Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Coca-Cola: Etikety se jmény, vol.2

Coca-Cola: Etikety se jmény, vol.2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojta Khodl
Šetření:12. 11. 2014 - 18. 11. 2014
Počet respondentů:632
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník se týká výzkumu dlouhodobého vlivu kampaně Connect 2003 společnosti Coca-Cola, lépe známá díky"etiketám se jmény" na jednotlivých lahvích. Vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 5 minut & velice mi tím pomůžete k úspěšnému završení studia :) Prosím, aby dotazník nevyplňovali lidé, kteří pracují ve společnosti Coca-Cola.

Díky! :)

 

Odpovědi respondentů

1. Jakou preferujete značku kolových nápojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Coca-Cola26041,14 %41,14 %  
Kofola24438,61 %38,61 %  
Žádnou7812,34 %12,34 %  
Pepsi487,59 %7,59 %  
Privátní značky (Tesco, Billa)20,32 %0,32 %  

Graf

2. Všimnul/a jste si v létě 2013 kampaně Coca-Cola se jmény na etiketách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO59493,99 %93,99 %  
NE386,01 %6,01 %  

Graf

3. Kde jste se této kampani dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo z etikety na lahvi30551,35 %48,26 %  
Z televize23239,06 %36,71 %  
Z internetu325,39 %5,06 %  
Od známého162,69 %2,53 %  
Z letáku/billboardu91,52 %1,42 %  

Graf

4. Jak moc Vás nápad etikety se jmény zaujal? (1=málo 5=hodně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
516026,94 %25,32 %  
415626,26 %24,68 %  
314324,07 %22,63 %  
17111,95 %11,23 %  
26410,77 %10,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.45
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:4
Modus:5

Graf

5. Bavil/a jste se o etiketách se jmény s někým z Vašeho okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO36361,42 %57,44 %  
NE22838,58 %36,08 %  

Graf

6. Zakoupil/a jste si během kampaně lahev se jménem pro sebe nebo někoho ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO29950,34 %47,31 %  
NE29549,66 %46,68 %  

Graf

7. Zakoupil/a jste díky etiketě se jménem více nápojů Coca-Cola než normálně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE18461,54 %29,11 %  
ANO11538,46 %18,2 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-3447374,84 %74,84 %  
do 209715,35 %15,35 %  
35-49446,96 %6,96 %  
50-65162,53 %2,53 %  
nad 6520,32 %0,32 %  

Graf

9. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena48676,9 %76,9 %  
Muž14623,1 %23,1 %  

Graf

10. Pocházíte z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Města pod 100 000 obyvatel22836,08 %36,08 %  
Města nad 100 000 obyvtel20532,44 %32,44 %  
Vesnice, města do 5000 obyvatel19931,49 %31,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Bavil/a jste se o etiketách se jmény s někým z Vašeho okolí?

  • odpověď ANO:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 7. Zakoupil/a jste díky etiketě se jménem více nápojů Coca-Cola než normálně?

6. Zakoupil/a jste si během kampaně lahev se jménem pro sebe nebo někoho ve Vašem okolí?

  • odpověď ANO:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 7. Zakoupil/a jste díky etiketě se jménem více nápojů Coca-Cola než normálně?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Zakoupil/a jste díky etiketě se jménem více nápojů Coca-Cola než normálně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou preferujete značku kolových nápojů?

2. Všimnul/a jste si v létě 2013 kampaně Coca-Cola se jmény na etiketách?

3. Kde jste se této kampani dozvěděl/a?

4. Jak moc Vás nápad etikety se jmény zaujal? (1=málo 5=hodně)

5. Bavil/a jste se o etiketách se jmény s někým z Vašeho okolí?

6. Zakoupil/a jste si během kampaně lahev se jménem pro sebe nebo někoho ve Vašem okolí?

7. Zakoupil/a jste díky etiketě se jménem více nápojů Coca-Cola než normálně?

8. Kolik je Vám let?

9. Jste:

10. Pocházíte z:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou preferujete značku kolových nápojů?

2. Všimnul/a jste si v létě 2013 kampaně Coca-Cola se jmény na etiketách?

3. Kde jste se této kampani dozvěděl/a?

4. Jak moc Vás nápad etikety se jmény zaujal? (1=málo 5=hodně)

5. Bavil/a jste se o etiketách se jmény s někým z Vašeho okolí?

6. Zakoupil/a jste si během kampaně lahev se jménem pro sebe nebo někoho ve Vašem okolí?

7. Zakoupil/a jste díky etiketě se jménem více nápojů Coca-Cola než normálně?

8. Kolik je Vám let?

9. Jste:

10. Pocházíte z:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Khodl, V.Coca-Cola: Etikety se jmény, vol.2 (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://coca-cola-etikety-se-jmeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.