nasazení - workoholismus jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

8. Máte v rodině alkoholika?

9. Myslíte si, že alkoholizmus jednoho z rodičů může negativně ovlivnit výchovu dítěte v rodině?

10. Žijete v úplné rodině?

11. Myslíte si, že výchova dětí může být negativně ovlivněná, pokud vyrůstají v neúplné rodině?

12. Máte osobní zkušenost s násilím v rodině?

13. Myslíte si, že výchova dětí může být negativně ovlivněná násilím v rodině?

14. Vše pohlaví:

15. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lovecký, I.Co způsobuje poruchy v rodině? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://co-zpusobuje-poruchy-v-rodin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.