Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Corporate Social Responsibility/CK a CA

Corporate Social Responsibility/CK a CA

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Hamarneh
Šetření:25. 05. 2012 - 13. 06. 2012
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 
dovolte mi, abych vás požádala o spolupráci. Cílem uvedeného průzkumu je zjistit zda české CK/CA znají koncept "Corporate Social Responsibility" a zda ho mají zařazen do své firemní strategie.

 

Odpovědi respondentů

1. Setkal (a) jste se s konceptem "Corporate Social Responsibility" překládaný jako "Společenská odpovědnost firem"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1352 %52 %  
ano1248 %48 %  

Graf

2. Jaký zaujímáte postoj k tvrzení: "Aby firma dlouhodobě prosperovala, musí se chovat odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2080 %80 %  
spíše souhlasím312 %12 %  
nevím28 %8 %  

Graf

3. Nakolik je, dle vašeho názoru, pro firmy důležité, aby se chovaly odpovědně a eticky vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a komunitě, ve které působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité1768 %68 %  
důležité832 %32 %  

Graf

4. Ve vazbě na strategii vaší firmy realizujete nějaké konkrétní CSR aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 7, NEVÍMotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1144 %44 %  
NE832 %32 %  
NEVÍM624 %24 %  

Graf

5. Jaké konkrétní CSR aktivity vaše firma nejčastěji realizuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělávání zaměstnanců981,82 %36 %  
sponzoring545,45 %20 %  
ekologická politika podniku545,45 %20 %  
spolupráce s neziskovými organizacemi, nadačními fondy436,36 %16 %  

Graf

6. Co vaší firmu nejvíce motivuje k realizaci CSR aktivit v českém podnikatelském prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
eticko-morální důvody770 %28 %  
snaha o zvýšení spokojenosti zaměstnanců660 %24 %  
snaha zvýšení loajality zákazníků550 %20 %  
snaha přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance550 %20 %  
snaha o získání konkurenční výhody440 %16 %  
udržení kroku s konkurenty a požadavky trhu220 %8 %  
součást firemního PR/marketingu220 %8 %  

Graf

7. Vaše CK/CA je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
outgoingová1768 %68 %  
specializovaná na domácí cestovní ruch728 %28 %  
incomingová416 %16 %  

Graf

8. Vaše CK/CA se z hlediska kategorie řadí mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé CK/CA1560 %60 %  
střední CK/CA728 %28 %  
velké CK/CA312 %12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (85,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hamarneh, I.Corporate Social Responsibility/CK a CA (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://corporate-social-responsibil.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.