Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Corporate Identity

Corporate Identity

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Krejčová
Šetření:12. 03. 2012 - 11. 04. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
v současné době píši bakalářskou práci na téma "Corporate Identity a její praktické využití”

V této souvislosti bych vás chtěla požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který by měl přinést odpověď na otázku, zda lidé mají povědomí o důležitosti využívání corporate identity, zda se setkali s ucelenou formou

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 3 minuty času, jejichž odpovědi reflektují vaše osobní zkušenosti či individuální vnímání reality.

Budu velice ráda, pokud mi projevíte svou dobrou vůli a zašlete odkaz k vyplnění dotazníku svým kolegům, podřízeným, nadřízeným, známým či kamarádům. Přispějete tím k větší vypovídací hodnotě výsledků šetření.

Děkuji za Váš čas, který věnujete tomuto mini průzkumu a teď už směle do toho

Šárka Krejčová
 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6167,78 %67,78 %  
muž2932,22 %32,22 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let5763,33 %63,33 %  
31 - 40 let2426,67 %26,67 %  
51 a více let55,56 %5,56 %  
41 - 50 let33,33 %3,33 %  
18 let a méně11,11 %1,11 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ, SOŠ, Gymnázium4448,89 %48,89 %  
VŠ (Vysoká škola)3842,22 %42,22 %  
SOU (Střední odborné učiliště)55,56 %5,56 %  
ZŠ (Základní škola)33,33 %3,33 %  

Graf

4. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2123,33 %23,33 %  
Středočeský kraj1617,78 %17,78 %  
Jihomoravský kraj1213,33 %13,33 %  
Moravskoslezský kraj77,78 %7,78 %  
Ústecký kraj77,78 %7,78 %  
Zlínský kraj77,78 %7,78 %  
Pardubický kraj55,56 %5,56 %  
Jihočeský kraj44,44 %4,44 %  
kraj Vysočina44,44 %4,44 %  
Královehradecký kraj33,33 %3,33 %  
Olomoucký kraj22,22 %2,22 %  
Plzeňský kraj11,11 %1,11 %  
Karlovarský kraj11,11 %1,11 %  

Graf

5. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3943,33 %43,33 %  
Zaměstnanec3235,56 %35,56 %  
Na mateřské/rodičovské dovolené88,89 %8,89 %  
Ostatní66,67 %6,67 %  
Nezaměstnaná/ý33,33 %3,33 %  
Zaměstnavatel22,22 %2,22 %  

Graf

6. Která z následujích firemních hodnot je pro vás důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schopný management5156,67 %56,67 %  
Péče o zákazníka a jeho potřeby4448,89 %48,89 %  
Kvalita4246,67 %46,67 %  
Upřímnost a otevřenost4145,56 %45,56 %  
Etika v podnikání4044,44 %44,44 %  
Vzájemná důvěra a respekt3842,22 %42,22 %  
Rozvoj zaměstnanců2932,22 %32,22 %  
Inovace2628,89 %28,89 %  
Týmový duch2527,78 %27,78 %  
Udržování dlouhodobé rovnováhy1415,56 %15,56 %  
Podpora charity66,67 %6,67 %  

Graf

7. Pro vaše pracovní prostředí je typické? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veškerá manažerská rozhodnutí jsou zdůvodňována finančními ukazateli.1732,08 %18,89 %  
Pochvala je vzácnější než kritika.1732,08 %18,89 %  
Nesouhlasím ani s jednou z nabízených možností.1528,3 %16,67 %  
Na manažerských postech není různorodost. Jsou to většinou muži, Češi.1120,75 %12,22 %  
Je velmi obtížné přimět někoho, aby vám naslouchal.815,09 %8,89 %  
Mezi jednotlivými stupni v personální hierarchii se dělají velké rozdíly.713,21 %7,78 %  
Na zdraví pracovníků se příliš nedbá.59,43 %5,56 %  
Přiznání chyby nebo neúspěchu omezuje karierní vyhlídky.47,55 %4,44 %  
Spolupracovníci vytvářejí konkurenční tlak vyvolávající přesčasy.35,66 %3,33 %  

Graf

8. Jak vnímáte snahu firem chovat se společensky zodpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně3741,11 %41,11 %  
Spíše pozitivně3033,33 %33,33 %  
Ani - ani2022,22 %22,22 %  
Spíše negativně22,22 %2,22 %  
Negativně22,22 %2,22 %  

Graf

9. Vyberte, prosím, možnosti, které nejlépe vystihují společensky odpovědné firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Etické podnikání6167,78 %67,78 %  
Šetrnost k životnímu prostředí5662,22 %62,22 %  
Důvěryhodnost firmy3943,33 %43,33 %  
Podpora veřejně prospěšných produktů3741,11 %41,11 %  
Podpora neziskových organizací3741,11 %41,11 %  
Dobré vztahy s dodavateli3538,89 %38,89 %  
Přetvářka před veřejností910 %10 %  
Předražování svých produktů44,44 %4,44 %  
Pokusy na zvířatech33,33 %3,33 %  
Nesouhlasím ani s jednou z nabízených možností11,11 %1,11 %  

Graf

10. Jak vnímáte komunikaci u Vás ve firmě? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S občasnými problémy2238,6 %24,44 %  
Bezproblémovou1628,07 %17,78 %  
S častými problémy1221,05 %13,33 %  
Problémovou814,04 %8,89 %  

Graf

11. V čem myslíte, že spočívá úspěch firemní komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V osobní komunikaci6471,11 %71,11 %  
V nastavených pravidlech4550 %50 %  
V četnosti komunikace2831,11 %31,11 %  
V používaných technologiích1516,67 %16,67 %  
V neporozumění22,22 %2,22 %  

Graf

12. Jakou formu komunikace byste u Vás ve firmě preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní forma7886,67 %86,67 %  
Email3033,33 %33,33 %  
Telefonicky1516,67 %16,67 %  
Firemní jabber1213,33 %13,33 %  

Graf

13. Jaký komunikační nástroj nejčastěji používá společnost, kde pracujete, k informování o novinkách a změnách? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Email4374,14 %47,78 %  
Setkání s managementem1424,14 %15,56 %  
Intranet1220,69 %13,33 %  
Newsletter1118,97 %12,22 %  
Školení zaměstnanců712,07 %7,78 %  
Blog / Chat / ICQ46,9 %4,44 %  
Neinformuje23,45 %2,22 %  

Graf

14. Jaké motivační faktory využívá vaše společnost? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky2849,12 %31,11 %  
Firemní kurzy a školení2035,09 %22,22 %  
Prémie/Osobní ohodnocení1933,33 %21,11 %  
Sick days1424,56 %15,56 %  
Vzdělávání a osobní rozvoj1424,56 %15,56 %  
Příspěvek na penzijní připojištění1119,3 %12,22 %  
Firemní akce/Teambuilding1017,54 %11,11 %  
Žádné915,79 %10 %  
Firemní stravování915,79 %10 %  
Dárkové poukazy (sportovní, kulturní)712,28 %7,78 %  
Automobil i k soukromým účelům58,77 %5,56 %  
Příspěvky na dovolenou23,51 %2,22 %  

Graf

15. Jaký typ loga se vám líbí více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace obojího5257,78 %57,78 %  
Logotyp (graficky upravené písmo)2022,22 %22,22 %  
Logo (obraz)1820 %20 %  

Graf

16. Všímáte si loga při výběru produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6370 %70 %  
Nevím1718,89 %18,89 %  
Ne1011,11 %11,11 %  

Graf

17. Pokud se Vám líbí značka, zůstáváte ji věrný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6875,56 %75,56 %  
Nevím1213,33 %13,33 %  
Ne1011,11 %11,11 %  

Graf

18. Jaké logo preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Barevné4246,67 %46,67 %  
Je mi to jedno4044,44 %44,44 %  
Černobílé44,44 %4,44 %  
Nevím44,44 %4,44 %  

Graf

19. Vztahy na vašem pracovišti by měly být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelské7684,44 %84,44 %  
Formální1415,56 %15,56 %  

Graf

20. Kterou z firemních hodnot považujete za přínosnou pro firmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče o zákazníka6268,89 %68,89 %  
Vysoká kvalita výrobků5055,56 %55,56 %  
Poctivost a otevřenost5055,56 %55,56 %  
Vzájemný respekt a spolupráce4550 %50 %  
Týmová práce4044,44 %44,44 %  
Rozmanitost výrobků1516,67 %16,67 %  
Žádnou z nabízených možností33,33 %3,33 %  

Graf

21. Kterou z firemních hodnot považujete přínosnou pro zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzájemný respekt a spolupráce7583,33 %83,33 %  
Týmová práce5561,11 %61,11 %  
Poctivost a otevřenost4853,33 %53,33 %  
Konstruktivní kritika4145,56 %45,56 %  
Vysoká kvalita výrobků1415,56 %15,56 %  
Žádnou z nabízených možností22,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk?

 • odpověď 19 - 30 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 5. Jste?

9. Vyberte, prosím, možnosti, které nejlépe vystihují společensky odpovědné firmy?

 • odpověď Šetrnost k životnímu prostředí:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvek na penzijní připojištění na otázku 14. Jaké motivační faktory využívá vaše společnost? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

13. Jaký komunikační nástroj nejčastěji používá společnost, kde pracujete, k informování o novinkách a změnách? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

 • odpověď Email:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvek na penzijní připojištění na otázku 14. Jaké motivační faktory využívá vaše společnost? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

21. Kterou z firemních hodnot považujete přínosnou pro zaměstnance?

 • odpověď Týmová práce:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V používaných technologiích na otázku 11. V čem myslíte, že spočívá úspěch firemní komunikace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká kvalita výrobků na otázku 21. Kterou z firemních hodnot považujete přínosnou pro zaměstnance?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Z jakého kraje pocházíte?

5. Jste?

6. Která z následujích firemních hodnot je pro vás důležitá?

7. Pro vaše pracovní prostředí je typické? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

8. Jak vnímáte snahu firem chovat se společensky zodpovědně?

9. Vyberte, prosím, možnosti, které nejlépe vystihují společensky odpovědné firmy?

10. Jak vnímáte komunikaci u Vás ve firmě? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

11. V čem myslíte, že spočívá úspěch firemní komunikace?

12. Jakou formu komunikace byste u Vás ve firmě preferovali?

13. Jaký komunikační nástroj nejčastěji používá společnost, kde pracujete, k informování o novinkách a změnách? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

14. Jaké motivační faktory využívá vaše společnost? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

15. Jaký typ loga se vám líbí více?

16. Všímáte si loga při výběru produktu?

17. Pokud se Vám líbí značka, zůstáváte ji věrný/á?

18. Jaké logo preferujete?

19. Vztahy na vašem pracovišti by měly být?

20. Kterou z firemních hodnot považujete za přínosnou pro firmu?

21. Kterou z firemních hodnot považujete přínosnou pro zaměstnance?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Z jakého kraje pocházíte?

5. Jste?

6. Která z následujích firemních hodnot je pro vás důležitá?

7. Pro vaše pracovní prostředí je typické? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

8. Jak vnímáte snahu firem chovat se společensky zodpovědně?

9. Vyberte, prosím, možnosti, které nejlépe vystihují společensky odpovědné firmy?

10. Jak vnímáte komunikaci u Vás ve firmě? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

11. V čem myslíte, že spočívá úspěch firemní komunikace?

12. Jakou formu komunikace byste u Vás ve firmě preferovali?

13. Jaký komunikační nástroj nejčastěji používá společnost, kde pracujete, k informování o novinkách a změnách? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

14. Jaké motivační faktory využívá vaše společnost? (V případě, že nepracujete, přeskočte tuto otázku)

15. Jaký typ loga se vám líbí více?

16. Všímáte si loga při výběru produktu?

17. Pokud se Vám líbí značka, zůstáváte ji věrný/á?

18. Jaké logo preferujete?

19. Vztahy na vašem pracovišti by měly být?

20. Kterou z firemních hodnot považujete za přínosnou pro firmu?

21. Kterou z firemních hodnot považujete přínosnou pro zaměstnance?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčová, Š.Corporate Identity (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://corporate-identity.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.